localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Nawet siedząc w domu, bez otwartych szkół, uroczystych apeli, wystaw czy prelekcji poświęconych rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja pragniemy przypomnieć wszystkim o ważności tego święta.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Przygotowana została przez Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica, Stanisława Małachowskiego i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Konstytucja wprowadziła wiele korzystnych zmian dla Polski, znosiła liberum veto, wprowadzała trójpodział władzy, znosiła wolna elekcję wprowadzając zasadę dziedziczenia tronu. 3 maja o godzinie 11 na Zamku Królewskim w Warszawie marszałek Stanisław Małachowski otworzył posiedzenie sejmu, który miał zatwierdzić nową konstytucję dla Polski. Parę godzin później król w otoczeniu posłów i dostojników, przy biciu dzwonów, skierował się do warszawskiej katedry. Tam nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie uchwalonej konstytucji.

Zachęcamy Was do obejrzenia poniższej prezentacji dotyczącej Święta Konstytucji.

Święto Konstytucji 3 Maja

Autor: Marcin S.