Aktualności


DBI 2016
„LEPSZY INTERNET ZALEŻY OD CIEBIE”
 
  Internet to wspaniały wynalazek. Korzystają z niego niemal wszyscy – dzieci i dorośli. Internet jest kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Internet wykorzystywany nieostrożnie, może wyrządzić znaczne krzywdy. Nękanie rówieśników on-line, wyciek danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla młodych ludzi, instalowanie wirusów to problemy, które mogą nieść poważne konsekwencje. W każdym roku w naszej szkole obchodzimy „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Tegoroczne obchody DBI odbywają się pod hasłem "Lepszy Internet zależy od Ciebie", które nawiązuje do wzięcia czynnego udziału wszystkich użytkowników w kreowanie sieci oraz treści, jakie są w niej obecne. Podczas tegorocznych obchodów DBI zwracamy uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Każdy podczas serfowania w sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw. W naszej szkole przeprowadzany jest Tydzień Bezpiecznego Internetu trwający od 09 - 16.02.2016 r.
Planowane działania w ramach obchodów DBI:
• Zgłoszenie inicjatywy i umieszczenie banera DBI 2016 na szkolnej stronie internetowej - http://spkozubow.pinczow.com.
• Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów o tematyce dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu w ramach zajęć komputerowych oraz godzin wychowawczych.
• Zorganizowany zostanie konkurs w którym będzie można sprawdzić swoją wiedzę na ten temat korzystając z testów, quizów i krzyżówek. W każdej kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca.
• Na szkolnym korytarzu pojawią się plakaty na temat bezpieczeństwa w Internecie.
• Wśród uczniów klas I-III oraz IV-VI zostanie przeprowadzony konkurs na plakat i ulotkę dotyczące tegorocznej tematyki.
• Uczniowie klas IV-VI na zajęciach komputerowych obejrzą film „3.2.1 Internet”, a uczniowie klas „0- III” film „Owce w sieci”.


Wycieczka
Wycieczka do Chaty Boguckiej
 
 W związku z realizowanym projektem z zakresu edukacji artystycznej programu CEO Kulturra, uczniowie z klasy V i VI wraz z p. Agnieszką Prucnal wybrali się na wycieczkę do Chaty Boguckiej", która stanowi centrum życia kulturalnego i artystycznego oraz muzeum tradycji. Panuje tam nastrój i urok dawnej wiejskiej chaty. Uczniowie zobaczyli tam piec chlebowy, archaiczne i zapomniane przedmioty takie jak: kołowrotki, maglownice, cierlice, dzieżki, żarna itp. oraz pokaz ich praktycznego zastosowania. Wyposażone w przedmioty codziennego użytku pomieszczenia dawnej chaty wiejskiej zrobiły na uczniach ogromne wrażenie. Panie ze Stowarzyszenia „Chata Bogucka” opowiedziały również dzieciom, jak żyło się kiedyś, w jakich warunkach żyli mieszkańcy, czym się zajmowali, jakie były tutejsze zwyczaje i obrzędy, legendy i pieśni. Na zakończenie wizyty uczniowie wspólnie z zespołem ludowym zaśpiewali ludowe piosenki i zatańczyli trojaka. Gospodynie z „Chaty Boguckiej”, zgodnie z tradycją za zakończenie karnawału poczęstowały wszystkich pysznymi pączkami.

 

Magiczny dywan
Zabawy interaktywne z magicznym dywanem
 
 W naszej szkole została zamontowana nowa interaktywna pomoc dydaktyczna „Magiczny dywan”. Jest to multimedialne urządzenie przeznaczone do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Zabawa i nauka z jej wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji oraz pełni funkcję poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zatem „magiczny dywan” to nie tylko dobra zabawa, ale także nauka. Dzieci z grupy zerowej miały już okazję przeżyć wspaniałą przygodę podczas korzystania z tego urządzenia: popluskały się w „wirtualnej” rzece; zagrały melodie na pianinie oraz zbierały słoiki z miodem uważając na pojawiające się pszczółki. „Magiczny dywan” czeka na zabawę z kolejnymi małymi odkrywcami z naszej szkoły. Dywan będzie świetnie umilał czas podczas różnego rodzaju zabaw. Teraz w naszej szkole na pewno nikomu nie grozi nuda!

 

Grosik

Zakończenie Projektu 
„Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”

Uczniowie klasy III zakończyli udział w realizacji projektu edukacji finansowej „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych w ramach edukacji wczesnoszkolnej, realizowany we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacją PZU.Podejmowane działania miały na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonywały zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijały samodzielność w podejmowaniu decyzji finansowych. Podczas zajęć, podróżując po planetach: Grosik, Portfelik, Zabawka, Skarbonka i Złotówka uczniowie poznali i utrwalili pojęcia związane z finansami, doskonalili umiejętność racjonalnego gospodarowania własnym budżetem, a także dowiedzieli się o sposobach bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Przez 10 miesięcy Grosik stał się przewodnikiem dzieci po tajemnicach krainy finansów. Dzięki niemu w formie zabawy uczniowie poznali wiadomości z zakresu gospodarowania finansami. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, co oznaczają pojęcia: moneta, banknot, awers, rewers, nominał, lokaty terminowe, karta płatnicza, bankomat, oprocentowanie, saldo, konto i inne. Poznali również sposoby zarabiania pieniędzy przez dorosłych oraz wartość i potrzebę pracy. Dzieci doszły do wniosku, że nie za każdą pracę otrzymujemy zapłatę. Przyswoiły też sobie wiadomości na temat sposobów oszczędzania pieniędzy. Uczyły się samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy i gospodarowaniu własnymi zasobami. Podczas podróży z Grosikiem dzieci w swoich „Dziennikach podróży” odnotowywały cele wyprawy, rozwiązywały krzyżówki i liczne zadania matematyczne, czytały listy od Grosika, tworzyły własne teksty do komiksów oraz kolorowały obrazki. Piosenka „Od grosika do złotówki” towarzyszyła uczniom każdego dnia podróży. Materiały, w które zostali zaopatrzeni uczniowie wzbogaciły atrakcyjność przeprowadzanych zajęć. Ciekawe propozycje ćwiczeń i zabaw zachęcały uczniów do aktywności oraz sprzyjały zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji finansowej. Wszystkie osiągnięcia i nabycie nowych umiejętności było możliwe dzięki współpracy z rodzicami, ponieważ w domu dzieci wspólnie analizowali tzw. Kartę Oszczędności. Realizowany projekt uwzględniał potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wychodził naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego nas świata.

Ferie zimowe


18 I 2016 - 31 I 2016

Zabawa choinkowa
Zabawa choinkowa
 
 Zabawa choinkowa, która w naszej szkole odbyła się 17 stycznia była okazją do wyśmienitej imprezy, podczas której cała społeczność szkolna miała okazję się spotkać i razem świetnie bawić się. Udekorowana sala wypełniona była dźwiękami muzyki zespołu „Evers”, radością, śmiechem i tańcami. Tradycyjna „Choinka” trwała do godziny 20-tej a po szampańskich humorach, z jakimi dzieci opuszczały szkołę, można było zauważyć, że uczniowie bawili się doskonale. Oczywiście ta wspaniała zabawa nie mogłaby się odbyć bez pomocy rodziców, którzy pomogli przy jej organizacji i zatroszczyli się o poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy.

Prelekcja
Spotkanie profilaktyczno- edukacyjne z policjantem
 

 Zbliżający się okres ferii zimowych to przede wszystkim czas wypoczynku i zabawy. Dbając o bezpieczeństwo uczniów w szkole, jak i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w dniu 14 stycznia odbyło się spotkanie z policjantem z Powiatowej Komendy Policji w Pińczowie p. Damianem Stefaniec nt. "Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych". Funkcjonariusz policji przybliżył uczniom najważniejsze reguły, jakimi powinni kierować się podczas ferii, zarówno w kontaktach z osobami obcymi, jak i również podczas zimowych zabaw na śniegu czy lodzie. Policjant przypomniał również o zasadach bezpieczeństwa w Internecie. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach wymieniając numery alarmowe do służb ratowniczych. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Teraz jesteśmy pewni, że ferie zimowe upłyną zdrowo i bezpiecznie.

Poradniki i ważne informacje można znaleźć także na stronach m.in.:

Program profilaktyczny
Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” dla klas I - III
 
 Jak co roku, uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej przystąpili do programu edukacji antytytoniowej pod tytułem „Nie pal przy mnie, proszę". Jest to edukacja z zakresu profilaktyki antytytoniowej adresowana do dzieci i młodzieży, inicjowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. W programie zawarte są uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci). Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Cele szczegółowe programu:
- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
- Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
 Mamy nadzieję, że udział dzieci w programie przyczyni się do wzmacniania asertywnych postaw związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce, w tym także profilaktyce antytytoniowej. Koordynatorem programu „Nie pal przy mnie, proszę" w roku szkolnym 2015/2016 jest pani Maria Latocha.

Akcja WOŚP
WOSP
 
 W niedzielę, 10 stycznia po raz 24. w całej Polsce oraz w różnych zakątkach świata zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To charytatywna impreza, która dzięki sercom tysięcy wolontariuszy, wspomaga rokrocznie potrzebujących i chorych. Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny wydając blisko 650 mln zł zebranych w corocznych Finałach. Sukces Orkiestry jest sukcesem wszystkich, którzy chcą pomagać przekazując datki zarówno w dniu zbiórki, jak i w trakcie całorocznej działalności Fundacji. 10 stycznia już po raz kolejny Wielka Orkiestra zagrała przy współudziale naszej szkoły. Członkowie Szkolnego Koła PCK kwestowali w naszej miejscowości. W tym roku  zebrane pieniądze WOŚP przeznaczy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Wszystkim, którzy dorzucili swój grosik do puszek WOŚP składamy ogromne podziękowania.

Jasełka
Jasełka w naszej szkole
 
 Boże Narodzenie to czas magiczny, pełen rodzinnego ciepła, radości i miłości. Dla nas Polaków pielęgnowanie obrzędów jest bardzo ważne, to część naszej kultury, z którą związani jesteśmy od najmłodszych lat. Tradycją naszej szkoły tuż przed świętami Bożego Narodzenia jest wystawienie przedstawienia jasełkowego. W tym roku uczniowie zaprezentowali je 22 grudnia, przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, diabłów, pasterzy, aniołów, bohaterów bajek, trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Po przedstawieniu jasełkowym odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu naszych uczniów. Do wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Przy dźwiękach pastorałki ”Przekażmy sobie znak pokoju” wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia. Świąteczne oraz noworoczne życzenia, złożyła również wszystkim zgromadzonym Dyrektor Szkoły, Pani Grażyna Wierzba. Tego dnia w naszej szkole było bardzo świątecznie i uroczyście.


Wesołych Świąt

Konkurs
Szkolne Konkursy Bożonarodzeniowe

  Przed świętami Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów klas I-VI konkurs na najładniejszy stroik i ozdobę bożonarodzeniową. Uczniowie, wykorzystując swoje sprawne ręce, wykonali piękne stroiki świąteczne oraz liczne ozdoby. Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI. Komisja konkursowa oceniała pomysł, wykonanie i estetykę pracy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wszystkie prace były wspaniałe, dlatego wybór tych najpiękniejszych był bardzo trudny. Po długich obradach podjęto decyzję. 

W kategorii „Stroik świąteczny” najpiękniejsze prace wykonali:

I miejsce - Karol Juszczyk (klasa III)
II miejsce - Łukasz Jachna (klasa III)
III miejsce - Klaudia Niedziela (klasa IV)

W kategorii „Ozdoba Bożonarodzeniowa”najpiękniejsze prace wykonali:

 W kategorii klas I-III
I miejsce - Hubert Niedziela (klasa I)
II miejsce - Adam Grabiwoda (klasa III)
III miejsce - Magdalena Szydłowska (klasa III)

W kategorii klas IV-VI
I miejsce - Martyna Gajos (klasa IV)
II miejsce - Agnieszka Boksa (klasa VI)
III miejsce - Weronika Kopeć (klasa V)

ZWYCIĘZCOM KONKURSU GRATULUJEMY!!!

Akcja PCK
Góra Grosza - XVI edycja

  Po raz kolejny dzieci z naszej szkoły i przedszkola przyłączyły się do akcji "Góra grosza". Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Dzięki pomocy dobrych ludzi, Towarzystwo NASZ DOM utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Apel
Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

  Zbliżająca się zima jest trudną do przetrwania porą roku dla ptaków i zwierząt leśnych, jak i gospodarskich. W czasie mroźnych dni trudno jest im znaleźć pożywienie, dlatego powinno się je dokarmiać. W poniedziałek, 14 grudnia członkowie Szkolnego Koła LOP zorganizowali apel na temat pomocy zwierzętom podczas zimy. Uczniowie w wierszach i piosenkach oraz inscenizacji przedstawili trudności, z jakimi borykają się zwierzęta i przypomnieli, jak ważne jest właściwe dokarmianie. Członkowie Szkolnego Koła LOP przypomnieli także o trwającej w naszej szkole zbiórce karmy, kocy itp. do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.

Konkurs
Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym na kartkę Bożonarodzeniową. Prace można było wykonać dowolną techniką plastyczną, z wykorzystaniem różnych materiałów: sznurek, guziki, elementy drewniane, koraliki, tasiemki, papier itp. Celem konkursu było ukazanie radości, klimatu i nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Spośród wykonanych przez uczniów naszej szkoły prac konkursowych, szkolna komisja konkursowa wybrała 10 oryginalnych, pomysłowych, estetycznych i samodzielnie wykonanych kartek z klas I-III oraz 10 z klas IV-VI. Wyróżnione prace wzięły udział w II etapie konkursu organizowanym przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury. W dniu 10 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie tego konkursu. Kartka Bożonarodzeniowa wykonana przez uczennicę naszej szkoły Klaudię Niedzielę z klasy IV zdobyła drugie miejsce.


Klaudii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Mikołajki
Wizyta Świętego Mikołaja
 

6 grudnia – jak dobrze wiecie
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie.

 W polskim kalendarzu zapisany jest dzień, który niesie wiele radości, zabawy i upominków – to dzień 6 grudnia tzw. Mikołajki. Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie spotkań z Mikołajem dla uczniów przedszkola oraz szkoły. W tym roku postanowiliśmy troszeczkę zmienić tą tradycję. Mikołaj przyszedł do nas dwa dni wcześniej. Wszystkie dzieci z przedszkola na cześć Mikołaja ubrały mikołajowe czapki. We wszystkich klasach było bardzo mikołajkowo. Dzieciaki, gdy zobaczyły Mikołaja, oniemiały z zachwytu. Z radością powitały miłego gościa, chętnie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Po wspólnej zabawie zostały rozdane paczki mikołajkowe ze słodkościami. Radości było wiele. Wszystkie dzieci dziękowały Mikołajowi za miłą niespodziankę i obiecały, że przez cały rok będą grzeczne. Szkoda, że następne Mikołajki dopiero za rok. 
 

Cyrkowe show
Występ cyrku w naszej szkole

  W czwartek, 3 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cyrkowym show. W czasie kilkudziesięciu minut uczniowie mieli okazję podziwiać różnorakie sztuczki cyrkowe, a także brać czynny udział w realizacji wielu z nich. Artyści dali pokaz żonglerki, akrobacji, magii, itp. Największe zainteresowanie wzbudził jednak wąż, który wywołał wiele emocji. Każde dziecko mogło dotknąć węża, a niektóre dzieci trzymały go na rękach. Umiejętności cyrkowców wszystkim bardzo się podobały, o czym świadczyły burzliwe oklaski po każdym pokazie. 
 

Konkurs
Podsumowanie konkursu wojewódzkiego
„Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”


 Dziś tj. 1 grudnia 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu wojewódzkiego pn.„Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”. Organizatorem przedsięwzięcia była Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach. Współorganizatorami konkursu były: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy, a także Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
XIII edycja akcji skierowana była do lokalnych społeczności, które miały przygotować najbardziej efektywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci z małych miejscowości, które nie wyjechały na wakacje, lecz pomagały rodzicom w pracach polowych lub pozostawały bez opieki. W tym roku do konkursu przystąpiło 17 instytucji z całego województwa. Organizatorzy na podstawie przeprowadzonych kontroli i nadesłanych prac rozstrzygnęli konkurs i wyłonili zwycięzców.
W związku ze zorganizowaniem w naszej placówce w okresie letnim ciekawych i różnorodnych zajęć i zabaw dla dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa ogólnego, zagrożeń dla dzieci i młodzieży, właściwych zachowań dzieci w różnych miejscach i sytuacjach, nasza placówka otrzymała wyróżnienie. Nagrodę dla naszej szkoły ufundował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.

Andrzejki
Andrzejki w naszej szkole

  30 listopada - to magiczny dzień. Dzień św. Andrzeja. Ostatni dzień hucznych zabaw i karnawału. Upamiętniając zwyczaj wróżb w Wigilię Św. Andrzeja,  30 listopada w naszej szkole odbyły się Andrzejki. W ten dzień główną atrakcją były wróżby. Uczniowie wraz nauczycielami przygotowali ciekawe wróżby np. kim się będzie w przyszłości, znaczenie imienia, lanie wosku na wodę przez dziurkę od klucza, wbijanie igły w papierowe serce i odgadnięcie kogo poślubimy, układanie butów przed progiem itp. Po przepowiedzeniu przyszłości rozpoczęła się zabawa taneczna przy dźwiękach skocznej muzyki. Klasy 0 – III bawiły się z wychowawcami w sali przedszkolnej. Uczniowie klas IV-VI zorganizowali zabawę na górnym korytarzu szkolnym. Impreza andrzejkowa była bardzo udana. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.
 

Konkurs plastyczny
Szkolny konkurs plastyczny "Stop Dopałkom"

  Dnia 16 listopada 2015r. rozstrzygnięty został szkolny etap wojewódzkiego konkursu o tematyce poświęconej profilaktyce dopalaczy. Głównym organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Kielcach. Laureatami na etapie szkolnym zostali:

I miejsce – Agnieszka Boksa (klasa VI)
 II miejsce – Roksana Fijałkowska (klasa V),
III miejsce – Klaudia Niedziela (klasa IV)
Wyróżnienie: Kinga Wojciechowska (klasa IV)

Koordynatorem konkursu była p. Agnieszka Prucnal.

 
Gratulujemy! 

Prelekcja
Spotkanie z Policjantem

  W dniu 26 listopada naszą szkołę odwiedził przedstawiciel policji, nasz dzielnicowy pan Mariusz Dynia. Pan policjant przeprowadził prelekcję dla uczniów. W klasach młodszych przypomniał o zasadach bezpieczeństwa w domu, w szkole na drodze i podczas korzystania z internetu. Natomiast w klasach starszych omówił zagadnienia związane z bezpośrednim wpływem zażywania dopalaczy na ludzki organizm. Dzięki prelekcji uczniowie uświadomili sobie jakim ogromnym zagrożeniem w dzisiejszych czasach są substancje psychoaktywne. Miejmy nadzieję, że te działania zaowocują rozwagą w zakresie własnego bezpieczeństwa dzieci.

 

Prawa Dziecka
obraz

 W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole została przeprowadzona praktyczna lekcja na temat znajomości i przestrzegania Praw Dziecka. Opiekunka Samorządu Uczniowskiego przypomniała uczniom ich prawa w formie prezentacji multimedialnej. Zobrazowała i omówiła prawa dzieci oraz wskazała dokumenty i instytucje, broniące podstawowych praw każdego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego i najbardziej bezbronnego. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka został ustanowiony przez Sejm w zeszłym roku, na wniosek rzecznika praw dziecka. Po raz pierwszy obchodzony był w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Konkurs
IX edycja konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę”

  16 listopada na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie, odbył się etap powiatowy IX konkursu „Bezpieczeństwo Na Piątkę”. Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przygotowanie dzieci do rozważnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo nie tylko własne lecz i kolegów. Konkurs przeprowadzili panowie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Wzięło w nim udział 8 szkół podstawowych z terenu powiatu pińczowskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy V (Roksana Fijałkowska, Dominika Witkoś, Bartek Guzikowski). Uczniowie rozwiązywali test, w którym znalazły się pytania dotyczące m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnymi konkurencjami z jakimi zmierzyli się uczniowie to część praktyczna, w której musieli podjąć decyzję o udzieleniu pierwszej pomocy oraz jazda na rowerze po torze przeszkód. Komisja oceniła też pracę plastyczną przygotowaną przez naszych uczniów, której tematem przewodnim było hasło „Myśl jak idziesz”. Pomimo dużego zaangażowania, nasza drużyna nie zajęła czołowego miejsca.

 

Patriotyczne śpiewanie
IV Edycja Ogólnopolskiej Akcji
"ROZŚPIEWANA PRZERWA - PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE"


 12 listopada 2015r. nasza szkoła wzięła udział w IV edycji ogólnopolskiej akcji "Rozśpiewana przerwa - patriotyczne śpiewanie". Akcja miała na celu popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży ze wszystkimi aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi, propagowanie wartości patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, ukazanie roli pieśni patriotycznej w historii narodu polskiego. W naszej szkole uczniowie wraz z nauczycielami w czasie przerw gromadzili się na górnym korytarzu, gdzie przy pomocy kserokopii tekstów oraz przygotowanego akompaniamentu odśpiewano pieśni patriotyczne oraz żołnierskie związane ze świętem Odzyskania Niepodległości. Odśpiewano wiele znanych już naszym uczniom pieśni, m.in. "Mazurek Dąbrowskiego”, „Przybyli ułani”, "„Piechota", "O mój rozmarynie", „Kadrowa”, „Wojenko, wojenko", „Legiony", „Pierwsza kadrowa", "Rota”. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie gromadzili się w czasie przerw, by z uśmiechem i radością śpiewać pieśni patriotyczne. Już dziś wiemy, że taki sposób świętowania 11 listopada stanie się tradycją naszej szkoły.

 

Apel
97 rocznica obchodów Narodowego Dnia Niepodległości

  Dzisiaj w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Podniosłość rocznicy podkreśliła obecność Pocztu Flagowego. Uczniowie klasy IV przypomnieli nam co znaczą takie słowa jak Ojczyzna, godło, flaga, patriotyzm. Usłyszeliśmy krótki rys historyczny naszej drogi do niepodległości, od czasów I zaboru do 1989r. Po 123 latach walk i ciągłych niepokojów Polacy odzyskali swoją ukochaną Ojczyznę. Wiersze patriotyczne przeplecione pieśniami wywołały ogromne wzruszenie na twarzach widzów. Na chwilę wszyscy mogliśmy się zatrzymać i pomyśleć ,, ile krwi, walki ile kosztowało zdobycie wolności, stworzenie państwa i armii na tej ziemi, co dziś nas radością jak chlebem karmi”, a także oddać hołd tym, co za nas polegli.

 

Teatralna uczta
Uczestniczymy w spektaklach teatralnych

 W dniu 9 listopada 2015r. uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę do Buska Zdroju w celu obejrzenia spektakli teatralnych. Przedstawienia wykonali aktorzy Narodowego Teatru Edukacji Dzieci i Młodzieży im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.  Uczniowie z klas 0 - III obejrzeli spektakl o ciekawych przygodach Sindbada i jego brata. Spektakl pokazał dzieciom niezwykły świat Dalekiego Wschodu, przybliżył kulturę oraz panujące tam zwyczaje. "Baśnie Dalekiego Wschodu" to niezwykle barwny spektakl, dopełniony pięknymi, orientalnymi kostiumami i scenografią oraz piosenkami z charakterystycznymi dźwiękami Dalekiego Wschodu.
Uczniowie klas IV - VI obejrzeli zaś spektakl pt. „Szatan z siódmej klasy”. Scenariusz przedstawienia oparty był na powieści Kornela Makuszyńskiego. Aktorzy w ciekawy sposób przedstawili przygody pogodnego, wrażliwego i odpowiedzialnego Adama Cisowskiego. Spektakl ten był pełny humoru i cieszył zgromadzoną widownię. Wszystkie dzieci były pod wielkim wrażeniem i czekają na następne takie przedstawienia.

Pamiętamy!
Dbamy o Miejsca Pamięci Narodowej 

konkurs  W ciągu całego roku szkolnego dbamy o miejsca, które stanowią część naszej historii. Pamiętamy o tych, którzy odeszli, oddając im należytą cześć. Kształtujemy jednocześnie postawy patriotyczne odnosząc się z szacunkiem do miejsc pamięci narodowej znajdujących się w naszej miejscowości.
 
 
konkursTuż przed Świętem Zmarłych młodsi uczniowie - drużyna zuchowa wybrała się pod Pomnik Pamięci Pięciu Bohaterów Gwardii Ludowej Poległych na Polach Kozubowa natomiast starsi - harcerze udali się pod pomnik wzniesiony dla uczczenia wysiłku zbrojnego partyzantów ziemi pińczowskiej. Na miejscu uczniowie uporządkowali teren i zapalili znicze.

