Aktualności


Pamiętamy
Dbamy o Miejsca Pamięci Narodowej


Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych poświęcony jest pamięci tych, którzy odeszli. Pamiętają o tym zuchy oraz harcerze.
Młodsi uczniowie - drużyna zuchowa wybrała się pod Pomnik Pamięci Pięciu Bohaterów Gwardii Ludowej Poległych na Polach Kozubowa natomiast starsi - harcerze  udali się pod pomnik wzniesiony dla uczczenia wysiłku zbrojnego partyzantów ziemi pińczowskiej.


Jak każdego roku, uczniowie uporządkowali teren i zapalili znicze. Jest to dla naszych uczniów lekcja pamięci i poszanowania tradycji.Halloween

Konkurs na najpiękniejszą dynię

Z dużym zainteresowaniem spotkał się przeprowadzony 30 października naszej szkole konkurs na najlepszą dynię Halloween. Inicjatorem konkursu rozwijającego wśród uczniów zainteresowanie tym świętem był p. Marcin Malawski – nauczyciel języka angielskiego. Uczniowie wykazali się niesamowitą pomysłowością wydrążając i zdobiąc  swoje dynie.
A oto wyniki konkursu:
Szymon Puchała, kl. VI I miejsce
Roksana Fijałkowska, kl. IV II miejsce
Kuba Guzikowski, kl. IIIII miejsce
Wyróżnienia: Jakub Chwaliński – kl. VI, Weronika Kopeć – kl. IV, Bartosz Guzikowski – kl. IV.
Twórczość uczniów została doceniona nagrodami.

Program edukacyjny

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy II pod opieką swojej wychowawczyni p. Jolanty Markiewicz rozpoczną realizację ogólnopolskiego Programu „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.  Program  jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości  i Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Działania na terenie naszego województwa koordynuje Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Program adresowany jest do uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.
Główne cele programu to:
- nabycie umiejętności zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw,
- nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach: zarabiania, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
- nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań. 
Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Podejmowane w ramach programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci będą wykonywać zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwiną samodzielność w podejmowaniu decyzji finansowych, umocnią wiarę we własne siły i możliwości oraz będą zachęcane do realizacji zamierzonych celów. Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Bezpieczne wędrówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo – zdrowotną, społeczno – etyczną, muzyczno – ruchową oraz plastyczno – techniczną. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbędą podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobędą określone w danym miesiącu umiejętności.

OTK
Otwarta Twoja Kariera po raz szósty

W minionym tygodniu odbyła się szósta edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W ramach realizacji projektu młodsi uczniowie przygotowali prace i zaprezentowali swoje wymarzone zawody natomiast starsi uczniowie oglądali filmy i prezentacje dot. różnych zawodów.
Ideą projektu „Otwarta Twoja Kariera” jest uwrażliwienie uczniów i ich otoczenia na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia.

Konkurs
Eliminacje powiatowe wojewódzkiego konkursu "Bezpieczeństwo na piątkę" 

21 października w w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie odbył się turniej klas V zorganizowany przez Powiatową Komendę Policji w Pińczowie. Trzyosobowe drużyny miały do wykonania trzy zadania: napisać test sprawdzający wiedzę z zasad poruszania się po drogach oraz zasad zachowania się podczas prac w gospodarstwie rolnym, pokonać tor przeszkód na rowerze oraz zaprezentować przygotowaną wcześniej pracę plastyczną nawiązującą do tematu. Naszą drużynę reprezentowały uczennice z klasy V: Anna Rusak, Agnieszka Boksa i Aleksandra Wcisło. Dziewczyny nie zajęły pierwszego miejsca w tym konkursie, ale wszystkie stawiane przed nimi zadania wypełniły bardzo dobrze.

PPE
Porcja Pozytywnej Energii po raz drugi
 
W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy w naszej szkole program edukacyjny PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII. To już druga edycja programu. Jest to inicjatywa marki Crispy Natural prowadzona w szkołach podstawowych na terenie całego kraju. Głównym celem programu PPE jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez naukę wyboru pożywienia pełnego energii pochodzącej z naturalnych źródeł oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Nauczyciele otrzymali już pakiety edukacyjne dla swoich uczniów, które posłużą do realizacji programu.

