localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

O przedszkolu

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie wchodzi Przedszkole.

Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną, zapewniającą dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska utworzono nowy oddział dzieci 3, 4 letnich.

Od 3 września 2018 r. funkcjonują 2 odziały przedszkolne:
maluchy: grupa przedszkolna dzieci 3, 4 letnich
starszaki: grupa dzieci 5, 6 letnich.

Przedszkole mieści się w piętrowym budynku Zespołu Placówek Oświatowych i funkcjonuje jako placówka siedmiogodzinna dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia.

Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce, środki dydaktyczne i zabawki, a sale do zajęć urządzone są estetycznie z wyodrębnionymi miejscami do różnorodnej aktywności i odpoczynku dzieci.
Dzieci korzystają z sali gimnastycznej, pracowni komputerowej i świetlicy szkolnej.
Placówka zapewnia dzieciom bezpieczny dowóz, opiekę oraz dożywianie. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom właściwą opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, wspiera działania wychowawcze rodziców, tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi.
Przedszkole bierze udział w różnych projektach i programach ogólnopolskich np.

  • „Cała Polska czyta dzieciom”
  • „Czyste powietrze wokół nas”
  • „Kubusiowi przyjaciele natury”
  • „Ratujemy i uczymy ratować”
  • „Akademia Aquafresh”

Dzieci angażują się w życie przedszkola przygotowując specjalne programy na różne uroczystości np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, itp.
Dodatkowe zajęcia w roku szkolnym 2018/2019:

  • język angielski
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia komputerowe

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo.

Starszaki: grupa dzieci 5, 6 letnich

Maluchy: grupa przedszkolna dzieci 3, 4 letnich