Rada rodziców

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018:

 

 

Przewodnicząca:


p. Mariola Smogór


 
Z-ca przew.:


p. Dominika Zelek


 
Skarbnik:


p. Ewelina Zachariasz


Sekretarz:


p. Aldona Wojciechowska