Konkursy halloweenowe
halloween
konkurs 29 października 2015r. w naszej szkole odbyły się konkursy, których celem było przybliżenie uczniom kultury i tradycji krajów, których języka wszyscy w naszej szkole się uczą. W pierwszym należało przygotować „cuda niewidy z dyni”, a w drugim - najoryginalniejsze przebranie halloweenowe. Pomysłowość uczestników pozytywnie zaskoczyła organizatorów. Poniżej prezentujemy listę zwycięzców.
W kategorii najpiękniejsza dynia:
I miejsce – Szymon Glonek kl. VI
II miejsce – Bartłomiej Guzikowski kl. V
III miejsce – Jakub Guzikowski kl.IV
Wyróżnienie: Jakub Gajos kl. I


dynia
W kategorii przebranie halloweenowe:
I miejsce – Joanna Pytel kl. „0”
II miejsce – Martyna Gajos kl. IV
III miejsce – Roksana Fijałkowska kl. V

dynia

Wszystkim uczniom gratulujemy wyobraźni i zapraszamy do udziału
w kolejnych konkursach !!!

Dzień Papieski
Dzień Papieski 2015

  Tegoroczny XV już Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu Polski obchodziliśmy 11 października, pod hasłem: „JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY”. Podczas Dnia Papieskiego organizowana była publiczna zbiórka pieniędzy. Zebrane środki przeznaczane są na fundusz stypendialny Fundacji. W organizację zbiórki włączyła się drużyna harcerska naszej szkoły, która zorganizowała zbiórkę w szkole oraz wsi. Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem stypendialnym objętych jest 2500 stypendystów.

Konkurs plastyczny
Rozstrzygnięcie konkursu wojewódzkiego "Owocowo-warzywna rewia mody"

konkurs  W dniu 26.10.2015r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce odbyła się Gala Finałowa, podczas której nagrodzeni zostali laureaci konkursu plastycznego pt. "Owocowo-warzywna rewia mody" zorganizowanego przez Agencję Rynku Rolnego. Dla finalistów z całego województwa oprócz cennych nagród, przygotowane zostały również liczne atrakcje i programy artystyczne, których tematyka obejmowała zdrowie, aktywność ruchową oraz bezpieczeństwo. Naszą szkołę reprezentowała Kinga Wojciechowska z klasy IV, która otrzymała wyróżnienie oraz liczne nagrody m.in. telefon komórkowy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


Film edukacyjny
Podróż w głębiny morskie

 Uczniowie naszej szkoły przeżyli wspaniałą i zachwycającą przygodę w głębiny morskie. Wokół pływały ławice różnorodnych ryb, delfiny, żółwie morskie, kałamarnice i nieuchwytne ośmiornice. Ta fantastyczna podróż możliwa była dzięki filmowi nakręconemu w technice stereoskopowej 3D. Film ten został zaprezentowany w naszej szkole 19 października.

 

Akcja WOŚP
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca - Bijemy rekord razem z WOŚP


  W dniu 16 października nasza szkoła przystąpiła do półgodzinnej próby ustanowienia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcję zorganizowała Fundacja WOŚP. Dzień 16 października ogłoszony został Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca. W wydarzenie to w naszej placówce zaangażowanych był 90 osób. Było to dla wszystkich ciekawe przeżycie i fantastyczna zabawa. Mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się do ustanowienia rekordu. Film z próby ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej w naszej szkole można obejrzeć pod linkiem „REKORD”.

Spektakl Teatru Kurtyna
”Przedstawienie profilaktyczne "Nie jesteś sam"

  konkurs16 października 2015 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w przedstawieniu profilaktycznym pt: „Nie jesteś sam” przygotowanym przez Teatr Kurtyna. Aktorzy zaprezentowali problemy i zagadnienia związane z momentem przejścia dzieci w kolejny etap edukacji szkolnej i dojrzewania. Podkreślono rolę rodziny i nauczycieli jako naturalne autorytety. Pokazano zagrożenia związane z budowaniem indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczej, przemoc i agresję werbalno – fizyczną w środowisku szkolnym. W spektaklu brało udział dwóch aktorów. Spektakl „Nie jesteś sam” to zabawa, ale przede wszystkim poruszająca opowieść o dwójce młodych ludzi, który nie są jeszcze w pełni świadomi zagrożeń i niebezpieczeństw jakie czyhają na nich w okresie dojrzewania. Młodzi widzowie identyfikując się bez trudu z bohaterką, mieli szansę uzyskać kilka cennych rad: przywiązanie do weryfikowanych autorytetów moralnych, rozwaga i mądrość życiowa.

SKO
Szkolny konkurs SKO
konkurs  Opiekun SKO p. Jolanta Markiewicz ogłosiła konkurs dla wszystkich uczniów należących do Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole. Jest to konkurs na najsystematyczniej i najlepiej oszczędzającego kwotowo ucznia w roku szkolnym 2015/2016. Podsumowanie konkursu nastąpi w czerwcu 2016 roku. Uczniowie zaczynajcie oszczędzać i walczcie o nagrody!

Apel
NIEZWYKŁY KONCERT ŻYCZEŃ DLA NAUCZYCIELI

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej w tym roku został uczczony występami wielu uczniów z naszej szkoły. Dzięki temu akademia miała charakter wspaniałego koncertu dla naszych nauczycieli. W przygotowanym programie artystycznym uczniowie podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w nauczanie i wychowanie. Podczas koncertu były nie tylko życzenia, ale i słowa przeprosin i próśb o wybaczenie. Wyrazem wdzięczności za troskę i serce były wiersze, piosenki i układ taneczny. Uczniowie ujawnili swoje talenty. Dzieci z klasy V wspólnie z wychowawcą zatańczyli układ taneczny z elementami gimnastyki. Uczennice z klasy IV i VI śpiewały piosenki dla poszczególnych nauczycieli, Anna Rusak zagrała na flecie melodię z filmu „Titanic”. Było pięknie: znakomita konferansjerka, gorąca atmosfera i przede wszystkim fantastyczni artyści, którzy dostarczyli mam niezwykłych emocji. Po zakończeniu koncertu życzeń głos zabrała dyrektor szkoły pani Grażyna Wierzba, która odczytała życzenia przekazane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę Muzoł. 

  


SKO
Pierwszaki z naszej szkoły w SKO
konkurs  W październiku 2015 roku uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły dołączyli do społeczności Szkolnej Kasy Oszczędności. Opiekunka SKO p. Jolanta Markiewicz zapoznała ich z zasadami oszczędzania. Nowi członkowie SKO otrzymali różne gadżety sponsorowane przez Bank PKO BP w Pińczowie. Uczniowie mają też założone internetowe konta, na które będą wpłacać swoje oszczędności.


Apel
Pasowanie na Przedszkolaka

  Dnia 13 października 2015 roku odbyła się w naszej placówce wielka uroczystość. Mianowicie było to Pasowanie na Przedszkolaka. Pani wychowawczyni i dzieci włożyły dużo wysiłku, aby ten dzień był wyjątkowy i na długo zapadł w pamięci tak dzieci jak i rodziców. Dzieci z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, tańczyły, otrzymując gromkie brawa. Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka" dokonała uroczystego „Aktu pasowania". Nie zabrakło życzeń i słodkich upominków oraz dyplomów i prezentów dla każdego przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak i wychowawczyni przedszkolaków.

  


Film profilaktyczny
„Fałszywa pomoc – narkotyki, dopalacze”

 W dniu 13 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcji dokumentalnego filmu profilaktycznego dotyczącego szkodliwości dopalaczy. Film „Fałszywa pomoc – narkotyki, dopalacze” oparty na prawdziwej historii, ukazywał młodych ludzi, którzy mają do czynienia z substancjami psychoaktywnymi. Celem filmu było przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom. Film przestrzegł uczniów, że w przypadku dopalaczy może wystarczyć jedno zażycie substancji, żeby umrzeć lub zostać kaleką. Uczniowie dowiedzieli się również, że dopalacze ciągle się zmieniają, wciąż tworzone są nowe i nie wiadomo co w nich jest, nie wiadomo jak działają, i jak leczyć skutki ich działania. A przez to stają są bardzo niebezpieczne.

SKO
Szkolna Kasa Oszczędności w roku szkolnym 2015/2016
konkurs  W nowym roku szkolnym 2015/2016 ponownie przystąpiliśmy do konkursu Szkolnych Kas Oszczędnościowych. SKO jest największym i najstarszym w Polsce programem edukacji finansowej. Jej historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń zachęca najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Uczniowie naszej szkoły w nowym roku szkolnym 2015/2015 znów będą mogli zmierzyć się z różnymi konkursami i akcjami zorganizowanymi przez Bank PKO BP. Dla uczniów został też uruchomiony serwis bankowości internetowej. Zachęcamy wszystkich do dokonywania systematycznych wpłat. W ramach konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych prowadzony jest również szkolny blog, na którym opisywane są wydarzenia z życia szkoły oraz informacje o działalności SKO w placówce. Akcja ekologiczna
V edycja ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem 
„ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”
konkurs  W nawiązaniu do międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata - Clean Up the World 2015" nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Honorowy patronat nad działaniami ekologicznymi objął Pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii, których stan techniczny nie musi być sprawny i może być uszkodzony przeprowadza w naszej szkole Samorząd Uczniowski. Aparaty telefoniczne zbierają do specjalnego pudełka uczennice z klasy VI: Agnieszka Boksa, Anna Rusak i Aleksandra Wcisło. Mamy nadzieję i wierzymy, że ta akcja przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych naszych uczniów, dzięki której nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

Konkurs plastyczny
Wręczenie nagród w konkursie plastycznym 
„Wolny czas-bezpieczny czas” 
konkurs  8 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym ”Wolny czas-bezpieczny czas”. Konkurs po raz trzeci zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Przedsięwzięcie swoim patronatem objął Wojewoda Świętokrzyski. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy ufundowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach działań promujących bezpieczeństwo osobiste dzieci i młodzieży. Dyplom oraz nagrodę za zajęcie II miejsca w tym konkursie, odebrała nasza uczennica Magdalena Szydłowska z klasy II. Zwycięskie prace oraz fotorelacja z uroczystego zakończenia udostępnione są na stronie internetowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

SKO
Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu SKO
konkurs  Etap regionalny konkursu SKO dla szkół podstawowych za rok szkolny 2014/2015 został rozstrzygnięty. Członkowie SKO zdobyli dla naszej szkoły nagrodę II stopnia z której bardzo się cieszymy. To już kolejny sukces Szkolnej Kasy Oszczędności działającej w naszej szkole. Postaramy się, abyśmy w tym roku szkolnym wypadli jeszcze lepiej. A oto dyplom, który otrzymaliśmy.
dyplom

Sprzątanie Świata
22. Sprzątanie Świata

Już po raz 22. ruszyła największa ekologiczna akcja ekologiczna   „Sprzątanie Świata – Polska 2015”. Celem tegorocznej edycji jest ukazanie, jaką rolę może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami w gminie każdy z nas. Dla nas to już kolejny rok, kiedy aktywnie włączamy się w akcję Sprzątanie Świata. Tym razem do akcji ruszyliśmy 2 października. Każda klasa miała przydzielony teren do posprzątania. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w akcji. Ideą akcji jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami. To także zachęta do dbania o środowisko.

sprzatanie swiata sprzatanie sprzatanie sprzatanie

Wybory SU
II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 Dnia 1 października 2015r. w naszej szkole odbyła się II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów przystąpiło dwoje kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik w poprzedniej turze: Anna Rusak z klasy VI i Roksana Fijałkowska z klasy V. Po przeliczeniu głosów komisja wyborcza ogłosiła wyniki. Najwięcej głosów uzyskała Anna Rusak z kl. VI, która została Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, natomiast Roksana Fijałkowska jej zastępcą.

Gratulujemy!

Apel
Dzień Chłopaka w naszej szkole

 Dnia 30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. W naszej szkole to święto uczciliśmy 1 października. Nasi Panowie duzi i mali otrzymali serdeczne życzenia oraz upominki od dziewczyn. Z inicjatywy dziewcząt z klasy V i VI zorganizowany został apel, podczas którego wszyscy chłopcy z klas 0 - VI uczestniczyli w zabawnych konkurencjach. Były to m.in.:
- malowanie paznokci lewą ręką,

- chodzenie po wybiegu dla modelek w butach na szpilkach,

- taniec z partnerką na gazetach,
- rysowanie obrazków z zamkniętymi oczami,

- wykonywanie dziewczętom makijażu
.

dzien dziecka dzien dziecka dzien dzieka dzien dziecka
Dobrej zabawy i śmiechu było wiele.
Wszyscy uczestnicy konkursów dostali drobne upominki
ufundowane przez Samorząd Szkolny. 

Wybory SU
Wybory do Samorządu Uczniowskiego - I tura

 W dniu dzisiejszym tj. 30 września w naszej szkole zorganizowano profesjonalne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, w których wzięli udział wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. Każdy wyborca mógł oddać na specjalnej karcie do głosowania jeden głos na swojego kandydata. Wybór nie należał do najłatwiejszych. Członkami Komisji Wyborczej byli uczniowie klasy szóstej i piątej: Aleksandra Wcisło, Weronika Kopeć, Dominika Witkoś, Natalia Zachariasz. Wybory poprzedziła trzytygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci przygotowali swoje plakaty wyborcze i starali się przekonać szkolną brać do wzięcia udziału w głosowaniu. W związku z liczbą kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów, 1 października odbędzie się II tura wyborów do SU. Po I turze wyborów w skład Samorządu Uczniowskiego weszli: Agnieszka Boksa i Hubert Bałaga. O kolejne dwa miejsca do SU i tym samym funkcję przewodniczącego oraz zastępcy ubiegać się będzie w II turze dwoje kandydatów: Anna Rusak z klasy VI i Roksana Fijałkowska z klasy V.

    

Warsztaty kulinarne
Warsztaty kulinarne w naszej szkole

 Już od kilku lat w naszej szkole realizowany jest europejski program „Owoce w szkole”. Zachęca on dzieci do spożywania większej ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynia się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych. W ramach tego programu w dniu 29 września 2015 roku zostały zorganizowane warsztaty kulinarne, w których uczestniczyli uczniowie klas I-III. Zajęcia przeprowadził przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego. W pierwszej części zajęć prowadzący przedstawił prezentację multimedialną i zapoznał dzieci z korzyściami wynikającymi ze spożywana warzyw i owoców. W następnym etapie zajęć uczniowie aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu soków, sałatek owocowo-warzywnych i kanapek. Produkty i zastawa stołowa potrzebne do wykonania zostały zapewnione przez organizatorów. Dzieci z radością i wielkim zaangażowaniem pracowały przygotowując posiłki. Były one kolorowe, estetycznie wykonane i ładnie podane. Na zakończenie wszyscy z ogromnym apetytem degustowali przygotowane smakołyki, które były smaczniejsze niż zwykle, bo sporządzone własnoręcznie. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik warsztatów kulinarnych otrzymał od przedstawiciela ARR Dyplom Małego Kuchcika, książeczki, notesiki i inne rekwizyty, które mają przypominać dzieciom o zdrowym odżywianiu.

 

Uczniowie i nauczyciele dziękują organizatorom za przeprowadzenie tak ciekawych zajęć i zapraszają ponownie.


Wycieczka
Wycieczka do lasu

  W czwartek, 24 września uczniowie brali udział w jesiennej wyprawie do lasu, gdzie czekał już na wszystkich leśniczy Nadleśnictwa Pińczów pan Jan Radkiewicz. Następnie wyruszyliśmy na wspólny spacer po lesie. Pan leśniczy opowiadał o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią, o zwierzętach leśnych, uczył rozpoznawania drzew i krzewów. Zbieraliśmy kolorowe liście i słuchaliśmy odgłosów lasu. Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu spotkaliśmy na swojej drodze grzyby, więc kolejną lekcją w lesie było rozpoznawanie tych jadalnych i niejadalnych. Z wycieczki wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń i ochoty na kolejny spacer.

     

Konkurs plastyczny
Konkurs „Wolny czas-bezpieczny czas” rozstrzygnięty

 Miło nam poinformować, że uczennica klasy drugiej naszej szkoły Magdalena Szydłowska zdobyła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie plastyczno – fotograficznym pn. „Wolny czas – bezpieczny czas”. Konkurs ogłosiła i przeprowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie swoim patronatem objął Wojewoda Świętokrzyski. Celem konkursu było ukazanie przez młodych twórców najbezpieczniejszych miejsc oraz sytuacji podczas spędzania wolnego czasu, a wyeksponowanie zagrożeń poprzez przedstawienie ich w formie artystycznej. W konkursie nasza szkoła zgłosiła kilka prac konkursowych, które wykazały wysoki poziom artystyczny oraz zawierały treści profilaktyczne dotyczące bezpiecznego wypoczynku. Madzia w swojej pracy ukazała, jak ważną rolę pełnią odblaski dla bezpieczeństwa pieszych. Serdecznie gratulujemy!

Wybory SU

30  WRZEŚNIA ODDAJ SWÓJ  GŁOS!
 
SU  Dzień 30 września ogłoszono „Ogólnopolskim dniem wyborów”. Tego dnia uczniowie naszej szkoły oraz innych szkół wybiorą przedstawicieli samorządu uczniowskiego. W przeprowadzeniu demokratycznych wyborów w naszej szkole pomaga nam udział w akcji „Samorządy mają głos”.  Na platformie internetowej www.szkolademokracji.ceo.org.pl opublikowane zostały sylwetki kandydatów naszej szkoły wraz z opisem ich programów. Informacje o kandydatach zgromadzone w jednym miejscu pozwalają wyborcom na łatwe porównanie programów wyborczych i podjęcie świadomej decyzji w dniu wyborów. Po wyborach zespół zarejestrowany na platformie, będzie mógł dodać wyniki, jakie uzyskali poszczególni kandydaci i opublikować je, a także dodać opis wyborów. Udział w akcji "Samorządy mają głos" zapewni przejrzystość wyborów w szkole oraz ułatwi szybki dostęp do wyników.

