localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Klasa I

Drodzy Uczniowie, przekazuję Wam materiały i zadania do samodzielnej nauki w domu. Informuję, że możecie wraz z Waszymi Rodzicami kontaktować się ze mną poprzez pocztę: jolanta_m@op.pl, rozmowy telefoniczne, a także platformę Office

Link do platformy Office 365

Przydatne linki:

Film instruktażowy

Dla nauczycieli

Tworzenie zespołów

Dla uczniów

Tematy i zadania dla Was na kolejny tydzień (22.06 – 25.06)

PONIEDZIAŁEK

Temat 1: Wakacyjne plany

  1. Rozmowa z uczniami o sposobach spędzenia wakacji. Bezpieczeństwo podczas wakacji – przypomnienie numerów alarmowych i zachowania się podczas zaistniałej sytuacji np. wypadku na rowerze.

2. Zabawy ruchowe na podwórku.

3. Wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu ,,Mamy wakacyjne plany’’, opowiadanie treści. Udzielanie odpowiedzi do pytań. Formułowanie rad dotyczących bezpieczeństwa na wakacjach  – wykonanie ćw. 1,2 str.53 oraz ćw. 3 str.54 – ćwiczeniówka część 4. Zapis zdań z ćw. 3 str.54 do zeszytów.

4. Doskonalenie umiejętności rachunkowych  na dodawanie i odejmowanie do 20, oraz pełnymi dziesiątkami do 100. Zadanie 3 str.60, zad.4 str.61.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

WTOREK

Temat 2: Pakujemy wakacyjną walizkę

1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat kompletowania wakacyjnego bagażu. Głośne czytanie przez n –la tekstu ,,Trudny wybór’’ – Podręcznik str.59-  udzielanie odpowiedzi do pytań. Czytanie tekstu przez chętnych uczniów. Wykonywanie ćwiczeń do tekstu – ćw.1,2,str.55 .

2. Gry i zabawy w terenie.

3. Powtórzenie wiadomości  – dodawanie, odejmowanie do 20, oraz do 100 pełnymi dziesiątkami. Zadania – str.80 – 81.

4. Nauka piosenki pt. ,,Słoneczna wycinanka’’.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Religia

Temat :Wyrażam miłość do mojego taty.
Modlitwa w intencji taty.
Bajka https://youtu.be/AnyINJwXcZ4,
Portret taty https://youtu.be/XlOSb6mlbCM,
Po obejrzeniu wykonujemy portret taty lub co lubisz z tatą robić.Piosenka Dziękuję mamo , dziękuję tato https://youtu.be/j09kDRPi3tE

ŚRODA

Temat 3: Pozdrowienia z wakacji

1. Swobodne wypowiedzi na temat miejsc letniego wypoczynku.

2. Głośne czytanie wiersza ,,Napisz z wakacji ‘’ – Ustalenie czynności związanych z wysyłaniem pozdrowień. Wykonanie ćwiczeń 1,2,3 str.56, ćw.5 str.57 –  w ćwiczeniówce część 4.

2. Pomyślę i rozwiążę – utrwalenie umiejętności matematycznych w zakresie 20  oraz do 100– zadania ze strony  82-85.

3. Rysowanie kartki wakacyjnej.

 Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Język angielski

My party. Powtórzenie nazw zwierząt i zabawek

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij strony 85 i 86

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

CZWARTEK

Temat 4: Dzień odkrywców. Już wakacje

1 – 2.Gry i zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości i umiejętności polonistyczno – matematyczne oraz  przyrodnicze. Podręcznik dodatkowy –Dzień odkrywców str. 68 69,70,71.

2. Zabawy i rzuty do celu.

Język angielski

Test Diagnoza Klasa 1

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia

Temat Wakacje z Panem Jezusem.
W ćwiczeniach rozwiązujemy zagadki, rozwiązania wpisujemy w wagony pociągu a hasło do  kratek na lokomotywie. Porównajcie obrazki na stronie 115 i znajdź różnice. 
Modlitwa – podziękuj Panu Jezusowi za rok szkolny i poproś o szczęśliwe i bezpieczne wakacje.

Tematy i zadania dla Was na kolejny tydzień (15.06 – 19.06)

PONIEDZIAŁEK

Temat 1: Zabytki naszej stolicy

 1. Zabytki Warszawy – oglądanie ilustracji z podręcznika str. 51, opowiadanie, czytanie ciekawostek o tych zabytkach. Zapisywanie zdań najważniejszych  zabytków Warszawy do zeszytów. Wykonanie ćw.3 str.48 – ćwiczeniówka. Na pracę domową naucz się czytać tekstu ze str.50 – 51.

2. Zabawy rzutne na odległość.

3. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 pełnymi dziesiątkami. Zadanie  1,2,3 str.72 oraz zad.4 str.73. Na pracę domową zad.5,6 str.73.

4. Rysowanie obrazka – ,,Moje podwórko’’.

 PIĄTEK

Temat 2: Dzień Odkrywców – Poznajemy mapę Polski

1. Rozwiązywanie rebusów. Dorysowywanie kolejnych elementów pasujących do obrazka.

Wykreślanie niepotrzebnych rzeczy  dla turysty. Wykonanie ćw. 1,2,3 str.66 – Dzień Odkrywców oraz ćw.4 str.67.

2. Pokonywanie toru przeszkód na własnym podwórku.

3. Nauka piosenki – ,, Podróże małe i duże ’’.

4. Zajęcia dodatkowe z matematyki ćw.5 str.67 – Dzień Odkrywców. Omówienie i poprawa sprawdzianu rocznego po kl.1 z ed. matematycznej.

Zajęcia komputerowe

Bawimy się i uczymy kodowania. Bądźcie zalogowani i dołączcie do spotkania w piątek o godz. 11.00.

Tematy i zadania dla Was na kolejny tydzień (08.06 – 12.06)

PONIEDZIAŁEK

Temat 1: Lubimy podróżować

1.Rozmowa o dziecięcych marzeniach na nadchodzące wakacje.

2.Wyprawa z rodziną  po najbliższej okolicy.

3.Wypowiedzi na temat przeczytanego wiersza ,,Letnie podróże’’, opowiadanie treści. Udzielanie odpowiedzi do pytań. Tworzenie rodziny wyrazów od wyrazu – podróż, zapis wyrazów do zeszytów. Wyszukiwanie i zapisywanie zdania pasującego do obrazka. Wykonanie ćw.2,3 str.42 oraz ćw.4 str.43 ćwiczeniówka. Na pracę domową ćw.5 str.43.

4.Doskonalenie umiejętności rachunkowych  na dodawanie i odejmowanie do 20. Zadanie 3 str.60, zad.4 str.61. Na pracę domową zad.5 str.61 – ćwiczeniówka.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

WTOREK

Temat 2: Wędrówki po Polsce

1. Polskie krajobrazy – rodzaje krajobrazów.

2.Popularne zabawy ruchowe na podwórku.

3.Głośne czytanie przez n –la tekstu informacyjnego ,,Wędrówki po Polsce’’- Podręcznik str.48 – 49, udzielanie odpowiedzi do pytań. Pisanie nazw miast ,rzek, gór – wielka litera. Wykonywanie ćwiczeń do tekstu – ćw.1,2,str.44. . Na pracę domową wykonaj ćw.4 str.45.

4.Obliczanie działań z  okienkami, różne formy zapisu, tabele. Zad.1,2 str.64, zad.3 str.3 str.65. ,,Sprawdzam siebie’’ – zad.1,2,3,4 str.68 .

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Religia

Temat Procesja Bożego Ciała.
Modlitwa ,,Ojcze nasz…”Film o przygotowaniach do Bożego Ciała- https://youtu.be/sBAvzHfxB_w
Przygotuj dekorację do okna na Uroczystość Bożego Ciała.

ŚRODA

Temat 3: Zwierzęta naszego morza i gór.

1.Swobodne wypowiedzi na temat zwierząt żyjących nad naszym morzem i naszymi górami. Wykonanie w ćwiczeniówce część 4 – ćw.5 str.46. Na pracę domową wykonaj ćw.6 str.46.

2.Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z edukacji polonistyczno – przyrodniczej uczniów po klasie pierwszej – sprawdzian roczny.

3.Odbijanie monet na papierze.  Na pracę domową zad.5 str.65. Dla uczniów chętnych zad.7 str.66.

 Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Język angielski

My party. Utrwalenie wiadomości

W  zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 12/65 strona, 13,14/66 oraz 15/67 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

PIĄTEK

Temat 5: Wizyta w stolicy

1.Wypowiedzi na temat stolicy Polski na podstawie tekstu informacyjnego ,,Ciekawie jak w Warszawie’’. Ustne opisywanie herbu Warszawy. Omówienie i poprawa sprawdzianu rocznego z edukacji polonistyczno – przyrodniczej.

2.Toczenie piłki jedną i obiema rękami.

3.Sprawdzian roczny z edukacji matematycznej po klasie 1.

4.Słuchanie piosenek o Warszawie z YouTube.

Zajęcia komputerowe

Koduj z mamą, koduj z tatą. Moja rodzina – zakodowane aktywności.

Bądźcie zalogowani i dołączcie do spotkania w piątek o godz. 11.00.

Tematy i zadania dla Was na kolejny tydzień (01.06 – 05.06)

PONIEDZIAŁEK

Temat 1: Nasze święto

1.Rozmowa o dziecięcych marzeniach i marzeniach dzieci na świecie, porównywanie ich. Tworzenie  rymów i rymowanek.

2.Rozmowa na temat przeczytanego wiersza ,,Prezent dla dziecka’’, opowiadanie treści. Udzielanie odpowiedzi do pytań. Układanie i pisanie życzeń dla dzieci. Wykonanie ćw. 1,2 str.36 – ćwiczeniówka. 3.Rozwiązywanie różnych zadań, zapis działań  do zeszytów. Zadanie 1 str.52,zad.3 str.53.

4.Rzuty małymi przedmiotami na odległość.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

WTOREK

Temat 2: Między nami w domu

1. Głośne czytanie przez n –la tekstu ,, Jak nasza mama zreperowała księżyc ’’- Podręcznik str.30 – 31, udzielanie odpowiedzi do pytań. Stopnie pokrewieństwa w rodzinie. Rodzaje zdań, układanie i zapisywanie zdań do zeszytów, wykonywanie ćwiczeń do tekstu – ćw.1,2,str.31. Na pracę domową wykonaj ćw. 3 str.32 dla uczniów chętnych  ćw.4 str.32.

2.Zabawy rzutne do celu.

3.Obliczenia w zakresie 20 – działania z okienkami, różne formy zapisu, tabele. Zad.3,4, 5,7 str.55. Na pracę domową zad.6 str.55.

4. Malowanie kamieni farbami.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Religia

Temat: Jestem kochanym dzieckiem Boga.
Modlitwa za dzieci na świecie.Wysłuchajcie piosenki Gdy idziemy poprzez świat. https://youtu.be/h2NODCvxxtE
Nauczcie się pierwszej zwrotki i refrenu.Pooglądajcie pamiątki i zdjęcia z waszego chrztu świętego.

ŚRODA

Temat 3: Zwierzęta nietypowe

1. Na podstawie obejrzanego filmu z youtube  https://www.youtube.com/watch?v=NXpTeoXAHl4

 poznajemy drukowaną i pisaną  spółgłoskę twardą – dż, Dż –  podręcznik część 4 str.32 – 33. Omówienie  wyglądu litery drukowanej i pisanej, wyszukanie wyrazu podstawowego – dżdżownica. Analiza i synteza wyrazów, dzielenie ich na sylaby. Pisanie spółgłoski twardej, wykonywanie ćwiczeń w ćwiczeniówce część 4 – ćw.1,2 str.33. Na pracę domową naucz się czytać czytanki ze str.32 – 33, wykonaj ćw.3,5 str.34. Dla uczniów chętnych ćw. 4 str.34.

2.Ćwiczenia rachunkowe w zakresie 20 – działania i zadania tekstowe. Zadania 1,2 str.56. Na pracę domową zad.6,7 str.57.

3.Utrwalenie nazw miesięcy i dni tygodnia.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Język angielski

My party. Ćwiczenia w pisaniu

W  zeszytach ćwiczeń uzupełnij strony 61,64 oraz zadanie 11/65 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

CZWARTEK

Temat 4: Trudne wybory

1.Czytanie przez n- la tekstu ,, Nagła sprawa ’’. Omawianie tekstu, ocena zachowania bohaterki, udzielanie odpowiedzi do pytań z tekstu. Utrwalenie spółgłoski twardej dż, Dż. Pisanie wyrazów i prostych zdań do zeszytów oraz w zeszycie do kaligrafii. Wykonywanie ćwiczenia 1,2 str.35 z ćwiczeniówki.

2.Dodawanie dwóch i trzech składników, dopełnianie do podanej liczby.Zad.7,8 str. 59. Na pracę domową zad.9 str.59.

3.Wykonanie zakładki do książki – z kolorowego papieru.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Język angielski

My party. Ćwiczenia leksykalne

Uzupełnij zadania z Kart Pracy Unit 8

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia

Temat; Serce Jezusa źródłem miłości i dobroci.
Modlitwa za rodziny.Wysłuchanie opowiadania z płyty-Pomagać z serca. Nauka piosenki ,, Kiedyś o Jezu, chodził po świecie”
Wykonanie poleceń w ćwiczeniach.

PIĄTEK

Temat 5: Dzień Odkrywców – Lubimy być razem

 1.Dzień Odkrywców – Puszczamy latawce, wykonanie ćwiczenia 1,2,3 str.62- 4,5 ze str.63. Utrwalenie czytania, pisownia wyrazów i zdań ze spółgłoską twardą dż, Dż. str.53. Przepisywanie rymowanki do zeszytów.

2.Prowadzenie piłki nogą, rzuty na odległość.

3.Osłuchanie z piosenką ,, –  nauka słów piosenki.

4.Zajęcia dodatkowe z matematyki – Zadania i działania do 20 – podręcznik dodatkowy do matematyki str.35 – 36.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Zajęcia informatyczne

W mrowisku – programujemy. Podręcznik str. 50

Mrówki zawsze chodzą swoimi szlakami. Jedna mrówka wyznacza szlak, inne podążają za nią. Na lekcji prześledzimy wytyczone szlaki mrówek oraz odpowiednio je zakodujemy.

Bądźcie zalogowani i dołączcie do spotkania w piątek o godz. 11.00.

Tematy i zadania dla Was na kolejny tydzień (25.05 – 29.05)

PONIEDZIAŁEK

Temat 1: Ptasie rodziny

1.Wiosenne zachowania ptaków związane z zakładaniem gniazd, wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami – Podręcznik str.20 – 21.

2.Zabawy bieżne i rzutne na podwórku.

3. Głośne czytanie przez n –la tekstu ,,Kto puka? ’’- Podręcznik str.18 – 19, udzielanie odpowiedzi do pytań. Układanie i zapisywanie zdań do zeszytów, wykonywanie ćwiczeń do tekstu – ćw. 4 str.21. Na pracę domową wykonaj ćw. 5 str.22.

4.Układanie i rozwiązywanie zadań do 20 – obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadania nr.1,2,3 str.46.Na pracę domową zad.2 srt.46.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

WTOREK

Temat 2: Ptasi koncert

1. Wprowadzenie drukowanych spółgłosek miękkich dź, Dź  – na podstawie tekstu z  podręcznika część 4 str.22. Wyodrębnianie wyrazu podstawowego  –  dźwięk. Czytanie wyrazów z podziałem na sylaby i całościowo.

Pisanie spółgłoski miękkiej  https://www.youtube.com/watch?v=cWF4AuxJ1Y8   dź– nauka pisania dwuznaku w zeszycie do kaligrafii i w ćwiczeniówce. Wykonywanie ćwiczenia 1,2 str.23. Na  pracę domową naucz się czytać czytanki z lekcji str.22, wykonaj ćwi.3,4 str.24 – ćwiczenia te wyślij na ocenę.

2.Gry i zabawy ruchowe z przyborami.

3.Odejmowanie liczb do 20 – zadania z treścią ,zad.3,4,5 str.47.

4.,,Ptaki’’- lepienie ptaków z plasteliny.

 Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Religia

Temat 54-Wyrazy miłości dla mamy.
Modlitwa za rodziców
Wysłuchanie opowiadania z płyty jak Janek okazuje miłość mamie.
Nauka wierszyka. Wykonanie poleceń w ćwiczeniach.

ŚRODA

Temat 3: Skrzydlaci przyjaciele

1. Na podstawie obejrzanego filmu z youtube  https://www.youtube.com/watch?v=IHx2CyURvOI poznajemy drukowaną i pisaną  spółgłoskę miękką – dzi, Dzi –  podręcznik część 4 str.23. Omówienie  wyglądu litery drukowanej i pisanej, wyszukanie wyrazu podstawowego – dzioby. Analiza i synteza wyrazów, dzielenie ich na sylaby. Pisanie spółgłoski miękkiej, wykonywanie ćwiczeń w ćwiczeniówce część 4 – ćw.1,2 str.25. Na pracę domową naucz się czytać czytanki ze str.23, wykonaj ćw.4 str.26.

2.Ćwiczenia rachunkowe w zakresie 20 oraz obliczenia  zegarowe – przygotowanie do sprawdzianu. Zadania 1,2 str.48 oraz zad.3,4 str.49. Na pracę domową zad. 5,6 str.49.

3.Składanka papierowa – samolot. Ozdabianie go – technika dowolna.

Język angielski

My clothes. Ćwiczenia w pisaniu

W  zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 13, 14/58 strona , 15/59 strona oraz strony 83 i 84

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

CZWARTEK

Temat 4: Czego uczymy się od ptaków?

1.Sprawdzam siebie –rozwiązywanie zdań matematycznych ,obliczenia w zakresie 20 – ćwiczeniówka do matematyki str.50 –  51 – sprawdzian wyślij na ocenę.

2.Swobodne wypowiedzi dzieci na temat maszyn latających, oraz na temat ich marzeń o lataniu.

3.Czytanie przez n- la tekstu ,,Ludzie jak ptaki ’’. Omawianie tekstu, udzielanie odpowiedzi do pytań z tekstu. Układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej –  wykonywanie ćwiczenia 1,2 str.27 z ćwiczeniówki. Czytanie ciekawostek o fruwaniu i lataniu ,,Co fruwa, a co lata’’ – Podręcznik str.24. Praca domowa – naucz się czytać ciekawostek o lataniu.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Język angielski

My party. Nazwy zwierząt

Wykonaj zadania online:

https://learningapps.org/9589656

https://learningapps.org/7474055

https://learningapps.org/5970525

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zadania 1, 2, 3/ 61 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zadanie dla chętnych:

Obejrzyj fiszki i zagraj w dopasowania:

https://quizlet.com/pl/175295552/new-english-adventure-1-unit-7-flash-cards/

Religia

 Z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie-Boże Ciało.
Nauka modlitwy ,,Niechaj będzie…….”
Wykonanie poleceń w ćwiczeniach.

PIĄTEK

Temat 5: Dzień Odkrywców- Puszczamy latawce

 1.Dzień Odkrywców – Puszczamy latawce, wykonanie ćwiczenia 1,2,3,4 ze str.60 -61. Utrwalenie czytania tekstów z poznanymi dwuznakami miękkimi, pisownia wyrazów i zdań ze spółgłoskami miękkimi – dź, Dź – dzi, Dzi – str.60 – 61.

2.Zabawy z mocowaniem.

3.Osłuchanie z piosenką ,,Ptasie głosy’’ –  nauka słów piosenki.

