localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

9  lutego 2021 roku obchodzić będziemy po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy Razem!”.

W ramach tegorocznych obchodów DBI organizujemy w naszej szkole konkurs na najlepszą prezentację multimedialną, animację,  komiks oraz plakat pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy Razem!.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.  Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo.

Podczas najbliższych obchodów chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Nie uciekniemy od nowych technologii, od życia w cyfrowym świecie. Szczególnie teraz, kiedy nasza nauka w szkołach odbywa się zdalnie. Tematy związane z bezpieczeństwem w sieci i profilaktyką w zakresie poruszania się w przestrzeni internetowej powinny wybrzmiewać bardzo  mocno. 

Podczas zajęć  dodatkowych w ramach koła CMI powstała  animacja z zasadami bezpiecznego poruszania się w internecie. Pomógł nam w tym program webowy biteable. 

Services Explainer Scenes (copy) on Biteable.