localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Szkoła w chmurze

W naszej szkole uczniowie i nauczyciele mogą bezpłatnie korzystać z najnowszego oprogramowania biurowego Microsoft Office 365.
Dostęp do oprogramowania jest poprzez internet i nie ma konieczności instalowanie oprogramowania na swoim komputerze. Wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa. Dostęp do oprogramowania funkcjonuje na komputerze stacjonarnym lub laptopie oraz na smartfonie i tablecie. Jedyne co jest potrzebne to konto do zalogowania się na stronie http://portal.office.com
Z pakietu Microsoft Office 365 można korzystać zarówno w szkole jak i w domu posługując się tym samym kontem.

Masza szkoła została doceniona przez firmę Microsoft i dołączyła do grona „Szkół w chmurze Microsoft”. „Szkoły w Chmurze Microsoft” to placówki, bazujące na technologii Microsoft i kształcące uczniów z wykorzystaniem nowych metod nauczania. Są to szkoły dostosowujące się do dynamicznych przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, w których nauczyciele są gotowi stale podnosić swoje kompetencje wykorzystując najnowsze rozwiązania w procesie zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności. Sednem działania „Szkoły w Chmurze Microsoft” jest kompleksowe przygotowanie uczniów do osiągania sukcesów na polu edukacyjnym i zawodowym po opuszczeniu szkoły.