localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Grupa „Maluchy”

ZADANIA DLA WAS NA 12.04 – 16.04. 2021 r.

PONIEDZIAŁEK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Motyl –zajęcia plastyczne wykonanie motyla z papieru

WTOREK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

JĘZYK ANGIELSKI

Parts of the body.Części ciała

Posłuchaj piosenki na powitanie i powtarzaj słowa

Posłuchaj piosenki i pokazuj

Posłuchaj piosenki i naśladuj ruchy

ŚRODA

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

CZWARTEK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

JĘZYK ANGIELSKI

Animals.Family. Nazwy zwierząt. Nazwy członków rodziny

Posłuchaj piosenki i naśladuj ruchy zwierząt

Posłuchaj piosenki i pokazuj

Posłuchaj piosenki na pożegnanie i powtarzaj

PIĄTEK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Posłuchajcie bajeczki logopedycznej

ZADANIA DLA WAS NA 06.04 – 09.04. 2021 r.

WTOREK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

JĘZYK ANGIELSKI

Colours. Nazwy kolorów

Obejrzyj filmik i powtarzaj nazwy kolorów

Posłuchaj nazw kolorów i dopasuj napisy do poznanych obrazków kolorów

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours

Słuchaj, powtarzaj i pokazuj

ŚRODA

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

CZWARTEK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

JĘZYK ANGIELSKI

Numbers. Liczebniki

Posłuchaj piosenki na powitanie i powtarzaj słowa

Posłuchaj piosenki, powtarzaj i wskazuj przedmioty w danym kolorze

Zadanie dla chętnych:

wydrukuj twarz Clowna i pokoloruj według wskazówek

– załącznik ‘twarz clowna’

PIĄTEK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Wiosenna gimnastyka buzi i języka

ZADANIA DLA WAS NA 29. 03 – 02.04. 2021 r.

PONIEDZIAŁEK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

  • Kolorowanka pisanka(kolorujemy kredkami, lub malujemy farbami). Jeśli ktoś nie ma drukarki można narysować.

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/pisanka

  • Słuchanie i nauka  piosenki pt. „Maszeruje wiosna”

Maszeruje wiosna – Piosenki dla dzieci – YouTube

WTOREK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

JĘZYK ANGIELSKI

Easter. Wielkanoc

Obejrzyj filmik ,zgaduj nazwy rzeczy związanych z Wielkanocą

Posłuchaj piosenki, powtarzaj i naśladuj ruchy

Zadanie dla chętnych:

Wydrukuj Kartę pracy Wielkanoc i wykonaj kartkę wielkanocną

ŚRODA

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

CZWARTEK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

JĘZYK ANGIELSKI

Numbers. Liczebniki

Posłuchaj piosenki na powitanie i powtarzaj słowa

Obejrzyj filmik i powtarzaj nazwy liczebników

Powtarzaj nazwy liczebników i naśladuj

PIĄTEK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Kochane Maluchy, zachęcam Was do wykonania wielkanocnej gimnastyki buzi i języka wspólnie z Rodzicem.

NAUCZANIE ZDALNE W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2019/2020

W związku z zaistniałą sytuacją i zawieszeniem zajęć w naszej placówce przekazuję Państwu materiały, które możecie wykorzystać w pracy i zabawie z dzieckiem w domu. Warto poświęcić ten czas do powtórzenia z dziećmi kolorów, liczenia, nazywania figur geometrycznych, dni tygodnia, miesięcy, pór roku oraz zjawisk atmosferycznych z nimi związanymi oraz sylabowania. Jest to również okazja do doskonalenia czynności samoobsługowych, motoryki małej i dużej, umiejętności grafomotorycznych. Zachęcam do zapoznania się z piosenkami w języku angielskim na kanale Super Simple Songs na stronie youtube.com, które są używane również na naszych zajęciach.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

maluchy.kozubow@gmail.com

ZADANIA DLA WAS NA 13. 07. 2020 r.

Krąg tematyczny: Pożegnania czas
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Doskonali umiejętność konstruowania poprawnych wypowiedzi
• Rozwija kreatywność
• Tworzy własne instrumenty

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Cieszymy się latem

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (06.07 – 10.07)

Krąg tematyczny: Wakacyjne podróże
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Poznaje sposobów spędzania czasu w wakacje
• Utrwala zasady bezpiecznego pobytu na wakacjach
• Rozwija wyobraźnie
• Rozwija koncentrację uwagi• Doskonali umiejętności wypowiadania się na określony temat

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Wakacyjny czas

WTOREK

Temat dnia: Wakacyjne podróże- zagadki

ŚRODA

Temat dnia: Trampolinek jedzenie na wakacje

CZWARTEK

Temat dnia: Jak spędzę wakacje?

PIĄTEK

Temat dnia: Niech żyją wakacje

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (29.06 – 03.07)

Krąg tematyczny: I oto przyszło lato
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zapoznanie z porą roku- latem
•  Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji
• Rozwija pamięć i uwagę
• Rozwija motorykę małą i sprawność manualną

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Przychodzi lato

WTOREK

Temat dnia: Letnie niebo

ŚRODA

Temat dnia: Letnia łąka

CZWARTEK

Temat dnia: Zdrowe lato

PIĄTEK

Temat dnia: Bezpieczne wakacje

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (22.06 – 26.06)

Krąg tematyczny: Podróż przez cztery żywioły

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach
• Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą
• Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski
• Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych
• Zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno-techniczne

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Ziemia

Język angielski

WTOREK

Temat dnia: Powietrze

Logopedia

ŚRODA

Temat dnia: Woda

CZWARTEK

Temat dnia: Ogień

Język angielski

PIĄTEK

Temat dnia: Cztery żywioły

Logopedia

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (15.06 – 19.06)

Krąg tematyczny: Polska z lotu ptaka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Gromadzi informacje na temat swojej okolicy
• Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe
• Poznaje legendy Warszawy i Krakowa
•  Uczy się zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie letniego wypoczynku
• Poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała
• Zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Nasza mała ojczyzna

Język angielski

WTOREK

Temat dnia: Jesteśmy Polakami

Logopedia

ŚRODA

Temat dnia: Syrenka znad Wisły

CZWARTEK

Temat dnia: Pocztówka z Krakowa

Język angielski

PIĄTEK

Temat dnia: Wakacje nad morzem i nie tylko

Logopedia

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (08.06 – 12.06)

Krąg tematyczny: Podróże podniebne i nie tylko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne
• Przelicza i porównuje liczebność elementów
• Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem
• Poznaje maszyny latające
• Zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej
• Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania

PONIEDZIAŁEK

Język angielski

WTOREK

Temat dnia: Ptaki i samoloty

Logopedia

ŚRODA

Temat dnia: Podróże małe i duże

PIĄTEK

Temat dnia: Czym i jak podróżujemy

Logopedia

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (01.06 – 05.06)

Krąg tematyczny: Spotkanie z dziećmi świata
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania
• Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa
• Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę
• Doskonali percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną
• Wykonuje prace plastyczno-techniczne inspirowane kulturą innych krajów

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Znam swoje prawa

Język angielski

WTOREK

Temat dnia: Dzika Afryka

Logopedia

ŚRODA

Temat dnia: Kraina dzikich zwierząt

CZWARTEK

Temat dnia: Ameryka

Język angielski

PIĄTEK

Temat dnia: Kraj Kwitnącej Wiśni

Logopedia

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (25.05 – 29.05)

Krąg tematyczny: Kiedy dorośli idą do pracy
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

•  Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty
• Rozumie wartość uczciwości i odpowiedzialności ludzi pracy
• Rozumie celowość pracy wykonywanej przez dorosłych
• Kształci swoje zainteresowania
•  Poznaje prace zawodową swoich rodziców
• Kształtuje więź emocjonalną ze swoją mamą

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Czym zajmują się nasi rodzice? 

Język angielski

WTOREK

Temat dnia: Kim zostanę, kiedy dorosnę

Logopedia

ŚRODA

Temat dnia: Ciekawe zawody 

CZWARTEK

Temat dnia: Uczymy się liczyć pieniądze

Język angielski

PIĄTEK

Temat dnia: Miasteczko zawodów

Logopedia

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (18.05 – 22.05)

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wymienia członków rodziny i opowiada o nich• Przelicza w zakresie 1-6• Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty• Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Moja rodzina
Zabawa z przeliczaniem: https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8771c489270cc7f21c254d5155c302ed_/index.html

Język angielski

WTOREK

Temat dnia:Tygrysek tu, tygrysek tam

Logopedia

ŚRODA

Temat dnia: Pomagam mamie i tacie
Do kogo należy cień?
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8a961af2569c798f4053d2eeb1e1fe48_/lesson/lesson/index.html

CZWARTEK

Temat dnia: Kim będę jak dorosnę?

Język angielski

PIĄTEK

Temat dnia: Mam kochanych rodziców

Liczenie sylab:
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4fb984bae5477d8f8e7cb2bf0467da09_/lesson/lesson/index.html

Logopedia

Zabawa z wierszykiem: https://www.youtube.com/watch?v=pxosB-1XKbg

Gra logopedyczna online: https://www.mimowa.pl/gimnastyka-buzi-i-jezyka/gry/calusne-zabki

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (11.05 – 15.05)

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.
• Poznaje wybrane zwierzęta latające.
• Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
• Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.
• Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.
• Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Słodki jak miód

Język angielski

WTOREK

Temat dnia: Co lata?

Logopedia

Pobaw się w obrazkowe memory odszukaj pary pasujących obrazków. Przy każdym odkryciu kart wykonuj przedstawione na nich ćwiczenia.https://learningapps.org/1249193
Posłuchaj nagrania, nazwij usłyszane odgłosy i umieść je we właściwej grupie tj. zwierzęta, przedmiot, pojazd lub zjawisko atmosferyczne. 
https://learningapps.org/11177130

ŚRODA

Temat dnia: Królewskie owady

CZWARTEK

Temat dnia: Owady ukryte w sztuce

Język angielski

PIĄTEK

Temat dnia: a tropie ptasich lekarzy

Logopedia

Z karty proszę wyciąć ciasteczka, które należy przenieść za pomocą słomki lub zdmuchać na stworka (ciasteczkowy potwór). 

ZADANIA DLA WAS NA ÓSMY TYDZIEŃ (4.05 -8.05)

Krąg tematyczny: Zefirek i jego drużyna
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.
• Wypowiada się na forum grupy na podany temat.
• Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.
• Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.
• Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno-techniczne.
• Odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Opowieści do poduszki

Język angielski

WTOREK

Temat dnia:Z jaką siłą wieje wiatr?

Zajęcia logopedyczne

ŚRODA

Temat dnia: Ciepłe i zimne powietrze

CZWARTEK

Temat dnia: Tornado w szklance wody

Język angielski

PIĄTEK

Temat dnia: Rozmowy wiatru

Zajęcia logopedyczne

Drogie Przedszkolaki!Utrwalamy wymowę głosek W i F. Odkrywajcie wszystkie kartoniki, następnie głośno i wyraźnie nazywajcie pojawiające się ilustracje:
https://wordwall.net/pl/resource/1084588/logopedia/utrwalamy-w-i-f-g%c5%82o%c5%9bno-nazywaj-obrazki

ZADANIA DLA WAS NA SIÓDMY TYDZIEŃ (27.04 – 30.04)

Krąg tematyczny: A ja rosnę i rosnę
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zna zasady zachowania i postępowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.
• Klasyfikuje elementy według dwóch i/lub więcej cech.
• Wskazuje na obrazkach zachowania aprobowane społecznie.
• Dokonuje prostych pomiarów za pomocą narzędzi i przedmiotów.
• Zna swoje umiejętności i potrafi je zaprezentować.
• Wypowiada się zgodnie z tematem, poprawnie językowo.

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Jak kameleon

Sprawdź swoją pamięć:

https://www.miniminiplus.pl/noddy-detektyw-w-krainie-zabawek/gry/noddy-memory

Język angielski

WTOREK

Temat dnia: To już potrafię

Przypomnijcie sobie słowa Hymnu Polskiego:

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
Zagrajcie online:

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/roznice

Logopedia

ŚRODA

Temat dnia: Wiem, że dobro powraca

CZWARTEK

Temat dnia: Potrafię mierzyć
Wykonajcie biało- czerwony wiatraczek według instrukcji:

https://www.youtube.com/watch?v=IlVTKwc0eR4

Język angielski

ZADANIA DLA WAS NA SZÓSTY TYDZIEŃ (20.04 – 24.04)

Realizowany materiał z wychowania przedszkolnego

Krąg tematyczny: Powietrze wokół nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Interpretuje treść utworu literackiego.
• Przeprowadza zabawy badawcze i doświadczenia związane z powietrzem.
• Poznaje urządzenia wykorzystujące powietrze.
• Kształtuje postawę proekologiczną.
• Określa pogodę i dokonuje pomiarów temperatury.
• Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z ognia.

PONIEDZIAŁEK

Utrwalanie cyferek 1- 6

Język angielski

WTOREK

Temat dnia: Drzewa wokół nas

Odkrywanka:

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4

Logopedia

Wytnij, a następnie sklej kostkę i pobaw się z Małą Mi.

Poćwicz wymowę głosek f

ŚRODA

Zaśpiewaj piosenkę:

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

CZWARTEK

Zgadnij, gdzie jest… http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661

Język angielski

PIĄTEK

Poćwicz kolory: https://www.matzoo.pl/zerowka

Logopedia

Tekst opowiadania czyta rodzic, dziecko w miarę możliwości powtarza. Proszę zwrócić uwagę na to, że w niektórych wyrazach piszemy głoskę w, ale wymawiamy f, co jest prawidłowe, np. wyraz listewkę piszemy przez w, lecz wymawiamy jako listefkę przez f.

ZADANIA I ĆWICZENIA NA PIĄTY TYDZIEŃ ( 15.04 – 17.04)

Realizowany materiał z wychowania przedszkolnego

Krąg tematyczny: Spotkania na łące

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Obserwuje wiosenną przyrodę.
• Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.
• Przelicza w zakresie 1–6.
• Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.
• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
• Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.

Wtorek

Temat dnia: Pożyteczne zwierzęta.

Logopedia

Środa

Propozycje 23 kreatywnych projektów dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=otafWV1gsHc

Czwartek

Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0

Język angielski

Piątek

Logopedia

ZADANIA I ĆWICZENIA NA CZWARTY TYDZIEŃ ( 6.04 – 8.04)

Realizowany materiał z wychowania przedszkolnego

Krąg tematyczny: Lany poniedziałek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zakłada hodowlę roślin..
• Poznaje tradycje wielkanocne.
• Wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych. Rozpoznaje przedmioty różnymi zmysłami. Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne. Wykonuje proste działania matematyczne na konkretach.

Poniedziałek 6.04.2020r.

Temat dnia: Wielkanocne uprawy

Język angielski

Wtorek 7.04.2020r.

Temat dnia: Pisanki

Logopedia

Gra logopedyczna:

https://www.logopestka.pl/zabia-gimnastyka-buzi-i-jezyka-gra-online/?fbclid=IwAR3b-ocCTKO9dJGqpu-pAftz-MsRLUuV-F1twwVDBQ9K2AA_tPP3W4yQG78

Środa 8.04.2020r.

Temat dnia: Wielkanocne tradycje

Wielkanocne memory:

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html

Czwartek 9.04.2020r.

Temat dnia: Wielkanocny stół

Wykonaj zająca (zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać na adres maluchy.kozubow@gmail.com):

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs

Malowanie pisanek metodą aktywnego słuchania muzyki wg. B. Strauss
https://www.youtube.com/watch?v=Pm7Vu53oPgk

Język angielski

Piątek 10.04.2020r

Temat dnia: Lany poniedziałek

Logopedia

Koszyk wielkanocny- ćw. oddechowe

ZADANIA I ĆWICZENIA NA TRZECI TYDZIEŃ (30.03 – 3.04)

Realizowany materiał z wychowania przedszkolnego

Krąg tematyczny: Płynąć nie tylko pod żaglami

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje
  • Grupuje obiekty ze względu na ciężar.
  • Poznaje środki transportu wodnego.
  • Wskazuje zbiorniki wodne na mapie.
  • Poznaje sporty wodne. Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą

Poniedziałek 30.03.2020

Temat dnia: Co pływa, a co tonie?

Język angielski

Wtorek 31.03.2020

Temat dnia: Czym popłyniemy?

Logopedia

Rodzice, poproście dzieci, aby opowiedziały co dzieje się na kolejnych obrazkach:

Zabawa logopedyczna- do wydrukowania i wycięcia:

Środa 01.04.2020

Temat dnia: Sporty wodne

Czwartek 02.04.2020

Temat dnia: Białe łodzie

Język angielski

Piątek 03.04.2020

Temat dnia: Płyną statki z towarami

Obejrzyj filmik:

Logopedia

Wierszyk logopedyczny:

Dokończ obrazek:

ZADANIA I ĆWICZENIA NA DRUGI TYDZIEŃ (23-27 MARCA)

Krąg tematyczny: Opowieści mórz i oceanów

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie.

• Poznaje zwierzęta wodne.

• Poznaje zwierzęta wodne.

• Bada czystość wody.

• Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

• Klasyfikuje przedmioty według kształtu.

• Odróżnia poprawne liczenie od błędnego.

Poniedziałek 23.03

Język angielski

Wtorek 24.03

Środa 25.03

Czwartek 26.03

Język angielski

Piątek 27.03

ZADANIA I ĆWICZENIA NA PIERWSZY TYDZIEŃ (16.03 – 20.03)

Krąg tematyczny: Tęczowa wiosna

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.
• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.
• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.
• Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.
• Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin• Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

Poniedziałek 16.03

Wtorek 17.03

Środa 18.03

Czwartek 19.03

Piątek 20.03

Język angielski

Zajęcia realizowane w dniach od 16.03 – 20.03.2020r.

Drodzy Rodzice!

Mimo obecnej sytuacji język angielski w życiu dzieci powinien być dalej obecny. Świetnym sposobem na utrwalanie poznanego słownictwa są piosenki które zamieszczam poniżej. Są to utwory z różnych kręgów tematycznych wcześniej omawianych na zajęciach, można je więc tylko włączyć najmłodszym do wysłuchania lub pokazać wraz z teledyskiem. Zachęcam do wspólnej zabawy.

Baby shark:

Weather song:

Walking in the jungle:

Hello song:

Open shut them:

Color song:

I see something blue:

If you’re happy:

Make a circle:

Stand up, sit down:

Logopedia

Zajęcia realizowane w dniach od 23.03 – 27.03.2020r.

„Drodzy Rodzice! Poniżej przedstawiam zadania usprawniające aparat mowy na ten tydzień. Ćwiczenia najlepiej wykonywać przed lustrem, dorosły pokazuje ćwiczenie- dziecko naśladuje. Miłej zabawy!”

Zajęcia realizowane w dniach od 16.03 – 20.03.2020r.

Środa 18.03

Piątek 20.03