4.Zajęcia dodatkowe z matematyki – Zadania i działania do 20 – podręcznik dodatkowy do matematyki str.30,31.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Zajęcia informatyczne

W mrowisku – programujemy. Podręcznik str. 48

Mrówki to niezwykłe stworzenia. Budują ogromne kopce, w których ciągną się kilometry korytarzy przypominających labirynt. I co ciekawe, zawsze potrafią znaleźć… drogę do wyjścia. 

Podczas lekcji będziemy rozwiązywać zagadki logiczne związane z życiem mrówek. Bądźcie zalogowani i dołączcie do spotkania w piątek o godz. 11.00.

Tematy i zadania dla Was na kolejny tydzień (18.05 – 22.05)

PONIEDZIAŁEK

Temat 1: Wiosna w pełni

1.Głośne czytanie przez n –la wiersza ,,Wiosenne łąka’’- udzielanie odpowiedzi do pytań. Wprowadzenie drukowanych spółgłosek miękkich z, Z – zi, Zi – na podstawie tekstu z  podręcznika część 4 str.6 -7 i filmu   https://www.youtube.com/watch?v=XJl6QaBnwEk .

Wyodrębnianie wyrazów podstawowych  – źródło, zielony. Czytanie wyrazów z podziałem na sylaby i całościowo. Na  pracę domową naucz się czytać czytanek z lekcji.

2.Wiosenno – majowy spacer po okolicy z rodziną.

3.Dodawanie i odejmowanie liczb do20 – ćwiczenia i  zadania 1,3 str.41, zad.1 str.42 –ćwiczeniówka.

4.Rysowanie ilustracji do wiersza ,,Wiosenna łąka’’- technika dowolna.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

WTOREK

Temat 2: Jedziemy na majówkę

1.Wypowiedzi uczniów na temat majówek spędzanych z rodzicami

2.Gry i zabawy ruchowe na podwórku

3.Pisanie spółgłoski miękkiej z, zi, Zi, https://www.youtube.com/watch?v=gMR5l6IEVyM , https://www.youtube.com/watch?v=xpXBW9Q8_hk  

https://www.youtube.com/watch?v=zylGDwbvBoA –ćwiczenia,

 wykonywanie ćwiczeń w ćwiczeniówce część 4 – ćw.1 str.6, ćw. 2 str.7,ćw. 1,2 str.8 .Na pracę domową  wykonaj ćw.4 str.9 z ćwiczeniówki część 4 – prześlij  je na ocenę.

4.Dodawanie i odejmowanie liczb do20 –ćwiczenia w rachunku  pamięciowym na dodawanie i odejmowanie do 20, rozwiązywanie zadania 3 str.42 – ćwiczeniówka. Obliczenia pieniężne  do 20 –zadania 1,2 str.35 –  podręcznik  do matematyki. Na pracę domową zad.3 str.43 – ćwiczenia. Zadanie to prześlij na ocenę.

 Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Religia

Temat :Jan Paweł II- rocznica urodzin.
Multimedialna lekcja ,, O tym jak Lolek szedł do nieba”
https://youtu.be/3frqO_-DVAc
Wykonanie ilustracji przedstawiającej Papieża.

ŚRODA

Temat 3: Majowa łąka

1.Wypowiedzi uczniów na temat wyglądu majowej łąki – zwierzęta i rośliny na łące –  podręcznik str.12 -13 oraz filmów https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 – film ,, Łąka – rośliny i  zwierzęta’’,

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 – ,,Wędrówki Skrzata Borówki cz.3 – Łąka’’.

2.Na podstawie obejrzanego filmu z youtube – https://www.youtube.com/watch?v=9WQHGvOOzao ,

poznajemy drukowaną i pisaną  spółgłoskę miękką – ń   https://www.youtube.com/watch?v=jca8hNd4npY

 podręcznik część 4 str.10. Omówienie  wyglądu litery drukowanej i pisanej, wyszukanie wyrazu podstawowego – koń. Analiza i synteza wyrazów, dzielenie ich na sylaby. Pisanie spółgłoski miękkiej, wykonywanie ćwiczeń w ćwiczeniówce część 4 – ćw.1 str.14,ćw. 2 str.15. Na pracę domową naucz się czytać czytanki ze str.10, wykonaj ćw.3 str.15 – ćwiczenie prześlij na ocenę.

3.Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie liczb do 20 – podręcznik str.30 – zad.1,3,4 str.30. Na pracę domową zadanie 2 str.42.

Język angielski

Colours. Nazwy kolorów. Ćwiczenia w pisaniu

Przypomnij sobie nazwy kolorów:

a następnie uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń 6/54str, 7/55str oraz

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Posłuchaj i powtarzaj nazwy kolorów:

CZWARTEK

Temat 4: Spotkanie nad rzeką

1.Ustne układanie treści zadania, rozwiązywanie zadania na obliczenia pieniężne – dodawanie i odejmowanie do 20 – zad.2 str.35 –podręcznik. Podawanie i zapisywanie w zeszycie po 5 działań na dodawanie i odejmowanie do 20  – przedstawianie ich za pomocą kropek. Na pracę domową zad.2 str.35 – podręcznik. Prześlij je na ocenę.

2. Na podstawie obejrzanego filmu z youtube –  poznajemy drukowaną i pisaną  spółgłoską miękką ni,   https://www.youtube.com/watch?v=9WQHGvOOzao – czytanka na ni,

  https://www.youtube.com/watch?v=7d-kmjcJPvk –pisanie ni, Ni,

   https://www.youtube.com/watch?v=z3_nzD_A8JM –ćwiczenia.

Słuchanie tekstu czytanego przez n -la z podręcznika część 4 str.11. Omówienie  wyglądu litery drukowanej i pisanej, wyszukanie wyrazu podstawowego – niebo. Analiza i synteza wyrazów, dzielenie ich na sylaby. Pisanie spółgłoski miękkiej, wykonywanie ćwiczeń w ćwiczeniówce –ćw.1,2 str.16,ćw. 3 str.17. Na pracę domową naucz się czytać czytanki ze str.11, wykonaj ćw.4 str.17.

3.Motyle na łące – praca techniczna. https://www.youtube.com/watch?v=XklOWbE7vHY – film ,,Majowa łąka’’.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Język angielski

My clothes. Ćwiczenia w pisaniu

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 8/55strona, 9 i 10/56 strona oraz zadanie 12/ 57 strona.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia

Temat 46 – Pan Jezus wstępuje do nieba.
Wysłuchanie opowiadania z płyty.
Wykonanie poleceń w zeszycie ćwiczeń.

PIĄTEK

Temat 5: Dzień Odkrywców- Kolory wiosny

1.Dzień Odkrywców – Kolory wiosny – wykonanie ćwiczeń 1,2,3 ze str.59. Utrwalenie czytania tekstów z poznanymi spółgłoskami miękkimi, pisownia wyrazów i zdań ze spółgłoskami miękkimi- z, zi ń, ni. Na pracę domową wykonaj ćwiczenie 4 str.21 -ćwiczeniówka część 4.

2.Poznajemy melodię i słowa piosenki – https://www.youtube.com/watch?v=NO44R0ozHG8 – ,,Majowa majówka ‘’.

3.Pokonywanie niskich przeszkód.

4.Zajęcia dodatkowe z matematyki – podręcznik dod. do matematyki – zadania i działania str.30,31.

Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie liczb do 20 – ćwiczeniówka zad.1,2,3,4 str.44. Na pracę domową zad.2 str.42 – prześlij je na ocenę.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Zajęcia komputerowe

Przyszła wiosna – piszemy w Paincie.  

Czy wiesz, że w programie Paint można nie tylko rysować, ale tez pisać? Podczas zajęć na platformie wykonamy ćwiczenia z podręcznika na stronie 46.  Bądźcie zalogowani i dołączcie do spotkania w piątek o godz. 11.30.  

Tematy i zadania dla Was na kolejny tydzień (11.05 – 15.05)

KRĄG TEMATYCZNY: W świecie wyobraźni.

Poniedziałek

Temat 1: Lubimy fantazjować

1. Głośne czytanie przez  n -la opowiadania ,,Rysunek” i wiersza ,,Fantazja’’ https://www.youtube.com/watch?v=0kZrAtZ43Eg

 – udzielanie odpowiedzi do pytań. Utrwalenie pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi  ś,Ś – si, Si – wykonywanie ćwiczenia 2 str.57 zeszyt ćwiczeń – pisanie zdań z ćw.2 do zeszytu. Na pracę domową wykonaj ćw.4str.58, dla uczniów chętnych ćw.5 str.58 – prześlij je na ocenę.

2. Zabawy naśladowcze – teatr kukiełkowy   https:// www.youtube.com/watch?v=9_Qv9_LHRiA .

3. Na podstawie filmu z youtube – https://www.youtube.com/watch?v=FUEvOasa2EQ –  Liczba 19 podręcznika do matematyki str.28 poznajemy nową liczbę 19 w aspekcie głównym i porządkowym, doliczanie, przeliczanie – ćwiczenia praktyczne na kredkach, obliczenia pieniężne – zapis cyfry w zeszycie do kaligrafii str.25. Wykonaj zad.1,2 str.28 – podręcznik. Napisz cyfrę 19 na str.25 w zeszycie ćwiczeń do kaligrafii matematycznej oraz w  ćwiczeniówce zad.1 na str.35. Na pracę domową wykonaj zad.2,4 str.35 – zeszyt ćwiczeń – wyślij je na ocenę.

4.Rysowanie dalszego ciągu historyjki obrazkowej –ćw.3 str.57(ćwiczeniówka).

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Wtorek

Temat 2: Wieczór ciekawych opowieści

1.Na podstawie obejrzanego filmu z youtube –  https://www.youtube.com/watch?v=rnFQQULbEHE poznajemy drukowaną  spółgłoską miękką ć, Ć. Słuchanie tekstu czytanego przez n – la z podręcznika str.68- czytanka ć, Ć – https://www.youtube.com/watch?v=FQPhQXDy0_4  wyszukanie wyrazu podstawowego – ćma. Analiza i synteza wyrazów, dzielenie ich na sylaby. Pisanie spółgłoski miękkiej, wykonywanie ćwiczeń w ćwiczeniówce -1,2 str.59.  Na pracę domową naucz się czytać czytanki ze str.68, wykonaj ćw.3 str.59 z ćwiczeniówki.

2.Obejrzyj filmik z youtube ,,Rzuty i chwyty piłką” https://www.youtube.com/watch?v=umyjvulRVvw

  –   ćwiczenia w parach.

3.Obliczanie dodawania i odejmowania do 19 – ćwiczeniówka zad.1,2,3,4 str.36.Na pracę domową wykonaj zad.5,6 str.37.

 4. Wycinanka z kolorowego papieru – ,,Kukiełka’’ https://www.youtube.com/watch?v=0arp32Xlnrc.

 Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Religia

Temat Objawienia Fatimskie.
 Modlitwa do Matki Bożej
Film Objawienia Matki Bożej https://youtu.be/A7wDtlgbu4M
 Rozmowa na platformie n temat filmu.

Środa

Temat 3: O zachowaniu w teatrze

1.Wypowiedzi uczniów na temat zachowania w teatrze.

2.Na podstawie obejrzanego filmu z youtube-  https://www.youtube.com/watch?v=rnFQQULbEHE poznajemy drukowaną i pisaną https://www.youtube.com/watch?v=ubi4kzcrUuw  spółgłoską miękką ci, Ci. Słuchanie tekstu czytanego przez n -la z podręcznika str.69- czytanka ci, Ci. Omówienie  wyglądu litery drukowanej i pisanej, wyszukanie wyrazu podstawowego – ciasto. Analiza i synteza wyrazów, dzielenie ich na sylaby. Pisanie spółgłoski miękkiej, wykonywanie ćwiczeń w ćwiczeniówce -1,2 str.60.  Na pracę domową naucz się czytać czytanki ze str.69, wykonaj ćw.3 str.60 i ćw.4 str.61 z ćwiczeniówki- wyślij je na ocenę.

 3. Na podstawie filmu z youtube – https://www.youtube.com/watch?v=iVa8pPWcy80 – Liczba 20 z podręcznika do matematyki str.29 poznajemy nową liczbę  20 w aspekcie głównym i porządkowym, doliczanie, przeliczanie- ćwiczenia praktyczne na kredkach, obliczenia pieniężne.  Zapis cyfry w zeszycie do kaligrafii str.25. Wykonaj zad.1,2 str.29 – podręcznik .Napisz cyfrę 19 na str.25 w zeszycie ćwiczeń do kaligrafii matematycznej oraz w  ćwiczeniówce zad.1 na str.38. Na pracę domową wykonaj zad.2str.38 –zeszyt ćwiczeń, dla uczniów chętnych zad.3 str.38.

Język angielski

Clothes. Nazwy ubrań. Ćwiczenia leksykalne

Przypomnij sobie piosenkę z poprzedniej lekcji a następnie posłuchaj i uzupełnij słowa

1 https://learningapps.org/3203780

Dopasuj napisy do ilustracji:

2 https://learningapps.org/8761593

Poszukaj i zakreśl nazwy ubrań:

3 https://learningapps.org/9557175

Wydrukuj Kartę Pracy Ubrania 1 , wytnij i dopasuj obrazki do napisów

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Czwartek

Temat 4: Aktorzy w teatrze lalek

1.Rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie do 20 – obliczenia pieniężne zad.1,2,3 str.39. Układanie i zapisywanie w zeszycie po 5 działań na dodawanie i odejmowanie do 18 – działania te przedstaw za pomocą kropek, wykonywanie zad. 1 str.33. Na pracę domową zad.4,5 str.40.Dla uczniów chętnych zad.6 str.40.

 2.Wypowiedzi na temat wyglądu teatru  na podst. ilustracji z podręcznika str.73. Czytanie z podziałem na role tekstu ,,Kto się tak kłóci?’ ’ czytanka str.72. Jak powstaje przedstawienie teatralne – film https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

 Wykonywanie ćwiczenia 2 str.62 – ćwiczeniówka. Na pracę domową zdania te przepisz do zeszytu, naucz się czytać czytanki ze str.72.

 3.Narysuj dowolną ilustrację do wiersza z lekcji-technika dowolna.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Język angielski

Clothes. Nazwy ubrań. Nauka piosenki

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadanie 4/53strona

Wydrukuj Kartę Pracy Ubrania 2 i ułóż wyrazy związane z nazwami ubrań

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Obejrzyj filmik i powtarzaj nazwy ubrań oraz piosenkę:

Religia

Temat 45 Pan Jezus zaprasza nas do swojego stołu
 Modlitwa do Matki Bożej
Z płyty wysłuchanie opowiadania co Stasia zaciekawiło na Mszy świętej.
Nauka gestu przekazania znaku pokoju

Piątek

Temat 5: Dzień Odkrywców- Bawimy się w teatr – ,,To już wiem to już potrafię’’

1.Dzień Odkrywców – Bawimy się w teatr – wykonanie ćwiczeń ze str.54-55. Utrwalenie pisowni wyrazów i zdań ze spółgłoskami miękkimi- ś, si, ć,ci.  Doskonalenie umiejętności rachunkowych,

obliczenia w zakresie 20.Na pracę domową wykonaj ćwiczenia 1,2,ze str.63. Na pracę domową wykonaj ćw. 4,6 str.64.

2.Śpiewamy indywidualnie i zbiorowo piosenkę ,,Pieski małe dwa’’.

3.Ćwiczenia w domu – Uczymy się kozłowania piłką –  https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE.

4.Zajęcia dodatkowe z matematyki –  Doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 19 i  20 – Dzień odkrywców str. 54 – 55.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Zajęcia komputerowe

Z ogonkiem czy bez? – zapisujemy trudne litery

Umiesz już korzystać z klawiatury, napisać prawidłowo niektóre wyrazy. Na zajęciach poznamy sposoby zapisywania wyrazów z polskimi znakami. Zajęcia odbędą się online na platformie Office 365. Bądźcie zalogowani i dołączcie do spotkania w piątek o godz. 11.30.

Tematy i zadania dla Was na ósmy tydzień (4.05 – 8.05)

Poniedziałek

Temat 1: Zwierzęta wokół nas.

1.Na podstawie filmu z YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI opowiedz o znanych ci zwierzętach, podaj ich nazwy.

2. Na podstawie obejrzanego filmu z youtube https://www.youtube.com/watch?v=nXxHQ, poznajemy drukowaną  spółgłoską miękką  si, Si. Posłuchaj tekstu czytanego przez n-la z podręcznika str.61, www.youtube.com/watch?v=pZJtHdZvnVo czytanka ś- si. Omówienie  wyglądu litery drukowanej  si, Si wyszukanie wyrazu podstawowego – siano. Analiza i synteza wyrazów, dzielenie ich na sylaby. Wyszukiwanie wyrazów z tekstu. Na pracę domową naucz się czytać czytanki ze str.61, odpowiedz na pytanie z podręcznika pod czytanką str.61

3.Utrwalenie dodawania i odejmowania do 17. Oblicz działania na  dodawania i odejmowania w zakresie 17 – zeszyt  do kaligrafii matematycznej str. 28, zadanie z treścią ze str.29. Zadania 2 ze str.30 prześlij do oceny.  https://www.youtube.com/watch?v=A_Tn71ZSBbQ – dod. i odej. do 17.

 4.Zabawy naśladowcze –naśladujemy zwierzęta-biedronka ,motyl, żabka, bocian na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=QxpL6PlzeVU

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Wtorek

Temat 2: Zwierzęta na wiejskim podwórku.

1. Na podstawie obejrzanego filmu z YouTube https:// www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U – odpowiedz na pytania. Dlaczego ludzie hodują zwierzęta ? Nazwij zwierzęta i ich młode. Wykonaj ćw. 5,7 str.54  www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 . Na pracę domową wykonaj ćw. 6 str.54-prześlij je na ocenę.

2. Poznajemy pisaną spółgłoską miękką si, Si na podstawie filmu z youtube „Pisanie si”https://www.youtube.com/watch?v=M3QdXi_4_TQ, omówienie sposobu zapisu tej spółgłoski miękkiej, ćwiczenia w pisaniu jej w zeszycie do kaligrafii str.48.Wykonanie ćw. 1,2 str. 52 zeszyt ćwiczeń https://www.youtube.com/watch?v=QPA8zvf_pc4. Na pracę domową wykonaj ćw.3 str.53, prześlij je na ocenę. Dla uczniów chętnych do wykonania ćw. 4 str.53 – zeszyt ćwiczeń.

3. Na podstawie filmu z YouTube – Liczba 18  w http:// www.youtube.com/watch?v=3amFKTZHoBo podręcznika do matematyki str.25 poznajemy nową liczbę  18 w aspekcie głównym i porządkowym – zapis cyfry, doliczanie, przeliczanie- ćwiczenia praktyczne na kredkach, obliczenia pieniężne. Wykonaj zad.1,2.3 str.25 – podręcznik .Napisz cyfrę 18 na str.25 w zeszycie ćwiczeń do kaligrafii matematycznej oraz w ćw. na str.32.Na pracę domową wykonaj zad.4 str.25–podręcznik.

4.Obejrzyj filmik z YouTube –ćwiczenia na słońcu   https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc -poćwicz w domu lub  https://www.youtube.com/watch?v=QLulnqyXCjs – Zabawy ruchowe w domu.

 Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Religia

Temat 53- Oddajemy cześć Maryi, Matce Jezusa.
Wysłuchanie opowiadania z płyty CD ,,Święte miejsce Maryi”
Nauka pieśni Chwalcie łąki umajone.Uzupełniamy temat w ćwiczeniach.

Środa

Temat 3: Zapraszamy gości

1.Wypowiedzi uczniów na temat zapraszania gości, kultura zapraszania np. zaproszenie ustne lub pisemne.

