localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Dla rodziców

NAUCZANIE ZDALNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. nauczanie w Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie obowiązkowo odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – nauczanie zdalne.

Nauczanie i monitorowanie postępów w pracy uczniów oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów w naszych placówkach odbywać się będzie  poprzez:

Loginy i hasła dostępu do epodreczniki.pl (dla uczniów i nauczycieli) proszę odebrać ze swoich kont pocztowych.

W związku z powyższym proszę o systematyczne odbieranie wiadomości wysyłanych przez nauczycieli w zaproponowanej przez Nich formie.

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu będą zamieszczane przez nauczycieli na stronie internetowej szkoły w zakładce – nauczanie zdalne.

Każdego dnia roboczego nauczyciele będą dostępni – będą pracować zdalnie, zgodnie z tygodniowym planem zajęć danej klasy.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Drogi uczniu pamiętaj, że nauka w domu wymaga ogromnej samodyscypliny

 1. Planuj czas na naukę.
 2. Naukę wpisz w kalendarz i traktuj ją jako priorytet.
 3. Spojrzyj na plan lekcji i realizuj swoją naukę według niego.
 4. Przygotuj sobie stanowisko pracy, zeszyty, książki, laptop, komputer czy tablet z dostępem do Internetu.
 5. Odbierz i przeczytaj e-maile od swoich nauczycieli.
 6. Masz problem, nie rozumiesz danych treści – napisz do swojego nauczyciela przedmiotu.
 7. Wykonuj zadane polecenia i spokojnie czekaj na odpowiedź od nauczyciela.
 8. Masz pytania – napisz ponownie –  nauczyciel jest dostępny dla Ciebie w swoich godzinach pracy.
 9. Pamiętaj również, że na stronie internetowej szkoły umieszczane są potrzebne linki, przydatne materiały, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć przyswajane przez Ciebie treści.
 10. Możesz skontaktować się również ze swoim kolegą i razem przedyskutujecie dany problem.
 11. Skończ naukę o właściwej porze.
 12. Odpocznij i z nową energią zacznij następny dzień.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie