O szkole

Trochę historii...

szkola   szkola   szkola   szkola  

Kozubów to pełna uroku wieś. Od południa otacza ją wyniosły Garb Wodzisławski, a od wschodu i północy dolina cieku wodnego Mozgawki. Okolice Kozubowi – wioski leżące w jej pobliżu – Bugaj, Polichno, Sadek, Orkanów, Zawarża, Byczów i Mozgawa to najpiękniejsze krajobrazy na Ponidziu. Swój niepowtarzalny urok zawdzięczają wzgórzom, lasom, lessowym jarom i wąwozom oraz rozległym widokom. Duże zalesienie na terenie Kozubowi umożliwiło szybki rozwój przemysłu drzewnego. W pobliżu Kozubowa, u stóp Góry Byczowskiej wzniesiony został pomnik dla uczczenia wysiłku zbrojnego partyzantów ziemi pińczowskiej.

 

 Nasza szkoła...

klasa klasa klasa korytarz chatka puchary

Nasza szkoła istnieje od roku 1864. Skupia dzieci z Kozubowa, Zawarży, Zagorzyc, Byczowa, Aleksandrowa, Sadku, Orkanowa, Marianowa. Szkoła to placówka niewielka, położona w sąsiedztwie terenów zielonych, w której wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy stworzyć szkołę życzliwego środowiska - otwartego na wzajemne potrzeby. Daje ona wszystkim poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę oraz szansę wzbogacenia i urozmaicenia procesu edukacyjnego. Szkoła jest wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz estetyczny i ergonomiczny sprzęt. W placówce znajduje się  pracownia komputerowa z nowoczesnym wyposażeniem i dostępem do Internetu oraz  dwie pracownie dydaktyczne z kompletnym zestawem interaktywnym. Ponadto  każda klaso-pracownia w szkole  wyposażona jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Szkoła prowadzi także bibliotekę szkolną, w której funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacyjne.

 
 

szkola szkola szkola szkola

szkola szkola szkola szkola