2. Ćwiczymy czytanie i pisanie poznanych wyrazów ze spółgłoskami miękkim na podst. film ,,ś czy si”,  https://www.youtube.com/watch?v=tkmg-RHR-Pk , wykonywanie w ćwiczeniówce ćw. 2 str.55  i w zeszycie do kaligrafii ćw. 1,2 str.54-zdania z ćw. 1 i 2 przepisz do zeszytu.. Na pracę domową wykonaj ćw. 4 ze str.54 zeszyt do kaligrafii, zdania przepisz z pamięci do zeszytu przedmiotowego –dyktando to prześlij do oceny.

3.Wykonywanie ćwiczeń na dodawanie i odejmowanie do 18 -ćwiczeniówka zad. 2 str. 32-przepisywanie działań do zeszytów. Na pracę domową wykonaj zad.3 str.32-prześlij je na ocenę. Dla uczniów chętnych wykonaj zad.4 str.25–Podręcznik. https://www.youtube.com/watch?v=pN8hW4DfUtQ  – dodawanie do 18.  

Język angielski

My house. Revision. Powtórzenie wiadomości

Powtórz słownictwo z tematu związanego z domem i sprzętami w domu i wykonaj poniższe zadania online:

Pogrupuj słówka według zaczynających je literek:

Posłuchaj i dopasuj słowa do ilustracji:

Dopasuj słowa do ilustracji:

Znajdź pary:

Zagraj w grę :

Zadanie dla chętnych:

Czwartek

Temat 4: Jak kulturalnie przyjmujemy gości?

1.Wysłuchanie wiersza ,,Kwoka’’- Podręcznik str. 64 – czytanego przez n- la, ocena postępowania bohaterki, udzielanie jej rad-ustalenie zasady przyjmowania gości. Udzielanie ustnej odpowiedzi do pyt. 1,2 str. 64. Uzupełnianie zdań wybranymi wyrazami – ćw. 3 str.56. Na pracę domową przepisz zdania z ćw. 3 str.56 zeszyt ćwiczeń, prześlij je do oceny, dla uczniów chętnych ćw. 4 str.56.

2. Układanie i zapisywanie w zeszycie po 5 działań na dodawanie i odejmowanie do 18 – działania te przedstaw za pomocą kropek, wykonywanie zad. 1 str. 33. Na pracę domową zad. 2 str. 33.                                                                         

3. Narysuj dowolną ilustrację do wiersza z lekcji-technika dowolna

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Język angielski

Clothes. Nazwy ubrań

Posłuchaj piosenki i powtarzaj:

Obejrzyj fiszki i powtarzaj a następnie zagraj w dopasowania:

https://quizlet.com/pl/175295552/new-english-adventure-1-unit-7-flash-cards/

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zadania 1 i  2/52 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia

Maj miesiącem Maryi.
Nauka modlitwy do Matki Bożej.
Film ,, Najświętsza Maryja Panna https://youtu.be/SSAaGrG1V-k
Po obejrzeniu filmu narysuj na kartce ilustrację przedstawiającą Matkę Bożą.

Piątek

Temat 5: Dzień Odkrywców- W wiejskiej zagrodzie-utrwalenie pisowni spółgłosek – ś, Ś- si, Si.

1.Odkrywców- W wiejskiej zagrodzie-utrwalenie pisowni spółgłosek – ś, Ś- si, Si. Wykonanie ćwiczeń ze str.52-53. Utrwalenie pisowni spółgłosek miękkich- ś,Ś – si,Si- ,,Kiedy piszemy ś,a kiedy si’’. Tworzymy liczbę mnogą do spółgłoski ś –si,oglądanie filmu https://www.youtube.com/watch?v=mESFdhiFt2c, https://www.youtube.com/watch?v=ughsgZ91D8U

2.Posłuchaj piosenki ,,Pieski małe dwa’’ z YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=o2EieV3RSFc naucz się śpiewać

3.W-f. Ćwiczenia w domu-Deska-  https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE

4. Zajęcia rozwijające z ed. matematycznej – Rozwiązujemy zadania z treścią, utrwalanie dod.- odej. do 18. Wykonaj zad.1,3-prześlij na ocenę. Dla uczniów chętnych zadanie 4,5 str. 45- Podręcznik.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Edukacja informatyczna

Na łące – kopiujemy i wklejamy. 

Na lekcji w programie Paint pomożemy wiośnie rozrzucić kwiaty na łące. Wykonamy ćwiczenia zawarte w tym temacie. Zajęcia odbędą się online na platformie Office 365. Bądźcie zalogowani i dołączcie do spotkania w piątek o godz. 10.30.  

Tematy i zadania dla Was na siódmy tydzień (27.04 – 30.04)

Poniedziałek

Temat 1: Na polu

1.Opowiedz o zmianach zachodzących w ciągu roku na polach na podstawie obejrzanego filmu : ,,Wędrówki Skrzata Borówki-odcinek 9-Pole’’

https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4  

2. Wysłuchaj tekstu czytanego przez n-la  ,,Na polu’’- podręcznik str.59, odpowiedz na pyt.1,2 str. 59. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń- ćw.1 str.48. Na pracę  domową wykonaj ćw.3 str.49.

3.Obejrzyj filmik

https://www.youtube.com/watch?v=ytfRdOF6VkY.

Rozwiąż zadania  tekstowe na  dodawania i odejmowania w zakresie 16  – zeszyt ćwiczeń  zad.1,2,3 str.30, działania z zad.1 prześlij do oceny.  

4.Obejrzyj filmik i poćwicz z piłkami w domu.

https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04  –  

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Wtorek

Temat 2: Rośliny rosnące na polu.

  1. Na podstawie obejrzanego filmu – https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8L

 ,,Wiosna na polu’’ i przeczytanego tekstu z podręcznika ,,Na polu’’ str.58 wymień poznane nazwy zbóż uprawianych na polu. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń – ćw.2 str.48. Na pracę domową wykonaj w zeszycie ćwiczeń- ćw. 4 str.49, ćw.to prześlij na ocenę.

2. Napisz 10 dowolnych działań na dodawanie i do 16 – działania te przedstaw za pomocą kropek, prześlij je na ocenę.

3. Narysuj swoją dowolną ilustrację ,,Wiosna na polu’’

4. Obejrzyj filmik i poćwicz ze skakankami.

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Religia

Temat : Spotykamy się z Jezusem zmartwychwstałym podczas Mszy świętej.
Na początek wysłuchajcie z płyty opowiadanie o spostrzeżeniach Stasia na Mszy świętej.
Obejrzyjcie film https://youtu.be/zlqm_cs85H8
https://youtu.be/epJ3zA39xsA .
Po zapoznaniu się z materiałem na platformie Office omówimy  część Mszy świętej. W ćwiczeniach uzupełniamy temat 43.

Środa

Temat 3: Na  wiejskim podwórku

  1. Na podstawie obejrzanego filmu – https://www.youtube.com/watch?v=_mqJbRHENLU

-Litera ś , zapoznanie z drukowaną  spółgłoską miękką ś, Ś . Wysłuchanie tekstu czytanego przez n-la z podręcznika str.60,opowiadanie go. Omówienie wyglądu litery drukowanej ś, Ś. Analiza i synteza wyrazów z tą literą, dzielenie ich na sylaby. Czytanie  wyrazów i prostych zdań. Na pracę domową naucz się czytać czytanki ze str.60.

2. Ułóż i zapisz w zeszycie 10 działań na odejmowanie do 16 – działania te przedstaw za pomocą kropek –pracę prześlij na ocenę.

3. Na podstawie obejrzanego filmu „Ciągnik na farmie zbiory plonów, oranie pola  wideo dla dzieci ’’- z kolorowego papieru wykonaj swój traktor, tak jak potrafisz –pracę prześlij na ocenę.

https://www.youtube.com/watch?v=lYVf25xAHl8

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Język angielski

Parts of the house. Ćwiczenia w pisaniu.

Przypomni sobie nazwy sprzętów domowych:

Oglądaj, słuchaj i powtarzaj nazwy sprzętów :

a następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 11 i 12 / 49 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Czwartek

Temat 4: Zwierzęta na wiejskim podwórku

1.Poznajemy pisaną spółgłoską miękką ś, Ś na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=ikYX4atvUOs

– omówienie sposobu zapisu tej litery, ćwiczenia w pisaniu jej w zeszycie do kaligrafii. Wykonanie ćwi.1 str.50 zeszyt ćwiczeń. Na pracę domową wykonaj ćw.2,4 str.51,ćw.4 prześlij na ocenę.

2. Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=lYVf25xAHl8 – Liczba 17 i podręcznika do matematyki str.24 poznajemy nową liczbę  17 w aspekcie głównym i porządkowym – zapis cyfry, doliczanie, przeliczanie- ćwiczenia praktyczne na kredkach. Wykonanie zad.1,2.3 str.24 – podręcznik oraz zad.1 str.31 zeszyt ćwiczeń. Na pracę domową wykonaj zad.4 str.24-podręcznik oraz zad.2 str.31-zeszyt ćwiczeń. Działania z zad. 2 str.31  z zeszytu ćwiczeń prześlij na ocenę.

3.Śpiewamy poznane piosenki ,,Znaki Wielkanocy ’’oraz ,,Wakacje z rowerem’’ -indywidualnie i zbiorowo.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez     

Język angielski

My house. Opisywanie pokoju

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zad 13/ 50 strona. Dopasuj do siebie brakujące części domów.

Następnie wykonaj zad 14/50 strona – dorysuj brakujące elementy domu.

W zeszycie narysuj swój wymyślony dom i spróbuj go opisać np.

It’s got one door

It’s got seven windows Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia

Temat; Tydzień Biblijny czytamy fragmenty Pisma Świętego.
Do przeczytanych fragmentów wykonujemy ilustrację.

Tematy i zadania dla Was na szósty tydzień (20.04 – 24.04)

KRĄG TEMATYCZNY: DBAMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Poniedziałek

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1: Umiemy postępować ze zwierzętami.

