localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Szkoła bez przemocy

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012, w ramach kontynuacji naszych działań przystąpiliśmy do VI edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”.
Program społeczny „Szkoła bez przemocy” prowadzi 18 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP). Od 2009 r. do grona organizatorów dołączył Partner Programu – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Program „Szkoła bez przemocy” swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Głównym celem Programu jest budowanie systemu przeciwdziałania przemocy i agresji w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmiana postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które zwalczałyby to zjawisko skutecznie i systemowo.

Ważnym punktem Programu jest Kodeks „Szkoły bez przemocy”, w którym znajdują się standardy, jakie powinna spełniać szkoła, której bliska jest idea walki z przemocą.

Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia – nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

W myśl Kodeksu dopiero funkcjonowanie takiej wspólnoty, opartej na wspólnym poszanowaniu, pozwoli na sprawne funkcjonowanie w klimacie bezpieczeństwa i porozumienia oraz spełnienie pozostałych zasad Kodeksu.

Rok szkolny 2012/2013
Ewelina Banasiewicz – Wychowawca Roku 2013

Gala w Pałacu Prezydenckim

Rok szkolny 2010/2011
Projekt „Razem możemy więcej!” autorstwa p. Eweliny Michno zwycięzył w konkursie na najlepsze projekty wolontaryjne.

Rok szkolny 2009/2010
Projekt „Kto chce i może, niech innym pomoże” autorstwa p. Eweliny Michno zwycięzył w konkursie na najlepsze projekty wolontaryjne.