Projekt "Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki"

grosik

 

Realizacja Projektu "Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki"

w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016


Długo czekaliśmy na ten dzień, no i wreszcie się doczekaliśmy. Wystartowaliśmy z Projektem „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.
 
W Projekcie biorą udział uczniowie klasy II pod kierunkiem wychowawczyni p. Jolanty Markiewicz.
 
 
GRUDZIEŃ 2014
 
Przygotowanie do międzygalaktycznej podróży  Grosikiem
 
W grudniu uczniowie klasy II rozpoczęli przygotowania do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem. Dzieci zostały zapoznane z treścią listu od przewodnika międzygalaktycznej podrózy, przedstawiły portret Grosika dowolną techniką plastyczną, a także nauczyły sie śpiewać piosenkę pt. „Od grosika do złotówki”. Uczniowie zaprojektowali model rakiety, uczyli się i bawili przy piosence. Na zajęciach wykorzystane zostały pomoce zasponsorowane przez organizatorów Projektu.
grosik grosik grosik
grosik grosik grosik
grosik grosik grosik 

STYCZEŃ 2015
 
Startujemy na Planetę Grosik
 
W styczniu uczniowie klasy II udali się na Planetę Grosik. Na zajęciach dzieci udały się na planetę Grosik, na której poznały wartości pieniędzy używanych w Polsce. Zaznajomili się z pojęciami: nominał, banknot, moneta, awers, rewers, złoty, grosz i bilon, NBP, PLN.  Podczas rożnych zabaw matematyczno – ruchowych w ciekawy sposób przyswoiły nową wiedzę. Uczniowie doskonalili umiejętność przeliczania pieniędzy. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali naklejki ze zdaniami stymulującymi rodziców do rozmowy z dziećmi. Rodzice wspierają nauczyciela we wprowadzaniu swoich dzieci w zagadnienia tematyki finansowej pełniąc rolę konsultantów. Śledzą przebieg podróży analizując wykonywane zadania w „Dzienniku podróży”, a także prowadzą rozmowy z dziećmi. 
grosik grosik grosik
grosik grosik grosik

LUTY 2015
 
Na Planecie Portfelik
 
W lutym uczniowie odbyli podróż po planecie Portfelik, która poświęcona była potrzebie i wartości pracy. Uczniowie zostali zapoznani z możliwościami zarabiania i koniecznością szanowania pieniędzy, z pracą ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo, utrwalali numery telefonów alarmowych. Dzieci dowiedziały się, jak zarabiają dorośli, poznali rodzaje kart bankomatowych, różnorodne formy oszczędzania. Podczas zajęć kształtowana była świadomość dzieci dotycząca zarabiania pieniędzy oraz potrzeby i wartości pracy. Uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe dotyczące liczenia pieniędzy, analizowali powiedzenia związane z pracą. Zajęcia lutowe były pełne wrażeń i ciekawych zadań. Do zobaczenia za miesiąc.
grosik grosik grosik
grosik grosik grosik
grosik grosik grosik
 
 
MARZEC 2015
 
Podróż na Planetę Skarbonka
 
W miesiącu marcu grosikowa rakieta zabrała uczniów na planetę Skarbonka. To już trzeci miesiąc podróży drugoklasistów. Na Skarbonce uczniowie poznali różne sposoby oszczędzania oraz możliwości bezpiecznego lokowania pieniędzy. Uczniowie utrwalili także zasady prawidłowego odżywiania. Na zajęciach omawiane były takie pojęcia jak: konto, nominał, debet, karta płatnicza, karta kredytowa, inwestor, bankowiec, bankomat, lokata, kredyt, saldo, obligacje, piramida żywieniowa. Uczniowie dowiedzieli się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy. Zapisali rady dla Grosika, jak być oszczędnym, rozwiązywali zadania, doskonalili liczenie pieniędzy stosując nazwy: złoty, grosz. Uczniowie zgodnie pracowali w grupie i aktywnie uczestniczyli w zabawach muzyczno - ruchowych. Zdobyta wiedza na planecie Skarbonka jest niezwykle pożyteczna, a w przyszłości ułatwi dzieciom życie.
grosik grosik grosik
grosik grosik grosik
grosik grosik grosik grosik grosik
 
 
  
KWIECIEŃ 2015
 
Startujemy na Planetę Zabawka
 
W tym miesiącu uczniowie klasy II zawędrowali chyba na najciekawszą dla dzieci planetę o nazwie Zabawka. Dzięki przewodnikowi Grosikowi uczniowie zdobyli znowu wiele ciekawych informacji. Między innymi rozmawiali o wpływie reklamy na zakupy dzieci i ich bliskich, dowiedzieli się też, jak kupować bezpieczne zabawki i jakie stosować zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w domu i na dworze. Omówili i zapisali rady na udane i racjonalne zakupy. Poznali różne określenia dotyczące zakupów np. reklama, marka, budżet domowy. Na koniec bawili się w sklep. Każdy z uczniów wcielił się w jakąś rolę np. ekspedienta, magazyniera, ochroniarza, kasjera czy klienta. Na planecie Zabawka było bardzo fajnie i przyjemnie. 
grosik grosik grosik
grosik grosik grosik grosik grosik grosik
grosik grosik grosik
 