1.Obejrzyj film  na youtube ,,Zwierzęta domowe film dla dzieci ‘’- https://www.youtube.com/watch?v=JHXTUuLEFnM 

– opowiedz jak Ty opiekujesz się swoim zwierzątkiem w domu?

2.Przeczytaj  tekst samodzielnie lub poproś rodzica z podręcznika str.50 udziel odpowiedzi na pytania 1,2 do tekstu .Obejrzyj historyjkę obrazkową ćwiczeniówka cz.3 str.40- ćw.1-ponumeruj ilustracje wg. kolejności zdarzeń. Praca domowa  ćw.2 str.40 ,wykonaj też ćw.3 str.41 –ćwiczenie to prześlij na ocenę.

Dla uczniów chętnych zeszyt ćwiczeń- ćw.5,6 str.41

3.Poznajemy liczbę 15- obejrzyj na youtube filmy- Liczba 15 https://www.youtube.com/watch?v=pAFXyDRtogc

oraz film https://www.youtube.com/watch?v=REt1si4pxxA, przeliczaj, dodawaj i odejmuj praktycznie  do 15, poćwicz zapis nowej liczby w zeszycie ćwiczeń str.24. oraz napisz liczbę 15 w zeszycie do kaligrafii- na ocenę

4.Zabaw się w zabawę orientacyjno-porządkową z poduszkami – https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI  z youtube

Wtorek

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 2: Wyruszamy na rowerowy szlak.

1.Na podstawie wysłuchanej zagadki https://www.youtube.com/watch?v=sV-dSTQM_Iw i  filmiku edukacyjnego   https://www.youtube.com/watch?v=3CZk-_STOLo –dwuznak dz. Obejrzyj też filmik jak prawidłowo napisać dwuznak –dz, Dz   https://www.youtube.com/watch?v=pnuunzdevAw

2.Utrwalaj dodawanie i odejmowanie do 15, wykonaj zadania 1,2 ze str.27-zeszyt ćw. do matematyki. Na pracę domową wykonaj zad.3 str.27- prześlij zadanie to na ocenę

3.Narysuj swój wymarzony rower-obejrzyj na youtube film

https://www.youtube.com/watch?v=QaJIc6oVPRI lub filmik-Jak narysować rower-Rysuj z Nami My 3 –https://www.youtube.com/watch?v=VdvJG48d73E&list=TLPQMTYwNDIwMjDJ11twWxhCUA&index

4.Pobaw się do filmu z yutube- ,,Zabawy ruchowe dla dzieci-Głowa, ramiona , kolana pięty’ https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E .

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Religia

Na pamiątkę zmartwychwstania radośnie śpiewamy ALLELUJA.
Uzupełnij temat 41


Zaśpiewaj Alleluja hosanna 

https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q

Środa

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 3: Ostrożności nigdy za wiele.

1.Na podstawie przeczytanego tekstu ,,Magda sama w domu’’- podręcznik cz.3 str.54 odpowiedz na pytanie 1,3 str.54,obejrzyj historyjkę obrazkową z podręcznika str.55 ,zwróć uwagę na bezpieczne i właściwe zachowanie wobec nieznajomych. Wykonaj ćw.1,2 str.44 zeszyt ćwiczeń. Praca domowa ćw.3 str.44 na ocenę, dla uczniów chętnych ćw.4,5 str.45 zeszyt ćwiczeń cz.3.Naucz się czytać czytankę

2. Utrwalaj działania i  rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie liczb do 15 -,wykonaj zad.4,5 ze str.28- Podręcznik Matematyka cz.2 Na ocenę wykonaj samodzielnie zadania ,,Sprawdzam siebie’’ ze str.25-26,prześlij te zadania na ocenę na 27 kwietnia(poniedziałek)

3.Poznaj wyposażenie obowiązkowe roweru- obejrzyj film edukacyjny na youtube ,,Niezbędne wyposażenie roweru’’ https://www.youtube.com/watch?v=u-LMYH3yLLM.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań oraz pracy  i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź we wiadomości przez platformę Office 365

Język angielski

Parts of the house. Ćwiczenia

Obejrzyj fiszki, klikaj na obrazki i sprawdzaj nazwy pomieszczeń a następnie zagraj w dopasowania:

https://quizlet.com/pl/163779259/new-english-adventure-1-unit-6-flash-cards/

W zeszytach ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 4/45strona oraz 6/45str

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Czwartek

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 4: Kto nam pomaga?

1.Obejrzyj film edukacyjny  po https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk  ,, Numery alarmowe dla dzieci I Lulek.tv’’ oraz ilustracje z podręcznik cz.3 str.56-57, opowiedz kto nam niesie pomoc w razie potrzeby, zapamiętaj numery alarmowe – odpowiedz na pytania 1,2 str.57-podręcznik do czytania. Uzupełnij zdanie do ćw.2 str.46- zdanie to napisane z pamięci prześlij na ocenę . Na pracę domową wykonaj ćw.3 str.47, dla uczniów chętnych ćw.4 str.47

2. Poznajemy liczbę 16- obejrzyj filmik na youtube https://www.youtube.com/watch?v=vyOjZsrdHo0   Liczba 16- przeliczaj dodawaj, odejmuj praktycznie do16 – obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=QGnYJNTRA6E  . Wykonaj ustnie zad.1,2,3 str.21 z podręcznika do matematyki. Napisz w zeszycie 3 linijki cyfry 16.. Wykonaj zad.1,2 str.29. Na pracę domową wykonaj zad.3 str.29- do oceny. Napisz cyfrę 16 w zeszycie do kaligrafii

3.Wykonaj dowolną zawieszkę z wybranym numerem alarmowym- technika dowolna.

Język angielski

It’s my house. Nauka piosenki

Obejrzyj filmik, słuchaj i powtarzaj słowa piosenki:

Wykonaj zadania 7 oraz 8 /47 str w zeszytach ćwiczeń

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia

Dzisiaj temat 42 Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas.

Zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q


Zapamiętaj słowa Pana Jezusa ze strony 87 w ćwiczeniach
Uzupełnij temat

Piątek

Edukacja wczesnoszkolna

TEMAT 5: Dzień Odkrywców. Bezpieczna i zdrowa droga rowerowa.

1.Policz i zapisz znaki drogowe, wykonaj ćw.1 str.50, odczytaj hasło i je zapisz – wykonaj ćw.2 str.50- podręcznik ,,Elementarz Odkrywców’’. Na pracę domową wykonaj ćw.4 str.51

2.Posłuchaj na youtube piosenki ,,Śpiewające Brzdące- Wakacje z rowerem-Piosenka dla dzieci’’. Naucz się śpiewać pierwszą zwrotkę https://www.youtube.com/watch?v=CkXSdjgvaAk

3.Poćwicz jazdę na rowerze  na własnym podwórku

4.Zajęcia dodatkowe z matematyki-Wykonaj w książce dodatkowej do matematyki zadania 1,2  ze str.27.

Edukacja informatyczna

Temat: Fabryka liter – poznajemy czcionki.

W dalszym ciągu będziemy pracować w programie do edycji tekstu Word. Będziemy zmieniać rozmiar i krój czcionki napisanych liter i wyrazów. Wykonamy ćwiczenia zawarte w tym temacie. Zajęcia odbędą się online na platformie Office 365. Bądźcie zalogowani i dołączcie do spotkania w piątek o godz. 10.30.

Tematy i zadania dla Was na piąty tydzień (15.04 – 17.04)

Środa 15.04.2020r

Edukacja wczesnoszkolna

KRĄG TEMATYCZNY: WIELKANOC – ciąg dalszy

Temat: POZNAJEMY TRADYCJE WIELKANOCNE INNYCH PAŃSTW

1.Na podstawie obejrzanego filmu  na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=phRbtlpj5v0

 „Wielkanoc Na świecie. Jak inni obchodzą święta wielkanocne”- poznaj tradycje wielkanocne innych państw, opowiedz o najciekawszej.

Przeczytaj na ocenę  wiersz ,,Na wielkanocnym stole’’ Podręcznik s.74-75

2.Utrwalaj rozwiązywanie zadań tekstowych – wykonaj zadanie 1,2 str.86 Podręcznik

3.Posłuchaj na youtube piosenki ,,ZoZi – Znaki Wielkanocy’’ i   naucz się śpiewać pierwszej zwrotki.

Język angielski

Parts of the house. Nazwy pomieszczeń

Obejrzyj filmik i powtarzaj nazwy pomieszczeń

Dopasuj nazwy pomieszczeń do obrazków

Wydrukuj Kartę Pracy Dom 1

Popraw napisy po śladzie a następnie odszukaj wyrazy w diagramie

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę

Office 365

Czwartek 16.04.2020r.

Edukacja wczesnoszkolna

Temat: PISANKI DLA DZIECI

1.Na podstawie przeczytanych zdań z podręcznika  str.87 odszukaj imiona dzieci i je zapisz- utrwalaj pisownię imion wielką literą. Naucz się czytać tych zdań.

2.Wykonaj dodawanie i odejmowanie  liczb do 14, wykonaj ćw. 3,4 str.87-  obliczone działania  przepisz do zeszytu przedmiotowego. Pokoloruj pisanki według podanego kodu.

3. Poćwicz ze  Świeżakami  na podstawie obejrzanego filmu na youtube

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office365

Język angielski

Furniture. Nazwy sprzętów domowych.

Przypomnij sobie nazwy sprzętów domowych i dopasuj je do ilustracji

Wydrukuj Kartę Pracy Dom 2

Napisz wyrazy po śladzie, pokoloruj obrazki i dopasuj a następnie wklej do zeszytu

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia

Cieszymy się zmartwychwstaniem Pana Jezusa.

Piątek

Edukacja wczesnoszkolna

Temat: CZYTAM I ROZUMIEM

1.Przeczytaj   poznane teksty ze str.74 -75 oraz ze str.48 – Podręcznik do czytania cz.3

2. Wyklej plasteliną swoją świąteczną pisankę

3.Pobaw się do filmu z youtube

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań oraz wykonanych prac  i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź we wiadomości przez platformę Office 365

Edukacja informatyczna

Gruby i chudy smok – zmieniamy wygląd wyrazu

Dziś poznacie nowy program komputerowy. Służy do pisania i nazywa się Word. Wykonaj zadania z tematu „Gruby i chudy smok” ze strony 38-39.

