localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Klasa V

W związku z zamknięciem szkoły od poniedziałku 16 marca do piątku 26 czerwca zadania i materiały przekazywane są drogą elektroniczną. 

Użyte są do tego celu przede wszystkim: 

  1. strona internetowa szkoły  
  2. szkolna chmura – od klasy czwartej wykorzystywane są możliwości pakietu Microsoft Office usługi Office 365. (Uczniów prosimy o systematyczne logowanie się na platformę  https://www.office.com)
  3. komunikatory ustalone z nauczycielami.

Link do platformy Office 365

Przydatne linki:

Film instruktażowy

Dla nauczycieli

Tworzenie zespołów

Dla uczniów

Poniżej umieszczamy tematy zajęć do zrealizowania

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (22.06 – 26.06)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Wakacje! Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie piątej.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych. Na tej lekcji powtórzymy wiadomości związane z ułamkami dziesiętnymi. Karta pracy będzie dostępna na platformie. Do zobaczenia.

Język  polski  

Temat 1: Zgłębiamy tajniki pracy radiowców.

Na tej lekcji dowiecie się, kim są osoby, które pracują nad powstaniem audycji radiowych oraz na czym polegają ich zadania.

Proszę zapoznać się z informacjami ze strony 312, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2/314. Następnie proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 314 i wykonać ćwiczenie 4/314.

Język angielski

Revision. Powtórzenie wiadomości

Z podręcznika strona 111 wykonaj zadania 2,3,4,5 i 7 .

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Nauka zwodu ciałem w mini piłce ręcznej.

https://ewf.h1.pl/student/?token=pH8217cbhA7WaYkTqTSgGDtqsOzyFcPdqYpfD1Zj9Rln8vbGGw

Zajęcia geograficzne

Temat: Lądy i oceany na Ziemi- utrwalenie wiadomości

Wskaż na mapie świata kontynenty, które w całości leżą na półkuli południowej  oraz ocean, na którego obszarze znajduje się biegun północny.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

WTOREK

Geografia

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu z działu ,, Krajobrazy świata”

Wymień jakie strefy krajobrazowe znajdują się w strefie klimatycznejumiarkowanej.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Historia

Temat: Polska w XIII- XV wieku- utrwalenie wiadomości

Wyjaśnij znaczenie pojęć :

  • pańszczyzna
  • konstytycja sejmowa

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 2: Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

Na początku proszę zapoznać się z wiadomościami ze strony 315 i wykonać ćwiczenia 1,2/315 oraz 3/316.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych c.d. Karta pracy będzie dostępna na platformie. Do zobaczenia.

Zajęcia z wychowawcą

WDŻ    

Temat: Poszukiwany: Przyjaciel

Na platformie omówienie tematu

ŚRODA

Religia

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych. Karta pracy będzie dostępna na platformie.

Język angielski

Test Diagnoza dla klasy V

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Muzyka

Wakacje! Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie piątej.

Język polski  

Temat 3: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie -ćwiczenia.

Na początku proszę wykonać ćwiczenie 4/316, a następnie zapoznać się z nową wiadomością ze strony 316 i wykonać ćwiczenia 5,6,7/317.

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń naciągających, przygotowujących do zwiększonego wysiłku w tańcu.https://ewf.h1.pl/student/?token=nzMAJFyylKY7fdxiOYyaxPEH4ar7AyqEjrBvY75nR7E8LXaYEz

CZWARTEK

Plastyka

Wakacyjne inspiracje do twórczych działań. Podsumowanie zajęć plastyki w klasie 5.

Wychowanie fizyczne

Specyficzne formy stretchingowe – loaded beast

https://ewf.h1.pl/student/?token=bG7ETMIJt4099QK1HslABoBFURy4fF941zqIiqbJObD1krZMnq

Język  polski  

Temat 4: Przecinek w zdaniu złożonym.

Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 318, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2/318 z podręcznika.

Matematyka

Podsumowanie wiadomości z klasy V.

Technika

Jak przygotować zdrowy posiłek? Sposoby konserwacji produktów spożywczych.

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (15.06 – 19.06)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Moment na zabawę. Poznajemy narzędzia webowe.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych c.d. Karta pracy będzie dostępna na platformie. Do zobaczenia.

Język polski

Temat 1: Związek główny i związki poboczne.

Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 300 i wykonać ćwiczenia 4/300 oraz 5,6/301.

Język angielski

Writing an e-mail. Pisanie maila o ważnym wydarzeniu

Przeczytaj maila na stronie 109 w podręczniku a następnie uzupełnij zadania 6,8,9.

W zeszycie wykonaj zadanie 10/ 109 strona. Na podstawie maila z podręcznika oraz notatek z zadania 8 napisz mail opisujący ważne wydarzenie

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia koordynacyjne z wykorzystaniem własnego ciała.
https://ewf.h1.pl/student/?token=hlduaHKE3rxUpUVFpfDVNj5SnOuNJT5WAaAc5eCsdSd6v3Jc8Z 

Zajęcia geograficzne

Temat: Omówienie sprawdzianu z działu ,, Krajobrazy świata ”

Wymień strefy krajobrazowe na Ziemi.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na mailamarcin.straczek@poczta.onet.pl

PIĄTEK

Język angielski

Culture Steps. South Africa. Lekcja kulturowa

Przeczytaj tekst na stronie 110 z podręcznika a następnie wykonaj zadania 2 oraz 3

Zadanie dla chętnych

Project. Stwórz opis wraz z ilustracją wybranego anglojęzycznego kraju

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Historia

Temat: Polska pierwszych piastów- utrwalenie wiadomości

Wyjaśnij jakie były postanowienia testamentu Bolesława Krzywoustego.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Biologia

Temat: Okrytonasienne -budowa, rozprzestrzenianie, znaczenie

Obejrzyj prezentację,zastanów się jak dzielimy okrytonasienne,przerysuj  budowę kwiatu-podręcznik str 138, przeanalizuj cykl rozwojowy i zapoznaj się ze sposobami zapylania kwiatówhttps://epodreczniki.pl/a/okrytonasienne/D1A2G129E

Na platformie  omówienie budowy, cyklu rozwojowego,sposobów przenoszenia owoców, budowę nasienia, rozwiązywanie ćwiczeń

Wychowanie fizyczne

 Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w pozycji siedzącej. https://ewf.h1.pl/student/?token=7ktFDjpTVwdmLFBbbmgxclbnEkXHGdQFF9sQ3yjFuFsAoDhWXE

Religia

Język polski

Temat 2: Martyna na dachu świata! M. Wojciechowska „Przesunąć horyzont”(fragmenty).

Proszę zapoznać się z tekstem „Przesunąć horyzont” ze strony 302, a następnie wykonać ćwiczenie 1/303.

Po zapoznaniu się z nową wiadomością ze strony 303, proszę wykonać ćwiczenia 3,5/304.

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (08.06 – 12.06)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Moment na zabawę. Poznajemy narzędzia webowe.

Matematyka

Figury przestrzenne – podsumowanie wiadomości. Na tej lekcji powtórzymy wszystkie wiadomości związane z bryłami. Wykonamy ćwiczenia ze strony 155 – 156. Spotykamy się na platformie.

Język  polski  

Temat 1: Czy spotkanie z Przygodą może zmienić chłopca?-„The Pagemaster”D.Kirschner.

Na dzisiejszej lekcji pracujemy w oparciu o tekst ze strony 288 z podręcznika.

Proszę przypomnieć sobie jego treść i wykonać ćwiczenia 2-5/290 i 8/291.

Język angielski

Talking about holidays. Ćwiczenia w mówieniu

Przeczytaj dialog na stronie z zadania 1/ 105 z podręcznika a następnie zaznacz właściwe odpowiedzi w zadaniu 1 oraz wykonaj zadanie 3 oraz 6.

Na podstawie dialogu z zadania 1 wykonaj zadanie 7 zamieniając wybraną przez siebie opcję.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do stania na rękach ( etap II ).

https://ewf.h1.pl/student/?token=a45sWXjtCeuAHmhS8MpQrpenAupT57LQMGdWgUDDRsTHAGKynq

Zajęcia geograficzne

Temat: Krajobrazy świata- ćwiczenia

Sprawdź się strona 158-159 wykonaj zadanie 3, 5 i 6

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

WTOREK

Geografia

Temat: ,, Krajobrazy świata” sprawdzian wiadomości

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Będzie tam dostępny sprawdzian wiadomości z działu ,, Krajobrazy świata”

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na mailamarcin.straczek@poczta.onet.pl

Historia

Temat: Społeczeństwo średniowiecza- powtórzenie

Wykonaj zadania 1,2 ze strony 158

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.p

Język polski  

Temat 2: Jak napisać dedykację?

Dedykacja to krótki tekst informujący o tym, komu ofiarujemy prezent.

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi redagowania dedykacji oraz przykładowym testem dedykacji ze strony 298 z podręcznika .

Czas na ćwiczenia.

Proszę wykonać ćwiczenia 1,2/298 z podręcznika.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o polach figur. Proszę przypomnijcie wzory na obliczanie poznanych pól figur płaskich. Karta pracy będzie dostępna na platformie. Do zobaczenia.

Zajęcia z wychowawcą

WDŻ    

Temat: Zrozumieć siebie i innych-dla grupy chłopców

Materiały, omówienie tematu na lekcji on-line

ŚRODA

Religia

55. Pierwszy pośród Dwunastu – Święty Piotr

Obejrzeć film i wykonać zadania:

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych. Na tej lekcji powtórzymy wiadomości związane z ułamkami zwykłych. Karta pracy będzie dostępna na platformie. Do zobaczenia.

Język angielski

Past Simple tense. Pytania.

Przeczytaj zasady tworzenia pytań w czasie Past Simple z zadania 1/ 106 z podręcznika a następnie wykonaj zadania 2 oraz 3

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 3,4,5/45 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Muzyka

Warsztat muzyczny. Gramy na dzwonkach.

Moi drodzy uczniowie, udało nam się zrealizować wszystkie tematy lekcyjne przewidziane w klasie piątej z przedmiotu Muzyka. Proponuję, abyście dzisiaj przypomnieli sobie grę na dzwonkach. W tym celu na platformie macie link do wirtualnych dzwonków chromatycznych. Postarajcie się zagrać piosenkę, którą macie w podręczniku na str. 171 „Płonie ognisko”.  

Język polski  

Temat 3: Redagujemy dedykacje – ćwiczenia.

Dzisiaj doskonalicie swoje umiejętności redagowania dedykacji. Proszę o wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń dotyczących tego tematu.

Wychowanie fizyczne

Nauka prostego układu tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń koordynacyjno-ruchowych.https://ewf.h1.pl/student/?token=EZWcPNnJOOvg1kcGtaMjcb5diOIRJKQ076FAjuk5juXjSRZPh9

PIĄTEK

Język  angielski     

The Super Friends. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj historyjkę The Super Friends ze strony 107 z podręcznika a następnie uzupełnij zadania 9 i 10

Przeczytaj tekst z zadania 1 / 108 strona z podręcznika a następnie uzupełnij zadanie 2.

Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki z zadania 1.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Historia

Temat: Tajemnice sprzed wieków- bursztynowy szlak

Przeczytaj temat ,, Tajemnice sprzed wieków- bursztynowy szlak” strona 100-101

Opisz przebieg bursztynowego szlaku na terytorium dzisiejszej Polski.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Biologia

Temat: Nagonasienne-budowa, cykl rozwojowy, znaczenie

Obejrzyj prezentację, narysuj budowę  rośliny nagonasiennej podręcznik str 131https://epodreczniki.pl/a/nagonasienne/D16NWszUV

Na platformie omówienie budowy, cyklu rozwojowego, znaczenia, rozwiązywanie ćwiczeń, praca domowa

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia progresywne izolujące poszczególne partie ciała – głowę, klatkę piersiową oraz biodra.https://ewf.h1.pl/student/?token=gqQsl42Vy53c09Zd4RVF7PwzgwqOjIrA13lnQkZzzGqt9UWKVG

Religia

56. Z ewangelią do pogan – Święty Paweł

Obejrzeć film i wykonać ćwiczenia.https://www.youtube.com/watch?v=UEztT7Brhe0

Język polski  

Temat 4: Jak są powiązane wyrazy w zdaniu?

Wyrazy w zdaniu łączą się ze sobą w różny sposób, tworząc związki wyrazowe.

Proszę zapoznać się nową wiadomością ze strony 299 z podręcznika .

A teraz czas na ćwiczenia. Proszę wykonać ćwiczenia 1,2/299 i 3/300.

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (01.06 – 05.06)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Moment na zabawę. Poznajemy narzędzia webowe.

Matematyka

Objętość prostopadłościanu – ćwiczenia. Na dzisiejszej lekcji utrwalimy obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu. Wykonany ćwiczenia ze strony 146, 147. Do zobaczenia.

Język  polski  

Temat 1: Pisownia cząstki „nie” z różnymi częściami mowy- uzupełnienie wiadomości.

Celem tej lekcji jest przypomnienie i uzupełnienie wiadomości dotyczących pisowni cząstki „nie” z różnymi częściami mowy.

Proszę przypomnieć sobie wiadomości ze strony 280 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenie na rozgrzewkę i ćwiczenie 1/280.

Po zapoznaniu się z nową wiadomością ze strony 281 proszę wykonać ćwiczenia 3,4/281.

Język angielski

Around the world. Kraje i narodowości.

Dopasuj nazwy państw z zadania 1 do miejsc na mapie na strnie 101 w podręczniku a następnie przepisz do zeszytu nazwy państw i dopasuj do nich narodowości z zadania 3.

W zeszyatch ćwiczeń uzupełnij zadania ze strony 43

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń przygotowujących do stania na rękach ( etap I ).

https://ewf.h1.pl/student/?token=RinVtyRfe5zWACP951Ber2zKIxbTx9WZxe2B5wC3XHJP76yovC

Zajęcia geograficzne

Temat: Podsumowanie działu ,, Krajobrazy świata ”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

WTOREK

Geografia

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,, Krajobrazy świata ”

Wymień strefy klimatyczne świata.

Wymień strefy krajobrazowe świata

Wyjaśnij pojęcia:

  • dzień polarny
  • wieloletnia zmarzlina
  • makia
  • klimat
  • pogoda

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Historia

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu VII ,, Polska w XIII – XV wieku

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny sprawdzian z działu ,, Polska w XIII- XV wieku.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.p

Język polski  

Temat 2: W poszukiwaniu drogowskazów-podsumowanie rozdziału 6.

Celem tej lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6.

Pracujemy w oparciu o materiał powtórzeniowy ze strony 282 z podręcznika.

Matematyka

Siatki prostopadłościanu – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji poznacie siatki figur przestrzennych i sposób ich rysowania. Zachęcam Was do zapoznania się z przykładami siatek na stronie 158, 159 z podręcznika. Następnie poproszę Was o wykonanie zadań 1, 2, 3 ze strony 160 (podręcznik). Do zobaczenia.

Zajęcia z wychowawcą

Temat na godzinę wychowawczą: Dobre sposoby radzenia sobie ze stresem.

WDŻ    

Temat: Zrozumieć siebie i innych-dla grupy dziewcząt

Materiały, omówienie tematu na platformie

ŚRODA

Religia

53. Święta Teresa z Lisieux – mała siostra od wielkich spraw

Obejrzeć film i wykonać zadania:

Matematyka

Siatki prostopadłościanu – ćwiczenia. Na tej lekcji poćwiczycie rysowanie siatek. Wykonamy ćwiczenia na stronie 149, 150. Do zobaczenia na platformie.

Język angielski

Agata and Friends. Ćwiczenia w mówieniu

Przeczytaj dialog Agata nad friends na stronach 102 i 103 w podręczniku a następnie przepisz do zeszytu wyrażenia z zadania 4 wraz z tłumaczeniem

W zeszycie uzupełnij zadania 2 oraz 3 / 103 strona z podręcznika

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Muzyka

Przy ognisku, czyli o akompaniamencie. 

Poznamy funkcje i rodzaje akompaniamentu. Podręcznik strona  150 i 151.

Język polski  

Temat 3: Już wiem! Już potrafię!

Na tej lekcji będziemy utrwalać nasza wiedzę i umiejętności w oparciu o tekst „Do Młodego  Czytelnika” I. Szypowskiej.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu ze strony 28, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2,3/283 oraz 6,7,9,10/284.

Wychowanie fizyczne

Poranna gimnastyka- rozgrzewka dużych partii mięśniowych i stawów.

https://ewf.h1.pl/student/?token=clKp40YFXnrQu0qRqWKDuHVrDgFjFM5KhENhYWaO4dUbjoQksJ

CZWARTEK

Plastyka

Najważniejsze zabytki polskiej sztuki. Podręcznik strona 66.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do przewrotu w przód i w tył ( etap II ).

https://ewf.h1.pl/student/?token=Ad0s6JYjWqeqqJh05cVfkWv2Bs4GFY05ZXZyFmuUDJd587cCMR

https://ewf.h1.pl/student/?token=zD7uVUvWKlFSwuaqCSGFbD7FkV6xQgj31Weezo27TgerVqJIvI

Język  polski  

Temat 4: Smak przygody- J.Cygan „Kto przygód zna smak”.

Na tej lekcji będziecie pracować z tekstem poetyckim.

Proszę zapoznać się z fragmentem ze strony 286 z podręcznika , a następnie wykonać ćwiczenia 1,3,4.

Na stronie 287 znajduje się wiadomość dotycząca rymów. Proszę się z nią zapoznać i wykonać ćwiczenia 5,6/287.

Matematyka

Siatki graniastosłupów – wprowadzenie. Na tej lekcji nauczycie się rozpoznawać siatki graniastosłupów. Proszę zapoznajcie się z przykładami siatek na stronie 164 (podręcznik). Zadania: Czy już umiem.

Technika

Żyj aktywnie! Sprawdź co jesz! Podręcznik strona 68.

PIĄTEK

Język  angielski     

Past Simple Tense. Zdania przeczące

Przeczytaj informacje na temat tworzenia przeczeń w czasie Past Simple z zadania 1/ 104 strona z podręcznika a następnie wykonaj zadania 2,3 i 4/104 strona

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zadania 1 i 2/ 45 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Historia

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu z działu ,,VII Polska w XIII- XV wieku

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Biologia

Temat:Paprotniki, skrzypy i widłaki https://epodreczniki.pl/a/skrzypy-i-paprocie/DYyGeBjMu

Obejrzyj prezentację narysuj budowę paproci, skrzypu-pęd wiosenny i letni oraz widłaka -podręcznik str122-123

Rozwiązywanie ćwiczeń na lekcji on-line

Wychowanie fizyczne

Nauka podstawowej pozycji w Animal Flow (pozycja bestii). Odciążanie kręgosłupa, wzmacnianie kończyn. Uaktywnienie dwóch półkul mózgowych. https://ewf.h1.pl/student/?token=rFkM44ZPObf8rJ2zwbpDudqVGepC5OM4xJ9exNKW1LbqpiX8tZ

Religia

52. Święty brat Albert – być jak bochen chleba

Obejrzeć film i wykonać ćwiczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=_GgjWP32Bvohttps://www.youtube.com/watch?v=6UAHAhFNQTo

Język polski  

Temat 5: Dlaczego warto czytać książki?

Włoski pisarz Umberto Eco powiedział „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Jak rozumiesz te słowa?

Swoimi przemyśleniami na ten temat podzielicie się na platformie.

Ponadto proszę przeczytać  tekst „The Pagemaster” ze strony 288 z podręcznika. W czasie naszej lekcji opowiecie o tym, co się przydarzyło Rysiowi w bibliotece.

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (25.05 – 29.05)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Podróż z przeszkodami. Przygotowanie filmu przygodowego – zadanie projektowe. Podręcznik strona 118.  

Matematyka

Objętość i pojemność – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy na tej lekcji poznacie podstawowe jednostki objętości i nauczycie się obliczać objętość brył. Na początek proszę Was o zapoznanie się z informacjami na stronie 146. Następnie wykonamy zadanie 5 i 6 ze strony 148.

Język  polski  

Temat 1: Poznajemy okolicznik.

Na dzisiejszej lekcji poznacie kolejną część zdania- okolicznik. Jest on zazwyczaj określeniem czasownika.

Proszę zapoznać się z nowa wiadomością ze strony 277 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 9,10/277 oraz 11/278.

Język angielski

Revision. Powtórzenie wiadomości

W zeszytach przedmiotowych wykonaj zadania 1,3 oraz 5 / 99 strona z podręcznika a następnie zadania online:

https://learningapps.org/3207708

https://learningapps.org/3060316

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń przygotowujących do przewrotu w przód

https://ewf.h1.pl/student/?token=H6baSVCFPiE6nuJIGFXcv5gfZlemHXolWcPhFLWNB5GUET0RIM

Zajęcia geograficzne

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów. Klimat i rzeźba terenu

Przeczytaj temat ,, Krajobraz wysokogórski Himalajów ” strona 149-150.

Wymień kontynenty na których występuje klimat wysokogórski

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

WTOREK

Geografia

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.  Świat roślin i zwierząt

Przeczytaj temat ,, Krajobraz wysokogórski Himalajów ” strona 150- 155.

Wymień piętra roślinne w Himalajach.

Wymień zwierzęta żyjące w Himalajach.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Historia

Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

Proszę przeczytać temat ,, Monarchia stanowa w Polsce ” strona 222- 227.

Porównaj uprawnienia przysługujące władcy sprawującemu rządy w monarchii patrymonialnej i stanowej.

Praca z tekstem źródłowym strona 223. Wyjaśnij, jak można było stać się szlachcicem.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.p

Język polski  

Temat 2: Okolicznik jako określenie czasownika- ćwiczenia.

Celem tej lekcji jest doskonalenie umiejętności  z poprzedniej lekcji.

W związku z tym proszę o wykonanie ćwiczeń dotyczących okolicznika z zeszytu ćwiczeń.

Matematyka

Objętość i pojemność – ćwiczenia. Dziś utrwalimy wczorajszy temat poprzez wykonanie ćwiczeń na tronie 144 – 145. Do zobaczenia na platformie.

Zajęcia z wychowawcą

WDŻ    

Temat: Dbam o higienę -dla gr chłopców

Karty pracy , informacje dotyczące tematu dostępne na lekcji on-line

ŚRODA

Religia

Klasa 5 –

51. Błogosławiona Teresa z Kalkuty – służyć Jezusowi przebranemu za żebraka

Obejrzeć film i wykonać zadania:

Matematyka

Objętość prostopadłościanu – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Dziś nauczycie się obliczać objętość prostopadłościanu o wymiarach w tych samych jednostkach. Na początek proszę Was, abyście zapoznali się z informacjami z podręcznika na stronie 151 i 152 i zapamiętali potrzebne wzory do obliczenia objętości, a więc:

Następnie wykonamy zadania: 1, 3, 4 ze strony 153. Do zobaczenia na platformie.