Zielona Planeta
Szkolenie dot. energii odnawialnej

Gmina Busko-Zdrój oraz gminy partnerskie przystąpiły do kolejnego etapu realizacji projektu solarnego: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". W związku z tym dziś, 22 października naszą szkołę odwiedziła p. Justyna Pałka z firmy zajmującej się obsługą inwestycji w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii Zielona Planeta, która w ramach przedsięwzięcia solarnego przeprowadziła szkolenie dla uczniów z klasy V i VI.
W trakcie prezentacji poruszone zostały zagadnienia dotyczące celowości wykorzystania energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii służącego ochronie zasobów naturalnych, korzyści wynikające ze stosowania energii odnawialnej i zasad działania kolektora słonecznego. Uczestnicy szkolenia otrzymali opracowane materiały informacyjne i szkoleniowe m.in. publikację „ABC energii słonecznej”, notesy, urządzenie emitujące energię słoneczną. Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Konkurs plastyczny
Konkurs "Wolny czas-bezpieczny czas " rozstrzygnięty

 Uczennica klasy czwartej naszej szkoły Roksana Fijałkowska zdobyła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie plastyczno – fotograficznym pn. „Wolny czas – bezpieczny czas”. Konkurs ogłosiła i przeprowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie swoim patronatem objął Wojewoda Świętokrzyski. Celem konkursu było ukazanie przez młodych twórców najbezpieczniejszych miejsc oraz sytuacji podczas spędzania wolnego czasu, a wyeksponowanie zagrożeń poprzez przedstawienie ich w formie artystycznej. W konkursie nasza szkoła zgłosiła kilka prac konkursowych, które wykazały wysoki poziom artystyczny oraz zawierały treści profilaktyczne dotyczące bezpiecznego wypoczynku. Roksana w swojej pracy przedstawiła niebezpieczne zachowanie, jakim jest ukrycie się pod drzewem w czasie burzy i tym samym wywalczyła sobie trzecie miejsce w kategorii klas IV – VI. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

Dbamy o bezpieczeństwo
Bezpieczna droga z Mrówką

„Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką” - to hasło akcji przeprowadzonej wspólnie przez policję i sklep Mrówka przy ulicy Grodziskowej w Pińczowie, należący do sieci prowadzonej przez Polskie Składy Budowlane. Mrówka z Pińczowa wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie przeprowadziła akcję w naszej szkole. Założeniem przedsięwzięcia było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zarówno w mieście jak i na drogach przebiegających przez wioski. Po zajęciach z policjantami wszystkie dzieci dostały odblaski z logo PSB-Mrówka. Młodsze dzieci otrzymały kamizelki, natomiast starsze opaski odblaskowe.

Akcja PCK

Podsumowanie akcji „Kup Pan szczotkę”W tym roku szkolnym pierwszą akcją organizowaną przez członków Szkolnego Koła PCK była akcja „Kup Pan szczotkę” poznańskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Polegała ona na zbiórce szczoteczek i past do zębów, które wolontariusz fundacji, stomatolog Krzysztof Gniazdowski, zawiezie już wkrótce do Kamerunu. Udaje się on tam już po raz drugi, by przez 2 miesiące leczyć zęby najuboższym mieszkańcom tego kraju.


Przez kilka dni przynosiliście do szkoły szczoteczki i pasty dla małych dzieci, które nigdy nie były u dentysty. Rozdawanie szczoteczek dzieciom ma wyrobić w nich nawyk codziennego mycia zębów. Jest nadzieja, że do tego zwyczaju przekonają się także ich rodzice. Dzięki Waszej pomocy udało nam się zebrać całkiem sporą ilość past i szczoteczek, które zostały przesłane Fundacji, za co otrzymaliśmy podziękowanie.

Dzień Papieski 2014

Każdego roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski.  W tym roku XIV Dzień Papieski obchodzony był 12 października. Tegoroczne hasło obchodów to: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Podczas Dnia Papieskiego organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy. Zebrane środki przeznaczane są na fundusz stypendialny Fundacji. W organizację zbiórki włączyła się drużyna harcerska naszej szkoły, która zorganizowała zbiórkę na terenie wsi. Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast.

Apel
Dzień Edukacji Narodowej
 
 Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela uczciliśmy 9 października na uroczystym apelu przygotowanym przez Samorząd Uczniowski. Tą ważną dla społeczności szkolnej uroczystość rozpoczęliśmy od poloneza w wykonaniu uczniów klas IV-VI. Nie zabrakło również słów wdzięczności skierowanych do naszych nauczycieli za przekazywaną wiedzę i trud wkładany w nasze kształcenie i wychowanie. W dowód wdzięczności śpiewaliśmy naszym nauczycielom piosenki oraz wręczyliśmy kwiaty. Życzenia oraz podziękowania dla wszystkich nauczycieli złożyli również nasi rodzice. Na zakończenie natomiast przemówiła Pani Dyrektor Grażyna Wierzba i nagrodziła nauczycieli za trud poświęcenia, który wkładają w to, aby nas czegoś nauczyć.

apel apel apel apel

Wszystkim pedagogom życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych i wychowawczych.


Pierwszaki 2014/2015
Pierwszaki uczyły się, jak zdrowo i bezpiecznie dotrzeć do szkoły
 
 W dniu 9 października uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły udali się do Pińczowa na spotkanie dla Pierwszaków w ramach akcji "Pierwszaki 2014/2015 - zdrowo i bezpiecznie do szkoły". Głównym celem całego przedsięwzięcia było przekazanie dzieciom najważniejszych wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia. Podczas spotkania odbyła się prelekcja pielęgniarki, ratownika PCK, policjanta i strażaka oraz występ artystyczny. Obecna była maskotka Echa Dnia jeż Edek. Każdy uczeń biorący udział w spotkaniu otrzymał breloczek odblaskowy ufundowany przez Galerię Korona w Kielcach. Po spotkaniu były wykonywane zdjęcia klasom pierwszym, które mają się ukazać w specjalnym dodatku „Pierwszaki 2014” 4 grudnia 2014 roku.
dzien dziecka dzien dziecka dzien dzieka

Święto Drzewa
12. edycja Święta Drzewa
 
W dniu 7 października w naszej szkole w sposób bardzo uroczysty zostały zorganizowane obchody Dnia Drzewa. Tego dnia w naszej szkole gościliśmy wielu znakomitych gości, leśników, przyjaciół przyrody: Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów p. Włodzimierza Baduraka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie p. Jana Radkiewicza, Radnego Powiatu p. Piotra Zachariasza, Andrzeja Wójciaka Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów, inżyniera nadzoru Nadleśnictwa Pińczów p. Romana Kołodziejczyka, Józefa Wachnickiego Członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach jednocześnie Prezesa Koła Łowieckiego N3 „GAWRON" oraz tutejszych leśników i myśliwych.

lasNa ręce Dyrektor Szkoły p. Grażyny Wierzby złożono podziękowanie za wieloletnią aktywność i zaangażowanie w działalność ekologiczną. Po przemówieniach z inicjatywy leśników Nadleśnictwa Pińczów na terenie naszej szkoły dla upamiętnienia 90 lat Lasów Państwowych zasadziliśmy dęba, a następnie udaliśmy się do lasu na prelekcję z leśniczymi.

lasPodczas wędrówki szlakami leśnymi na Teresowie leśnicy zapoznali nas się z tajemnicami lasu i myślistwa, jak również sprawami dotyczącymi ochrony przyrody. Po raz kolejny zachwyciła nas barwna prelekcja pana Jana Radkiewicza. Impreza Święta Drzewa zakończona została przy wspólnym tradycyjnym ognisku zorganizowanym przez leśników, myśliwych oraz naszych nauczycieli i opiekunów. 

SKO
Sukces Szkolnej Kasy Oszczędnościowej
 
To już kolejny sukces Szkolnej Kasy Oszczędności działającej w naszej szkole. Tym razem w roku szkolnym 2013/2014 SKO zdobyła nagrodę II stopnia w etapie regionalnym i kwotę w wysokości 2000zł. SKO jest największym i najstarszym w Polsce programem edukacji finansowej. Jej historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń Bank PKO BP zachęca najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. W ramach konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych prowadzony jest szkolny blog, na którym opisywane są wydarzenia z życia szkoły oraz informacje o działalności SKO w placówce.


