localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Klasa IV

W związku z zamknięciem szkoły od poniedziałku 16 marca do piątku 26 czerwca zadania i materiały przekazywane są drogą elektroniczną. 

Użyte są do tego celu przede wszystkim: 

  1. strona internetowa szkoły  
  2. szkolna chmura – od klasy czwartej wykorzystywane są możliwości pakietu Microsoft Office usługi Office 365. (Uczniów prosimy o systematyczne logowanie się na platformę  https://www.office.com)
  3. komunikatory ustalone z nauczycielami.

Link do platformy Office 365

Przydatne linki:

Film instruktażowy

Dla nauczycieli

Tworzenie zespołów

Dla uczniów

Poniżej umieszczamy tematy zajęć do zrealizowania

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (22.06 – 26.06)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: ,, Solidarność ” i jej bohaterowie

Przeczytaj temat ,, Solidarność i jej bohaterowie ” strona 142-147.

Omów przyczyny niezadowolenia społecznego w Polsce w okresie rządów komunistycznych.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski     

Revision. Powtórzenie wiadomości

Z podręcznika ze strony 111 uzupełnij zadania 2 i 3 oraz ze strony 113 zadania 2, 4, 5 i 6.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Informatyka

Podsumowanie zajęć z informatyki w klasie 4.

Muzyka

Muzykujemy wakacyjnie. Pożegnamy się piosenką.

Język polski  

Temat 1: Marzę, by w przyszłości być…

Na początku proszę zapoznać się z fragmentem komiksu „Prawo boiska” za strony 322 z podręcznika ,a następnie wykonać ćwiczenia 1,2,3,5/323.

WTOREK

Matematyka

Różne bryły. Na tej lekcji poznacie różne figury przestrzenne. Wykonamy ćwiczenia ze strony 149-151.

Język angielski

Test Diagnoza dla klasy IV

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Plastyka

Podsumowanie zajęć plastyki w klasie 4. Pińczów z lotu ptaka.

Technika

To takie proste! – Pamiątkowy album. Podręcznik strona 74.

WDŻ

Temat: Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?Rozmowa na platformie na temat wartości i zagrożeń internetu.

Język polski

Temat 2: Urok i siła marzeń- podsumowanie rozdziału.

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy wiadomości z rozdziału 7.Materiał powtórzeniowy znajduje się na stronie 324 w podręczniku.

Wychowanie fizyczne

Nauka zwodu ciałem w mini piłce ręcznej.

https://ewf.h1.pl/student/?token=pH8217cbhA7WaYkTqTSgGDtqsOzyFcPdqYpfD1Zj9Rln8vbGGw

ŚRODA

Przyroda

Temat: Na łące i na polu

Proszę obejrzeć prezentację https://epodreczniki.pl/a/na-lace-i-na-polu/DvINsU6oE

Na platformie dodatkowe informacje dotyczące tematu, rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń

Religia

Język  polski

Temat 3: Jak spełniać marzenia?

Na dzisiejszej lekcji będziemy pracować w oparciu o fragment artykułu ze strony 325.Po zapoznaniu się z nim, proszę wykonać ćwiczenia  7,8,9,10,11/326 z podręcznika.

Matematyka

Objętość bryły. Na tej lekcji nauczycie się jak liczy się objętość brył. Wykonamy ćwiczenia na stronie: 152, 153.

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń naciągających, przygotowujących do zwiększonego wysiłku w tańcu.

https://ewf.h1.pl/student/?token=nzMAJFyylKY7fdxiOYyaxPEH4ar7AyqEjrBvY75nR7E8LXaYEz

CZWARTEK

Zajęcia z wychowawcą

Bezpieczne wakacje.

Matematyka

Figury geometryczne – podsumowanie wiadomości. Na tej lekcji podsumujemy poznane wiadomości o bryłach.

Wychowanie fizyczne

Specyficzne formy stretchingowe – loaded beast

https://ewf.h1.pl/student/?token=bG7ETMIJt4099QK1HslABoBFURy4fF941zqIiqbJObD1krZMnq

Język polski  

Temat 4: Nasze plany na wakacje.

Dzisiaj porozmawiamy o waszych planach na wakacje. Zaproponuję Wam lektury, które warto przeczytać w deszczowe dni.

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (15.06 – 19.06)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Jan Paweł II – papież pielgrzym

Przeczytaj temat ,, Jan Paweł II- papież pielgrzym ” strona 136- 141

Wyjaśnij, dlaczego Jan Paweł II nazywany jest papieżem pielgrzymem.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski

My hobby. Writing. Opisywanie swoich zainteresowań

Przeczytaj zasady użycia spójnika or z podręcznika na stronie 109 a następnie wykonaj zadania 5 oraz 6. Przeczytaj tekst na stronie 109 o hobby Thomasa a następnie wykonaj zadanie 7/ 109 strona.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Informatyka

Programujemy w Scratchu. Animacja – wiosna na łące.

Muzyka

Dobrze z piosenką wędrować. Nauka piosenki „Stokrotka”. 

Język polski

Temat 1: Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte -ćwiczenia.

Proszę zapoznać się z wiadomością ze strony 319 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 2,3/319 oraz 7,8/53 z zeszytu ćwiczeń.

PIĄTEK

Język polski

Temat 2: Przecinek w zdaniu złożonym.

Na początku proszę przeczytać rozmowę pani Kropki i pana Przecinka ze strony 320. Następnie zapoznać się z nową wiadomością ze strony 320 i wykonać ćwiczenia 1,2,4,5/321 z podręcznika.

Przyroda

Temat: Jakie drzewa rosną w lesie?

Przeczytaj temat, zapoznaj się z ilustracjami drzew liściastych i iglastych

Na platformie udostępnienie prezentacji, uzupełnianie zadań z zeszytu ćwiczeń

Religia

Język angielski

Life in Brtain. Holidays. Lekcja kulturowa.

Przeczytaj tekst Life in Britain na stronie 110 w podręczniku a następnie zapisz w zeszycie słownictwo z ramki. Wykonaj zadania 2 oraz 3 / 110 strona

Zadanie dla chętnych

Project. Przygotuj broszurę informacyjną o wybranym miejscu w Polsce

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Prostopadłościan i sześcian. Na tej lekcji poznacie bryły: prostopadłościan i sześcian. Na lekcji omówimy zadania z podręcznika oraz wykonamy ćwiczenia ze strony: 146 – 147.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w pozycji siedzącej.
https://ewf.h1.pl/student/?token=7ktFDjpTVwdmLFBbbmgxclbnEkXHGdQFF9sQ3yjFuFsAoDhWXE

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (08.06 – 12.06)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Zośka, Alek i Rudy- bohaterscy harcerze

Przeczytaj temat ,, Zośka, Alek i Rudy- bohaterscy harcerze ” strona 126- 129.

Wymień nazwy państw, które okupowały Polskę w czasie II wojny światowej.

Podaj datę wybuchu II wojny światowej.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski     

Present Simple tense. Przeczenia

Przeczytaj informacje na temat tworzenia przeczeń w czasie Present Simple w zadaniu 1/104

z podręcznika a następnie w zeszycie uzupełnij zadania 2,3 oraz 4 /104 strona.

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 3,4/43 strona oraz 1,2 ,3 / 45 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Informatyka

Moment na zabawę. Poznajemy narzędzia webowe.

Muzyka

Muzykujemy wakacyjnie! Muzykowanie na pożegnanie. Szanty – podręcznik – lekcja 30 

Język polski  

Temat 1: Bohaterowie i ich pomysły- J.Papuzińska”Wędrowcy”.

Dzisiaj w dalszym ciągu pracujemy w oparciu o tekst „Wędrowcy”.

Proszę o zrobienie ćwiczeń 2,3,4/305.

WTOREK

Matematyka

Jednostki pola – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji poznacie podstawowe jednostki pola. Wykonamy ćwiczenia na stronie 140 – 142. Spotykamy się na platformie.

Język angielski

Present Simple Tense. Pytania

Przeczytaj informacje na temat tworzenia pytań w czasie Present Simple z zadania 1 z  

podręcznika na stronie 106 a następnie w zeszycie uzupełnij zadania 3 i 4 /106 strona

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 4 i 5 /45 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Plastyka

Jak bawiły się dzieci na wsi sto lat temu?  Polskie stroje ludowe i zabawki ludowe.  

Technika

Karta Rowerowa ONLINE.

WDŻ

Temat: Obrona własnej intymności-dla chłopców

Informacje dotyczące tematu na lekcji on-line

Język polski

Temat 2: Jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego?

Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, jak dzielą się zdania pod względem budowy.

Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 316 z podręcznika , a następnie wykonać ćwiczenia 1/316 i 2,3/317.

Wychowanie fizyczne    

Wtorek 9.06.2020

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do stania na rękach ( etap II ).https://ewf.h1.pl/student/?token=a45sWXjtCeuAHmhS8MpQrpenAupT57LQMGdWgUDDRsTHAGKynq

ŚRODA

Przyroda

Temat: Las ma budowę warstwową

Proszę obejrzeć prezentacje , narysować warstwy lasuhttps://epodreczniki.pl/a/w-lesie/Dx6pQ07sn

Na platformie rozwiązywanie zadań dotyczących tematu, omówienie zagadnień ,zadanie pracy domowej

Religia

51. Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo

Obejrzeć film i wykonać zadania:

Język  polski

Temat 3: Zdanie pojedyncze i złożone- ćwiczenia.

Dzisiaj  utrwalamy naszą wiedzę i umiejętności z poprzedniej lekcji.

Proszę wykonać ćwiczenia 1,2/48; 3,4,5/49 oraz 6/50 z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka

Pole prostokąta – wprowadzenie. Na tej lekcji nauczycie się obliczać pole prostokąta i kwadratu. Wykonamy ćwiczenia na stronie 144 – 145. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Nauka prostego układu tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń koordynacyjno-ruchowych.

https://ewf.h1.pl/student/?token=EZWcPNnJOOvg1kcGtaMjcb5diOIRJKQ076FAjuk5juXjSRZPh9

PIĄTEK

Język polski 

Temat 4: Czym się różni zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego?

Na tej lekcji nauczycie się odróżniać zdanie pojedyncze rozwinięte od nierozwiniętego.

Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 318, a następnie wykonać ćwiczenie 1/318 z podręcznika oraz ćwiczenie 1,2,3/51 z zeszytu ćwiczeń.

Przyroda

Temat: Jakie organizmy spotykamy w lesie?

Zapoznaj się z rysunkiem z podręcznika str 183 przedstawiającym zwierzęta żyjące w poszczególnych warstwach lasu

Napisz krótką informację o jednym przedstawicielu  z każdej grupy

Na lekcji on -line wyjaśnienie tematu,  udzielenie wskazówek  jak zachowywać się w lesie

Religia

52. Więzienna cela – moc modlitwy

Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia https://www.youtube.com/watch?v=eFndD7dRV1c

Język angielski

Clanker the Robot. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj historyjkę Clanker The Robot z podręcznika na stronie 107 a następnie uzupełnij

zadania 8 oraz 9 /107 strona.

Przeczytaj tekst No Free Time na stronie 108 w podręczniku a następnie uzupełnij zadanie 3.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Pole prostokąta – ćwiczenia. Na tej lekcji utrwalicie obliczanie pola prostokąta i kwadratu. Karta pracy będzie dostępna na platformie. Do zobaczenia.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia progresywne izolujące poszczególne partie ciała – głowę, klatkę piersiową oraz biodra.https://ewf.h1.pl/student/?token=gqQsl42Vy53c09Zd4RVF7PwzgwqOjIrA13lnQkZzzGqt9UWKVG

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (01.06 – 05.06)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni

Przeczytaj temat ,, Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni ” strona 122- 126

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski     

SPRAWDZIAN

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Informatyka

Moment na zabawę. Poznajemy narzędzia webowe.

Muzyka

Niech żyją wszystkie dzieci! Piosenki i zabawy dzieci z różnych stron świata. Podręcznik strona 116.

Język polski  

Temat 1: Jak napisać ogłoszenie?

Na dzisiejszej lekcji dowiecie sie jak napisać ogłoszenie.

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi ogłoszenia ze strony 296 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 2,3,4/297.

WTOREK

Matematyka

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 – utrwalenie. Na tej lekcji poćwiczycie i utrwalicie mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. Karta pracy będzie dostępna na platformie. Zapraszam na lekcję.

Język angielski

Free Time. Czynności wykonywane w wolnym czasie

Dopasuj wyrażenia z zadania 1 z podręcznika na stronie 101  a następnie przepisz je do zeszytu wraz z tłumaczeniem.

Uzupełnij zadania 5 oraz 6 z podręcznika/101 strona

W zeszytach ćwiczeń 1 i 2 /43 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Plastyka

ZABYTKI MAŁYCH OJCZYZN. Podręcznik strona 58.

Technika

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową – test.