Język angielski

Revision. Utrwalenie wiadomości

Wydrukuj i wykonaj zadania z części B z Kart Pracy powtórzenie Unit7 kl 5

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Muzyka

O rodzinie w rytmie rock and rolla. Rock and roll. Tworzenie portretów dźwiękowych – podręcznik, lekcja 28.   

Język polski  

Temat 3: Wykres zdania pojedynczego-części zdania.

Na tej lekcji będziemy przedstawiać zdania pojedyncze na wykresach oraz określać poszczególne części zdania.

Proszę wykonać ćwiczenie 7/276, 10/277 oraz 12/278 z podręcznika.

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń rozluźniających oczy podczas przerwy w naucehttps://ewf.h1.pl/student/?token=Uj1TviY1GMOgeZdTGoQkoZNWaWjj5pyhewjFfNg9PVQkIk10Of

CZWARTEK

Plastyka

Układy form w naturze– wykonujemy dokumentację fotograficzną, filmową lub rysunkową układów widocznych w formach naturalnych i sztucznych. 

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń przygotowujących do przewrotu w tył

https://ewf.h1.pl/student/?token=2TQW3tlBvWPaYkW1Jbvw4Z951KypcQHiE8jXvh5TLHLj1ehgpP

Język  polski  

Temat 4: Podsumowanie wiadomości i umiejętności o częściach zdania.

Na tej lekcji sprawdzę Waszą wiedzę i umiejętności dotyczące części zdania.

Matematyka

Objętość prostopadłościanu – ćwiczenia. Na dzisiejszej lekcji utrwalimy obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu. Wykonany ćwiczenia ze strony 146, 147. Do zobaczenia.

Technika

Zdrowie na talerzu – zasady racjonalnego żywienia. Podręcznik str 64.  

PIĄTEK

Język  angielski     

SPRAWDZIAN

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Historia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu VII Polska w XIII- XV wieku.

Przeczytaj podsumowanie działu VII Polska w XIII- XV wieku strona 228.

Rozwiąż zadania 2, 3, 4, 6 strona 228

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Biologia

Temat: Mchy-budowa i znaczenie

Proszę obejrzeć prezentację, narysować budowę mchu -podręcznik str 116

W trakcie lekcji on-line omówienie tematu, rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń ,zadanie pracy domowej https://epodreczniki.pl/a/mchy/DXlTL9ogP

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia wprowadzające do Animal Flow ( pozycja małpy ). Otwieranie klatki piersiowej, mobilizacje kręgosłupa, wzmacnianie kończyn dolnych. Odwracanie nawykowego zamykania klatki piersiowej.

https://ewf.h1.pl/student/?token=BT00ZRTv6g4fkS3vnWec1YIn7BB7pW4pzbipPFLT1GS6uoBJQT

Religia

52. Święty brat Albert – być jak bochen chleba

Obejrzeć film i wykonać ćwiczenia.

Język polski  

Temat 5: Wielokropek.

Celem tej lekcji jest zapoznanie Was z zasadami użycia wielokropka.

Prosze zapoznać się z dialogiem pani Kropki i pana Przecinka,a nastepnie z nową wiadomością ze strony 279.

Następnie proszę wykonać ćwiczenia 1,2/279.

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (18.05 – 22.05)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Animacje od kuchni. Tworzenie własnych postaci. Podręcznik str. 111

Wykorzystujemy własne postaci w animacji przestawiającej krótką historię.

Matematyka

Matematyka i my – sprawdzian (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy proszę, abyście byli dostępni na platformie Office w czasie naszej lekcji matematyki. W tym czasie połączymy się online w celu przeprowadzenia kontroli wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Język  polski  

Temat 1: Jak należy  postępować wobec innych ludzi? A.Minkowski „Gruby”.

Na dzisiejszej lekcji zastanowimy się nad tym, jak należy postępować wobec innych ludzi biorąc pod uwagę wskazówki profesora Wąsa.

Która z tych wskazówek będzie, Waszym zdaniem, najtrafniejsza.

Proszę zrobić ćwiczenie 5,6,7/268 z podręcznika.

Język angielski

On the phone. Ćwiczenia w mówieniu

Przeczytaj dialog z podręcznika z ćwiczenia 1/ 93 strona a następnie uzupełnij dialog z zadania 3/93. Na podstawie przeczytanych dialogów oraz wskazówek z zadania 5 ułóż i zapisz w zeszycie podobny dialog

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Przeczytaj dialog The Superfriends a następnie uzupełnij zadania 7 i 8 / 95 strona

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń kształtujących i rozwijających koordynację ruchową z wykorzystaniem dowolnej piłki- cz.1 filmu

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSfXcTzRth1Thk&cid=6AA5C18094234125&id=6AA5C18094234125%21634&parId=root&o=OneUp

Praca domowa

Proszę znaleźć informacje i wymienić minimum 3 testy sprawności fizycznej. Odpowiedzi proszę odesłać na platformę  do 22.05.2020.

Zajęcia geograficzne

Temat: Krajobraz tundry

Przeczytaj temat ,, Krajobraz tundry ” strona 145-148.

Na podstawie klimatogramu strona 145 podaj temperaturę najcieplejszego i najzimniejszego miesiąca w roku.

Opisz świat roślin tundry.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

WTOREK

Geografia

Temat: Krajobraz Śródziemnomorski

Przeczytaj temat ,, Krajobraz Śródziemnomorski ” strona 136- 141.

Wyjaśnij, czym jest makia i podaj gdzie występuje.

Na podstawie klimatogramu strona 136 oblicz roczną amplitudę tęperatur w Rzymie.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na mailamarcin.straczek@poczta.onet.pl

Historia

Temat: Jaką bitwę namalował Jan Matejko ?

Proszę przeczytać temat ,, Jaką bitwę namalował Jan Matejko ?” strona 214-215

Opisz wojenne losy obrazu Bitwa pod Grunwaldem.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 2: Czy można żyć bez mediów? B. Stenka” Masło przygodowe”.

Na dzisiejszej lekcji poznacie fragment powieści, której główna bohaterka, Kasia w zabawny sposób przedstawia swoją nietypową rodzinę. Opowiada również o swoich zainteresowaniach i spostrzeżeniach dotyczących otoczenia oraz o szkolnych problemach.

Proszę przeczytać fragment pt.”Masło przygodowe” ze strony 269 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1-4/270.

Matematyka

Matematyka i my – omówienie i poprawa zadań. Na zajęciach omówimy zadania ze sprawdzianu. Ewentualnie będzie możliwość poprawy swojej oceny.

Zajęcia z wychowawcą

W zdrowym ciele zdrowy duch

WDŻ    

Temat: Dbam o higienę -dla gr dziewcząt

Rozmowy i materiały dostępne w trakcie lekcji na platformie office

ŚRODA

Religia

49. Święta Faustyna – apostołka Bożego Miłosierdzia

Przeczytać Katechezę „49. Święta Faustyna – apostołka Bożego Miłosierdzia”. Obejrzeć film.

Wykonać ćwiczenia – temat 49.

Matematyka

Figury przestrzenne – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy, rozpoczynamy nowy dział. Proszę zapoznajcie się z rysunkami brył w podręczniku na stronie 137 – 138. Zwróćcie uwagę na sposób rysowania graniastosłupa  i ostrosłupa. Następnie wykonajcie zadania: I, II, III strona 143. Wybrane osoby poproszę o zaprezentowanie na platformie i przesłanie.

Język angielski

Reading comprehension. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj tekst na stronie 96 w podręczniku a następnie przepisz do zeszytu słówka z ramki i wykonaj zadanie 2/96 strona.

Przeczytaj tekst o muzeum figur woskowych z podręcznika na stronie 98 a następnie uzupełnij zadanie 3/ 98 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Muzyka

Dla Ciebie Mamo – nauka piosenki.

Język polski  

Temat 3: Prasa w naszym życiu.

Prasa, tak jak inne media, zajmuje ważne miejsce w życiu współczesnych ludzi.

Proszę zapoznać się z nowa wiadomością ze strony 271,a także z rodzajami prasy ze względu na częstotliwość ukazywania się ,tematykę i odbiorcę.

Następnie proszę prześledzić temat ze strony 272 dotyczący ludzi prasy i wykonać ćwiczenia 2,3,4/274.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń

https://ewf.h1.pl/student/?token=OSIfGEiZfGGVKWtOaKlL9cAQpD0J8phxaA0V5T4stZuVOuBuJa

CZWARTEK

Plastyka

Praca plastyczna „Dla mamy” z wykorzystaniem symetrii.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia siłowe z niewielkim obciążeniem. Nauka i doskonalenie techniki podnoszenia ciężkich przedmiotów- cz.2 filmu

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSfXcTzRth1Thk&cid=6AA5C18094234125&id=6AA5C18094234125%21634&parId=root&o=OneUp

Język  polski  

Temat 4: Jaką funkcję pełni dopełnienie?

Na dzisiejszej lekcji poznacie nową część zdania- dopełnienie.

Na początku proszę zrobić ćwiczenie na rozgrzewkę ze strony 275,a następnie zapoznać się z nową wiadomością ze strony 275 z podręcznika.

Czas na ćwiczenia. Proszę zrobić ćwiczenie 1,2/275 oraz 3,4/276 z podręcznika.

Matematyka

Figury przestrzenne – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalimy wiadomości związane z figurami przestrzennymi. Wykonamy ćwiczenia na stronie 140 i 141 (ćwiczeniówka). Do zobaczenia na platformie.

Technika

Tworzę przez cały rok. Mój pomysł na prezent dla Mamy.

PIĄTEK

Język  angielski     

Past Simple. Irregular verbs. Czasowniki nieregularne

Dopasuj czasowniki z zadania 1/94 strona  z podręcznika z ich fomą przeszłą i przepisz do zeszytu. Następnie uzupełnij zadanie 2 oraz 4/94 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wykonaj zadania online:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/?cc=pl&selLanguage=pl

      W NASTĘPNYM TYGODNIU ODBĘDZIE SIĘ SPRAWDZIAN

Historia

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

Przeczytaj temat ,, Czasy świetności Jagiellonów ” strona 216- 221.

Wymień państwa, którymi rządzili Jagiellonowie na przełomie XV i XVI wieku.

Powiedź, w jakich okolicznościach Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Biologia

Temat:  Podsumowanie wiadomości z działu „Tkanki i organy roślinne”

Materiały utrwalające dział będą rozwiązywane na lekcji on-line na platformie

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie siedzącej https://ewf.h1.pl/student/?token=HDqgljKBwmd1sHJAzmT7DaF0QjbEu99MbvMHTeImGtqcjAUeRy

Religia

50. Święta Bernadetta – wybrana przez Maryję

Przeczytać Katechezę „50. Święta Bernadetta – wybrana przez Maryję”. Obejrzeć film.

Wykonać ćwiczenia – temat 50.

Język polski  

Temat 5: Dopełnienie -ćwiczenia utrwalające.

Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać wiedzę nabytą na ostatniej lekcji dotyczącą dopełnienia.

W czasie naszego spotkania na platformie wykonamy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń .

Do zobaczenia na platformie.

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (11.05 – 15.05)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Temat: Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji. Lekcja 2 
Cele lekcji: stworzenie prostej animacji. Podręcznik str. 102-106. 

Matematyka

Powtórzenie wiadomości z klasy V. Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca naszego podręcznika. Z tego względu powtórzymy wiadomości, które poznaliście w klasie V, a jutro napiszcie test dla uczniów kończących naukę w klasie V. Proszę o obecność na lekcji. Do zobaczenia na platformie.

Język  polski  

Temat 1: Po co nam przydawki?