SKO


Dbamy o otoczenie
Sprzątanie Świata 2014

Już po raz 21. ruszyła największa ekologiczna akcja ekologiczna   „Sprzątanie Świata – Polska 2014”. Celem tegorocznej kampanii jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze poprzez unikania tworzenia odpadów i selektywną zbiórkę odpadów. Dla nas to już kolejny rok, kiedy aktywnie włączamy się w akcję Sprzątanie Świata. Tym razem do akcji ruszyliśmy 3 października. Każda klasa miała przydzielony teren do posprzątania. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w akcji. Ideą akcji jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami. To także zachęta do dbania o środowisko.

Rajd pieszy
XVII Rajd Smerfów
 
 
1 października odbył się zorganizowany wspólnie przez Komendę Hufca ZHP w Pińczowie, Urząd Miejski w Pińczowie i Nadleśnictwo Pińczów Rajd Smerfów. W rajdzie brali udział nasi uczniowie z klas I – III. Mimo niesprzyjającej pogody najmłodsi harcerze wzięli w nim udział z wielkim zaangażowaniem. W patrolach liczących po 15 osób w pełnym ekwipunku odwiedzili Stadninę Koni w Michałowie, a następnie udali się do Szkółki Leśnej, również w Michałowie, gdzie zostali przywitani przez gospodarza obiektu – pana leśniczego Andrzeja Nodzyńskiego i towarzyszącego mu inżyniera Romana Kołodziejczyka.

W dobrych humorach dzieci udały się na plac biwakowy, gdzie po wspólnych zabawach zjadły gorący posiłek. Pod wiatą, wokół paleniska zgromadziło się ponad 150 zuchów ze szkół podstawowych z całej pińczowskiej komendy. Rajd Smerfów miał na celu wspólne spotkanie zuchów z terenu Hufca, doskonalenie technik harcerskich oraz propagowanie turystyki pieszej na Ponidziu.


Na zakończenie rajdu wszystkie dzieciaki otrzymały plakietki, a ich gromady – dyplomy poświadczające udział w rajdzie. Jak przystało na harcerzy, uczestnicy imprezy przestrzegali zasad ochrony przyrody oraz przepisów ruchu drogowego, a na całej trasie rajdu panowała sympatyczna i koleżeńska atmosfera.


Dzień Chłopaka
Dzień Chłopaka w naszej szkole

 Dnia 30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. My również uczciliśmy to święto w naszej szkole. Nasi Panowie duzi i mali otrzymali serdeczne życzenia oraz upominki od dziewczyn. Z inicjatywy dziewcząt z klasy V i VI zorganizowany został apel, podczas którego wszyscy chłopcy z klas 0 - VI uczestniczyli w zabawnych konkurencjach. Były to m.in.:

-chodzenie po wybiegu dla modelek w butach na szpilkach,
- taniec z partnerką na gazetach,
- zaplatanie dziewczętom warkoczy,
- zjadanie uwiązanych na nitce jabłek bez pomocy rąk,
-odgadywanie zagadek.


dzien dziecka  dzien dziecka  dzien dzieka
Dobrej zabawy i śmiechu było wiele. Wszyscy uczestnicy konkursów dostali drobne upominki ufundowane przez Samorząd Szkolny, ale największą frajdą i nagrodą była dyskoteka zorganizowana dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Na zakończenie tego dnia wszyscy zostali poczęstowani przez Panią Dyrektor słodyczami. 

Program edukacyjny
IV Edycja Akademii Aquafresh
 
Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach. Problem próchnicy jest bardzo poważny, dlatego nasze przedszkolaki przystąpiły do IV edycji ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków. Dzięki otrzymanym materiałom w naszym przedszkolu realizowane są zajęcia edukacyjnie na podstawie scenariuszy zajęć i materiałów multimedialnych, w których bohaterowie programu „Pastusie” i „Barney” uczą dzieci jak prawidłowo dbać o ząbki oraz jak walczyć z niedobrym „robaczkiem – próchniaczkiem”.

Z kolei 30 września nasi najmłodsi uczniowie brali udział w ustanowieniu Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w jednym czasie i równo o godzinie 12.00 zaczęli szczotkować zęby. Oczywiście Rekord został ustanowiony. Ząbki szczotkowało 257500 dzieci w całej Polsce. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy certyfikat, a przedszkole czeka na dyplom.
Akademia Aquafresh zyskała uznanie poważanych instytucji takich jak: Polskie Towarzystwo Lekarskie czy Instytut Matki i Dziecka, które objęły wszystkie działania Patronatem Honorowym.


Wybory do Rady SU
Nowe władze Samorządu Uczniowskiego
 Dnia 30 września w naszej szkole odbyło się głosowanie, podczas którego uczniowie wybrali przewodniczącego oraz Radę Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza powołana z przedstawicieli klas V -VI tj. Kinga Marciszewska, Aleksandra Wcisło, Adrian Zachariasz czuwała nad właściwym przebiegiem głosowania. Wyborcy kolejno klasami schodzili wraz z opiekunami do lokalu wyborczego i po sprawdzeniu tożsamości na liście uprawnionych do głosowania mogli oddać głos. Wybory przebiegały sprawnie, bez zakłóceń, komisja wyborcza nie stwierdziła żadnych uchybień. Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja przeliczyła głosy i sporządziła protokół z przebiegu wyborów. W wyniku wyborów Przewodniczącym Szkoły Podstawowej w Kozubowie został Dominik Placek.
Przewodnicząca
Szczegółowe informacje na temat wyników głosowania znajdziecie na stronie: http://www.wybory.ceo.org.pl/.

Wmtday
IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 26 września obchodziliśmy IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to dzień symboliczny, który ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.
Do egzaminu w naszej szkole przystąpili uczniowie klas III – VI. Ci, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi i zdali egzamin uzyskali tytuł MT EXPERT.

UWAGA!          Uczniowie klasy VI!

W zakładce SPRAWDZIAN 2015 możecie przeczytać o nowej formule sprawdzianu po klasie szóstej w 2015 roku.


Wybory do władz SU
30 września oddaj swój głos

Dzień 30 września ogłoszono „Ogólnopolskim dniem wyborów”. Tego dnia uczennice i uczniowie naszej szkoły oraz innych szkół wybiorą przedstawicieli samorządu uczniowskiego. W przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU pomaga udział w akcji „Samorządy mają głos”. Dzięki możliwości korzystania z platformy internetowej można publikować sylwetki kandydatów wraz z opisem ich programów. Informacje o kandydatach zgromadzone w jednym miejscu pozwolą wyborcom na łatwe porównanie programów wyborczych i podjęcie świadomej decyzji w dniu wyborów. Po wyborach zespół zarejestrowany na platformie będzie mógł  dodać wyniki jakie uzyskali poszczególni kandydaci i opublikować je, a także dodać opis wyborów. Zapewni to większą przejrzystość i ułatwi wszystkim dostęp do wyników wyborów. 
Jeśli chcesz:
- dowiedzieć się więcej o wyborach w naszej szkole
- poznać naszych kandydatów
- na bieżąco dowiadywać się o przygotowaniach do wyborów
- mieć szybki dostęp do wyników wyborów

Inauguracja roku szkolnego
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem...
Życzymy Wam wszystkim na początek
Szkolnego roku - samych piątek!

 
W poniedziałek, 1 września w naszej szkole uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dyrektor szkoły p. Grażyna Wierzba powitała uczniów, rodziców oraz nauczycieli zgromadzonych na sali gimnastycznej. Pani Dyrektor skierowała miłe słowa pod adresem wszystkich uczniów, a także tych nowych – klasy I życząc im wielu sukcesów, rozwoju zainteresowań i talentów oraz zadowolenia i radości z codziennego przebywania w szkole.
Na uroczystości głównymi bohaterami byli oczywiście pierwszoklasiści, którzy po złożeniu ślubowania, zostali pasowani na uczniów.

Po zakończonej uroczystości uczniowie klas I – IV oraz oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.


UWAGA!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 września 2014 o godz. 8.00