localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informuję, że zgodnie z harmonogramem powrotu uczniów, który został opublikowany na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki od  4 maja do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas 1-3 naszej szkoły. Od 17 maja br. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej zaczną naukę w trybie hybrydowym. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą podane w terminie późniejszym. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

W dalszym ciągu obowiązują zasady reżimu sanitarnego oraz wytyczne  MEiN , MZ i GIS. Dzieci do szkoły przychodzą bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

Dla bezpieczeństwa zachowujemy: Dystans, Dezynfekcję oraz Maseczki w przestrzeniach wspólnych.

Dyrektor Szkoły Grażyna Wierzba