Na dzisiejszej lekcji poznacie przydawkę. Jest to część zdania, która wskazuje cechę lub właściwość kogoś lub czegoś. Najczęściej jest określeniem rzeczownika.

Proszę zrobić w zeszycie ćwiczenie na rozgrzewkę, a następnie zapoznać się z nową wiadomością ze strony 261 z podręcznika.

Czas na ćwiczenia! Proszę zrobić ćwiczenie 1/261,3,4/262. Na platformie edukacyjnej prześlij ćwiczenie 8/263.

Język angielski

People.Nazwy zawodów.

Przypomnij sobie nazwy zawodów i dopasuj je do odpowiednich ilustracji w zadaniu 1/89 strona w podręczniku a następnie przepisz nazwy zawodów wraz z tłumaczeniem na język polski do zeszytu.

Do podanych ilustracji w zadaniu 2 dopasuj odpowiednie nazwy zawodów

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 1,2,3 i 5 na stronie 38

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Obejrzyj fiszki i zagraj w dopasowania:https://quizlet.com/138882758/steps-in-english-2-unit-7-flash-cards/

Wychowanie fizyczne

Rozwijanie cech motorycznych podczas ćwiczeń na torze sprawnościowym ( cz.I filmu )

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKDJuH4dcLMXSnA&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215572&parId=root&o=OneUp

Zadanie domowe na ocenę celującą ( dla chętnych ).

Proszę nagrać dowolną techniką ( smartfonem, kamerą, aparatem fotograficznym ), krótki filmik z osobiście przez siebie wykonanymi ćwiczeniami fizycznymi, w formie rozgrzewki bądź innej własnej aktywności fizycznej. Pracę proszę przesłać na platformę.

Zajęcia geograficzne

Temat: Diagnoza przedmiotowa z geografii

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test diagnozujący dla uczniów kończących naukę w klasie V

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

WTOREK

Geografia

Temat: Krajobraz Tajgi

Przeczytaj temat ,, Krajobraz Tajgi ” strona 142- 145.

Opisz warunki klimatyczne Tajgi.

Wymień zwierzęta zamieszkujące Tajgę.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Historia

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego

Proszę przeczytać temat  ,, Czasy Kazimierza Wielkiego” strona 203- 207

Wyjaśnij, w jaki sposób Kazimierz Wielki rozwiązał konflikt pomiędzy Polską a Krzyżakami.

Praca z mapą strona 205. Wymień dzielnice Polski, którymi władał Kazimierz Wielki na początku swoich rządów.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 2: Przydawka jako określenie rzeczownika -ćwiczenia.

Celem tej lekcji jest ćwiczenie Waszych umiejętności nabytych na wczorajszej lekcji.

Proszę o wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń związanych z przydawką. Pracujemy wspólnie na platformie.

Matematyka

Test po klasie V (zapisać do zeszytu). Moi drodzy, dziś omówimy zadania testowe dla uczniów kończących naukę w klasie V, a następnie napiszecie test diagnozujący. Proszę o obecność wszystkich uczniów.

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Jak radzimy sobie ze zdalnym nauczaniem?

WDŻ    

Temat:  Moje ciało -dla gr chłopców

Informacje dotyczące tematu będą przekazywane na lekcji on-line

ŚRODA

Religia

Klasa 5 –

Maryja naszą Królową!

Obejrzeć film i wykonać zadania:

1 https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk

2 https://www.youtube.com/watch?v=HJKBKFR-Xt8

3 https://www.youtube.com/watch?v=oRMVYTXLJ2c

Matematyka

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalimy umiejętność dodawania i odejmowania liczb całkowitych. Proszę o wykonanie ćwiczeń z załączonej na grupie karty pracy. Efekty waszej pracy odczytamy na platformie.

Język angielski

People.Nazwy zawodów.Ćwiczenia leksykalne

Przypomnij sobie nazwy zawodów:

1https://learningapps.org/4661938

2 https://learningapps.org/4375569

3 https://learningapps.org/2309471

zagraj w grę:

4 https://learningapps.org/4105022

Przeczytaj dialog Agaata and Friends z podręcznika a następnie przepisz do zeszytu wyrażenia z zadania 4/91 strona wraz z tłumaczeniem.

Następnie wykonaj zadanie 3/91 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Muzyka

Temat: Folklor naszych sąsiadów.

Folklor muzyczny krajów sąsiadujących z Polską – podręcznik, lekcja 22

Język polski  

Temat 3: Test diagnozujący po klasie V.

Na dzisiejszej lekcji napiszecie test diagnozujący po klasie V, który sprawdzi Waszą wiedzę i umiejętności nabyte w klasie V.

Test udostępnię Wam w czasie  naszej lekcji na platformie edukacyjnej. Proszę wszystkich o obecność.

Wychowanie fizyczne

Rzuty różnymi przedmiotami na odległość i do celu ( cz.II filmu )

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKDJuH4dcLMXSnA&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215572&parId=root&o=OneUp

CZWARTEK

Plastyka

Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku.

Malarstwo, rzeźba, architektura baroku – cechy charakterystyczne.

Wychowanie fizyczne

Rozciąganie statyczne po ćwiczeniach- jak uniknąć kontuzji?

Język  polski  

Temat 4: Jak rozjaśnić obraz świata? T. Różewicz „Przepaść”.

Na początku zastanów się, jakie masz skojarzenia ze słowem „przepaść”(wpisz je do zeszytu).Następnie zapoznaj się z treścią wiersza „Przepaść”(podręcznik str. 264) Następnie wykonaj ćwiczenia 2,3,4,5/265.

Matematyka

Matematyka i my – powtórzenie wiadomości. Moi drodzy, zakończyliśmy dział „Matematyka i my”. Na dzisiejszej lekcji powtórzymy wiadomości z tego działu.

Technika

To umiem! – Podsumowanie

Posługiwanie się pismem technicznym i sporządzanie odręcznych szkiców technicznych.

PIĄTEK

Język  angielski     

Past Simple Tense. Czas przeszły

Przeczytaj informacje na temat czasu przeszłego z podręcznika na stronie 92 a następnie przepisz do zeszytu informacje z tabelki z zadania 3

Uzupełnij zadania 2,3,4 oraz 5 w podręcczniku na stronie 92

Odpowiedzi na zadania 3 i 5 proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 1,2,3 oraz 4/40 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Historia

Temat: Unia polsko-litewska

Przeczytaj temat ,, Unia polsko-litewska ” strona 208- 213.

Wytłumacz, dlaczego po śmierci Kazimierza Wielkiego na polskim tronie zasiadł węgierski król Ludwik.

Wyjaśnij, dlaczego Polska i Litwa zawarły unię w Krewie.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Biologia

Temat: Test dla uczniów kończących naukę w klasie 5-diagnoza

Wychowanie fizyczne

Sprawdzian zdolności motorycznych +++++

Religia

57. Polak dla całego świata – Św. Jan Paweł II

100 urodziny Karola Wojtyły

Obejrzeć film i wykonać ćwiczenia.

1 https://www.youtube.com/watch?v=Iwd6v6sBgSI

2 https://www.youtube.com/watch?v=5ICWSIKtKpE

Język polski  

Temat 5: Jakie uczucia budzi w Tobie bohater tekstu „Gruby” A. Minkowskiego?

Na dzisiejszej lekcji poznacie ucznia szkoły podstawowej, który, ze względu na swój wygląd, ma problemy z akceptacją przez rówieśników.

Proszę przeczytać tekst ze strony 265 z podręcznika, a następnie wykonać pisemnie w zeszycie ćwiczenie 1/268 oraz 3/268(ustnie ).

ZADANIA DLA WAS NA ÓSMY TYDZIEŃ (4.05 – 8.05)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Temat: Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji. Lekcja 1. 
 
1. Instalacja programu Pivot Animator 
 
Na tej lekcji pobierzecie i zainstalujecie program Pivot animator. 
link do programu Pivot: 
http://pivotanimator.net/Download.php 
instrukcja instalacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=JYbbjNgERoM 
 
Pobieramy i instalujemy tylko Pivota bez dodatków, które oferuje instalator! 

Matematyka

Dodawanie liczb całkowitych – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji nauczycie się obliczać sumę kilku liczba całkowitych. Na początek proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku, a następnie objaśnimy i wykonamy zadanie 1 ze strony 119 po 3 przykłady z każdego poziomu. Do zobaczenia na platformie.

Język  polski  

Temat 1: Zaprzyjaźnijcie się z nami -R. Goscinny, J.J. Sempe „Mikołajek”.

Bohater książki proponuje Wam dzisiaj bilet wstępu do jego paczki, jeśli dacie słowo, że poznacie inne jego przygody.

W związku z tym proszę o zrobienie kart pracy, które przesłałam Wam na platformie edukacyjnej Office 365 oraz odesłanie ich poprzez platformę.

Język angielski

Life in Brtain. London. Lekcja kulturowa

Przeczytaj tekst na stronie 84 w podręczniku a atrakcjach turystycznych w Londynie, przepisz do zeszytu słówka z ramki a następnie uzupełnij zadania 1 i 3 /84 strona.

Popatrz na tekst w ramce Project na stronie 84 w podręczniku a następnie zaprojektuj krótki przewodnik wraz z ilustracją o wybranym mieście w Polsce

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie techniki biegu po prostej podczas Małej Zabawy Biegowej. Pomiar tętna spoczynkowego i powysiłkowego.

Proszę podawać wyniki badań tętna w sposób zalecony w filmie, w komentarzach na platformie Microsoft Teams.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMSS5RDMt%2D9mpHY&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215571&parId=root&o=OneUp

Zajęcia geograficzne

Temat: Krajobrazy pustyni gorącej

Przeczytaj temat ,,Krajobraz pustyni gorącej” strona 127- 130.

Wyjaśnij, dlaczego w strefie pustyń gorących uprawy roślin jest możliwa przede wszystkim w oazach.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

WTOREK

Geografia

Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej

Przeczytaj temat ,, Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej” 127- 133

Podaj dwa podobieństwa i dwie różnice między krajobrazami pustyń gorących i pustyń lodowych.

Wymień nazwy dwóch gatunków zwierząt występujących w Arktyce i dwóch żyjących Antarktyce.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na mailamarcin.straczek@poczta.onet.pl

Historia

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu z działu ,, Polska pierwszych Piastów

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 2: Zbójca o wrażliwym sercu – Adam Mickiewicz „Powrót taty”.

Na dzisiejszej lekcji poznacie treść utworu A. Mickiewicza „Powrót taty”(podręcznik str. 244).

Proszę zapoznać się z jego treścią.

W czasie lekcji  przeczytacie utwór z podziałem na role oraz przekażecie jego treść swoimi słowami.

Ponadto pokażecie-tylko za pomocą mowy ciała-emocje, które towarzyszyły dzieciom, gdy:

-ich ojciec długo nie wracał do domu,

-tata wrócił.

-napadli na nich zbójcy.

Matematyka

Dodawanie liczb całkowitych – ćwiczenie. Na tej lekcji utrwalimy dodawanie liczb całkowitych. Proszę o wykonanie ćwiczeń 1 – 8 na stronie 135 -136. Wybranie osoby poproszę o odczytanie i przesłanie swoich wyników.

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Czcimy nasze święta narodowe

WDŻ    

Temat: Moje ciało-dla gr dziewcząt

Lekcja on-line godz 13.00

Wtrakcie lekcji będą dostępne materiały

ŚRODA

Religia

47. Tomasz – lekcja wiary

Przeczytać Katechezę „47. Tomasz – lekcja wiary”. Obejrzeć film.

Wykonać ćwiczenia – temat 47.

Matematyka

O ile różnią się liczby – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji nauczycie się obliczać różnicę kilku liczba całkowitych. Proszę o zapoznanie się z informacjami z podręcznika, a następnie objaśnimy i wykonamy ćwiczenia 1, 2, 3, 4 ze strony 137 – 138 (ćwiczeniówka).

Język angielski

Revision. Powtórzenie wiadomości

W zeszycie wykonaj zadania z podręcznika  2,4 i 6 / 85 strona

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zadania ze strony 37

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Muzyka

Na majówkę. Zabawy muzyczne z gestodźwiękami i instrumentami perkusyjnymi – podręcznik, lekcja 27.

Język polski  

Temat 3: Co uratowało życie kupca i jego dzieci?- A. Mickiewicz „Powrót taty”.

Celem tej lekcji jest zaprezentowanie postaci występujących w utworze, określenie ich cech i relacji oraz własnego sądu o bohaterach i ich zachowaniu.

W związku z tym proszę o pisemne wykonanie ćwiczenia 4,5/247

Dla chętnych- przedstawienie fragmentu tekstu w pracy plastycznej i zaprezentowanie go na platformie.

Wychowanie fizyczne

Wirtualne Muzeum Sportu i Turystyki- projekcja filmu „ Igrzyska, których nie było”

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/856-lekcja-on-line-igrzyska-ktorych-nie-bylo

praca domowa– proszę na podstawie linku https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/  napisać i przesłać nazwy minimum 8 dyscyplin sportu, które uda wam się znaleźć w muzeum)

CZWARTEK

Plastyka

Tworzę przez cały rok – Dekoracja na Dzień Ziemi. Podręcznik str. 65.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu z przyborami domowymi ( produktami spożywczymi )

Język  polski  

Temat 4: Co jest w życiu najważniejsze? -Ch.Perrault” Knyps z Czubkiem”.

Dzisiejsza lekcja powinna Was skłonić do refleksji nad tym, jakie wartości są w życiu najważniejsze.

Proszę o przeczytanie baśni pt. „Knyps z Czubkiem” (podręcznik str. 248),a następnie wykonanie pisemnie ćwiczeń 1,2/252.

Następnie proszę przypomnieć sobie cechy baśni i wskazać cechy utworu, które świadczą o tym, że jest on baśnią ( przesłać na platformie).

Matematyka

O ile różnią się liczby – ćwiczenia (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji utrwalimy odejmowanie liczb całkowitych. Proszę o wykonanie zadań: I, II, III ze strony 126 (podręcznik). Wybranie osoby poproszę o odczytanie i przesłanie swoich rozwiązań.

Technika

Szkice techniczne – zasady sporządzania odręcznych szkiców technicznych. Podręcznik str. 57.

Wykonaj ćwiczenia z tego tematu. 

PIĄTEK

Język  angielski     

TEST UNIT 6     

W dniu dzisiejszym odbędzie się Test z działu 6

Czas na napisanie Testu to 45min + 15min na przesłanie odpowiedzi

Test zostanie umieszczony na Zespole Klasa V Język Angielski

Proszę o przesłanie odpowiedzi w ciągu 60 minut

Pod testem zostaną umieszczone informacje które zadania należy wykonać

Historia

Temat: Diagnoza przedmiotowa z historii

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test diagnozujący dla uczniów kończących naukę w klasie V

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Biologia

Temat:Liść-wytwórnia pokarmu

Proszę przeczytać temat z podręcznika str 106-109

Przepiać do zeszytu To najważniejsze str 109

Lekcja on-line godz 10.00

Zadania z zeszytu ćwiczeń będą rozwiązywane w czasie lekcji n-line

Wychowanie fizyczne

Motoryka na wesoło- wykonuj ćwiczenia i bądź pierwszy na mecie!

( proszę o zmniejszenie ilości powtórzeń o połowę w porównaniu z tymi w linku )

Religia

48. Jan Apostoł – wierny przyjaciel Jezusa

Przeczytać Katechezę „48. Jan Apostoł – wierny przyjaciel Jezusa”. Obejrzeć film.

Wykonać ćwiczenia – temat 48.

Język polski  

Temat 5: Jak ciekawie opowiadać?

Opowiadanie twórcze może być związane z treścią poznanej lektury.

Zadbaj o urozmaicenie tekstu poprzez wprowadzenie dialogów, zaskakujących zwrotów akcji oraz puenty, dzięki której podsumujesz swoje opowiadanie.

Na początku proszę przeczytać przykładowe opowiadanie  ze strony 259 z podręcznika, a następnie wykonać w zeszycie ćwiczenia 1,2/260.

Na platformie prześlij ćwiczenie 5/260.

ZADANIA DLA WAS NA SIÓDMY TYDZIEŃ (27.04 – 30.04)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Wspomnienia z… Tworzymy album fotograficzny. Podręcznik str. 71. Samodzielnie przygotowujemy prezentację przedstawiającą określoną historię, uzupełnioną o ciekawe opisy, obiekty i obrazy.

Matematyka

Średnia arytmetyczna – wprowadzenie (zapisać temat w zeszycie). Dziś dowiecie, co to jest średnia arytmetyczna, będziecie obliczać średnią arytmetyczną kilku liczb naturalnych, rozwiązywać proste zadania tekstowe polegające na obliczaniu średniej arytmetycznej. Proszę przeanalizujcie informacje z podręcznika na stronie 104, zwracając uwagę na sposób obliczania średniej arytmetycznej. Zachęcam także do obejrzenia wideolekcji dotyczącej średniej arytmetycznej na stronie: https://pistacja.tv/film/mat00425-srednia-arytmetyczna Następnie proszę rozwiązać zadanie 1 strona 105 – po 3 przykłady z każdego poziomu oraz zadanie 2 str. 105. Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Język polski

Temat 1: Sprawdzamy naszą wiedzę i umiejętności.

Celem tej lekcji będzie sprawdzenie  Waszej wiedzy i umiejętności z działu 4, które powtarzaliśmy i utrwalaliśmy na ostatnich lekcjach.

Proszę więc wszystkich o obecność na platformie -napiszemy test sprawdzający.

Język angielski

Past Simple tense ‘to be’. Pytania i przeczenia

Przypomnij sobie odmianę czasownika ‘to be’ w czasie przeszłym a następnie spójrz na zasady tworzenia przeczeń i pytań z czasownikiem ‘to be’ na stronie 80 w podręczniku.

Zapisz poniższe przykładowe zdania w zeszycie:

She was in the park yesterday

Was she in the park yesterday?

She wasn’t in the park yesterday

Następnie uzupełnij zad 2 /80 strona w podręczniku oraz zadania online:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit6/stepsfunzone06_02?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit6/stepsfunzone06_03?cc=pl&selLanguage=pl

W zeszycie ćwiczeń uzupełnij zadania 2,3 i 4 / 34 strona

Zadanie 5/34 strona jest zadaniem dla chętnych

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia sprawnościowe w parach ( do wykonania z bratem, siostrą lub rodzicem)
https://www.youtube.com/watch?v=1hf7p2Rh2p4&feature=youtu.be

Zajęcia geograficzne

Temat: Krajobrazy sawanny

Przeczytaj temat ,,Krajobraz sawanny” strona 120-123.

Opisz sposoby przystosowania roślin do przetrwania okresów suszy.

Film dla chętnych.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

WTOREK

Geografia

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu.

Przeczytaj temat ,,Krajobraz sawanny i stepu” strona 120-126.

Na podstawie wykresów klimatycznych zamieszczonych na stronie 120 i 123 porównaj warunki klimatyczne sawanny i stepu.

Wymień zwierzęta żyjące w strefie stepów.

Film dla chętnych

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na mailamarcin.straczek@poczta.onet.pl

Historia

Temat: Zjednoczenie Polski

Przeczytaj temat ,, Zjednoczenie Polski” strona 198-202.

Wymień  tereny, które Łokietek utracił na rzecz zakonu krzyżackiego.

Opisz które wydarzenie i dlaczego jest uważane za symboliczny koniec epoki rozbicia dzielnicowego.

Film dla chętnych

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski

Temat 2: Świat przedstawiony w utworze R. Goscinny, J.J. Sempe „Mikołajek”.

Dzisiaj zaczynamy naszą pracę z lekturą pt.”Mikołajek”.

W związku z tym spotykamy się na platformie, aby wykonać test ze znajomości lektury oraz omówić elementy świata przedstawionego. Na platformie proszę przesłać streszczenie  przygody(wybranej z lektury).

Matematyka

Średnia arytmetyczna – utrwalenie. Moi drodzy, na tej lekcji utrwalicie obliczanie średniej arytmetycznej. W tym celu proszę wykonać ćwiczenia 5, 6 strona 131.  Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Higiena ciała i umysłu.

WDŻ

Temat:U progu dojrzewania(dla gr chłopców)Informacje na lekcji on-line.

ŚRODA

Religia

46. Wizerunek mistrza – Święta Weronika

Przeczytać Katechezę „46. Wizerunek mistrza – Święta Weronika”. Obejrzeć film.

Wykonać ćwiczenia – temat 46.

Matematyka

Liczby dodatnie i ujemne – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy, na tej lekcji poznacie liczby ujemne, liczby przeciwne, będziecie odczytywać temperaturę z termometru i odczytywać liczby całkowite z osi liczbowej. Proszę zapoznać się z informacjami z podręcznika na stronie 109. Zachęcam Was także do obejrzenia wideolekcji na stronie: https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowite-wprowadzenie?playlist=432 Następnie proszę o wykonanie zadania 1, 2, 3 z podręcznika na stronie 110. Wybrane osoby poproszę o zaprezentowanie zadań na platformie.

Język angielski

The SuperFriends’ Reading comprehension. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj historyjke obrazkową ‘The SuperFriends’ na stronie 81 w podręczniku.

Następnie wykonaj zadania 8 oraz 9 ze strony 81.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

Przeczytaj tekst z ćwiczenia 1/35 strona w zeszycie ćwiczeń a następnie wykonaj zadanie 2/35 strona. Zapisz nowe słownictwo w zeszycie.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

      UWAGA. ZA TYDZIEŃ ODBĘDZIE SIĘ TEST Z DZIAŁU 6

Muzyka

„Majowe marzenia” – Konstytucja 3 maja w pieśni Witaj, majowa jutrzenko – formy muzyczne AB, ABA.

Język polski

Temat 3: Mikołajek i inni uczniowie- R.Goscinny, J.J.Sempe „Mikołajek”.

Dzisiaj nadal pracujemy z lekturą.

Wykorzystując tekst utworu, będziemy charakteryzować Mikołajka i jego kolegów.

Proszę wcześniej przygotować się do tej lekcji ( zaznaczyć odpowiednie fragment).

Wychowanie fizyczne

Wirtualne zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki
https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/?fbclid=IwAR125g77nOQztJmsvxBsMNq-2sTo763treng-l3vTpBO5ng8WQHKog2WdSo
oraz nauka zastosowania węzłów w sporcie i turystyce (film)
https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/877-lekcja-on-line-wezly-odc-1

CZWARTEK

Plastyka

Tworzymy przez cały rok. Kokarda narodowa – rozetka w barwach biało-czerwonych patriotycznym, narodowym symbolem Polaków.

Wychowanie fizyczne

Podwórkowy tor przeszkód- ćwiczenia koordynacyjne
https://www.youtube.com/watch?v=-R7H2xArlqc&feature=youtu.be

Język polski

Temat 4: Pozytywne i negatywne cechy paczki Mikołajka -R.Goscinny, J.J.Sempe „Mikołajek”.

Na dzisiejszej lekcji wspólnie zastanowimy się, jakie są pozytywne i negatywne cechy paczki Mikołajka. Nasze wnioski zanotujemy w zeszycie.

Matematyka

Liczby dodatnie i ujemne – ćwiczenia. Na tej lekcji poćwiczycie: zapisywanie liczb ujemnych na osi liczbowej, odczytywanie wskazań termometru, porównywanie liczb całkowitych. Proszę o wykonanie ćwiczeń na stronie 132. Wybrane osoby poproszę o zaprezentowanie swoich zadań na platformie.

Technika

Ćwiczymy pismo techniczne.

ZADANIA DLA WAS NA SZÓSTY TYDZIEŃ (20.04 – 24.04)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Power Point – animacje i przejścia (podręcznik str. 99)

Na tej lekcji stworzę animację, używając autokształtów. Nauczę się też tworzyć ścieżki animacji.

Materiał do zajęć 1

Materiał do zajęć 2

Materiał dodatkowy

Wykonaj krótka animację na dowolny temat.

Matematyka

Kalendarz i zegar – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji będziemy wykonywać proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach, a także obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach. Na początek proszę przeanalizujcie przykłady z podręcznika na stronie 94-95. Następnie wykonajcie zadanie 1 strona 96 (po dwa przykłady z każdego poziomu). Wyznaczone osoby poproszę o przesłanie swojej pracy. Do zobaczenia na platformie.

Język polski

Temat 1: Dyktando sprawdzające pisownię wyrazów”rz,ż”. 

Celem tej lekcji będzie utrwalenie oraz kontrola znajomości zasad pisowni wyrazów z „rz,ż”oraz poprawnej pisowni wyrazów.W związku z tym proszę na lekcję przypomnieć sobie odpowiednie zasady oraz ćwiczenia ze strony 193-194(podręcznik). Na platformie napiszemy dyktando.Proszę wszystkich o obecność.

Język angielski

My town. Miejsca w mieście

Popatrz na ilustrację w podręczniku na str 75 i dopasuj nazwy  do odpowiednich miejsc

Zapisz nowe słownictwo w zeszycie a następnie spróbuj wykonać zadania:

Wykonaj zad 2 /75 str w podręczniku. Odpowiedzi możesz zapisać ołówkiem

Przypomnij sobie przyimki miejsca na str 75 w podręczniku. Przepisz je do zeszytu wraz z tłumaczeniem, np. next to- obok

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zad 1 i 3/ 32 str

Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Fitness dla bardzo początkujących. Wybrane ćwiczenia na podstawie filmu
https://www.youtube.com/watch?v=JLuCRdA2yGI&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&start_radio=1&t=70

Zajęcia geograficzne

Temat: W wilgotnym lesie równikowym

Przeczytaj temat ,,W wilgotnym lesie równikowym” strona 113-116.

Na podstawie mapy strona 113 wymień kontynenty na których występuje wilgotny las równikowy.

Na podstawie zdjęcia strona 114-115 wymień jakie zwierzęta żyją w wilgotnych lasach równikowych.

Film dla chętnych.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

WTOREK

Geografia

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

Przeczytaj temat ,, W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej” strona 113-119.

Na podstawie mapy strona 117 wymień kontynenty na których występują lasy liściaste i mieszane.

Na podstawie klimatogramu dla Paryża (Francja, Europa) strona 117 odczytaj wartość najwyższej i najniższej temperatury oraz wartość najniższych opadów deszczu w przeciągu roku.

Film dla chętnych.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Historia

Temat: Rozbicie dzielnicowe

Przeczytaj temat ,, Rozbicie dzielnicowe” strona 192-197.

Wyjaśnij jakie były skutki wejścia w życie testamentu Bolesława Krzywoustego.

Praca z infografiką strona 194-195. Określ, którzy z synów Bolesława Krzywoustego rządzili w Krakowie.

Film dla chętnych.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski

Temat 2: Omówienie dyktanda -pisownia wyrazów z „rz,ż”.

Na platformie wspólnie omówimy napisane przez Was dyktando. Będziemy również ćwiczyć stosowanie zasad ortograficznych.

Matematyka

Kalendarz i czas – utrwalenie. Moi drodzy, na tej lekcji utrwalicie obliczenia związane z kalendarzem i czasem. Proszę wykonajcie ćwiczeń: 1, 2, 3 strona 123. Wybrane osoby poproszę o przesłanie wykonanych ćwiczeń. Do zobaczenia na platformie.

WDŻ

Temat: Dojrzewam (dla grupy dziewcząt)Materiały dostępne w czasie lekcji na platformie

ŚRODA

Religia

44. Jezus na pustyni – idź precz, szatanie!

Przeczytać Katechezę „44. Jezus na pustyni – idź precz, szatanie!”. Obejrzeć film.

Wykonać ćwiczenia – temat 44.

Matematyka

Miary, wagi i pieniądze – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy, na tej lekcji będziecie zamieniać jednostki masy oraz obliczać koszt zakupu przy podanej cenie za kilogram lub metr. Proszę przeanalizujcie przykłady na 100-101 (podręcznik), a następnie spróbujcie wykonać zadania 1, 2, 3, 4 str. 101. Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Język angielski

My town. Agata and friends. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj dialog w podręczniku na stronie 76,77. Następnie zapisz w zeszycie wyrażenia i tłumaczenie na język polski  z ćwiczenia 4 str 77. Wykonaj zad 2 i 3/ 77str w podręczniku.

Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1 i 2 / 33str

Muzyka

Muzyka i przyroda. Muzyka ilustracyjna i muzyka programowa

Omówienie zagadnienia muzyki ilustracyjnej (podręcznik, s. 126).

Utwory do wysłuchania. Przykłady z literatury muzycznej Edward Grieg, Poranek z I suity „Peer Gynt”, Nikołaj Rimski-Korsakow, Lot trzmiela z opery Bajka o carze Sałtanie.

Omówienie muzyki programowej (podręcznik, s. 127).

Słuchanie przykładów z literatury muzycznej: Louis-Claude Daquin, Kukułka, Modest Musorgski, Noc na Łysej Górze, fragment początkowy, Camille Saint-Saëns, Słoń z cyklu Karnawał zwierząt.

Język polski

Temat 3: Przystanek historia – podsumowanie i powtórzenie wiadomości  z rozdziału 4.
Celem tej lekcji będzie powtórzenie i utrwalenie następujących pojęć i zagadnień: legenda,uosobienie,przysłówek( w tym stopniowanie), przyimek, spójnik,wykrzyknik, podział wypowiedzeń.

Wychowanie fizyczne

Zdrowy kręgosłup- ulga dla pleców
https://www.youtube.com/watch?v=T0dL1mmk3Qo&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=19

CZWARTEK

Plastyka

Muzyczne inspiracje. Tworzymy ilustracje do utworów muzycznych 

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać wybranych artystów inspirujących się muzyką podczas tworzenia kompozycji malarskich oraz rozpoznawać przykłady ich dzieł.

Lekcja z e-podręcznika

Wysłucham jeden z czterech koncertów skrzypcowych muzyki poważnej Wiosna – Antonio Vivaldi i na jego podstawie wykonam ilustrację do tej muzyki.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia domowe z dowolną piłką
https://www.youtube.com/watch?v=0gzOTmswJx0

Język polski

Temat 4: Jan z Kolna -żeglarz, który ponoć dotarł do Ameryki wcześniej niż Kolumb.
Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać naszą wczorajszą lekcję powtórzeniową.W związku z tym proszę przeczytać tekst ze strony 197(podręcznik), następnie wykonać ćwiczenia 1-6,8/198. Na platformie przesyłacie ćwiczenie 10/198.

Matematyka

Miary, wagi i pieniądze – utrwalenie. Dziś utrwalicie obliczenia związane z miarami, wagami i pieniędzmi. W tym celu proszę wykonać ćwiczenia 1, 2, 3 str.  126, osoby chętne mogą wykonać również ćwiczenia 4, 5, 6. Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Technika

Rodzaje rysunków technicznych

Na tej lekcji poznam rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie.

Wykonaj ćwiczenie 4,5,6 str 55,56.

PIĄTEK

Język angielski

Past Simple ’to be’. Czasownik ‘to be’ w czasie przeszłym

Czasownik ‘ to be’ w czasie przeszłym ma dwie formy was i were. Popatrz na odmianę tego czasownika w podręczniku na str 78 i przepisz ją do zeszytu. Następnie wykonaj zadanie:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit6/stepsfunzone06_01?cc=pl&selLanguage=pl

W zeszycie wykonaj zad Extra Steps/78str z podręcznika. Napisz gdzie byłaś/byłeś w podanych chwilach. Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Historia

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu VI ,,Polska pierwszych Piastów”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test sprawdzający z działu Polska pierwszych Piastów.

Biologia

Lekcja on -line na platformie

Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi

Przeczytać temat z podręcznika str 102-103

Zadania z zeszytu ćwiczeń będą rozwiązywane w trakcie lekcji on-line

Wychowanie fizyczne

Elementy jogi dla początkujących
https://www.youtube.com/watch?v=2DGVtQrGtV0

Zadanie domowe na ocenę.
Proszę napisać krótką pracę na temat przepisów gry w Dwa Ognie Usportowione i odesłać na platformę lub e-mail, do dnia 24.04.2020.

Religia

45. Szymon z Cyreny – przypadkowy przechodzień

Przeczytać Katechezę „45. Szymon z Cyreny – przypadkowy przechodzień”. Obejrzeć film.

Wykonać ćwiczenia – temat 45.

Język polski

Temat 5: Jakie drogowskazy odnajdziemy w książkach?            R.Campbell”Nie przeszkadzać”.
Dzisiaj spotkanie z dziełem sztuki. Proszę przyjrzeć się obrazowi ze strony 243, a następnie odpowiedzieć pisemnie na pytania zawarte w ćwiczeniach 1,2/243.Jak myślisz,dlaczego artystka nadała swojemu obrazowi tytuł”Nie przeszkadzać”?W jakich sytuacjach masz ochotę wywiesić na drzwiach kartkę z takim napisem?Napisz o tym na platformie.

ZADANIA DLA WAS NA PIĄTY TYDZIEŃ (15.04 – 17.04)

ŚRODA

Religia

42. Nikodem – nocne rozmowy

Przeczytać Katechezę „42. Nikodem – nocne rozmowy”. Obejrzeć film.

Wykonać ćwiczenia – temat 42.

Matematyka

15.04 – Pola figur – powtórzenie wiadomości. Moi drodzy kończymy dział „Pola figur” w związku z tym proszę Was, abyście powtórzyli wszystkie wiadomości z tego działu, w szczególności zwróćcie uwagę na obliczanie pól powierzchni figur. Na platformie omówimy szczegółowo zadania powtórzeniowe.

Język angielski

My computer. Ćwiczenia leksykalne

Wykonaj w kolejności ćwiczenia z lekcji online

http://linoit.com/users/Marzena_W/canvases/Lesson%202.%20Grade%206

Odpowiedzi z Vocabulary ( tłumaczenia ) a także ćwiczenia 4 i 5 zapisz w zeszycie i prześlij na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Muzyka

Śpiewajmy razem – chór. Rodzaje chórów. Piosenka Chodź, pomaluj mój – podręcznik, lekcja 24

Wykonamy w grupie i solo piosenkę Chodź, pomaluj mój świat. Wyjaśnimy znaczenie terminów: muzyka wokalna, solista, zespół wokalny, chór, a cappella.

Język polski

Temat 1: Wiem o wypowiedzeniach, że… .
Celem tej lekcji będzie doskonalenie wiadomości i umiejętności, które dotyczą wypowiedzenia. Na rozgrzewkę proszę przepisać dialog ze strony 188 (podręcznik), a następnie przypomnieć sobie podział zdań ze względu na cel wypowiedzi. A teraz czas na ćwiczenia – 1,2/188 i 3/189.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia ogólnorozwojowe w formie zabawowej
https://www.youtube.com/watch?v=6WDctpWeRiQ

CZWARTEK

Plastyka

Powtórzenie wiadomości o kompozycji.

 Utrwalę pojęcia związane z kompozycją: kompozycja statyczna, dynamiczna, otwarta, zamknięta, symetryczna, rytmiczna.

Lekcja z e-podręcznika 

Wychowanie fizyczne

Układy taneczne- przywitanie i rozgrzewka. Ćwiczenia przy muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=6WDctpWeRiQ

Język polski

Temat 2: Zdanie i równoważnik zdania.
Przypomnicie sobie dzisiaj, kiedy wypowiedzenie jest zdaniem, a kiedy równoważnikiem zdania oraz poćwiczycie ich przekształcanie.W tym celu przypomnijcie sobie wiadomości ze strony 189, a następnie wykonajcie ćwiczenie 5/189 oraz 6/190. Na spotkaniu na platformie proszę mieć zeszyty ćwiczeń- będziemy wspólnie utrwalać temat poprzez zawarte w nim ćwiczenia.

Matematyka

16.04 – Pola figur – sprawdzian. Moi drodzy proszę, abyście byli dostępni na platformie Office w czasie naszej lekcji matematyki. W tym czasie połączymy się online w celu przeprowadzenia kontroli wiadomości dotyczących pól figur.

Technika

Elementy rysunku technicznego – podręcznik str. 53

Symbole i oznaczenia stosowane na całym świecie. Znormalizowane elementy rysunku technicznego; format arkuszy rysunkowych.

Wykonaj zadanie 1,2,3 z podręcznika na str. 53-54.

PIĄTEK

Język angielski

Nature. Środowisko naturalne

Wykonaj ćwiczenia na dopasowanie. Zapisz słownictwo sprawiające Ci trudności w zeszycie:

A następnie zagraj w grę:

Historia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu  VI ,,Polska pierwszych Piastów”

Przeczytaj podsumowanie wiadomości z działu VI ,,Polska pierwszych Piastów strona 190

Przepisz do zeszytu  ćwiczenia 1,3,6

Film dla chętnych

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Biologia

Temat: Przekształcenia korzeni

Proszę obejrzeć prezentację, przeczytać o przekształceniach korzeni z podręcznika str100-101

Wykonać zad 5(zeszyt ćwiczeń)str 68-wysłać

https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb

Do zobaczenia na platformie w piątek(informacja w kalendarzu)

Wychowanie fizyczne

Pomagamy jak umiemy. Pierwsza pomoc przedmedyczna- film instruktażowy
https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo

Religia

43. Marta i Maria – dwie dobre cząstki

Przeczytać Katechezę „43. Marta i Maria – dwie dobre cząstki”. Obejrzeć film.

Wykonać ćwiczenia – temat 43.

Język polski

Temat 3: Wykrzyknik – znak pełen emocji.
Dzięki tej lekcji dowiecie się,kiedy stosujemy wykrzyknik. Po zapoznaniu się z informacjami na ten temat ze stront 191(podręcznik), czas na ćwiczenia -1/191 oraz 2,3/192. Na platformie przesyłacie ćwiczenie 4/192.

W czasie naszego spotkania wykonujemy wspólnie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.

ZADANIA DLA WAS NA CZWARTY TYDZIEŃ (6.04 – 8.04)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Power Point – dźwięk i video w prezentacji (podręcznik str. 87)

Nauczę się dodawać dźwięk do prezentacji. Zrobię prezentację na temat „Różne rodzaje kompozycji plastycznych” stosując dźwięk i video w prezentacji). Prezentację proszę zamieścić na platformie Office 365.

Materiał do zajęć 1

Źródło darmowych zdjęć do wykorzystania w prezentacji

Źródło darmowej muzyki do wykorzystania w prezentacji

Matematyka

Moi drodzy, od tego tygodnia, proszę nie przysyłać mi swoich prac. Każdego dnia wyznaczę osoby, które poproszę o przesłanie swoich rozwiązań. Uczniowie wyznaczeni, którzy nie przyślą w wyznaczonym terminie zadań, otrzymają ocenę niedostateczną. Pracujcie systematycznie i w dalszym ciągu prowadźcie zeszyty. Piszcie starannie i wyraźnie tak, abym była w stanie odczytać zadania. W razie jakiś problemów technicznych z przesłaniem pracy proszę o kontakt.

6.04. Pole trapezu – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji nauczycie się obliczać pole trapezu. Zachęcam Was do zapoznania się z tematem na str. 70 (podręcznik) bądź obejrzenia wideoklekcji: https://pistacja.tv/film/mat00241-wyprowadzenie-wzoru-na-pole-trapezu?playlist=392 Zapamiętajcie wzór potrzebny do obliczenia pola trapezu – skorzystajcie z poniższego zdjęcia i dla utrwalenia narysujcie w zeszycie trapez, oznaczcie jego boki i wysokość i zapiszcie wzór na pole. Możecie także przeanalizować rozwiązane przykłady na stronie 71. Następnie, proszę o wykonanie zadania 1 – poziom A przykłady a, b, c, d oraz poziomu B przykłady a, b, c, d str. 71. Pracę wykonajcie do jutra tj. do wtorku. We wtorek wyznaczę kilka osób, które prześlą mi prace do kontroli. Praca będzie oceniona. Osoby chętne mogą wykonać cały poziom A i B na ocenę. Do zobaczenia na platformie.

Język polski

Temat 1: Wspomnienie czasów wojny -„Czy wojna jest dla dziewczyn?” P.Beręsewicz.

Fragment tekstu, z którym dzisiaj będziecie pracować, przeniesie Was w czasy II wojny światowej.

Utrwalicie swoja wiedzę o narratorze, bohaterach i ich zachowaniu. Będziecie doskonalić umiejętność tworzenia notatki.

W związku z tym proszę przeczytać fragment tekstu „Czy wojna jest dla dziewczyn” ze strony 183(podręcznik), a następnie wykonać w zeszycie ćwiczenia 1,2,3/185 z podręcznika.

Na platformie przesyłacie ćwiczenie 5/185.

Spotykamy się również na platformie, aby wspólnie omówić temat. Zapraszam.

Język angielski

Comparative and superlative adjectives. Stopniowanie przymiotników

Przypomnij sobie zasady stopniowania przymiotników regularnych i nieregularnych:

https://www.ang.pl/gramatyka/przymiotniki/stopniowanie

https://www.ang.pl/gramatyka/przymiotniki/stopniowanie-opisowe

https://www.ang.pl/gramatyka/przymiotniki/stopniowanie-wyjatki

a następnie wykonaj zadania:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_01?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_02?cc=pl&selLanguage=pl

https://www.ang.pl/cwiczenia/825/stopniowanie-przymiotnikow

https://www.ang.pl/cwiczenia/1782/stopniowanie-opisowe-przymiotnikow

Wykonaj poniższe ćwiczenia a odpowiedzi prześlij na maila: : malawski-marcin@tlen.pl  lub platformę Office 365:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_03?cc=pl&selLanguage=pl

Wychowanie fizyczne

Dokonanie pomiaru wagi i wzrostu ciała oraz tętna w spoczynku i po niewielkim wysiłku ( metodą palpacyjną na tętnicy w okolicy nadgarstka lub na tętnicy szyjnej).

WTOREK

Geografia

Temat: Strefy krajobrazowe świata.

Na podstawie filmu lub książki strona 110-111 wymień strefy krajobrazowe świata.

 Wszystkie zadania odsyłamy na Teams lub na maila.

Historia

Temat: Tajemnice sprzed wieków. Kto spisywał dzieje Polski?

Na Podstawie książki strona 188-189 lub filmu wymień kronikarzy opisujących dzieje Polski.

Opisz jednego z kronikarzy.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

Język polski

Temat: Ile prawdy jest w przysłowiach -„Przysłowiowa Polska” M. Jarco.

Na dzisiejszej lekcji będziecie doskonalić czytanie tekstu publicystycznego ze zrozumieniem ,odczytywać znaczenie przysłów oraz dobierać je do określonej sytuacji.

Proszę o przeczytanie fragmentu artykułu”Wprost”2000, nr 25 (podręcznik str 186).

Następnie zapoznać się się z nowa wiadomością ze str 186 i wykonać ćw 2/186 i 3,4/187 w zeszycie.

Na platformie przesyłacie ćw.5/187,dla chętnych -ćw. 6/187

Spotykamy się również na platformie, aby wspólnie omówić temat. Zapraszam.

Matematyka

7.04. Pole trapezu – utrwalenie. Moi drodzy, dziś utrwalimy wczorajszą lekcję. W tym celu proszę przypomnieć sobie, w jaki sposób oblicza się pole trapezu i co jest nam do tego potrzebne. Następnie proszę o wykonanie ćwiczeń: 1, 2, 3 str. 116 (ćwiczeniówka) ćw. 4, 5, 6 str. 117 dla chętnych na ocenę. Do zobaczenia na platformie.

WDŻ

Temat:Święta coraz bliżej

Proszę wykonać  kartkę wielkanocną z oryginalnymi życzeniami

ŚRODA

Religia

41. Jair – i po co płakać?

Przeczytać Katechezę „41. Jair – i po co płakać?”. Obejrzeć film.

Wykonać ćwiczenia – temat 41.

Matematyka

8.04. Różne jednostki pola (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji utrwalimy obliczanie pól poznanych figur i będziemy stosować różne jednostki pól. Proszę przeanalizować przykłady na stronie 79 z podręcznika, a następnie korzystając z poniższego zdjęcia obrazującego jednostki pola powierzchni wykonać zadanie 1 str. 80-81 (po 4 przykłady z każdego poziomu). Do zobaczenia na platformie.

Język angielski

Present Continuos Tense. Pytania i przeczenia

Przypomnij sobie zasady tworzenia pytań i przeczeń w czasie Present Continuous

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-continuous/pytania-przeczenia

a następnie wykonaj zadania:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit3/stepsfunzone03_02?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit3/stepsfunzone03_01?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit3/stepsfunzone03_04?cc=pl&selLanguage=pl

4 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit4/stepsfunzone04_01?cc=pl&selLanguage=pl

Odpowiedzi na zad 3 i 4 prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl  lub platformę Office 365

Muzyka

Twórczość Krzysztofa Pendereckiego

Na tej lekcji zapoznam się z sylwetką i najważniejszymi dziełami Krzysztofa Pendereckiego – przedstawiciela awangardy muzycznej XX wieku. 

Materiał  do zajęć znajduje się w notatce na platformie office 365(proszę przepisać do zeszytu).

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/penderecki-krzysztof-ur-1933/

Po zapoznaniu się z materiałem uzupełnij kartę pracy.

Język polski

Temat 3: Ortograficzne przygody z „rz,ż”.

Celem Waszych dzisiejszych zmagań ortograficznych będzie utrwalenie zasad i poprawnej pisowni wyrazów z „rz,ż”.

W związku z tym proszę przypomnieć sobie zasady ze str 193(podręcznik).

A teraz czas na ćwiczenia! Proszę wykonać w zeszycie ćw 1-6/194.

Spotykamy się również na platformie, aby wspólnie omówić temat. Zapraszam.

Polecam czytanie kolejnej naszej lektury. Omawianie po świętach.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia domowe z ciężarem własnego ciała
https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo

Geografia

Temat: Strefy krajobrazowe świata.

