localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Kalendarz roku szkolnego – szkoła

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 – 31 grudnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  trwa od 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

Pozostałe dni wolne:

  • 1 listopada 2022r. (wtorek) – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2022 r. (piątek) – Święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2023 r. (piątek) – Święto Trzech Króli
  • 1 maja 2023r. (poniedziałek) Międzynarodowe Święto Pracy
  • 3 maja 2023r. (środa) Święto Konstytucji 3 Maja
  • 8 czerwca 2023 r. (czwartek) – Boże Ciało

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Zakończenie roku szkolnego przypada na dzień 23 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: