localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

24 czerwca 2022 roku uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. O godzinie 8.00 uroczystość rozpoczęła się dla wszystkich uczniów naszej placówki. Na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego gościliśmy Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Panią mgr inż Beatę Kita, która osobiście wręczyła nagrody finalistom konkursów przedmiotowych: Magdalenie Szydłowskiej, Adamowi Grabiwoda, Natalii Fijoł i Szymonowi Tkaczyk.

Pani Dyrektor Grażyna Wierzba oraz Pani Burmistrz wręczyły również nagrody dla przedszkolaków, uczniów klas I- III, a następnie świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy dla uczniów, którzy otrzymali średnią 4.75 i wzorowe zachowanie, a ich rodzicom listy gratulacyjne. 

Podczas uroczystości wręczono również dyplomy i nagrody za osiągnięcia sportowe i osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych w roku szkolnym 2021/2022.

Za szczególne  osiągnięcia edukacyjne pięcioro uczniów naszej szkoły zostało nagrodzonych Stypendiami Motywacyjnymi.

W imieniu Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli szkołę. Szczególne podziękowania skierowała do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, Rady Gminy, Przewodniczącej Rady Rodziców i wszystkich członków Rady Rodziców. 

Po części oficjalnej absolwenci naszej szkoły, krótką częścią artystyczną pożegnali się z nauczycielami i szkołą, a na zakończenie zatańczyli poloneza.

Dalsza część uroczystego dnia zakończenia roku szkolnego odbyła się z wychowawcami w klasach.

Autor: Agnieszka P.

Więcej zdjęć