Zadania i ćwiczenia dla Was na czwarty tydzień (6.04 – 8.04)

Poniedziałek 6.04.2020r.

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

1.Na podstawie obejrzanego filmu  na youtube ,, Doskonale zorganizowana Wielkanoc u Królika” https://www.youtube.com/watch?v=FTiL5dAyjsw i  wiersza ,,Na wielkanocnym stole’’ Podręcznik str.74-75. opowiedz na temat przygotowań do świąt wielkanocnych w twoim domu. Odpowiedz ustnie na pyt.2 str,75.Wykonaj ćw.2 str.67  – zeszyt ćwiczeń cz.3.

Dla uczniów chętnych ćw.3 str.67 zeszyt ćw.cz.3.

 2.Ćwicz dodawanie i odejmowanie do 14 – wykonaj zad.1,3,4,5 str.18 – Podręcznik matematyka cz.2

Dla uczniów chętnych zad.2 str.18- Podręcznik cz.2

3.Utrwalaj piosenkę ,,Wiosna w błękitnej sukience”

4. Obejrzyj film  i posłuchaj piosenki ,,Najpierw skłon”” https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ  – poćwicz i pobaw się w domu.

Wtorek 7.04.2020r.

Edukacja wczesnoszkolna

1.Na podstawie filmiku edukacyjnego ,,Tradycje i zabawy wielkanocne’’  https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U i wiersza ,,Na wielkanocnym stole’’ odpowiedz ustnie  na pyt.1 – Podręcznik do czytania część 3 str.75, wykonaj ćw.1,2 str.68 – zeszyt ćwiczeń cz.3.

2. Pomyśl i rozwiąż zad.1,2,3 zeszyt ćwiczeń str.19 cz.2.

Dla uczniów chętnych zad.4 str.10

3.Utrwalaj dodawanie i odejmowanie  do 14 wykonaj ćw. 3 str.19 – działania  te przepisz do zeszytu przedmiotowego

3.Narysuj  swój wielkanocny koszyczek

4. Zabaw się w domu w znane zabawy orientacyjno- porządkowe.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office 365

Religia

Modlitwa  ,,Któryś za nas …… Dzisiaj spotkamy się przy grobie Pana Jezusa. Jest to inny grób niż te, które są na naszym cmentarzu. W tym grobie został złożony Pan Jezus, który z miłości do każdego z nas oddał swoje życie na krzyżu. Ale Jezus nie pozostał w grobie! On pokonał śmierć i zmartwychwstał. W ten sposób każdy z nas otrzymał życie wieczne.
Przeczytaj opowiadanie jak Kuba odwiedził grób Pana Jezusa w kościele.

Wklej naklejkę i pokoloruj napis oraz koszyczek wielkanocny.

Środa 8.04.2020r.

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 3:CZYTAM I ROZUMIEM

1.Przeczytaj teksty na poznane litery – Podręcznik str.76-85.Wykonaj ćw.3,4 str.69- zeszyt ćwiczeń cz.3.

2. Utrwalaj działania i  rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie liczb do 14 -,wykonaj zad.1,2 str.19., – Podręcznik Matematyka cz.2

Dla uczniów chętnych zad.5 str.22 str.19

3.Wykonaj z kolorowego papieru swoją wielkanocną pisankę-technika dowolna.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań oraz pracy  i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź we wiadomości przez platformę Office 365

Język angielski

Easter. Wielkanoc

Posłuchaj piosenki, powtarzaj i naśladuj ruchy

Dopasuj słówka do ilustracji

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

Wydrukuj Kartę Pracy Wielkanoc

Popraw napisy po śladzie, policz i zaznacz właściwą odpowiedz

Wydrukuj Kartę Pracy Wielkanoc kartka

Wytnij i pokoloruj

Karty Pracy proszę wysłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zadania i ćwiczenia dla Was na trzeci tydzień (30.03 – 03.04)

KRĄG TEMATYCZNY: WITAMY  WIOSNĘ

Zadania do wykonania: w dniach od 30.03.2020r. do 03.04.2020 r.

Poniedziałek – 30 marca   

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1: KŁOPOTY Z MARCOWĄ POGODĄ

1.Posłuchaj  bajki edukacyjnej: POBUDKA PANI WIOSNY https://www.youtube.com/watch?v=0J8-ca6vK_k

2.Przeczytaj tekst  ,,Ale się wiosna zdziwi! ‘’, odpowiedz ustnie na pytanie 1,2 str.40- Podręcznik do czytania cz.3. Wykonaj ćw. 1,2 str.32 zeszyt ćw.cz.3.

Dla uczniów chętnych ćw.3 str.33 zeszyt ćw.cz.3.

 3.Poćwicz  liczenie w zakresie 13, wykonaj ustnie zad.1,3 str.16 podręcznik Matematyka cz.2.Poćwicz pisanie cyfry 13.Napisz w zeszycie do matematyki 3 linijki cyfry 13.

Dla uczniów chętnych zad.2 str.16 – Podręcznik matematyka cz.2

4.Wykonaj kilka znanych Ci ćwiczeń gimnastycznych

Wtorek – 31 marca

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 2: SZUKAMY WIOSNY

1.Na podstawie ilustracji z podręcznika i przeczytanych zdań –   Podręcznik do czytania

część 3 str. 44- 45 opowiedz o  zwiastunach  wiosny, naucz się czytać tych krótkich zdań. Odpowiedz ustnie na pytanie nr 2 na str. 45.

2.Poproś rodziców lub przeczytaj samodzielnie wiersz pt. ,,Pierwiosnek’’ naucz się na pamięć dwie pierwsze  zwrotki tego wiersza. Wykonaj ćw. 1,2 str.34 zeszyt ćwiczeń cz.3

Dla uczniów chętnych – naucz się na pamięć wszystkich zwrotek wiersza ,,Pierwiosnek’’

3.Poćwicz dodawanie i odejmowanie do 13 –  wykonaj w  zeszycie ćwiczeń.cz.2 ćw.2str.22 – działania  te przepisz do zeszytu przedmiotowego.

3.Narysuj portret Pani Wiosny

4. Pobaw się z rodziną w znane Ci zabawy

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź  przez platformę Office365

Religia

Przypomnijcie sobie, jakie wydarzenie z życia Pana Jezusa związane jest z poświęceniem palm?
Zastanówcie się, jaki pokarm zawsze jest obecny na waszym stole?
Na stronie 76 ilustracja  przedstawia Ostatnią Wieczerzę, która Pan Jezus spożył w Wielki Czwartek ze swoimi uczniami.
Policzcie ilu apostołów jest przy stole z Jezusem?
Przeczytajcie co Jezus powiedział biorąc chleb do ręki?
Gdzie słyszymy te słowa?
Kto je wypowiada?
Zapamiętajcie  ,,W biały chlebie -Hostii, Pan Jezus przebywa w kościele ukryty w tabernakulum.
Nauczyć się modlitwy,, Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”   
Wysłuchajcie opowiadania z t.37. odpowiedzcie na pyt. Czego dowiedział się Marcin od swojej mamy o chlebie, w którym ukrył się Pan Jezus?  Pomodlić się – podziękować za chleb.
Uzupełnić temat 37 w ćwiczeniach

Środa – 01 kwietnia

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 3: CO WIOSNĄ SŁYCHAĆ U ZWIERZĄT ?

1.Obejrzyj film edukacyjny WIOSNA PIERWSZE OZNAKI W PRZYRODZIE – https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY

Zapoznaj się z tekstami  na literę  ż, rz- Podręcznik do czytania cz.3 str.46-47-naucz się ich czytać, postaraj się odpowiedzieć na pytania 1 do tekstu – Podręcznik  do czytania część 3,str. 47. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  ćw.3,4 str.35. Zdania z ćwiczenia 4 str.35 przepisz z pamięci  do zeszytu przedmiotowego.

2. Poćwicz przeliczanie do 14 – Podręcznik Matematyka cz.2,str.17, wykonaj zad.1,2,3. Poćwicz pisanie cyfry 14 w zeszycie ćwiczeń.cz.2, wykonaj ćw.1 str.23.Napisz w zeszycie do matematyki 3 linijki cyfry 14.

Dla uczniów chętnych ćw.3 str.22 zeszyt ćwiczeń cz.2.

3.Wykonaj z kolorowego papieru ilustrację  pierwsze oznaki wiosny – technika dowolna.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań oraz pracy  i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź we wiadomości przez platformę Office365

Język angielski

LEKCJA 5 ( 01.04 )

Parts of the body. Części ciała

Wydrukuj Kartę Pracy – Części ciała

Wytnij, popraw po śladzie napisy i dopasuj do części ciała

Kartę pracy proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Posłuchaj, zaśpiewaj piosenkę i pokazuj

Dopasuj słowa do obrazków z częściami ciała

Czwartek – 02 kwietnia

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 4: WIOSNA NAD RZEKĄ

 1.Obejrzyj film na youtube ,,WIOSNA NAD RZEKĄ ‘’ https://www.youtube.com/watch?v=rbC9h2Qe-9E

2.Naucz się czytać tekstu na ,,My chcemy wiosny!’’ – Podręcznik do czytania cz.3 str.48,odpowiedz ustnie na pytanie 1,2 str.48. Wykonaj  ustnie ćwiczenie 4 str.37 zeszyt ćwiczeń  część 3 oraz ćw.3 str.39 zeszyt ćwiczeń cz.3. Wykonaj ustnie też w zeszycie ćwiczeń ćw.1,str.38- naucz się czytać tych zdań.

