localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca: p. Aldona Wojciechowska

Z-ca przew.: p. Dominika Zelek

Skarbnik: p. Mariola Smogór

Sekretarz: p. Irmina Lemańczyk