localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Szkoła podstawowa

Trochę historii…

Kozubów to pełna uroku wieś. Od południa otacza ją wyniosły Garb Wodzisławski, a od wschodu i północy dolina cieku wodnego Mozgawki. Okolice Kozubowi – wioski leżące w jej pobliżu – Bugaj, Polichno, Sadek, Orkanów, Zawarża, Byczów i Mozgawa to najpiękniejsze krajobrazy na Ponidziu. Swój niepowtarzalny urok zawdzięczają wzgórzom, lasom, lessowym jarom i wąwozom oraz rozległym widokom. Duże zalesienie na terenie Kozubowi umożliwiło szybki rozwój przemysłu drzewnego. W pobliżu Kozubowa, u stóp Góry Byczowskiej wzniesiony został pomnik dla uczczenia wysiłku zbrojnego partyzantów ziemi pińczowskiej.

Nasza szkoła…

Nasza szkoła istnieje od roku 1864. Skupia dzieci z Kozubowa, Zawarży, Zagorzyc, Byczowa, Aleksandrowa, Sadku, Orkanowa, Marianowa. Szkoła to placówka niewielka, położona w sąsiedztwie terenów zielonych, w której wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy stworzyć szkołę życzliwego środowiska – otwartego na wzajemne potrzeby. Daje ona wszystkim poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę oraz szansę wzbogacenia i urozmaicenia procesu edukacyjnego. Szkoła jest wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz estetyczny i ergonomiczny sprzęt. W placówce znajduje się pracownia komputerowa z nowoczesnym wyposażeniem i dostępem do Internetu oraz dwie pracownie dydaktyczne z kompletnym zestawem interaktywnym. Ponadto każda klaso-pracownia w szkole wyposażona jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Szkoła prowadzi także bibliotekę szkolną, w której funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacyjne.