localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Pracownicy

Dyrektor:

mgr Grażyna Wierzba

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

mgr Anna Wiejacha

mgr Anna Magdziarz

mgr Urszula Wodolska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

Klasa I – lic. Jolanta Markiewicz

Klasa II – mgr Agata Idziak

Klasa III – mgr Maria Latocha

NAUCZANIE W KLASACH IV – VIII:

Religia: ks. mgr Jan Tokarczyk

Katechetka: mgr Joanna Nowak

Język polski: mgr Anna Zacharz

Język angielski: mgr Milena Wierzba

Język niemiecki: mgr Edyta Jończyk

Historia: mgr Marcin Strączek

Matematyka: mgr Ewelina Banasiewicz

Przyroda: mgr Ilona Budera

Biologia: mgr Ilona Budera

Geografia: mgr Marcin Strączek

Fizyka: mgr Mariusz Powałkiewicz

Chemia: mgr Małgorzata Cedro

Zajęcia komputerowe: mgr Agnieszka Prucnal

Informatyka: mgr Agnieszka Prucnal

Zajęcia techniczne: mgr Agnieszka Prucnal

Muzyka: mgr Agnieszka Prucnal

Plastyka: mgr Agnieszka Prucnal

Doradztwo zawodowe: mgr Renata Ciszewska

Wychowanie fizyczne: mgr Marcin Błach

WDŻ: mgr Ilona Budera

EDB: mgr Renata Wojtaś

PSYCHOLOG: mgr Katarzyna Badurak

BIBLIOTEKA:

mgr Grażyna Wierzba

PRACOWNICY OBSŁUGI :

p. Małgorzata Klasińska

p. Mariola Smogór

p. Aldona Wojciechowska

INTENDENT:

Renata Juszczyk

OPIEKUN DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH:

Renata Juszczyk

PALACZE:

p. Piotr Strączek

p. Piotr Chabiński