Dla uczniów chętnych ćw.2 str.39

3.Utrwalaj dodawanie i odejmowanie liczb do 14 – wykonaj ćw.2 str.23 zeszyt ćwiczeń do matematyki cz.2

Dla uczniów chętnych – wykonaj w zeszycie ćwiczeń  ćw.3 str.23.

Język angielski

LEKCJA 6 ( 02.04 )

Food.  Nazwy potraw

Obejrzyj filmik i powtarzaj nazwy jedzenia:

Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę

Dopasuj nazwy jedzenia do obrazków:

Religia

Powtórzenie modlitwy ,,Niechaj będzie….
Wysłuchanie opowiadania ,,Piątek większy od innych” t.38
Odpowiedzieć na pytania: O jakim wydarzeniu Janek rozmawiał z mamą?
Jakie wydarzenie z życia Pana Jezusa wspominamy w Wielki Piątek?
Dlaczego Pan Jezus na krzyżu?
Przeczytajcie tekst z podręcznika.
W modlitwie podziękujcie Panu Jezusowi za Jego miłość.
Wykonajcie polecenia z t 38.

Piątek – 03 kwietnia

Edukacja wczesnoszkolna

Temat 5: WITAMY WIOSNĘ

1. Wysłuchaj  na youtube piosenki  o wiośnie ,,WIOSNA  W BŁĘKITNEJ SUKIENCE” https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE-posłuchaj jej i ucz się słów

2. Obejrzyj filmik : ćwiczymy w domu ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI – https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4

3.Pobaw się z domownikami w zabawę  wiewiórki w dziupli.

Prace uczniów proszę przesyłać  na adres  jolanta_m@op.pl lub przez platformę Office 365

Edukacja informatyczna

Kolejna aplikacja do programowani którą testujemy to Kodable. Podobnie jak we wcześniejszej aplikacji, przy pomocy poleceń programujemy trasę włochatego stwora. Jego zadaniem jest zebranie wszystkich monet znajdujących się w labiryncie. Oprócz prostych poleceń związanych z kierunkiem ruchu, na wyższych poziomach stosujemy warunki oraz powtórzenia. Mechanika gry polega na wykorzystaniu strzałek znajdujących się w zasobniku i układaniu ich w polu roboczym, aby odpowiednio zaprogramować ruch włochatego stworka. Strzałki wskazują kierunek ruchu, który jest przez niego realizowany do momentu dotknięcia ściany labiryntu. Po natrafieniu na przeszkodę bohater zmienia kierunek zgodnie z kolejną strzałką w naszym skrypcie. Ciekawostką w aplikacji jest intuicyjne wprowadzenie warunków oraz funkcji powtórzeń. Na pewnym etapie w labiryncie pojawią się kolorowe pola, a w elementach do układania skryptów odpowiadające im kolorowe kartoniki.

Każdy w Was ma wygenerowany kod, który trzeba będzie wpisać gdy wejdziecie na strone https://game.kodable.com. Indywidualne kody znajdziecie na platformie Office 365. Po wykonaniu zadań efekt będzie widoczny również po mojej stronie. Życzę przyjemnej pracy!

Zadania i ćwiczenia dla Was na drugi tydzień (23-27 marca)

KRĄG TEMATYCZNY: Ziemia naszym domem

Poniedziałek –23 marca   

Temat 1: Chcemy żyć w czystym świecie

1. Proszę posłuchać  bajki edukacyjnej: ,,Ekologiczny dom – bajka ekologiczna” na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

2. Korzystając z e-booka na stronie: https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/?_ga=2.172049184.2005986182.1584746223-94987182.1561585188, proszę wykonać  polecenie: e-book podręcznik do czytania, cześć 3 pytanie 1 str. 33

3. Proszę o rozwiązanie zadania nr. 1 na stronie 10 (e-book  podręcznik, Matematyka, część 2)

Zadanie dla uczniów chętnych: zad. 2, 3 str. 10 (e-book podręcznik, Matematyka, część 2)

Wtorek – 24 marca

Temat 2: Hałas nam szkodzi

1. Proszę obejrzeć krótki film – ,,Hałas Twój wróg” korzystając ze strony: https://www.youtube.com/watch?v=DAkBGAEIMTw

2. Na podstawie obejrzanego filmiku i  tekstu z podręcznika, proszę dowiedzieć się, czy hałas szkodzi? – e-book  podręcznik do czytania część 3 – str. 34-35. Odpowiedz ustnie na pytanie nr 2 na str. 35.Proszę nauczyć się czytać tekstów z literą h, ch.

Dla dzieci chętnych- pytanie 1,str.35.

3. Proszę poćwiczyć odczytywanie godzin na zegarze – e-book  podręcznik  cz.2 str.14 zad.1,2,3

Dla uczniów chętnych e-book podręcznik cz.2 str.15.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź platformę Office

Środa – 25 marca

 Temat 3: Mamy sposoby na śmieci

1. Proszę obejrzeć film edukacyjny ,,Rady na odpady – bajka edukacyjna’’ korzystając ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

2. Proszę zapoznać się z treścią wiersza ,,Potwór ekologiczny’’, postaraj się odpowiedzieć na pytania 1 do tekstu – e-book podręcznik część 3,str. 36.Wykonaj ćw.1str.30 – zeszyt ćwiczeń cz.3

3. Dla uczniów chętnych – zeszyt ćwiczeń część 3 str. 30 ćw.2

4. Proszę o przypomnienie nazwy miesięcy i wykonanie zadania – e-book część 2 str. 15 zad.1

5. Proszę o narysowanie potwora ekologicznego i nazwanie go – technika dowolna.

Proszę Rodziców o zrobienie zdjęć rozwiązanych zadań i pracy plastycznej i przesłanie na adres: jolanta_m@op.pl bądź platformę Office

Czwartek – 26 marca

Temat 4: Co możemy zrobić dla środowiska?

1. Proszę poćwiczyć odejmowanie liczb do 12 korzystając ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=fTKcVN37SjM

2. Proszę obejrzeć film dotyczący segregacji śmieci ,,Ochrona środowiska w Unii Europejskiej część1” korzystając ze strony: https://www.youtube.com/watch?v=5V7bmm3yQ9A

3. Proszę wykonać z surowców wtórnych – odpadów znajdujących się w domu np. ramkę na zdjęcia lub zabawkę – robot.

Piątek – 27 marca

Temat 5:  Mali ekolodzy

1. Proszę posłuchać piosenki ,,ZoZi- świat w naszych rękach’’ i  nauczyć się słów pierwszej zwrotki korzystając ze strony: https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

2. Proszę obejrzeć filmik edukacyjny ,,W kontakcie z naturą’’ korzystając ze strony: https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

3.Przeprowadź znane Ci 2  gry i zabawy z piłką.

Na prezentację Waszych prac czekam na Messengerze lub proszę również o zdjęcia na telefon lub na adres: jolanta_m@op.pl

Język angielski

Obejrzyj filmik , pokazuj i powtarzaj nazwy części ciała

Dopasuj słowa do obrazków z częściami ciała

LEKCJA 4

Obejrzyj filmik i powtarzaj nazwy zabawek

Wydrukuj Kartę pracy – zabawki

Popraw pośladzie napisy, wytnij kartoniki z zabawkami i dopasuj

Informatyka

Uczniowie klasy I! W tym tygodniu w dalszym ciągu będziemy się uczyć informatyki wykorzystując kurs programowania na stronie code.org.

Kurs 1 umożliwia tworzenie programów komputerowych, które pomogą Wam nauczyć się współpracować z innymi, rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów i wytrwałości przy rozwiązywaniu trudnych zadań. Przy końcu tego kursu powinniście tworzyć własne gry lub historyjki.

https://studio.code.org/s/course1

Przyjemnej pracy

Religia

W  ćwiczeniach  temat 36 o Niedzieli Palmowej wkleić naklejkę Pana Jezusa, dorysować palmę i pokolorować rysunki.

 Na stronie internetowej Learningapps w aplikacji Religia: Wielki Post.

Zadania i ćwiczenia dla Was na pierwszy tydzień (16-20 marca)

Dzień 1. Wiosna tuż-tuż

Dzień 2. Wiosenne porządki

Dzień 3. W ogródku

Dzień 4. Przebiśniegi – wiosenne kwiaty

Dzień 5. Wiosna nie tylko za oknem – wiosna w literaturze i poezji

Zadania i ćwiczenia z języka angielskiego dla klasy I

LEKCJA 1

Obejrzyj filmik i powtarzaj nazwy liczebników

Dopasuj słowa do liczebników 1-10

LEKCJA 2

Obejrzyj filmik i powtarzaj nazwy kolorów

Posłuchaj piosenki, powtarzaj i wskazuj przedmioty w danym kolorze

Zadanie dodatkowe: wydrukuj twarz Clowna i pokoloruj według wskazówek

Religia

Wysłuchać z płyty opowiadania dotyczące tematu 34. Przemyśleć  zachowania osób tam występujących, zastanowić się kogo musimy przeprosić i to uczynić. W ćwiczeniach zrobić temat 34.
Zrobić palmę na Niedzielę Palmową.

Informatyka

Uczniowie klasy I! W tym tygodniu będziemy się uczyć z informatyki wykorzystując kurs programowania na stronie code.org.

Kurs 1 umożliwia tworzenie programów komputerowych, które pomogą Wam nauczyć się współpracować z innymi, rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów i wytrwałości przy rozwiązywaniu trudnych zadań. Przy końcu tego kursu powinniście tworzyć własne gry lub historyjki.

https://studio.code.org/s/course1

Przyjemnej pracy

Drodzy Uczniowie klas I – III!

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zachęcają do rozwijania zdolności i umiejętności poprzez korzystanie z zadań online na platformach edukacyjnych. Poniżej zamieszczamy strony internetowe, które przeniosą Was do zadań z różnych dziedzin.

www.gov.pl/zdalnelekcje
www.eduzabawy.com
www.pisupisu.pl
http://matematykadladzieci.pl/
www.zyraffa.pl
https://www.dyktanda.net/dyktanda.php
www.learningapps.org
https://szaloneliczby.pl/