WDŻ

Temat: Obrona własnej intymności -dla grupy dziewczątOmówienie zagadnienia, materiały na platformie office

Język polski

Temat 2: Doskonalimy formę ogłoszenia.

Celem tej lekcji jest doskonalenie redagowania ogłoszenia.

W związku z tym proszę o wykonanie ćwiczeń 1-5/104-106 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne    

Nauka ćwiczeń przygotowujących do stania na rękach ( etap I ).

https://ewf.h1.pl/student/?token=RinVtyRfe5zWACP951Ber2zKIxbTx9WZxe2B5wC3XHJP76yovC

ŚRODA

Przyroda

Temat: Życie w jeziorze

Przeczytaj informacje z załącznika

Przerysuj rysunek z podziałem na strefy jeziora w załączniku

Na platformie omówienie tematu, rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń

Religia

49. Droga do Emaus – odkrywcza podróż

Obejrzeć film i wykonać zadania:

https://www.youtube.com/watch?v=XVIA6VV3yGYhttps://www.youtube.com/watch?v=TknKtrl4zTo

Język  polski

Temat 3: Kiedy marzenia się spełniają?- „Marzenia się spełniają”.

Dzisiaj pracujemy w oparciu o fragment 'Marzenia się spełniają” M. Jeżowskiej i J.Skubikowskiego, który znajduje się na stronie 298 w podręczniku. Proszę zapoznać się z jego treścią ,a następnie wykonać ćwiczenia 1,2,6,7,8/299.

Matematyka

Ułamki dziesiętne  – powtórzenie wiadomości. Na tej lekcji utrwalicie wszystkie umiejętności związane z ułamkami dziesiętnymi. Karta pracy będzie dostępna na platformie. Do zobaczenia na lekcji.

Wychowanie fizyczne

Poranna gimnastyka- rozgrzewka dużych partii mięśniowych i stawów.https://ewf.h1.pl/student/?token=clKp40YFXnrQu0qRqWKDuHVrDgFjFM5KhENhYWaO4dUbjoQksJ

CZWARTEK

Zajęcia z wychowawcą

Savoir-Vivre-czyli kultura na co dzień.

Matematyka

Ułamki dziesiętne – sprawdzian. Moi drodzy proszę, abyście byli dostępni na platformie Office w czasie naszej lekcji matematyki. W tym czasie połączymy się online w celu przeprowadzenia kontroli wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do przewrotu w przód i w tył ( etap II ).

https://ewf.h1.pl/student/?token=Ad0s6JYjWqeqqJh05cVfkWv2Bs4GFY05ZXZyFmuUDJd587cCMR

https://ewf.h1.pl/student/?token=zD7uVUvWKlFSwuaqCSGFbD7FkV6xQgj31Weezo27TgerVqJIvI

Język polski  

Temat 4: Marzenia się spełniają- I.Dańko „Policja spełniła marzenia chorego chłopca”.

Dzisiaj poznacie fragment artykułu, w którym jest mowa o tym, jak spełniło się marzenie chorego chłopca.

Proszę przeczytać fragment ze strony 300 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2,3,4,5/300-301.

PIĄTEK

Język polski 

Temat 5: Ciekawe pomysły- J.Papuzińska” Wędrowcy”.

Na dzisiejszej lekcji doskonalimy pracę z tekstem literackim.

Proszę przed lekcją zapoznać się z treścią fragmentu „Wędrowcy” J. Papuzińskiej ze strony 301 z podręcznika, nauczyć się go opowiadać i wykonać ćwiczenie 9/305 z podręcznika.

Przyroda

Temat: Warunki życia na lądzie

Obejrzyj prezentację,zastanów się jakie czynniki wpływają na życie na lądziehttps://epodreczniki.pl/a/czy-wszedzie-zyje-sie-tak-samo/DOre8UqW8

Religia

50. Przez zamknięte drzwi – niezwykłe wejście

Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia

Język angielski

Tomek and Friends. Ćwiczenia w mówieniu

Przeczytaj dialog Tomek and Friends na stronach 102 i 103 w podręczniku. Przepisz do zeszytu wyrażenia z zadania 4 wraz z tłumaczeniem a następnie wykonaj zadanie 3/103str.

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zadania 3 i 4/43 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Pola figur płaskich – wprowadzenie. Na tej lekcji nauczycie się porównywać wielkość różnych figur za pomocą kwadratów jednostkowych. Proszę zapoznajcie się z informacjami na stronie 148 dotyczącymi pola figury. Następnie omówimy zadania z podręcznika.

Wychowanie fizyczne

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (25.05 – 29.05)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska

Przeczytaj temat ,, Józef Piłsudski i niepodległa Polska ” strona 112- 117

Wyjaśnij, dlaczego rezultat I wojny światowej sprzyjał odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Praca z infografiką strona 114-115. Wymień obszary, o które Polacy toczyli walki w latach 1918- 1921.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski     

Life in Brtain. Lekcja kulturowa

Przeczytaj tekst na stronie 98 z podręcznika.Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki a następnie wykonaj zadania 2 i 3/ 98 strona.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Przeczytaj tekst z zadania 1 / 42 strona w zeszytach ćwiczeń a następnie wykonaj zadanie polegające na zaznaczeniu wybranej odpowiedzi

Informatyka

Nasze pasje. Tworzenie albumu – zadania projektowe. Podręcznik str. 118. 

Muzyka

Dla Ciebie, mamo, dla Ciebie, tato. Śpiewamy i gramy – podręcznik – lekcja 28 

Proszę przeczytać tekst w podręczniku (Lekcja muzyki 4, temat 28, str 112- 
napisać notatkę w zeszycie.  

Język polski  

Temat 1: Nazywam się… Maria Skłodowska- Curie- podsumowanie rozdziału 6.

Celem tej lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6.

Proszę na początku o przeczytanie tekstu ze strony 287 z podręcznika, a następnie wykonanie ćwiczeń 1-11/288.

WTOREK

Matematyka

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 itd. – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy na dzisiejszej lekcji nauczycie się mnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. Proszę abyście zapoznali się z przykładami na stronie 136 oraz zapamiętali regułkę: Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 wystarczy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile dana liczba ma zer. Następnie wykonany zadanie 1 poziom A i B ze strony 137. Spotykamy się na platformie.

Język angielski

My day. Ćwiczenia w pisaniu

Przeczytaj tekst w zadaniu 5/97 strona w podręczniku a następnie ułóż zdania w odpowiedniej kolejności.

W zeszytach przedmiotowych wykonaj zadania 7,8 oraz 9 /97 strona w podręczniku.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Plastyka

Kolaż – cechy charakterystyczne kolażu. Podręcznik str 54.

Wykonaj ćwiczenie 1 ze str 56.

Technika

 Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową – testy. 

Utrwalę wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, aby bezpiecznie w nim uczestniczyć, kiedy zajdzie taka potrzeba.

1. Wykorzystam stronę Karta rowerowa do utrwalenia znajomości przepisów z zakresu brd. 

2. Sprawdzę swoje umiejętności podczas rozwiązywania testów na tej stronie: https://brd.edu.pl/testy/testy.html 

WDŻ

Intymność-dla gr chłopców

Omówienie tematu i materiały w trakcie lekcji na platformie

Język polski

Temat 2: Sprawdzian z rozdziału 6.

Na dzisiejszej lekcji napiszecie sprawdzian, obejmujący wiadomości i umiejętności z rozdziału 6.

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń przygotowujących do przewrotu w przód

https://ewf.h1.pl/student/?token=H6baSVCFPiE6nuJIGFXcv5gfZlemHXolWcPhFLWNB5GUET0RIM

ŚRODA

Przyroda

Temat: Warunki życia w wodzie

Przeczytaj temat z podręcznika zastanów się jakie są przystosowania zwierząt do życia w wodzie,

przystosowania roślin do ruchu wód

Na lekcji on-line informacje o temacie, rozwiązywanie ćwiczeń, zadanie pracy domowej

Religia

47. Grób Jezusa – sobotnie czuwanie

Obejrzeć film i wykonać zadania:

Język  polski

Temat 3: Pragnienia a potrzeby-R.Dahl „Charlie i fabryka czekolady”.

Na początku proszę przeczytać fragment ze strony 290 z podręcznika i nauczyć się go opowiadać.

Ponadto proszę zrobić ćwiczenie 1/293.

Matematyka

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 itd. – ćwiczenia. Dziś utrwalimy mnożenie ułamka dziesiętnego przez 10, 100, 1000. Wykonamy ćwiczenia ze strony 133, 134 – tylko mnożenie. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń rozluźniających oczy podczas przerwy w nauce

https://ewf.h1.pl/student/?token=Uj1TviY1GMOgeZdTGoQkoZNWaWjj5pyhewjFfNg9PVQkIk10Of

CZWARTEK

Zajęcia z wychowawcą

Moja rodzina.

Matematyka

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 itd. – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy na dzisiejszej lekcji nauczycie się dzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. Proszę abyście zapoznali się z przykładami na stronie 137 oraz zapamiętali regułkę: Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 wystarczy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile dana liczba ma zer. Następnie wykonany zadanie 1 poziom C i D ze strony 137. Spotykamy się na platformie.

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń przygotowujących do przewrotu w tył https://ewf.h1.pl/student/?token=2TQW3tlBvWPaYkW1Jbvw4Z951KypcQHiE8jXvh5TLHLj1ehgpP

Język polski  

Temat 4: Dlaczego dzieciom zależało na otrzymaniu czekoladki zez Złotym Talonem?

Dzisiaj w dalszym ciągu pracujemy z tekstem „Charlie i fabryka czekolady”.

Proszę o wykonanie ćwiczeń 2-8/294.

W jaki sposób moneta, którą zauważył Charlie, znalazła się na ulicy? Napisz w zeszycie opowiadanie pod tytułem „Historia zagubionej pięćdziesięciopensówki”. Pracę prześlij na platformie.

PIĄTEK

Język polski 

Temat 5: Zatopić się w marzeniach- Julian Tuwim „Dyzio marzyciel”.

Celem tej lekcji będzie doskonalenie pracy z tekstem poetyckim.

Zanim przeczytasz tekst wiersza, wykonaj ćwiczenie, które znajduje się nad nim.

Następnie zapoznaj się z treścią wiersza „Dyzio marzyciel” ze strony 295 z podręcznika i wykonaj ćwiczenia 1-3/295.

Przyroda

Temat: Z biegiem rzeki

Przeczytaj temat, wypisz 3 odcinki rzeki oraz znajdujące się w tych odcinkach rośliny i zwierzęta

Na platformie omówienie tematu, kontrola pracy i wiadomości oraz zadanie pracy domowej

Religia

48. Pusty grób – największe zwycięstwo

Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia

https://www.youtube.com/watch?v=4yDM88jIsR0

Język angielski

Revision. Powtórzenie wiadomości

Wykonaj zadania 1,4,5 /99 strona z podręcznika a także zadania online:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit7/?cc=pl&selLanguage=pl

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

NA KOLEJNEJ LEKCJI ODBĘDZIE SIĘ KRÓTKI SPRAWDZIAN

Matematyka

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 itd. – ćwiczenia. Dziś utrwalimy dzielenie ułamka dziesiętnego przez 10, 100, 1000. Wykonamy ćwiczenia ze strony 133, 134 – dzielenie. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia wprowadzające do Animal Flow ( pozycja małpy ). Otwieranie klatki piersiowej, mobilizacje kręgosłupa, wzmacnianie kończyn dolnych. Odwracanie nawykowego zamykania klatki piersiowej.https://ewf.h1.pl/student/?token=BT00ZRTv6g4fkS3vnWec1YIn7BB7pW4pzbipPFLT1GS6uoBJQT

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (18.05 – 22.05)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu ,, Wojny i upadek Rzeczypospolitej”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test z działu ,, Wojna i upadek Rzeczypospolitej”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język. angielski     

Buying a ticket. Ćwiczenia w mówieniu

Przeczytaj i przepisz do zeszytu ramkę z zadania 1/93 strona z podręcznika związaną z określaniem kwoty w języku angielskim.

Uzupełnij dialog w zadaniu 3 /93 strona a następnie wykonaj zadanie 6/93 strona

Odpowiedzi na zadanie 6 proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Przeczytaj tekst z zadania 1/41 strona w zeszytach ćwiczeń a następnie uzupełnij zadanie 2/41 strona

Informatyka

Kolejno odlicz! Style i numerowanie. Podręcznik str. 112

Tworzymy listy jednopoziomowe i wielopoziomowe wykorzystując narzędzie Numerowanie. Wykonaj ćw. 2 str. 117 podręcznik. Gotowy dokument prześlij.

Muzyka

Warsztat muzyczny podręcznik – lekcja 27.

Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy i umiejętności za pomocą zadań, zabaw i ćwiczeń.

Język polski  

Temat 1: Czym różni się zdanie od równoważnika zdania?

Celem dzisiejszej lekcji jest zapoznanie Was z podziałem wypowiedzeń na zdania, które zawsze zawierają orzeczenie i równoważniki zdań, które nie maja orzeczenia, ale można je wprowadzić.

Na początku proszę zrobić ćwiczenie na rozgrzewkę ze strony 282 z podręcznika, a następnie zapoznać się z nową wiadomością.

Czas na ćwiczenia! Proszę zrobić ćwiczenia numer 1,2/282 oraz 3,5/283.

WTOREK

Matematyka

Odejmowanie ułamków dziesiętnych – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji nauczycie się odejmować w pamięci i pisemnie ułamki dziesiętne. Na początek proszę zapoznać się z rozwiązanymi przykładami w podręczniku na stronie 131 – 132, następnie wykonamy po 3 przykłady z poziomu A – D z zadania 1 na stronie 133. Do zobaczenia na platformie.

Język angielski

Adverbs of frequency. Przysłówki częstotliwości

Przeczytaj informacje z tabelki z zadania 1/94 strona z podręcznika a następnie wykonaj zadania 3 oraz 5/94 strona oraz zadanie online:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit7/stepsfunzone07_03?cc=pl&selLanguage=pl

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 5,6 oraz 7/ 40 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Plastyka

Techniki mieszane – malowanie i drapanie

Twórczo i samodzielnie wykorzystujemy technikę wydrapywanki .

Technika

Mój pomysł na prezent dla Mamy.

Wykonaj prezent dla swojej Mamy i prześlij jego zdjęcie.

WDŻ

Temat: Intymność-dla gr dziewcząt

Omówienie tematu i materiały w trakcie lekcji na platformie

Język polski

Temat 2: Zdanie i równoważnik zdania -ćwiczenia.

Na tej lekcji będziecie doskonalić Waszą wiedzę i umiejętności nabyte na wczorajszej lekcji.

W czasie naszego spotkania na platformie wykonamy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze stron 45-47,które dotyczą zdania i równoważnika zdania.

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń kształtujących i rozwijających koordynację ruchową z wykorzystaniem dowolnej piłki- cz. 1 filmu

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSfXcTzRth1Thk&cid=6AA5C18094234125&id=6AA5C18094234125%21634&parId=root&o=OneUp

Praca domowa

Proszę znaleźć informacje i wymienić minimum 3 testy sprawności fizycznej. Proszę odesłać na platformę do 22.05.2020.

ŚRODA

Przyroda

Temat: Obszary i obiekty chronione

Proszę obejrzeć prezentację, przepisać to najważniejsze str 158 podręcznik

Pozostałe informacje dotyczące tematu, rozwiązywanie ćwiczeń, zadanie pracy domowej na lekcji on-line https://epodreczniki.pl/a/chronimy-przyrode/DuXnhGSte

Język  polski

Temat 3: Przecinek w zdaniu.

Dzięki dzisiejszej lekcji dowiecie się, gdzie należy stawiać przecinki w zdaniu.

Na początku proszę zapoznać się z tekstem ze strony 284 z podręcznika i odpowiedzieć na pytanie postawione przez pana Przecinka na zakończenie rozmowy.

Następnie proszę zapoznać się z nową wiadomością dotyczącą stawiania przecinka w zdaniu i wykonać  ćwiczenia 1,2,3/285.

Matematyka

Odejmowanie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia. Proszę o powtórzenie sposobu odejmowania ułamków dziesiętnych. Na tej lekcji utrwalimy ten temat poprzez wykonanie ćwiczeń na stronie 131 (ćwiczeniówka). Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń

https://ewf.h1.pl/student/?token=OSIfGEiZfGGVKWtOaKlL9cAQpD0J8phxaA0V5T4stZuVOuBuJa

Religia

45. Ulice Jerozolimy – ostatnia droga

Przeczytać Katechezę „45. Ulice Jerozolimy – ostatnia droga”. Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia – temat 45.

CZWARTEK

Zajęcia z wychowawcą

Ćwiczymy spostrzegawczość, logikę i koncentrację uwagi. Karta pracy dostępna na grupie.

Matematyka

Odejmowanie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia. Proszę o powtórzenie sposobu odejmowania ułamków dziesiętnych. Na tej lekcji utrwalimy ten temat poprzez wykonanie ćwiczeń na stronie 131 (ćwiczeniówka). Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń siłowych z niewielkim obciążeniem. Nauka techniki podnoszenia ciężkich przedmiotów- cz. 2 filmu

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSfXcTzRth1Thk&cid=6AA5C18094234125&id=6AA5C18094234125%21634&parId=root&o=OneUp

Język polski  

Temat 4: Przecinek w zdaniu- ćwiczenia.

Dzisiaj doskonalimy umiejętność stosowania przecinków w zdaniu zgodnie z poznanymi wczoraj zasadami interpunkcji.

Proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 89-90 w zeszycie ćwiczeń.

PIĄTEK

Język polski 

Temat 5: Co jest w życiu ważne? -podsumowanie rozdziału 6.

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy wiadomości i utrwalimy umiejętności z rozdziału 6 -pisownia wielką i małą literą, podziękowanie, dialog, podmiot i orzeczenie, zdanie i równoważnik zdania, przecinek w zdaniu.

Do zobaczenia na platformie.

Przyroda

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu „Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy”

Karty pracy, rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających na lekcji on-line

Religia

46. Golgota – najwyższa cena

Przeczytać Katechezę „46. Golgota – najwyższa cena”. Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia – temat 46.

Język angielski

Clanker The Robot. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj historyjkę Clanker The robot z podręcznika na stronie 95 a następnie wykonaj zadania 8 i 9 / 95 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Przeczytaj tekst na stronie 96 w podręczniku. Przepisz do zeszytu słówka z ramki razem z tłumaczeniem a następnie wykonaj zadanie 2/96 strona

Matematyka

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – utrwalenie. Na tej lekcji będziecie doskonalić umiejętność dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych. Proszę o wykonanie ćwiczenia 7 na stronie 132 – wybrane osoby poproszę o odczytanie wyników, a następnie napiszcie kartkówkę z dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie siedzącej

https://ewf.h1.pl/student/?token=HDqgljKBwmd1sHJAzmT7DaF0QjbEu99MbvMHTeImGtqcjAUeRy

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (11.05 – 15.05)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Diagnoza przedmiotowa z historii.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test diagnozujący dla uczniów kończących naukę w klasie IV

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski     

My day. Czynności dnia codziennego

Przypomnij sobie czynności dnia codziennego i wykonaj zadanie 1 /89 strona w podręczniku polegające na dopasowaniu nazw czynności do ilustracji.

Przepisz do zeszytu wyrażenia z zadania 1 i przetłumacz je na język polski

W zeszycie przedmiotowym uzupełnij zad 4/89strona z podręcznika

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 1 i 3 / 38 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Obejrzyj fiszki i zagraj w dopasowania

https://quizlet.com/pl/199168855/steps-forward-1-unit-7-my-day-flash-cards/

Informatyka

Zapraszamy na przyjęcie. O formatowaniu tekstu. Podręcznik str. 107

Tworzymy menu z zastosowaniem różnych opcji formatowania tekstu. Napisz i sformatuj spis dań zgodnie z informacjami zawartymi na str. 110.

Muzyka

Dzień Ziemi. Muzyka i ekologia. Piosenka Ekorock– podręcznik – lekcja 25.

Język polski  

Temat 1: Lubię czytać komiksy- B.Watterson”Calvin i Hobbes”.

Na dzisiejszej lekcji poznacie bohaterów komiksu -Calvina i Hobbesa. Przygody energicznego sześciolatka i jego tygrysa cieszą się do dziś wielką popularnością na całym świecie. Proszę zapoznać się z fragmentami (podręcznik strona 277), a następnie wykonać ćwiczenia 1,4,1,4/277.

WTOREK

Matematyka

Dodawanie ułamków dziesiętnych – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji nauczycie się dodawać w pamięci i pisemnie ułamki dziesiętne. Na początek proszę zapoznać się z rozwiązanymi przykładami w podręczniku na stronie 126 – 127, następnie wykonamy po 3 przykłady z poziomu A – D z zadania 1 na stronie 128. Do zobaczenia na platformie.

Język angielski

My day. Czynności dnia codziennego. Ćwiczenia leksykalne

Przypomnij sobie słownictwo związane z nazwami czynności dnia codziennego:

1 https://learningapps.org/1487270

2 https://learningapps.org/1902131

3 https://learningapps.org/4939407

i zagraj w grę:

4 https://learningapps.org/9664010

Przeczytaj dialog Tomek and Friends z podręcznika na stronie 90 a następnie przepisz wraz z tłumaczeniem wyrażenia z zadania 4/91 strona a także uzupełnij zadanie 2/91 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Plastyka

Techniki mieszane – farby wodne i pastele.

Zastosowanie technik mieszanych w działaniach plastycznych. Wykonaj ćwiczenie ze str. 52.

Technika

Piesza wycieczka. Zasady planowania wycieczki. Podręcznik str. 71. Wykonaj ćwiczenia z tego tematu.

WDŻ

Temat: Przekazywanie życia dla gr chłopców

Lekcja on-line na platformie

Język polski

Temat 2:Jak kot stał się lekarstwem na nerwy R. „Praktyczny pan”.

Na tej lekcji będziemy pracować w oparciu o treść tekstu pt.”Praktyczny pan”.  również antonimy, czyli słowa o znaczeniu przeciwstawnym.

Proszę przeczytać tekst ze strony 278 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2,5/280.

Wychowanie fizyczne    

Rozwijanie cech motorycznych podczas ćwiczeń na torze sprawnościowym ( cz.I filmu )

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKDJuH4dcLMXSnA&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215572&parId=root&o=OneUp

Zadanie domowe na ocenę celującą ( dla chętnych ).

Proszę nagrać dowolną techniką ( smartfonem, kamerą, aparatem fotograficznym ), krótki filmik z osobiście przez siebie wykonanymi ćwiczeniami fizycznymi, w formie rozgrzewki bądź innej własnej aktywności fizycznej. Pracę proszę przesłać na platformę.

ŚRODA

Przyroda

Temat: Test dla uczniów kończących naukę w klasie 4-diagnoza

Religia

56. Częstochowa – przed obliczem Matki!

Obejrzeć film i wykonać zadania:

1 https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk

2 https://www.youtube.com/watch?v=HJKBKFR-Xt8

3 https://www.youtube.com/watch?v=oRMVYTXLJ2c

Język  polski

Temat 3: Test diagnozujący po klasie IV.

Na dzisiejszej lekcji napiszecie test diagnozujący po klasie IV, który udostępnię Wam na platformie edukacyjnej. Proszę wszystkich o obecność na platformie w czasie naszej lekcji.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości z klasy IV. Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca naszego podręcznika. Z tego względu powtórzymy wiadomości, które poznaliście w klasie IV, a jutro napiszcie test dla uczniów kończących naukę w klasie IV. Proszę o obecność na lekcji. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Rzuty różnymi przedmiotami na odległość i do celu ( cz.II filmu )https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKDJuH4dcLMXSnA&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215572&parId=root&o=OneUp

CZWARTEK

Zajęcia z wychowawcą

Rozmowa z uczniami na temat zachowania na lekcjach online. Spotkanie na platformie Office.

Matematyka

Test po klasie IV (zapisać do zeszytu). Moi drodzy, dziś omówimy zadania testowe dla uczniów kończących naukę w klasie IV, a następnie napiszecie test diagnozujący. Proszę o obecność wszystkich uczniów.

Wychowanie fizyczne

Rozciąganie statyczne po ćwiczeniach- jak uniknąć kontuzji?

Język polski  

Temat 4 : Jak rozpoznać podmiot i orzeczenie?

Dzięki dzisiejszej lekcji poznacie główne części zdania, czyli podmiot i orzeczenie. Na początku  proszę zrobić ćwiczenie na rozgrzewkę ze strony 281 z podręcznika, a następnie zapoznać się z nową wiadomością dotyczącą podmiotu i orzeczenia.

Czas na ćwiczenia -1.2/281 z podręcznika.

PIĄTEK

Język polski 

Temat 5 : Podmiot i orzeczenie – doskonalenie.

Dzisiaj będziecie doskonalić Waszą wiedzę i umiejętności nabyte na ostatniej lekcji.

Proszę wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń strona 40-42.

Przyroda

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś

Proszę przeczytać temat z podręcznika, zastanów się nad zad 2 str 154

Lekcja on-line-omówienie tematu, uzupełnianie zadań z zeszytu ćwiczeń

Religia

58. Wadowice – tu wszystko się zaczęło

100 urodziny Karola Wojtyły

Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia

1 https://www.youtube.com/watch?v=Iwd6v6sBgSI

2 https://www.youtube.com/watch?v=5ICWSIKtKpE

Język angielski

Present Simple Tense. Czas teraźniejszy

Przeczytaj informacje na temat czasu Present Simple z podręcznika strona 92.