 
MAJ 2015
 
Wyruszamy z Grosikiem na bezpieczną majówkę
 
W maju uczniowie klasy II wybrali się na kolejną niezwykłą wyprawę z Grosikiem. Tym razem poszerzyli swą wiedzę na temat ochrony środowiska. Dowiedzieli się skąd się biorą śmieci, poznali zasady segregacji odpadów. Dzieci wiedzą już, co to jest recykling. Poza tym bawiąc się przeliczali pieniądze. Uczniowie redagowali także artykuły dotyczące bezpiecznej majówki z Grosikiem, rozwiązywali zadania tekstowe i nauczyli się nowej piosenki pt. „Ziemia to wyspa zielona”. Po takich zajęciach majówka drugoklasistów z pewnością będzie bardzo udana.
 grosik grosik grosik
grosik grosik grosik 
 
 
CZERWIEC 2015
 
Planujemy bezpieczne wakacje z Grosikiem
 
Zbliżają się wakacje, a uczniowie klasy II planują, jak spędzić je bezpiecznie z Grosikiem. Ostatnie zajęcia przed wakacjami uczniowie rozpoczęli od rozmowy na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Dzieci doskonalili umiejętności z zakresu gospodarowania i bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Podczas zabaw matematyczno – ruchowych uczniowie utrwalili poznane pojęcia: gotówka oraz depozyt, a także przybliżyli pojęcia: pożyczka oraz dług. Dzięki takim zajęciom, wakacje drugoklasistów będą bezpieczne. Uczniowie obiecali, że będą prawidłowo gospodarować swoim budżetem i racjonalnie wydawać pieniądze w czasie wakacji. Do zobaczenia po wakacjach!
 grosik grosik grosik 
 
WRZESIEŃ 2015
 
Grosik wspomina wakacje
 
Witamy po wakacjach. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy III kontynuują swoją przygodę z Grosikiem. Na wrześniowych zajęciach uczniowie utrwalili poznane pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, euro, sygnalizator świetlny, przejście dla pieszych. Uczniowie prowadzili rozmowy na temat racjonalnego gospodarowania własnym budżetem oraz bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Dzieci rozwiązywali zadania z treścią, a podczas zabaw utrwalali zasady bezpiecznego zachowania w drodze do i ze szkoły oraz zachowania się w szkole.Oczywiście nie zabrakło wspomnień z wakacji. Uczniowie klasy III wypowiadali się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji oraz bezpieczeństwa ich przechowywania. Wrześniowie zajęcia z Grosikiem rozwinęły wśród uczniów poczucie odpowiedzialności i samodzielności.
 grosik grosik grosik 
 
 
PAŹDZIERNIK 2015
 
Grosikowe oszczędzanie
 
Październikowe zajęcia służyły utrwaleniu wiedzydotyczącej różnorodnych form oszczędzania - pieniędzy, zdrowia, przyrody, wody, racjonalnego wydawania pieniędzy, doskonaleniu umiejętności podejmowania trafnych decyzji finansowych oraz zdobyciu wiedzy na temat sposobów ubezpieczania się przed skutkami nieszcześliwych zdarzeń. Na zajęciach została wykorzystana mapaoszczędzania w celu przypomnienia uczniom o szeroko pojętym aspekcie oszczędzania. Uczniowie otrzymali gwiazdki oraz karty "Oszczędności...", które wypełnią wspólnie z rodzicami. Październikowe zajęcia był inspiracją do oszczędzania i racjonalnego wydawania pieniędzy. 
 grosik grosik grosik 
 
LISTOPAD 2015
 
Grosikowe wędrówki
 
Grosikowe wędrówki poświęcone były utrwaleniu wszystkich dotychczas poznanych pojęć oraz poznaniu przepisów ruchu drogowego. Uczniowie otrzymali naklejki z pytaniami stymulującymi rodziców do rozmowy oraz Karty bezpieczeństwa. Rodzice, jako konultanci wpierali nauczyciela we wprowadzeniu dzieci w zagadnienia tematyki finansowej i śledzili przebieg podróży analizując wykonywane zadania w Dzienniku podróży. Poprzez aktywny udział w zadaniach edukacyjnych uczniowie utrwalili poznaną wiedzę, doskonalili umiejętność przeliczania pieniędzy oraz pracy w grupie.
 grosik grosik grosik 
 
GRUDZIEŃ 2015
 
Podróż na Planetę Złotówka
 
W tym miesiącu uczniowie klasy III odbyli swoją ostatnią podróż. Dzieci doskonalili zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji finansowej. Poprzez aktywny udział w zajęciach utrwalili wszystkie wiadomości dotyczące bezpiecznych zachowań, zarabiania pieniędzy, ich mądrego wydawania i oszczedzania oraz gospodarowania własnym budżetem. Uczniowie poszerzyli także swoją wiedzęna temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy podczas dokonywania zakupów i racjonalnego ich wydawania. Doskonalili umiejętność przeliczania pieniędzy i utrwalali pojęcia: budżet domowy, reklama, produkt, wydatki, oferta świąteczna, data ważności, rozważny klient. Uczniowie swoje uwagi i informacje o zdobytej wiedzy, osiągnięciach i ukształtowanych umiejętnościach zapisali na karteczkach i wrzucili do tzw. kapsuły mądrości. Na zakończenie pobutu na Planecie Złotówka rozwiązywali Grosikowe quziy z zakresu edukacji finansowej i bezpieczeństwa oraz uczestniczyli w wykonaniu klasowej mapy wiedzy i umiejętności wyniesionych z podróży z Grosikiem. Z pewnością wspólna podróż z Grosikiem na długo pozostanie w pamięci dzieci. 
 
grosik grosik grosik