Przedszkole

 

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie wchodzi Przedszkole.

 

 Przedszkole jest placówką opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną, zapewniającą dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska utworzono nowy oddział dzieci 3, 4 letnich. 

 

Od 3 września 2018 r. funkcjonują 2 odziały przedszkolne: 

maluchy: grupa przedszkolna dzieci 3, 4 letnich

starszaki: grupa dzieci  5, 6 letnich.


Przedszkole mieści się w piętrowym budynku Zespołu Placówek Oświatowych i funkcjonuje jako placówka siedmiogodzinna dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia.

Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce, środki dydaktyczne i zabawki, a sale do zajęć urządzone są estetycznie z wyodrębnionymi miejscami do  różnorodnej aktywności i odpoczynku dzieci.

Dzieci korzystają z sali gimnastycznej, pracowni komputerowej i świetlicy szkolnej.

Placówka zapewnia dzieciom bezpieczny dowóz, opiekę oraz dożywianie. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom właściwą opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, wspiera działania wychowawcze rodziców, tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi.

Przedszkole bierze udział w różnych projektach i programach ogólnopolskich np.

- „Cała Polska czyta dzieciom”

- „Czyste powietrze wokół nas”

- „Kubusiowi przyjaciele natury”

- „Ratujemy i uczymy ratować”

- „Akademia Aquafresh”

Dzieci angażują się w życie przedszkola przygotowując specjalne programy na różne uroczystości  np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, itp.

Dodatkowe zajęcia w roku szkolnym 2018/2019:

- język angielski

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia komputerowe


 

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo.

 

Starszaki: grupa dzieci  5, 6 letnich

dzieci

  

Maluchy: grupa przedszkolna dzieci 3, 4 letnich

 

dzieci

dzieci dzieci

  dzieci dzieci

  dzieci