Przepisz do zeszytu informacje z ramki a następnie uzupełnij zadania 2,4,6 i 7/92 strona

Odpowiedzi na zadania 2 oraz 4 proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 1,2,3 oraz 4 / 40 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Dodawanie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia. Proszę o powtórzenie sposobu dodawania ułamków dziesiętnych. Na tej lekcji utrwalimy ten temat poprzez wykonanie ćwiczeń: 2, 3, 4 na stronie 129. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Sprawdzian zdolności motorycznych

ZADANIA DLA WAS NA ÓSMY TYDZIEŃ (4.05 – 8.05)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Podsumowanie działu III Wojny i upadek Rzeczypospolitej.

Przeczytaj temat ,,Podsumowanie działu III Wojny i upadek Rzeczypospolitej” strona 110.

Rozwiąż zadanie 1,2,3 ze strony 110

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski     

Writing skills. Ćwiczenia w pisaniu

Przecztaj informacje na temat spójników and i but w zadaniu 7 w podręczniku na stronie 83 a następnie wykonaj poniższe przykłady oraz zadanie 10/83 str

Przeczytaj tekst My little sister a następnie w zeszycie napisz nagłówki : Name , Height, Hair, Eyes, Good at, Personality a pod nimi napisz informacje o kimś z Twojej rodziny. Na podstawie podanych informacji i przeczytanego tekstu napisz podobny o wybranej osobie.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Informatyka

Idziemy do kina. Jak poprawnie przygotować notatkę o filmie? Podręcznik str. 100.

 Stosowanie podstawowych opcji formatowania tekstu dostępnych w kartach edytora tekstu.

Poćwicz formatowanie tekstu. Wykonaj ćwiczenie 3 ze str. 106.  

Muzyka

Ludowa zabawa Uciekła mi przepióreczka – podręcznik – lekcja 21

Na lekcji:

  • wykonamy piosenkę Uciekła mi przepióreczka,
  • wyjaśnimy, czym jest folklor,
  • wymienimy polskie tańce narodowe.

 Próbujemy zagrać  na flecie „Uciekła mi przepióreczka”. Dla odważnych proszę nagrać się i przesłać 😉 będą dodatkowe oceny.

Język polski  

Temat 1: Dyktando sprawdzające pisownię wielką literą.

Na dzisiejszej lekcji napiszecie dyktando sprawdzające waszą znajomość zasad pisowni wielką literą oraz poprawność ortograficzną zapisywanych treści.

Proszę wszystkich o obecność na platformie w trakcie lekcji.

WTOREK

Matematyka

Ułamek dziesiętny – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy, zaczynamy nowy dział. Jestem pewna, że poradzicie sobie z ułamkami dziesiętnymi równie dobrze, jak poszło Wam z ułamkami zwykłymi. Na tej lekcji poznacie ułamki dziesiętne i sposób zamiany na ułamki zwykłe. Proszę zapoznajcie się z przykładami na stronie 113. Następnie wykonamy zadanie 1 z podręcznika na stronie 11 – po trzy przykłady z każdego poziomu. Do zobaczenia na platformie.

Język angielski

Revision. Powtórzenie wiadomości

W zeszycie uzupełnij zadania 2,4,5/85 strona z podręcznika

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania ze strony 37

Odpowiedzi proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Plastyka

Temat: Technika pastelowa- podręcznik str. 46

Zapoznaj się z tematem z podręcznika o technice pastelowej i wykonaj krótką notatkę do zeszytu na ten temat. Wykonaj pracę plastyczną Łąka wiosną na szorstkim papierze (np. papier ścierny) wykorzystując pastele. Zdjęcie pracy prześlij do oceny.

Technika

W podróży- podręcznik str. 68.

Na lekcji poznamy środki komunikacji publicznej oraz znaczenie piktogramów na dworcach i lotniskach.

Wykonaj ćwiczenie 1, 2, 3  z podręcznika str. 68-70.

WDŻ

Temat: Przekazywanie życia-dla gr dziewcząt

Lekcja na platformie, tam też materiały i rozmowy dotyczące tematu

Język polski

Temat 2: Świat przedstawiony w utworze R. Goscinny, J.J. Sempe „Mikołajek i inne chłopaki”.

Dzisiaj zaczynamy naszą pracę z lekturą pt.„Mikołajek i inne chłopaki”.

W związku z tym spotykamy się na platformie, aby wykonać test ze znajomości lektury oraz omówić elementy świata przedstawionego.

Na platformie proszę przesłać streszczenie  przygody (wybranej z lektury).

Wychowanie fizyczne  

Doskonalenie techniki biegu po prostej podczas Małej Zabawy Biegowej. Pomiar tętna spoczynkowego i powysiłkowego.

Proszę podawać wyniki badań tętna w sposób zalecony w filmie, w komentarzach na platformie Microsoft Teams.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMSS5RDMt%2D9mpHY&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215571&parId=root&o=OneUp

ŚRODA

Przyroda

Temat:Czy wszystkie skały są twarde?

Obejrzyj prezentację przepisz podział skał,  ćwiczenia  w zeszycie ćwiczeń będą rozwiązywane na lekcji on-line

https://epodreczniki.pl/a/nie-kazda-skala-jest-twarda/DCfo9ubo8

Religia

43. Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa

Przeczytać Katechezę „43. Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa”. Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia – temat 43.

https://www.youtube.com/watch?v=XFSEwssnsxg

Język  polski

Temat 3: Mikołajek i inni uczniowie- R. Goscinny, J.J. Sempe „Mikołajek i inne chłopaki”.

Dzisiaj nadal pracujemy z lekturą.

Wykorzystując tekst utworu, będziemy charakteryzować Mikołajka i jego kolegów.

Proszę wcześniej przygotować się do tej lekcji (zaznaczyć odpowiednie fragment).

Matematyka

Ułamek dziesiętny – ćwiczenia. Na tej lekcji utrwalicie wiadomości związane z ułamkami dziesiętnymi. Dziś wykonamy ćwiczenia ze strony 122 (ćwiczeniówka). Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Wirtualne Muzeum Sportu i Turystyki- projekcja filmu „ Igrzyska, których nie było”

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/856-lekcja-on-line-igrzyska-ktorych-nie-bylo

praca domowa– proszę na podstawie linku https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/  napisać i przesłać nazwy minimum 7 dyscyplin sportu, które uda wam się znaleźć w muzeum )

CZWARTEK

Zajęcia z wychowawcą

Jak prawidłowo pracować z komputerem? Spotkanie na platformie Office.

Matematyka

Porównywanie ułamków dziesiętnych (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji będziecie porównywać ułamki dziesiętne i porządkować je rosnąco i malejąco. Wykonamy zadanie 1 ze strony 118 (3 przykłady z każdego poziomu). Do kontroli poproszę o przesłanie ćwiczeń ze strony 125 (ćwiczeniówka). Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu z przyborami domowymi ( produktami spożywczymi )

Język polski  

Temat 4: Pozytywne i negatywne cechy paczki Mikołajka -R.Goscinny, J.J. Sempe „Mikołajek i inne chłopaki”.

Na dzisiejszej lekcji wspólnie zastanowimy się, jakie są pozytywne i negatywne cechy paczki Mikołajka.

Nasze wnioski zanotujemy w zeszycie.

PIĄTEK

Język polski 

Temat 5: Zaprzyjaźnijcie się z nami – R. Goscinny, J.J. Sempe „Mikołajek i inne chłopaki”

Bohater książki proponuje Wam dzisiaj bilet wstępu do jego paczki, jeśli dacie słowo, że poznacie inne jego przygody.

W związku z tym proszę o zrobienie kart pracy, które przesłałam Wam na platformie edukacyjnej Office 365 oraz odesłanie ich poprzez platformę.

Przyroda

Temat: Wody słodkie i wody słone

Obejrzyj prezentację, wypisz odział wód str 148-149 podręcznik

 Ćwiczenia do tematu będą rozwiązywane na lekcji na platformie

http://www.scholaris.pl/zasob/47049http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/woda-to-zycie/1

Religia

44. Dziedziniec Piłata – fałszywy proces

Przeczytać Katechezę „44. Dziedziniec Piłata – fałszywy proces”. Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia – temat 44.

https://www.youtube.com/watch?v=HNiPzCUKHRA

Język angielski

TEST UNIT 6

W dniu dzisiejszym odbędzie się Test z działu 6

Czas na napisanie Testu to 45min + 15min na przesłanie odpowiedzi

Test zostanie umieszczony na Zespole Klasa IV Język Angielski

Proszę o przesłanie odpowiedzi w ciągu 60 minut

Pod testem zostaną umieszczone informacje które zadania należy wykonać

Matematyka

Zamiana ułamków – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji będziecie zamieniać ułamek zwykły (liczbę mieszaną) na ułamek dziesiętny oraz zamieniać ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. Proszę zapamiętać „dobre rady” ze strony 122 w podręczniku, a następnie wykonamy zadanie 1 i 2 ze strony 123 po 3 przykłady z każdego poziomu. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Motoryka na wesoło- wykonuj ćwiczenia i bądź pierwszy na mecie!

( proszę o zmniejszenie ilości powtórzeń o połowę w porównaniu z tymi w linku )

ZADANIA DLA WAS NA SIÓDMY TYDZIEŃ (27.04 – 30.04)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Maria Skłodowska-Curie polska noblistka.

Przeczytaj temat ,,Maria Słodowska-Curie polska noblistka” strona 104-107

Wyjaśnij, dlaczego Maria Skłodowska opuściła ojczyznę i wyemigrowała do Francji.

Wymień przykłady nagród przyznanych Marii Skłodowskiej-Curie.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski

This,that, these, those. Zaimki wskazujące

Przepisz poniższą notatkę do zeszytu:

W liczbie pojedynczej używamy this ( jeśli wskazujemy na coś znajdującego się blisko)

lub that ( jeśli wskazujemy na coś znajdującego się daleko)

W  liczbie mnogiej używamy these ( jeśli wskazujemy na coś znajdującego się blisko)

lub those ( jeśli wskazujemy na cos znajdującego się daleko)

Z podręcznika ustnie uzupełnij zad 6/80 strona

W zeszycie ćwiczeń uzupełnij ćwiczenie 6/34 strona

W podręczniku przeczytaj historyjkę Clanker the robot a następnie wykonaj zadania 9 i 10/ 81 strona. Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Informatyka

Na skróty. O skrótach klawiszowych w programie MS Word. Podręcznik str. 98.

Na lekcji nauczymy się stosować podstawowe skróty klawiszowe używane do formatowania tekstu.

Wykonaj Ćw. „Oko w Oko z monitorem” str. 99 podręcznik.

Muzyka

Majowe święta Polaków. Kropka przy nucie- podręcznik – lekcja 26.

 Na lekcji nauczymy się piosenki „Polska flaga” oraz zapoznamy się z terminami: kropka przy nucie, rytm punktowany.

Język polski

Temat 1: Jak Karol Lew przeżywał stratę brata? A. Lindgren „Bracia Lwie Serce”(fragmenty)

Astrid Lindgren jest,  jak zapewne pamiętacie, autorką znanej i lubianej przez dzieci książki pt. „Dzieci z Bullerbyn”.

Dziś poznacie fragment nie mniej pięknego utworu pt.”Bracia Lwie Serce”.

Proszę przeczytać fragment ze strony 268 z podręcznika. Na platformie opowiecie ,jakie uczucia towarzyszyły Wam podczas czytania utworu.

W zeszycie proszę wykonać ćwiczenie 2,3/270 (podręcznik).

Na platformie napisz jaką krainą, według Ciebie, była Nangijala. Jak ją sobie wyobrażasz?

WTOREK

Matematyka

Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalimy mnożenie ułamka przez liczbę naturalną. W tym celu wykonany ćwiczenia na stronie 118. Do zobaczenia na platformie.

Język angielski

Reading comprehension. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj tekst Amazing Talents i wykonaj zad 2/82 strona w podręczniku. Zapisz słownictwo sprawiające Ci trudności w zeszycie. Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

W zeszytach ćwiczeń przeczytaj tekst z ćwiczenia 1/35 strona a następnie zakreśl właściwe słowa w zad 2 /35 strona. Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365. UWAGA: ZA TYDZIEŃ ODBĘDZIE SIĘ TEST Z DZIAŁU 6

Plastyka

Tworzę przez cały rok. Ozdoba narodowa. Podręcznik strona 60.

Technika

Zadania praktyczne doskonalące jazdę na rowerze. Na zajęciach omówimy zadania egzaminu praktycznego na kartę rowerową. W miarę możliwości w bezpiecznym miejscu i pod opieką osób dorosłych, spróbujcie poćwiczyć na rowerze zadania egzaminu praktycznego

WDŻ

Temat:U progu dojrzewania(dla gr chłopców)Informacje na lekcji on-line

Język polski

Temat 2: Jak zapisać rozmowę?

Rozmowa co najmniej dwóch osób na określony temat to dialog.

Dzisiaj nauczycie się, jak zapisać dialog, czyli rozmowę.

W tym celu na początku proszę przeczytać informacje ze strony 271 z podręcznika dotyczące tego, jak zapisać dialog oraz zapoznać się z przydatnym słownictwem.

Następnie proszę przeczytać przykładowy zapis dialogu ze strony 272.

A teraz czas na ćwiczenia. W zeszycie proszę wykonać ćwiczenie 1/272 i 3/273 (podręcznik) oraz 1,2/129 (zeszyt ćwiczeń).

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia sprawnościowe w parach ( do wykonania z bratem, siostrą lub rodzicem)
https://www.youtube.com/watch?v=1hf7p2Rh2p4&feature=youtu.be

ŚRODA

Przyroda

Temat: Ukształtowanie terenu

Proszę przeczytać temat str 141-143. Narysować wzniesienie ze str 141 oraz dolinę str 142 do zeszytu. Informacje oraz rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń na ten temat będą przekazywane na lekcji on-line.

Praca domowa: wykonać modele wzniesienia i doliny(dodatkowa informacja na lekcji)

Religia

42. Wieczernik – ofiara z samego siebie

Przeczytać Katechezę „42. Wieczernik – ofiara z samego siebie”. Obejrzeć film. 

Wykonać ćwiczenia – temat 42.

https://www.youtube.com/watch?v=1pXjUtbBKYE

Język polski

Temat 3: Doskonalimy zapis dialogu.

Celem naszej dzisiejszej lekcji będzie doskonalenie prawidłowego zapisu dialogu.

Pamiętajcie, aby wszystkie wypowiedzi w dialogu zapisywać od nowej linijki i rozpoczynać od myślników.

Proszę wykonać ćwiczenie 3,4/130 w zeszycie ćwiczeń.

Wyobraź sobie, że podczas przerwy spotykasz na szkolnym korytarzu kolegę, którego przez dłuższy czas nie było w szkole. Ułóż, zapisz i prześlij na platformie dialog, jaki moglibyście przeprowadzić

Matematyka

Ułamki zwykłe – powtórzenie wiadomości. Moi drodzy kończymy dział „Ułamki zwykłe” w związku z tym proszę Was, abyście powtórzyli wszystkie wiadomości z tego działu. Na platformie omówimy szczegółowo zadania powtórzeniowe.

Wychowanie fizyczne

Wirtualne zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki
https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/?fbclid=IwAR125g77nOQztJmsvxBsMNq-2sTo763treng-l3vTpBO5ng8WQHKog2WdSo
oraz nauka zastosowania węzłów w sporcie i turystyce (film)
https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/877-lekcja-on-line-wezly-odc-1

CZWARTEK

Zajęcia z wychowawcą

Zachowanie na lekcjach podczas nauki zdalnej – rozmowy z uczniami. Spotkanie na platformie Office.

Matematyka

Ułamki zwykłe – sprawdzian. Moi drodzy proszę, abyście byli dostępni na platformie Office w czasie naszej lekcji matematyki. W tym czasie połączymy się online w celu przeprowadzenia kontroli wiadomości dotyczących ułamków zwykłych.

Wychowanie fizyczna

Podwórkowy tor przeszkód- ćwiczenia koordynacyjne
https://www.youtube.com/watch?v=-R7H2xArlqc&feature=youtu.be

Język polski

Temat 4: Pisownia wielką literą- państwa, regiony, miasta, dzielnice, wsie.

Celem tej lekcji będzie poznanie zasad oraz ćwiczenie poprawnej pisowni (wielka litera).

W związku z tym proszę zapoznać się z zasadami dotyczącymi pisowni wielką literą ze strony 274 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenie 1/274 ,3/275 oraz 5,6/276 z podręcznika.

Wkrótce dyktando.

ZADANIA DLA WAS NA SZÓSTY TYDZIEŃ (20.04 – 24.04)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe

Przeczytaj temat ,, Romuald Traugutt i powstanie styczniowe” strona 99-103.

Praca z infografiką strona 100-101 Opisz, na czym polegała wojna partyzancka oraz jak uzbrojeni byli powstańcy styczniowi.

Wymień skutki powstania styczniowego.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na mailamarcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski

People. Przymiotniki. Ćwiczenia leksykalne

Dopasuj wyrażenia do właściwych ilustracji w podręczniku w zadaniu 1/ 75str. a następnie zapisz w zeszycie przymiotniki razem z tłumaczeniem dobierając w pary na zasadzie przeciwieństwa np. fast(szybki) – slow (wolny). Skorzystaj ze słowniczka w razie problemów.

Przeczytaj dialog na stronie 76 w podręczniku a następnie dopasuj i zapisz w zeszycie wyrażenia z ćwiczenia 4 /77str. Po przeczytaniu dialogu wykonaj zad 3/ 76str w podręczniku.

Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad 1 i 2 oraz 4/ 32str

Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

Informatyka

Niech wygra najlepszy. Jak policzyć punkty w programie Scretch? Podręcznik str. 88.

Czas na zdobycie kolejnych umiejętności. Dowiesz się miedzy innymi, co to są zmienne i nauczysz się jak je stosować. Na zajęciach stworzymy grę, której zadaniem użytkownika będzie wpisywanie wyników dziesięciu działań podanych przez duszka. Zapraszam na spotkanie na platformie office 365 o godz. 10.00.

Muzyka

Wielkanoc – zwyczaje i muzyka wielkanocna 

Na tej lekcji poznam zwyczaje wielkanocne, nauczę się utworu „Wielkanocna piosenka” oraz wysłucham utworu „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” Jerzego Fryderyka Haendla. Podręcznik strona 99.

Materiał do zajęć 2

Materiał do zajęć 3

Materiał do zajęć 4

Język polski

Temat 1: Jak napisać podziękowanie?

Dzięki dzisiejszej lekcji dowiecie się , jak poprawnie zredagować podziękowanie, którego celem jest wyrażenie wdzięczności.Dziękujemy między innymi za otrzymane życzenia i pomoc, wyświadczoną przysługę lub uzyskane wsparcie.Formułując treść podziękowania starajcie się uwzględniać jego niezbędne elementy oraz wybrane zwroty grzecznościowe.Na początku proszę przeczytać informacje wstępne dotyczące podziękowania oraz zapoznać się z przydatnym słownictwem (podręcznik str 254). Następnie należy przeczytać przykładowe podziękowanie  zwracając uwagę na jego elementy.A teraz czas na ćwiczenia.W zeszycie proszę zrobić ćwiczenie 1,2,3/255.

Do zobaczenia na platformie.

WTOREK

Matematyka

21.04 – Dodawanie ułamków zwykłych (zapisać temat do zeszytu). Moi kochani, dziś zaczynamy nowy temat – nauczycie się dodawać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach. Proszę zapoznajcie się z poniższą zasadą dodawania ułamków zwykłych, a następnie wykonajcie zadanie 1 strona 96 po 3 przykłady z poziomu A, B, C, D (osoby chętne mogą wykonać wszystkie przykłady i przesłać pracę do kontroli na ocenę). Do zobaczenia na platformie.

Język angielski

Czasownik ‘have got’. Budowa pytań

Przypomij sobie odmianę czasownika ‘have got’ przez osoby:

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/czasownik-miec/

Następnie w podręczniku na stronie 78 – popatrz na zasady tworzenia pytań. Budujemy je poprzez zamianę miejscami osoby z czasownikiem have lub has, np.:

Have you got a cat?

Wykonaj poniższe zadanie polegające na utworzeniu pytań:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit6/stepsfunzone06_03?cc=pl&selLanguage=pl

W podręczniku wykoanj zad 2 / 78str. Zapisz słownictwo w zeszycie

Wykonaj ćwiczenie 4/78str w podręczniku. Odpowiedzi prześlij na maila:

malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zadania 1 i 2/34str

Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

Plastyka, Technika

Zajęcia plastyczno-techniczne

Aby chronić Ziemię, a tym samym Nas Wszystkich wykonaj plakat, w którym Ekoludek – czyli ekologiczny stworek, w prosty lub rymowany sposób będzie zachęcał do sortowania i powtórnego wykorzystywania materiałów. Ekoludek powinien również zachęcać do tego, aby nie  kupować produktów w opakowaniach PLASTIKOWYCH.

Zdjęcie wykonanej pracy prześlij na platformę Office 365.

WDŻ

Lekcja on-line

Temat: U progu dojrzewania(dla grupy dziewcząt)

Język polski

Temat 2: Doskonalimy formę podziękowania.

Celem dzisiejszej lekcji będzie doskonalenie umiejętności pisania podziękowań.W zależności od tego,kto jest odbiorcą podziękowania, może mieć ono charakter grzecznościowy lub bardziej osobisty.Dlatego proszę w trakcie wykonywania ćwiczeń zwrócić na to uwagę.Na lekcji formę podziękowania będziemy doskonalić poprzez ćwiczenia 1,2,3/103( w zeszycie ćwiczeń). Na platformie proszę przesłać ćwiczenie 4/255.

Wychowanie fizyczne

Fitness dla bardzo początkujących. Wybrane ćwiczenia na podstawie filmu
https://www.youtube.com/watch?v=JLuCRdA2yGI&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&start_radio=1&t=70

ŚRODA

Przyroda

Temat:Co to jest krajobraz?

Obejrzyj prezentację, wypisz z niej elementy krajobrazu, rodzaje krajobrazów

Zadania dotyczące krajobrazu będą rozwiązywane na lekcji on-line https://epodreczniki.pl/a/co-nas-otacza/Daq1R5JEY

Religia

40. Nie tak szybko! – popielcowy przystanek

Przeczytać Katechezę „40. Nie tak szybko! – popielcowy przystanek”. Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia – temat 40.

Język polski

Temat 3: Gdy ludzie się różnią… . G. Kasdepke „Mam prawo”.

Bohaterami fragmentu, który dzisiaj poznacie,są uczniowie, którzy przygotowują przedstawienie o prawach dziecka.Ich zabawne przygody poznajemy dzięki opowieści pisarza – taty Kacpra.Proszę przeczytać fragment”Mam prawo”(podręcznik str 256). Następnie wykonać w zeszycie ćwiczenie 2,3/259. Co tata Kacpra chciał wyrazić słowami:”To nie najlepszy pomysł,żeby usuwać każdego,kto ci się nie podoba”? Co Ty myślisz o zachowaniu chłopca wobec innych. Napisz o tym na platformie.

Matematyka

Odejmowanie ułamków zwykłych (zapisać temat do zeszytu). Moi kochani, dziś zaczynamy nowy temat – nauczycie się odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach. Proszę zapoznajcie się z poniższą zasadą odejmowania ułamków zwykłych, a następnie wykonajcie zadanie 2 strona 96 – 97 po 2 przykłady z poziomu A, B, C, D, E (osoby chętne mogą wykonać wszystkie przykłady i przesłać pracę do kontroli na ocenę). Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Zdrowy kręgosłup- ulga dla pleców
https://www.youtube.com/watch?v=T0dL1mmk3Qo&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=19

CZWARTEK

Zajęcia z wychowawcą

Dzień Ziemi 2020 – rozmowa z uczniami na temat: dlaczego należy dbać o swoje środowisko naturalne? Spotkanie na platformie Office.

Matematyka

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych – ćwiczenia. Dziś utrwalicie dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. Proszę, abyście przypomnieli sobie reguły dodawania i odejmowania ułamków zwykłych z dwóch poprzednich lekcji, a następnie wykonali ćwiczenia: 1, 2, 3, 4 str. 115 (ćwiczeniówka). Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia domowe z dowolną piłką
https://www.youtube.com/watch?v=0gzOTmswJx0

Język polski

Temat 4 : Mogę przeciwstawić się przemocy – E.Zubrzycka”Słup soli”.

Na dzisiejszej lekcji będziecie doskonalić czytanie ze zrozumieniem.W związku z tym proszę przeczytać tekst”Słup soli”(podręcznik str 260), a następnie wykonać pisemnie ćwiczenia 3,4,5/263. Na platformie proszę napisać,co mogłoby się stać, gdyby Jackowi nie pomogli koledzy.

PIĄTEK

Język polski

Temat 5:  Jak rozwiązywać konflikty?                 

A.Maleszka”Magiczne drzewo. Pojedynek”(fragment).”Pojedynek” to kolejna powieść z serii „Magiczne drzewo”, opowiadająca o przygodach trojga przyjaciół oraz gadającego psa Budynia. Proszę przeczytać fragment ze strony 264,a następnie wykonać pisemnie ćwiczenia 2,4,5,7/267. Po zrobieniu ćwiczeń raz jeszcze proszę odczytać końcową wypowiedź Gabi.Na platformie napisz, czy zgadzasz się z zawartym w niej przesłaniem.

Przyroda

Temat: Odkrywamy tajemnice zdrowia-sprawdzian

Proszę, abyście byli dostępni na platformie, gdyż celem będzie przeprowadzenie kontroli wiadomości.

Religia

41. Pustynia Judzka – walka z pokusami

Przeczytać Katechezę „41. Pustynia Judzka – walka z pokusami”. Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia – temat 41.

Język angielski

Possessive adjectives. Ćwiczenia gramatyczne

Jeżeli chcemy wskazać osobę do której coś należy używamy przymiotników dzierżawczych.

Popatrz na poniższą listę i przepisz je do zeszytu razem z tłumaczeniem ( pełna lista)

https://www.ang.pl/gramatyka/zaimki/przymiotnik-dzierzawczy

a nastepnie wykonaj zadanie:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit6/stepsfunzone06_02?cc=pl&selLanguage=pl

W podręczniku wykonaj zad 2 oraz 3 /80 str. Odpowiedzi możesz zaznaczyć ołówkiem

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zad 4 i 5 / 34str. Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

Matematyka

Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Dziś nauczycie się mnożyć ułamek przez liczbę naturalną. Proszę przeanalizować przykłady na stronie 101 z podręcznika, a następnie wykonać zadanie 1 poziom str. 101 – 102 po 3 przykłady z każdego poziomu. Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Elementy jogi dla początkujących
https://www.youtube.com/watch?v=2DGVtQrGtV0

Zadanie domowe na ocenę.
Proszę napisać krótką pracę na temat przepisów gry w Dwa Ognie Usportowione i odesłać na platformę lub e-mail, do dnia 24.04.2020.

ZADANIA DLA WAS NA PIĄTY TYDZIEŃ (15.04 – 17.04)

ŚRODA

Przyroda

Temat: Asertywność-karta pracy

Proszę zastanowić się nad asertywnymi odpowiedziami z karty pracy

Rozwiązania na lekcji on-line na platformie w środę

Religia

38. Betania – przy grobie

Przeczytać Katechezę „38. Betania – przy grobie”. Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia – temat 38.

https://www.youtube.com/watch?v=JbRq485IXeU

Język polski

Temat 1: Co jest ważne w życiu? C. Ditz „Czworo przyjaciół”.
Wasze dzisiejsze rozważania będą dotyczyć obrazu, który został namalowany w XX wieku. Przyjrzyj się obrazowi, a następnie odpowiedz na pytania: ćw.3, 2, 4/249.Wyobraź sobie, że siedzisz na miejscu przedstawionej na obrazie dziewczynki. O czym myślisz? Co jest dla Ciebie ważne? Napisz o tym na platformie.

Matematyka

15.04 – Liczby mieszane – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi kochani, dziś nowy temat. Bardzo łatwy i z pewnością poradzicie sobie z zadaniami. Na tej lekcji będziemy przedstawiać liczbę mieszaną w postaci ułamka i na odwrót. Jako wstęp do lekcji proszę zapoznajcie się z informacjami w podręczniku na stronie 84 – 85. Zachęcam do obejrzenia krótkiej lekcji dot. liczb mieszanych: https://pistacja.tv/film/mat00100-ulamki-wlasciwe-niewlasciwe-i-liczby-mieszane?playlist=66 oraz https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66 i jeszcze tu:  https://pistacja.tv/film/mat00102-zamiana-liczby-mieszanej-na-ulamek-niewlasciwy?playlist=66 Proszę, zapoznajcie się teraz z poniższymi obrazkami, które obrazują liczby mieszane i zamianę na ułamki, a następnie wykonajcie zad. 1 str. 87 po 4 przykłady z każdego poziomu (osoby chętne mogą wykonać wszystkie przykłady na ocenę). Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia ogólnorozwojowe w formie zabawowej
https://www.youtube.com/watch?v=6WDctpWeRiQ

CZWARTEK

Matematyka

Zajęcia z wychowawcą

Bezpieczne korzystanie z Internetu – rozmowy z uczniami. Spotkanie na platformie Office.

16.04 – Liczby mieszane – utrwalenie. Moi drodzy, dziś utrwalimy wczorajszą lekcję. Proszę o przypomnienie sobie, na czym polega zamiana liczb mieszanych na ułamki, a następnie wykonać ćwiczenia ze strony 110-111 (ćwiczeniówka). Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Układy taneczne- przywitanie i rozgrzewka. Ćwiczenia przy muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=6WDctpWeRiQ

Język polski

Temat 2: Magiczne słowa- M. Dańkowska „Nastolatki i bon ton”.
Zasady właściwego zachowania, a zwłaszcza używanie zwrotów grzecznościowych, które stanowią „klucz do ludzi” będą tematem tej lekcji. Na początku zapoznaj się z treścią fragmentu”Nastolatki i bon ton”(str 250 podręcznik), a następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1,2,4/252. Na platformie prześlij ćw 6/252.

PIĄTEK

Język polski

Temat 3: Zabawa na łące- W.Bełza”Motyl”.
Celem tej lekcji będzie doskonalenie pracy z tekstem poetyckim. Proszę przeczytać wiersz ze str 253(podręcznik), a następnie wykonać pisemnie ćwiczenie 1,2,4/253.

Jak oceniacie zabawę dzieci opisanych w wierszu.

Co powiedzielibyście im, gdybyście znaleźli się na tej same łące?

Napiszcie o tym na platformie.

Przyroda

Temat: Odkrywamy tajemnice zdrowia-podsumowanie

Gra dydaktyczna w formie zadawania pytań.Lekcja on-line na platformie -piątek

Proszę o powtórzenie wiadomości z działu 5

Religia

39. Lourdes – troska o chorych

Przeczytać Katechezę „39. Lourdes – troska o chorych”. Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia – temat 39.

Język angielski

Animals. Nazwy zwierząt

Przypomnij sobie nazwy zwierzą i wykonaj ćwiczenia na dopasowania:

Wydrukuj Kartę Pracy Zwierzęta

Uzupełnij zadania 1-4.

Zadanie nr 5 jest dla chętnych

Odpowiedzi prześlij na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

17.04 – Ułamek jako iloraz (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji będziemy przedstawiać ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek zwykły (dla przypomnienia – iloraz – wynik dzielenie). Proszę abyście przeanalizowali przykłady na stronie 90 z podręcznika, a następnie spróbowali wykonać zadanie 1 str. 91-92 po 4 przykłady z każdego poziomu (osoby chętne mogą wykonać wszystkie przykłady na ocenę). Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Pomagamy jak umiemy. Pierwsza pomoc przedmedyczna- film instruktażowy
https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo

ZADANIA DLA WAS NA CZWARTY TYDZIEŃ (6.04 – 8.04)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

https://www.youtube.com/watch?v=3YORnyl0Hlc

Praca z infografiką strona 96-97. Wymień postacie historyczne uwiecznione w tekście polskiego hymnu i krótko opisz kim były.

Napisz kto i kiedy utworzył Legiony Polskie we Włoszech książka strona 94-98.

Zadania można wykonać na podstawie filmu lub książki do historii.

Wszystkie prace proszę odsyłać na Teams lub na maila.

Język angielski

Czasownik ‘ can ‘ . Ćwiczenia gramatyczne

Przypomnij sobie zasady użycia czasownika ‘can’ a następnie wykonaj następujące

ćwiczenia:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit4/stepsfunzone04_02?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit4/stepsfunzone04_01?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit4/stepsfunzone04_04?cc=pl&selLanguage=pl

Wykonaj poniższe zadanie i prześlij odpowiedzi na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit4/stepsfunzone04_03?cc=pl&selLanguage=pl

Informatyka

Małpie figle o sterowaniu postacią.

Umiesz już budować skrypty określające ruch duszków na scenie. Na zajęciach utworzysz prosty projekt, w którym postacią będziesz sterować za pomocą klawiatury (podręcznik str. 81).

Wykonaj zadanie z tego tematu i link z projektem wyślij na platformę Office 365 lub zrób zdjęcie skryptu i wyślij na messenger.

Muzyka

Warsztat muzyczny

– podręcznik – lekcja 22: „Warsztat muzyczny”

– zadania utrwalające wiadomości i umiejętności

– zapis melodii Pojedziemy na łów (podpisać nuty) – do zagrania na flecie.

Proszę wykonać ćwiczenia zawarte w tym temacie. Chętni uczniowie mogą nauczyć się na flecie melodię, nagrać i plik muzyczny umieścić na platformie office 365.

Język polski

Temat 1: Ucieczka z krainy baśni -J.Stanny „Baśń o królu Dardanelu”(fragmenty)

Na tej lekcji powrócicie na chwilę do krainy baśni, utrwalicie sobie cechy tego gatunku oraz poćwiczycie  w zeszycie pisanie krótkich wypowiedzi.

W związku z tym proszę przeczytać baśń „Baśń o królu Dardanelu” (podręcznik,str 235),a następnie wykonać w zeszycie ćwiczenie 1,3/237 oraz 5/238.Ponadto proszę wyszukać w tekście i wypisać do zeszytu wydarzenia realistyczne i fantastyczne.

Na platformie proszę przesłać ćw. 6/238.

Spotykamy się również na platformie, aby wspólnie omówić temat.

WTOREK

Matematyka

Moi drodzy, od tego tygodnia, proszę nie przysyłać mi swoich prac. Każdego dnia wyznaczę osoby, które poproszę o przesłanie swoich rozwiązań. Uczniowie wyznaczeni, którzy nie przyślą w wyznaczonym terminie zadań, otrzymają ocenę niedostateczną. Pracujcie systematycznie i w dalszym ciągu prowadźcie zeszyty. Piszcie starannie i wyraźnie tak, abym była w stanie odczytać zadania. W razie jakiś problemów technicznych z przesłaniem pracy proszę o kontakt.

7.04. Skracanie i rozszerzanie ułamków – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi kochani czwartoklasiści, dziś nowy temat. Na tej lekcji będziemy skracać i rozszerzać ułamki. Poniższe zdjęcie obrazuje skracanie oraz rozszerzanie ułamków. Zauważcie, że w przykładach, gdzie licznik i mianownik podzielony jest przez tę samą liczbę otrzymujemy ułamek równy początkowemu  – tę czynność nazywamy się skracaniem ułamka. W przykładach, gdzie licznik i mianownik mnożymy przez tę samą liczbę i otrzymujemy ułamek równy początkowemu wykonujemy czynność, która nazywa się rozszerzaniem ułamka. Proszę, przeanalizujcie przykłady z ramki na stronie 78 (podręcznik). Na platformie wspólnie rozwiążemy zadanie 1 poziom A i B z podręcznika. Następnie samodzielnie wykonajcie przykłady z zadania 1 poziom C, D, E str. 81. Pracę wykonajcie do jutra tj. do środy. W środę wyznaczę kilka osób, które prześlą mi prace do kontroli. Praca będzie oceniona.

Język angielski

Activities. Nazwy czynności

Przypomnij sobie słownictwo związane z nazwami czynności.

Popatrz na fiszki, zagraj w dopasowania a następnie wykonaj test

https://quizlet.com/pl/345544481/steps-plus-1-unit-4-flash-cards/

Napisz po pięć zdań o tym co potrafisz i czego nie potrafisz robić z wykorzystaniem nazw czynności z dzisiejszej lekcji.Odpowiedzi proszę przesłać na maila :

 malawski marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Plastyka

Techniki malarskie. Wykonam pracę plastyczną w technice plakatowej z ćw 1 na stronie 45.

Technika

Segregowanie odpadów. Jak dbać o Ziemię? (podręcznik str. 64)

Nauczę się segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych.

Materiał dodatkowy 1

Materiał dodatkowy 2

Materiał dodatkowy 3

Materiał dodatkowy 4

Na podstawie zamieszczonych materiałów i materiałów z podręcznika napisz w zeszycie jak segregować śmieci (kolory pojemników i rodzaje śmieci). Wykonaj również ćwiczenie 1, 2, 3 i 5 z tematu Jak dbać o Ziemię? (podręcznik str. 64). Wykonaną pracę proszę przesłać.

WDŻ

Temat : U progu dojrzewania

Zmiany fizyczne ,psychiczne „bank pytań” spotkanie na platformie office 365

Język polski

Temat 2: Układamy baśnie.

Dziś spróbujecie samodzielnie napisać wymyśloną przez siebie baśń na dowolny temat uwzględniając elementy, które powinny znaleźć się w baśni (ćw 11/238) oraz pamiętając o tym, aby Wasza praca miała cechy ,którymi charakteryzuje się baśń (przypomnienie str 206 ).

Pracę proszę przesłać na platformie.

Wychowanie fizyczne

Dokonanie pomiaru wagi i wzrostu ciała oraz tętna w spoczynku i po niewielkim wysiłku ( metodą palpacyjną na tętnicy w okolicy nadgarstka lub na tętnicy szyjnej).

ŚRODA

Przyroda

Temat:Asertywność to umiejętność odmawiania(do zeszytu)

Proszę przeczytać temat podręcznik str 133, przepisać do zeszytu co to jest asertywność

Zastanowić się nad zad 4 str 82-zeszyt ćwiczeń

Religia

37. Góra Błogosławieństw – wskazówki na drodze do szczęścia

Przeczytać Katechezę „37. Góra Błogosławieństw – wskazówki na drodze do szczęścia”. Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia – temat 37.

Język polski

Temat 3: Świat baśni, legend i mitów. Mityczne stwory – podsumowanie wiadomości.

Żegnamy się dzisiaj z baśniowymi krainami.

W związku z tym proszę wykonać w zeszycie ćwiczenia podsumowujące 1-6/247 oraz 7-9/248.

Spotykamy się również na platformie, aby wspólnie omówić temat. Zapraszam.

Polecam czytanie kolejnej naszej lektury. Omawianie po świętach.

Matematyka

8.04. Skracanie i rozszerzanie ułamków – ćwiczenia. Moi drodzy, dziś utrwalimy wczorajszą lekcję. Proszę o przypomnienie sobie, na czym polega skracanie i rozszerzanie ułamków, a następnie wspólnie wykonamy ćwiczenia: 1, 2, 3, 4 str. 108-109.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia domowe z ciężarem własnego ciała
https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo

ZADANIA DLA WAS NA TRZECI TYDZIEŃ (30.03 – 3.04)

PONIEDZIAŁEK

Historia

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.

Na podstawie filmu lub mapy strona 92 odpowiedz w którym rozbiorze Polska utraciła Warszawę, a w którym Poznań.

Praca z tekstem źródłowym strona 90 ,,Przysięga Tadeusza Kościuszki”

Napisz komu składał przysięgę Tadeusz Kościuszko.

Język polski

Temat 1: Jak napisać opowiadanie?

Proszę zapoznać się z informacjami, jak napisać opowiadanie oraz z przydatnymi słowami ze strony 229 (podręcznik). Następnie przeczytać przykładowe opowiadanie pt.”Ślizgawka” ze strony 230 (zwrócić uwagę na kompozycję, czyli wstęp,rozwinięcie, zakończenie i akapity).

Po dokładnym zapoznaniu się z tymi informacjami proszę wykonać ( w zeszycie ćwiczeń) ćwiczenie nr 1,2,3/125 oraz 4/126

Na platformie edukacyjnej w zespole język polski klasa IV proszę przesłać(zgodnie z moją instrukcją) ćwiczenie nr 3/231 z podręcznika

Język angielski

LEKCJA 7 ( 30.03 )

School subjects. Przedmioty szkolne

Przypomnij sobie nazwy przedmiotów szkolnych

Wykonaj ćwiczenia, zagraj w dopasowania i wykonaj test

https://quizlet.com/262055633/unit-2-steps-forward-1-przedmioty-szkolne-flash-cards/

Wydrukuj Kartę Pracy Przedmioty szkolne

Uzupełnij nazwy przedmiotów szkolnych a następnie znajdż je w diagramie i uzupełnij zdania

Załącznik Karta Pracy Przedmioty szkolne

Kartę pracy proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Muzyka

Ruch przy muzyce – taniec

Na tej lekcji poznam podstawowe kroki, figury i układy taneczne polskich tańców narodowych: poloneza, kujawiaka i krakowiaka.

Proszę przepisać notatkę do zeszytu umieszczoną na platformie Office 365 i zapoznać się z poniższym materiałem.

Materiał dodatkowy

Materiał dodatkowy

Materiał dodatkowy

Materiał dodatkowy

Materiał dodatkowy

Informatyka

Temat: Kartka wielkanocna – utrwalenie wiadomości w Scratch.

Wykonaj kartkę świąteczną z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Scratch.

Przykładowa kartka: https://scratch.mit.edu/projects/58073372/embed

Plik lub link do stworzonego i udostępnionego projektu umieść na platformie Office 365.

Poradnik – Jak udostępnić plik i skopiować link znajdziecie tutaj:

WTOREK

Matematyka

Drodzy Uczniowie, przekazuję Wam materiały i zadania do nauki w domu. Informuję także, że jestem codziennie dostępna w godzinach planowanych zajęć na platformie Office365. Zadania wysyłajcie poprzez platformę lub na adres: ewelinaban7@gmail.com

Wtorek – 31.03. Ułamek jako część całości – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Kochani, zaczynamy nowy dział „Ułamki zwykłe”. Jestem pewna, że poradzicie sobie ze wszystkimi zadaniami najlepiej jak potraficie. Na tej lekcji nauczycie się opisywać część całości za pomocą ułamka. Proszę zapoznać się z informacjami w podręczniku na stronie 67. Zachęcam do obejrzenia krótkiego wprowadzenia dot. ułamków: https://www.youtube.com/watch?v=bry5PxqTIwk oraz https://pistacja.tv/film/mat00098-ulamek-zwykly-jako-czesc-calosci?playlist=66. Proszę, obejrzyjcie także poniższe obrazki, które obrazują ułamki, a następnie spróbujcie wykonać zadania 1, 2 ze strony 69 (podręcznik). Polecam Wam także jeśli macie możliwość, wykonanie krótkiego testu online na stronie: https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_417 i oczywiście nie zapomnijcie pochwalić się wynikiem.

ul1

Język polski

Temat 2: Doskonalimy formę opowiadania.

Proszę przypomnieć sobie wiadomości z wczorajszej lekcji, a następnie ćwiczyć pisanie opowiadania poprzez ćwiczenie nr 5/126 i 6/127(ćwiczeniówka)

Na platformie edukacyjnej w zespole język polski klasa IV proszę przesłać(zgodnie z moją instrukcją) napisane przez Was opowiadanie pt.”Tajemnicze znalezisko”

Język angielski

LEKCJA 8 ( 31.03 )

There is/there are. Opis pomieszczeń

Przypomnij sobie zasady użycia konstrukcji There is / are i wykonaj następujące zadania:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit3/stepsfunzone03_01?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit3/stepsfunzone03_02?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit3/stepsfunzone03_04?cc=pl&selLanguage=pl

Przy pomocy konstrukcji There is/are opisz w pięciu zdaniach w zeszycie swój pokój

Opis proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Technika

Rodzaje znaków

Nauczę się porównywać znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty.

Materiał do zajęć

Przypominam, że zadania do realizacji z techniki są dostępne na stronie www.learningapps.org.pl i https://www.eduelo.pl

Zadania będą dodawane systematycznie, więc proszę zaglądać na platformę learningapps. Proszę o ich rozwiązywanie.

Loginy i hasła do platform i klasy są udostępnione na platformie Office każdego ucznia.

Plastyka

Wielkanocne pisanki

Wykonam pracę plastyczną. Dowiem się, czym jest pisanka i jak kiedyś ozdabiano pisanki na Wielkanoc.

Materiał do zajęć

Zadanie 1 — utwórz 2 różne pocztówki na Święta Wielkiej Nocy: wytnij, zaprojektuj, narysuj, technika dowolna. Wyniki swojej pracy umieść na platformie office 365.

WDŻ

Wtorek 31.03 Temat: Człowiek istota płciowa.

Proszę przeczytać teksty-męskie czy żeńskie, dziewczynka lub chłopiec(załącznik). Zastanowić się na polecenia i pytania znajdujące się pod tekstem

Wychowanie fizyczne

Temat: Zdrowy kręgosłup- nauka ćwiczeń dla początkujących.
https://www.youtube.com/watch?v=SMkccyjsPDQ
Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat różnych sposobów wzmacniania odporności.

Proszę o napisanie w krótkiej formie informacji na temat różnych sposobów wzmacniania odporności i odesłanie do dnia 10.04.2020 przez aplikację Microsoft Teams lub e mail: blaschek@interia.pl. Praca jest na ocenę.

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

ŚRODA

Język polski


Temat 3: Jaką funkcję pełni spójnik?

Proszę zacząć lekcję od wykonania ćwiczenia na rozgrzewkę ze strony 218 z podręcznika,a następnie zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi spójnika.W celu przećwiczenia w/w wiadomości proszę wykonać w zeszycie ćwiczenia numer 1,2,3/218 (podręcznik).

Na platformie edukacyjnej w zespole język polski klasa IV proszę przesłać(zgodnie z moją instrukcją) ćwiczenie nr 10/39 z zeszytu ćwiczeń

Matematyka

Środa – 1.04. Ułamek jako część całości – ćwiczenia (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji utrwalicie umiejętność opisywania całości za pomocą ułamka. Proszę obejrzeć powyższe obrazki ułamków w celu utrwalenia, a następnie wykonać załączone zadania na poniższym zdjęciu (w zeszycie). W celu utrwalenia proszę wykonać ćw. 1, 2, 3 str. 103. Pozostałe zadania dla chętnych. Efekty swojej pracy proszę wysłać bądź zaprezentować online.

Wychowanie fizyczne

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat różnych sposobów wzmacniania odporności.

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

Przyroda

Środa 01.04.20

Temat: Uzależnienia są groźne(do zeszytu).

Proszę przeczytać temat str 130-132 (podręcznik).Uzupełnić kartę pracy (załącznik) wysłać

CZWARTEK

Język polski

Temat 4: Przyimek i spójnik -utrwalenie wiadomości

Aby przypomnieć sobie wiadomości o przyimku proszę uzupełnić notatkę  z ćwiczenia nr 1/3(zeszyt ćwiczeń)Następnie proszę wykonać ćwiczenia nr 2/35, 3,4/36,5,6/37 w zeszycie ćwiczeń. Na platformie edukacyjnej w zespole język polski klasa IV proszę przesłać(zgodnie z moja instrukcją) ćwiczenie nr 9/39  z zeszytu ćwiczeń.

Zajęcia z wychowawcą

Przestrzegamy zasad higieny. Spotkanie na platformie Office.

Matematyka

Czwartek – 2.04. Porównywanie niektórych ułamków (zapisać temat w zeszycie). Na tej lekcji nauczycie się porównywać ułamki o jednakowych licznikach i mianownikach. Zachęcam do obejrzenia lekcji poprzez stronę: https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-ulamkow-o-jednakowych-licznikach-lub-mianownikach/D8ghfUg2j Proszę zapoznać się i zapamiętać poniżesz reguły porównywania ułamków zwykłych, a następnie spróbować wykonać zadanie 1 str. 75 w następujący sposób: ¼ < 2/4 < ¾ – pamiętajcie o używaniu symbolu <. Wykonajcie ćw. 1 i 2 ze strony 106 (ćwiczeniówka), a efekty swojej pracy wysłać bądź zaprezentować online.

Wychowanie fizyczne

Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat przepisów gry w ” Dwa ognie usportowione”.

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

PIĄTEK

Język polski

Temat 5: Przecinki i spójniki.

Na początku proszę przeczytać dialog pani Kropki i pana Przecinka i zapisać w zeszycie, jakie informacje na temat stosowania przecinka są zawarte tej rozmowie. Następnie proszę zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi zasad stawiania przecinka ze strony 219(podręcznik). A teraz czas na ćwiczenia – proszę wykonać w zeszycie ćwiczenia nr 1,2,3/220 z podręcznika. Na platformie edukacyjnej w zespole język polski klasa IV proszę przesłać(zgodnie z moją instrukcją) ćwiczenie nr 5/220 z podręcznika.

Pamiętajcie, że codziennie spotykamy się na platformie edukacyjnej w grupie klasy IV język polski, gdzie wspólnie pracujemy i realizujemy dany temat.Wszelkie pomoce do tematów dostępne są również na platformie edukacyjnej w naszym zespole.

Matematyka

Piątek – 3.04. Porównywanie ułamków – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalicie umiejętność porównywania ułamków. Proszę abyście przypomnieli sobie reguły dotyczące porównywania ułamków o jednakowych licznikach i mianownikach, a następnie wykonali ćwiczenia 3, 4, 5 str. 107 (ćwiczeniówka).

W razie pytań i wątpliwości, jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam i życzę miłej pracy!

Wychowanie fizyczne

Temat: Akrobatyka- rozgrzewka, formy ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=vTWUa0rAcpw

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

Język angielski

LEKCJA 9 ( 03.04 )

Parts of the house. Nazwy pomieszczeń

Przypomnij sobie nazwy pomieszczeń i sprzętów domowych

Wykonaj ćwiczenia, zagraj w dopasowania i wykonaj test

https://quizlet.com/168748489/steps-forward-1-unit-3-flash-cards/

Zapisz w zeszycie słówka które sprawiły Ci trudności

Przyroda

Piątek 03.04 Temat:Uzależnienia c.d

Proszę wykonać plakat na temat „Stop uzależnieniom” wysłać

ZADANIA DLA WAS NA DRUGI TYDZIEŃ (23-27 MARZEC)

Język polski

Temat 1: Doskonalimy pisownię wyrazów z „ch, h”.

