Organizacje szkolne

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 SU

 opiekunowie: p. Agnieszka Prucnal, p. Maria Latocha

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

pck

opiekun: p. Ewelina Banasiewicz

 

LIGA OCHRONY PRZYRODY

lop

opiekun: p. Marcin Strączek

 

HARCERSTWO

zhp

opiekun: p. Anna Zacharz

 

ZUCHY

zuchy

opiekun: p. Anna Wiejacha

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

sko

opiekunowie: p. Jolanta Markiewicz, p. Ewelina Banasiewicz