Jeśli chcesz :
  • dowiedzieć się więcej o wyborach w naszej szkole
  • poznać naszych kandydatów 
  • na bieżąco dowiadywać się o przygotowaniach do wyborów
  • mieć szybki dostęp do wyników wyborów

Znajdź naszą szkołę na platformie:

www.szkolademokracji.ceo.org.pl


Przedszkole
Zajęcia komputerowe w przedszkolu

  Dzieci pięcioletnie z naszego przedszkola regularnie uczestniczą w zajęciach komputerowych. Zajęcia komputerowe są dla dzieci atrakcyjną formą spędzania czasu w przedszkolu. Dzieci chętnie biorą w nich udział, nabywając coraz to nowszych umiejętności, uczą się obsługiwać sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Nauka i zabawa z komputerem w przedszkolu umożliwia realizację w ciekawej formie wybranych zagadnień z programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia komputerowe w naszym przedszkolu to atrakcyjna i skuteczna metoda wykorzystania komputerów do wspomagania rozwoju dzieci. Poprzez zabawę wprowadzamy maluchy w świat nowoczesnej technologii oraz wskazujemy różne możliwości wykorzystania komputera.

  

Szkoła demokracji
Wybieramy nowe władze Samorządu Uczniowskiego

SU  Samorząd Uczniowski w naszej szkole pełni wiele funkcji. Jest on również doskonałym inkubatorem demokracji i przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim. Pierwszym krokiem do rozwoju samorządności w szkole są demokratyczne wybory, które pozwolą wybrać swoich przedstawicieli. Dlatego 30 wrzesień będzie dniem demokratycznych wyborów do władz SU. Właściwie przeprowadzone wybory, nie tylko zwiększą znaczenie samorządu i jego przedstawicieli, ale będą również jasnym sygnałem, iż uczniowie mają wpływ na życie szkoły, oraz ich prawa są w pełni respektowane. Wkrótce opublikujemy listę kandydatów Szkoły Podstawowej w Kozubowie do władz Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016.

Projekt edukacyjny
Projekt uczniowski „Twórcy ludowi regionu Ponidzia”
w ramach programu Kulthurra!

 Miło nam poinformować, że nasz projekt z zakresu edukacji artystycznej „Twórcy ludowi regionu Ponidzia” zakwalifikował się w tym roku szkolnym do programu Kulthurra! prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, a współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyniki rekrutacji można zobaczyć na stronie http://www.ceo.org.pl/pl/kulthurra/news/nowa-kulthurra. CEO zapewni nam materiały edukacyjne oraz wsparcie w realizacji projektu uczniowskiego w postaci udziału w nowym kursie internetowym z edukacji kulturalnej oraz udziału w Art Campie w 2016 roku, a także możliwość promocji naszego projektu przez kanały CEO. Celem naszego projektu jest przekazanie uczniom wartości dziedzictwa kulturowego, wprowadzenie w tajniki historii regionu, plastyki ludowej i obrzędowej, a także tradycji związanych z własną miejscowością i regionem, w którym mieszkają. Najważniejszym celem pracy z dziećmi będzie budzenie dumy z przynależności do środowiska lokalnego, poczucie więzi i szacunek do tego, co odchodzi już w przeszłość, co jest dziedzictwem naszych przodków - mieszkańców naszej „małej ojczyzny”.

Witaj Szkoło!
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

  W wtorek, 1 września w naszej szkole uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dyrektor szkoły p. Grażyna Wierzba powitała uczniów, rodziców oraz nauczycieli zgromadzonych na sali gimnastycznej. Pani Dyrektor skierowała miłe słowa pod adresem wszystkich uczniów, także tych nowych – uczniów klasy I życząc im wielu sukcesów, rozwoju zainteresowań i talentów oraz zadowolenia i radości z codziennego przebywania w szkole. Na uroczystości głównymi bohaterami byli oczywiście pierwszoklasiści, którzy po złożeniu ślubowania, zostali pasowani na uczniów. Po zakończonej uroczystości uczniowie klas I – IV oraz oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.
  

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


1 września 2015 o godz. 8.00Bezpieczne wakacje 2015
Półkolonie letnie 2015

wycieczkaW dniach od 6 do 17 lipca 2015 roku w naszej szkole odbyły się w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2015” półkolonie dla dzieci rolników pod hasłem "Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje". Podczas półkolonii dzieci miały okazję rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe doświadczenia oraz miło i bezpiecznie spędzać wolny czas. Wychowawcy w czasie pobytu zorganizowali szereg ciekawych zabaw, konkurencji sportowych oraz zajęć związanych z bezpieczeństwem. Odbyło się spotkanie z policjantem z Komedy Powiatowej Policji w Pińczowie, który przypomniał uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, podczas zabawy w domu i na podwórku, a także zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Atrakcją półkolonii były również pokazy strażackie, które zaprezentowali strażacy z OSP w Kozubowie. Dzieci miały okazję obejrzeć samochód strażacki oraz akcję gaszenia pożaru. W ramach półkolonii odbywały się wyjazdy na basen i do kina na seanse filmowe oraz zajęcia i warsztaty organizowane przez PSCK. W trakcie półkolonii dzieciom zorganizowano również ciekawe wycieczki. Jedna z nich to wspaniała wycieczka turystyczno- krajoznawcza w Góry Świętokrzyskie, gdzie dzieci zwiedziły osadę średniowieczną, wioskę Baby Jagowa oraz podziwiały piękno Ziemi Świętokrzyskiej podczas przejazdu kolejką z Huty Szklanej, której trasa wiedzie przez Park Narodowy – na Święty Krzyż. Odbyła się też wycieczka do Krajna oraz Wioski Indiańskiej „Bonanza” w Iwaniskach. Dzieci zwiedziły również klub wodny Kon-Tiki w Pińczowie, gdzie miło i aktywnie spędziły czas na łodziach motorowych, spacerowych oraz zabawie w kuli wodnej.
    półkolonie
Więcej zdjęć z półkolonii można obejrzeć pod linkami:
Wycieczka do Krajna - galeria zdjęć
Wycieczka do Gór Świętokrzyskich - galeria zdjęć
Wycieczka do Wioski Indiańskiej w Iwaniskach - galeria zdjęć
Klub Wodny Kon-Tiki - galeria zdjęć
Prelekcja z policjantem - galeria zdjęć
Zajęcia na basenie - galeria zdjęć