localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Sprzątanie Świata 2022

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Do Polski Sprzątanie świata sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stanisławska-Meysztowicz. Mając na uwadze tegoroczne hasło „Myślę, więc nie śmiecę” uczniowie szkoły wybrali się zbierać śmieci. Szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie.

Autor: Ilona B.