Rada rodziców

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017:

 

 

Przewodnicząca:


p. Agnieszka Jachna


 
Z-ca przew.:


p. Aleksandra Pieterwas


 
Skarbnik:


p. Mariola Smogór


Sekretarz:


p. Aldona Wojciechowska