localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

ŚAMI

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków od roku szkolnego 2016/2017. W bieżącym roku szkolnym(rok szkolny2018/2019) jest to trzecia edycja tego projektu. Głównym celem projektu jest upowszechnienie nauki programowania. Szkoła włączając się do realizacji projektu może aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów projektu jest propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz innych konkursach informatycznych. Nauczyciele biorą udział w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Agnieszka Prucnal.

Na potrzeby projektu  została utworzona witryna pod adresem http://sami.scdn.pl. Zawarto tam :

  • Bieżące informacje związane z realizacją Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków.
  • Bieżące informacje na temat działań związanych ze wdrażaniem nowej podstawy informatyki.
  • Strony szkół uczestniczących w projekcie zawierające informacje na temat ich działań związanych z programowaniem.

Strona projektu

Co słychać na szkolnych łączach – czyli nasza wizytówka na stronie Projektu