Pracownicy

 

Dyrektor:

mgr Grażyna Wierzba

 

 

pasek
 
 
 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:


mgr Anna Wiejacha

 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:


Klasa I – mgr Maria Latocha 

Klasa II – lic. Jolanta Markiewicz

Klasa III – mgr Grażyna BalikowskaNAUCZANIE W KLASACH IV - VIII:


Religia: ks. mgr Jan Tokarczyk

Język polski: mgr Anna Zacharz

Język angielski: mgr Marcin Malawski

 Język niemiecki: mgr Edyta Jończyk

Historia: mgr Anna Zacharz

Matematyka: mgr Renata Szczepanik

Przyroda: mgr Marcin Strączek

Biologia: mgr Ilona Budera

Geografia: mgr Marcin Strączek

Fizyka: mgr Mariusz Powałkiewicz

Chemia: mgr Małgorzata Cedro

Zajęcia komputerowe: mgr Agnieszka Prucnal

 Zajęcia techniczne: mgr Agnieszka Prucnal

Muzyka: mgr Agnieszka Prucnal

Plastyka: mgr Agnieszka Prucnal

 Doradztwo zawodowe: mgr Marcin Błach

Wychowanie fizyczne: mgr Marcin Błach

WDŻ: mgr Marcin Błach


 

BIBLIOTEKA: 

mgr Grażyna Wierzba


PRACOWNICY OBSŁUGI :

p. Małgorzata Klasińska

p. Lidia Grudzień

p. Wioletta Mierzwińska

 
OPIEKUN DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH:

 mgr Anna Magdziarz

 
PALACZE:

p. Piotr Strączek

p. Piotr Chabiński