Proszę o wykonanie w zeszycie ćw. 1,2/239, 3/240, 7,9/241 z podręcznika.

Temat 2: Powtórzenie wiadomości o środkach językowych.

Proszę zapoznać się z wierszem M. Konopnickiej „Jesienią” ze str136(ćwiczeniówka),a następnie wykonać w ćwiczeniówce ćw. 6-11/137

Temat 3: Jaka funkcję pełni przyimek?

Proszę zrobić ćwiczenie na rozgrzewkę ze str. 210, następnie zapoznać się z wiadomością ze strony 211(podręcznik) i wykonać ćwiczenia1/211 w zeszycie.

Ćwiczenie nr2/211 proszę przesłać na platformie edukacyjnej Office365 w grupie klasa IV język polski.

Temat 4: Świat baśni

Proszę zapoznać się z informacjami ze str. 212 i 213 z podręcznika, a następnie  wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1,2/214(podręcznik)

 Zredaguj i prześlij na platformie edukacyjnej opis magicznego przedmiotu znanego ci z baśni lub wymyślonego przez Ciebie.

Temat 5: Dobroć nagrodzona- Oskar Kolberg” O szewczyku”( fragmenty)

Zapoznaj się z treścią baśni „O szewczyku”, a następnie wykonaj ćw.4,5,8/234(podręcznik)

Wykonaj i prześlij na platformie edukacyjnej ćw. 9/234

W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem tematu , w czasie wykonywania ćwiczeń lub innych wątpliwości i pytań proszę o kontakt przez platformę edukacyjną Office 365, pocztę elektroniczną: azacharz@op.pl

Inne informacje na bieżąco.

Język angielski

Przeczytaj wskazówki z Karty pracy Przyjaciel i opisz w zeszycie swojego najlepszego przyjaciela lub przyjaciółkę

LEKCJA 5

Przypomnij sobie odmianę czasownika ‘be ‘ w formie twierdzącej a następnie uzupełnij zdania

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit1/stepsfunzone01_01?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

Pamiętając o tym że w przeczeniach z czasownikiem ‘be ‘ dodajemy not a pytania tworzymy przez inwersję spróbuj wykonać następujące ćwiczenia

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit1/stepsfunzone01_04?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit1/stepsfunzone01_03?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

LEKCJA 6

Czynności dnia codziennego

Powtórz słownictwo związane z czynnościami dnia codziennego a następnie wykonuj ćwiczenia 1-5

http://linoit.com/users/Marzena_W/canvases/Lesson%201.%20Grade%203

Następnie przy użyciu słownictwa z lekcji opisz swój dzień w zeszycie

Matematyka

Piątek (27.03.2020) Figury geometryczne – powtórzenie wiadomości. Proszę o wykonanie zadań nr 1-10 str. 101-102 (ćwiczeniówka)

Czwartek (26.03.2020) Mapa i planćwiczenia. (zapisać temat w zeszycie) Proszę o przeanalizowanie tematu w podręczniku. Następnie proszę o rozwiązanie zadań: 1, 2, 3 str. 58 (podręcznik), zrobienie zdjęć wykonanych zadań i przesłać na adres: ewelinaban7@gmail.com

Środa (25.03.2020) Mapa i plan (wprowadzenie). Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika na stronie 56-57, a następnie wykonanie ćw. 1 str. 98 (ćwiczeniówka). Proszę o zrobienie zdjęcia wykonanego zadania i przesłanie na adres: ewelinaban7@gmail.com

Wtorek (24.03.2020) Proszę o sprawdzenie swojej wiedzy dotyczącej skali na stronie: https://szaloneliczby.pl/skala-i-mapa-sprawdzian-klasa-4/

Historia

Temat: XVII wiek- stulecie wojen.

   https://www.youtube.com/watch?v=eVCABVQCw7Q                                        

https://www.youtube.com/watch?v=D28varJxwsE

Ćwiczenie 1. Na podstawie filmy ustal kiedy został zawarty pokój w Oliwie i jakie były jego ustalenia.

Ćwiczenia proszę odsyłać na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl lub ma massengera. 

Przyroda

Proszę o wykonanie pracy na formacie A3 dowolną techniką np. malowanie, wyklejanie, rysowanie dot. numerów alarmowych (numery znajdują się na str. 125 w podręczniku).

Piątek 27.03.20

Temat: Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu -karty pracy (przepisz do zeszytu)

Proszę przepisać kartę-w załączniku do zeszytu, uzupełnić i przesłać Zad 1 z karty-rośliny te znajdują się na str 128 w podręczniku

Prace z numerami alarmowymi też przesłać na e-mail lub platformę

Możecie kontaktować się ze mną poprzez pocztę: ilonabudera@interia.pl lub platformę Office

WDŻ

Temat: Rodzina to….

Proszę obejrzeć  film https://www.youtube.com/watch?v=5Te9zDThQBA

Informatyka

Interaktywna mapa Polski

Dowiem się, jak zmienić tło sceny, jak dodać interaktywny punkt. Stworzę interaktywną mapę Polski.

Logujemy się również na Pix Blocks i wykonujemy kolejne zadania. Wasze postępy są widoczne na platformie w waszej klasie i będą poddawane ocenie.

Muzyka

Ruch przy muzyce

Na tej lekcji nauczę się odtwarzać ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne.

Naucz się grać na wirtualnym pianinie dowolnej piosenki, nagraj (plik mp3)i umieść na Microsoft OneDrive platformy Office 365 i udostępnij nauczycielom i dyrektorowi szkoły.

Plastyka

Kompozycja rytmiczna. Różne rytmy

Wykonam pracę plastyczną. Nauczę się tworzyć i rozpoznawać kompozycję rytmiczną na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zaznajomię się z pojęciami: kompozycja, skomponować, rytm, kompozycja rytmiczna.

Lekcja z e-podręcznika

Obejrzyj film:

Zadanie do wykonania: na kartce z bloku wykonaj kompozycję rytmiczną na dowolny temat i w dowolnej technice.

Technika

Zadania z techniki są dostępne na stronie www.learningapps.org.pl i https://www.eduelo.pl

Zadania będą dodawane systematycznie, więc proszę zaglądać na platformę learningapps. Proszę o systematyczne ich rozwiązywanie.

Loginy i hasła do platform i klasy są udostępnione na platformie Office każdego ucznia.

Wychowanie fizyczne

Drodzy uczniowie! W sytuacji, kiedy nie powinniście wychodzić z domu, ratunkiem dla zachowania dobrej kondycji i samopoczucia są ćwiczenia domowe, które każdy z Was może wykonać bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Wysyłam Wam zestawy ćwiczeń dedykowanych dla młodszych dzieci, jak i nastolatków, które możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub indywidualnie. Ponadto, znajdują się tu też ćwiczenia rozciągające, które powinny być wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Trzymajcie się zdrowo i z zachowaniem dobrej kondycji!!!

https://www.youtube.com/watch?v=8KwOnmPMYh0
https://www.youtube.com/watch?v=CPY9lwjT9jc
https://www.youtube.com/watch?v=CPY9lwjT9jc

Temat: Zapoznanie z filmem edukacyjnym „Gimnastyka korekcyjna-trzymaj się prosto” i wykonanie ćwiczeń pokazanych na filmie
https://youtu.be/eiHGj8Tuo-I

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat właściwego wzmacniającego odporność odżywiania.

Temat: Zapoznanie z filmem „Ćwiczenia dla dzieci-prawidłowa postawa” i wykonanie ćwiczeń pokazanych na filmie

Zajęcia z wychowawcą

Jak uczyć się na odległość – porady i wskazówki dla uczniów. Spotkanie na platformie Office.

Religia

33. Jezioro Genezaret – uciszenie burzy

Przeczytać Katechezę „33. Jezioro Genezaret – uciszenie burzy”. Obejrzeć film. Wykonać ćwiczenia – temat 33.

34. Kafarnaum – nie wszędzie trzeba iść, wystarczy wierzyć

Przeczytać Katechezę „34. Kafarnaum – nie wszędzie trzeba iść, wystarczy wierzyć”. Wykonać ćwiczenia – temat 34.

ZADANIA DLA WAS NA PIERWSZY TYDZIEŃ (16-20 MARCA)

Język polski

Temat 1: Jak napisać zaproszenie?
Proszę zapoznać się z informacjami ze str.209, a następnie zrobić ćw.1,2,3,str210 (pisemnie w zeszycie)

Temat 2: Doskonalimy zaproszenie- proszę zrobić ćw.1,2/101,3,4/202 -ćwiczeniówka oraz 4/210 z podręcznika

Temat3: Wędrówka pełna przygód- J.W.Grimm”Kryształowa kula”
Proszę przeczytać baśń”Kryształowa kula”, a następnie wykonać ćwiczenia pod tekstem nr 2,4,8(pisemnie w zeszycie)

Temat 4: Chciwość nie popłaca- A.Puszkin”Bajka o rybaku i złotej rybce”- nauczyć się pięknie czytać i opowiadać baśń, str 221

Temat 5: Jaką naukę zawiera baśń”O rybaku i rybce”?- ćw3/227, 6 7, 8,10/228 (pisemnie w zeszycie)

Matematyka

Wtorek (17.03.2020) Proszę o wykonanie testu dotyczącego tabliczki mnożenia na stronie: http://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_19_56

Środa (18.03.2020) Skala – utrwalenie wiadomości. Proszę o wykonanie zadań z ćwiczeniówki: str. 96-97 Proszę o sprawdzenie swojej wiedzy korzystając z testu na stronie: https://szaloneliczby.pl/obliczanie-skali-mapy/

Czwartek (19.03.2020) Proszę o sprawdzenie swojej wiedzy dotyczącej kolejności wykonywania działań korzystając z testów na stronie: http://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-i-mnozenie-kolejnosc-dzialan_18_72 http://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-i-dzielenie-kolejnosc-dzialan_18_86 http://www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-i-mnozenie-kolejnosc-dzialan_18_87

Piątek (20.03.2020) Figury geometryczne – powtórzenie wiadomości. Proszę o wykonanie zadań z ćwiczeniówki: str. 101

Informatyka

Elementy zestawu komputerowego- proszę przepisać do zeszytu notatkę, która została udostępniona na platformie Office 365 w Grupie Klasa 4.

Technika

Zadania z techniki będą dostępne na stronie www.learningapps.org.pl i https://www.eduelo.pl

Zadania będą dodawane systematycznie, więc proszę zaglądać na platformę learningapps. Proszę o systematyczne ich rozwiązywanie. Loginy i hasła do platformy i klasy są udostępnione na platformie Office każdego ucznia. Możesz również dołączyć do klasy logując się na: https://learningapps.org/join/9s1fd8p3

Muzyka

Indywidualna i zespołowa edukacja muzyczna

Na tej lekcji nauczę się śpiewać ze słuchu lub/i z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z akompaniamentem). Łączymy się na platformie Office 365 za pomocą wideoczatu. Prezentujemy swoje umiejętności wokalne.

Plastyka

Kompozycja obrazu – układ elementów w pracy plastycznej. Groźny Koronowirus.

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: kompozycja, komponować.

Przyroda

Temat: Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach? c.d

Przeczytać informacje dotyczące muchomora sromotnikowego, zatruć grzybami, i roślinami. Uzupełnić  zad 4 i 5 str. 79 w zeszycie ćwiczeń.

Temat: Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu.

Przeczytać punkt o niebezpiecznych sytuacjach w domu, zwrócić uwagę na oznaczenia substancji szkodliwych na opakowaniach. Wykonać zadanie 6 z zeszytu ćwiczeń str 80.

Historia

Temat: Mikołaj Kopernik Wielki astronom- powtórzenie.

Youtube Mikołaj Kopernik (film)

Ćwiczenie. Napisz jakimi dziedzinami nauki zajmował się Mikołaj Kopernik.

Wychowanie fizyczne

Drodzy uczniowie! W sytuacji, kiedy nie powinniście wychodzić z domu, ratunkiem dla zachowania dobrej kondycji i samopoczucia są ćwiczenia domowe, które każdy z Was może wykonać bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania.
Wysyłam Wam zestawy ćwiczeń dedykowanych dla młodszych dzieci, jak i nastolatków, które możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub indywidualnie. Ponadto, znajdują się tu też ćwiczenia rozciągające, które powinny być wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Trzymajcie się zdrowo i z zachowaniem dobrej kondycji!!!
https://fittykid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_Ad7rv4-fUM
https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k
https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

Zajęcia z wychowawcą

Dbamy o bezpieczeństwo w sieci – film edukacyjny. Spotkanie na platformie Office.

Religia

Wody Jordanu

Przeczytać Katechezę „31. Wody Jordanu”. Obejrzeć film o Św. Janie Chrzcicielu. Wykonać ćwiczenia – temat 31.

32. Góra i równina – modlitwa i moc

Przeczytać Katechezę „32. Góra i równina – modlitwa i moc”. Wykonać ćwiczenia – temat 32.