Szkoła bez przemocy

 

logoWraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012, w ramach kontynuacji naszych działań przystąpiliśmy do VI edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”.

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” prowadzi 18 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP). Od 2009 r. do grona organizatorów dołączył Partner Programu – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Program „Szkoła bez przemocy” swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.

 

Głównym celem Programu jest budowanie systemu przeciwdziałania przemocy i agresji w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmiana postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które zwalczałyby to zjawisko skutecznie i systemowo.


Ważnym punktem Programu jest Kodeks „Szkoły bez przemocy”, w którym znajdują się standardy, jakie powinna spełniać szkoła, której bliska jest idea walki z przemocą.


Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.


W myśl Kodeksu dopiero funkcjonowanie takiej wspólnoty, opartej na wspólnym poszanowaniu, pozwoli na sprawne funkcjonowanie w klimacie bezpieczeństwa i porozumienia oraz spełnienie pozostałych zasad Kodeksu.

 


Rok szkolny 2012/2013

Ewelina Banasiewicz - Wychowawca Roku 2013

 

Gala w Pałacu Prezydenckim

gala

 

Rok szkolny 2010/2011

Projekt „Razem możemy więcej!” autorstwa p. Eweliny Michno zwycięzył w konkursie na najlepsze projekty wolontaryjne.

 

Gala w Pałacu Prezydenckim

gala

     

Rok szkolny 2009/2010

Projekt „Kto chce i może, niech innym pomoże” autorstwa p. Eweliny Michno zwycięzył w konkursie na najlepsze projekty wolontaryjne.

 

Gala w Belwederze

 gala