Na podstawie filmu lub książki strona 110-111 wymień strefy krajobrazowe świata.

 Wszystkie zadania odsyłamy na Teams lub na maila.

ZADANIA DLA WAS NA TRZECI TYDZIEŃ (30.03 – 3.04)

PONIEDZIAŁEK

Informatyka

Temat: Kartka wielkanocna – utrwalenie wiadomości w Scratch.

Wykonaj kartkę świąteczną z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Scratch.

Przykładowa kartka: https://scratch.mit.edu/projects/58073372/embed

Plik lub link do stworzonego i udostępnionego projektu umieść na platformie Office 365.

Matematyka

Drodzy Uczniowie, przekazuję Wam materiały i zadania do nauki w domu. Informuję także, że jestem codziennie dostępna w godzinach planowanych zajęć na platformie Office365. Zadania wysyłajcie poprzez platformę lub na adres: ewelinaban7@gmail.com

Poniedziałek – 30.03. Pole równoległoboku i rombu (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji nauczycie się obliczać pole równoległoboku i rombu. Zachęcam Was do zapoznania się z tematem na str. 54 (podręcznik) bądź obejrzenia wideoklekcji: https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu?playlist=392 Zapamiętajcie wzory na obliczenia pola równoległoboku i rombu – skorzystajcie z poniższych zdjęć i dla utrwalenia narysujcie w zeszycie równoległobok, oznaczcie jego boki i wysokość i zapiszcie wzór na pole, tak samo postąpcie z rombem. Możecie także przeanalizować rozwiązane przykłady na stronie 55. Następnie, proszę o wykonanie zadania 1 – poziom A str. 57, poziom B i C – dla chętnych na ocenę.

Język polski

Temat 1: Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki- A.Mickiewicz”Pan Tadeusz”(fragmenty „Księgi trzeciej”).
To nasze kolejne spotkanie z lekturą „Pan Tadeusz”.Proszę przeczytać ze zrozumieniem fragment ze strony 167-168 z podręcznika.Pomogą Wam w tym wyjaśnienia pod tekstem.Następnie proszę wykonać pisemnie w zeszycie ćwiczenie 3/169 z podręcznika(porównujemy własny  opis grzyba z odpowiednim cytatem).Po zrobieniu ćwiczenia należy przypomnieć sobie,co to jest epitet i porównanie i zapisać w zeszycie nazwy grzybów, których bohaterowie nie zbierali i dopisać do nich porównania i,jeśli to możliwe,epitety.Na platformie edukacyjnej Office 365 w zespole klasa V (zgodnie z moją instrukcją) proszę przesłać ćwiczenie nr 5/169 z podręcznika.

Język angielski

LEKCJA 7 ( 30.03 )

Articles –a,-an. Contable and uncountable nouns. Przedimki. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Przypomnij sobie zasady użycia przedimków –a, -an, https://www.ang.pl/gramatyka/przedimki/nieokreslony-a-an

oraz –some, -any, -much, many

https://www.ang.pl/gramatyka/rzeczowniki/policzalne-niepoliczalne

a następnie wykonaj ćwiczenia

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit2/stepsfunzone02_02?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit2/stepsfunzone02_03?cc=pl&selLanguage=pl

https://www.ang.pl/cwiczenia/742/przedimki

Zadania dla chętnych

https://www.ang.pl/cwiczenia/757/rzeczowniki-policzalne-niepoliczalne

Wychowanie fizyczne

Temat: Zdrowy kręgosłup- nauka ćwiczeń dla początkujących
https://www.youtube.com/watch?v=SMkccyjsPDQ

Proszę o napisanie w krótkiej formie informacji na temat różnych sposobów wzmacniania odporności i odesłanie do dnia 10.04.2020 przez aplikację Microsoft Teams lub e mail: blaschek@interia.pl. Praca jest na ocenę.

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

Geografia

Temat: Strefy klimatyczne Świata.

Na podstawie książki strona 108-112 lub filmu opisz wpływ mórz i oceanów oraz ukształtowanie powierzchni na klimat panujący na lądach.

Wymień strefy klimatyczne występujące na ziemi.

Wszystkie zadania odsyłamy na Teams lub na maila.

WTOREK

Geografia

Temat: Pogoda a klimat.

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

Na podstawie filmu lub książki strona 102-103 wyjaśnij różnicę pomiędzy pogodą a klimatem.

Napisz co to jest amplituda powietrza.

Historia

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.

Na podstawie filmu lub książki (strona 179-182) opisz czego dotyczyła zasada senioratu.

           Sprawdź się strona strona 182 ćwiczenie 2. Wyjaśnij jak zakończył się spór

           między Zbigniewem a Bolesławem Krzywoustym.

Język polski

Temat 2: Nad i ale – znam te słowa doskonale.
Celem tej lekcji będzie przypomnienie wiadomości o przyimkach i spójnikach.Na rozgrzewkę proszę opisać w zeszycie, gdzie na ilustracji (str 175 podręcznik) znajdują się następujące przedmioty:lampa,stolik,fotel okno,filiżanki.Następnie przypomnieć sobie, co to jest przyimek i wyrażenie przyimkowe( str 175) i wykonać pisemnie w zeszycie ćw. 1/175 , 3,4/176.Teraz proszę przypomnieć sobie,co to jest spójnik(str 176 podręcznik) i wykonać pisemnie ćw. 5/176.Na platformie edukacyjnej Office 365 w zespole klasa V (zgodnie z moją instrukcją) proszę przesłać ćwiczenie nr 6/176 z podręcznika.

Matematyka

Wtorek – 31.03. Pole równoległoboku i rombu – utrwalenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji utrwalicie obliczanie pole poznanych figur. Proszę o przypomnienie sobie wzorów na obliczanie pola równoległoboku i rombu i napisanie mi na czacie na platformie Office365 – każdy osobno, można także połączyć się ze mną. Dla utrwalenia tego tematu proszę o rozwiązanie ćw. 1, 2, 3 str. 110 (ćwiczeniówka). Osoby chętne mogą także wykonać ćw. 4, 5, 6 str. 111 (na ocenę).

WDŻ

Temat:Porozmawiajmy-komunikacja niewerbalna

Proszę obejrzeć prezentację https://www.youtube.com/watch?v=uNFkqGr0dY8

ŚRODA

Matematyka

Środa – 1.04. Pole trójkąta (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji nauczycie się obliczać pole trójkąta. Zachęcam Was do zapoznania się z tematem na str. 62 – 63 (podręcznik) bądź obejrzenia wideoklekcji: https://pistacja.tv/film/mat00239-wyprowadzenie-wzoru-na-pole-trojkata?playlist=392 Zapamiętajcie wzór na obliczenie pola trójkąta – skorzystajcie z poniższego zdjęcia i dla utrwalenia narysujcie w zeszycie trójkąt, oznaczcie jego boki i wysokość i zapiszcie wzór na pole. Możecie także przeanalizować rozwiązane przykłady na stronie 63 – 64. Następnie, proszę o wykonanie zadania 1 – poziom A str. 57, poziom B i C – dla chętnych na ocenę.

trojkat

Język angielski

LEKCJA 8 ( 01.04 )

Clothes. Nazwy ubrań

Wydrukuj Kartę pracy Ubrania .

Znajdź nazwy ubrań, podpisz obrazki a następnie uzupełnij krzyżówkę.Wykonaj ćwiczenia, zagraj w dopasowania i wykonaj test

https://quizlet.com/171234614/steps-forward-2-unit-1-flash-cards/

Zadanie dla chętnych – opisz swój codzienny strój

Kartę pracy proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Muzyka

Na ludową nutę. Narodowe tańce polskie: krakowiak

• podręcznik, lekcja 21: „Na ludową nutę”

• piosenka Hej, na krakowskim rynku

• melodia ludowa Krakowiaczek jeden

Zaśpiewaj piosenkę. Na portalu Office załączona jest melodia.

Język polski

Temat 3: Przebieg wydarzeń we fragmencie”Mówcie mi Bezprym”G.Bąkiewicz

Dzięki temu tekstowi będziecie mieli okazję odbyć podróż w przeszłość,aby towarzyszyć nastoletniemu księciu.
Proszę więc przeczytać w/w fragment (podręcznik str 177), a następnie  wykonać pisemnie w zeszycie ćwiczenie nr 1,3/180Na platformie edukacyjnej Office 365 w zespole klasa V (zgodnie z moją instrukcją) proszę przesłać plan wydarzeń ( w formie równoważników zdań,czyli bez czasowników).

Wychowanie fizyczne

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat różnych sposobów wzmacniania odporności. W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

CZWARTEK

Plastyka

Wielkanocne kartki świąteczne

Wykonać kartkę wielkanocną. Kartkę z bloku technicznego przeciąć na pół i złożyć- będzie to baza kartki (zastosować kolory, które kojarzą się z Wielkanocą). Wykonać  ręcznie, metodą techniczno-plastyczną. Wyniki swojej pracy umieść na platformie Office 365.

Wychowanie fizyczne

Temat: Akrobatyka- rozgrzewka, formy ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=vTWUa0rAcpw

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

Język polski

Temat 4 : Jakie więzi łączyły synów Bolesława Chrobrego? -„Mówcie mi Bezprym”? G.Bąkiewicz.
Proszę przypomnieć sobie tekst z wczorajszej lekcji, a następnie napisać w zeszycie,jakie cechy ma Bezprym, a czym charakteryzuje się Mieszko. Następnie proszę  wykonać pisemnie ćwiczenie 4/180 i ćwiczenie 5/180 (praca z tekstem).Na platformie edukacyjnej Office 365 w zespole klasa V (zgodnie z moją instrukcją) proszę przesłać  ćwiczenie 6/180

Matematyka

Czwartek – 2.04. Pole trójkąta – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalimy obliczanie pola trójkąta. Proszę o przypomnienie sobie wzoru, który pozwoli obliczyć pole trójkąta i napisanie mi na czacie na platformie Office365 – każdy osobno, można także połączyć się ze mną. Dla utrwalenia tego tematu proszę o rozwiązanie ćw. 1, 2, 3 str. 113 (ćwiczeniówka). Osoby chętne mogą także wykonać ćw. 4, 5, 6 str. 114 (na ocenę).

W razie pytań i wątpliwości, jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam i życzę miłej pracy!

Technika

Podstawy rysunku technicznego

Poznam zasady rzutowania prostokątnego oraz nauczę się rysowania rzutów prostokątnych prostych brył.

PIĄTEK

Język angielski

LEKCJA 9 ( 03.04 )

Present Continuos Tense. Czas terazniejszy.

Przypomnij sobie zasady użycia czasu Present Continuos:

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-continuous

a następnie wykonaj ćwiczenia:

https://www.ang.pl/cwiczenia/886/present-continuous-budowa

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit3/stepsfunzone03_03?cc=pl&selLanguage=pl

Opisz w 3 zdaniach co robisz w tym momencie

Opis proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zagraj w dowolnie wybraną grę

https://elt.oup.com/student/stepsplus/games/?cc=pl&selLanguage=pl

Historia

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.

Na podstawie filmu lub infografiki strona 184-185 opisz kto zamieszkiwał gród.

Sprawdź się strona 187 ćwiczenie 3. Wyjaśnij, jak doszło do wykształcenia się w Polsce rycerstwa.

Biologia

Temat: Korzeń-organ podziemny rośliny(zapisać w zeszycie)

Proszę przeczytać temat z podręcznika str 98-99

Przerysować do zeszytu korzeń z jego strefami str 98

Uzupełnić zad 2,3 str 66,67 zeszyt ćwiczeń -przysłać

Proszę przesyłać odpowiedzi zapisane w zeszycie z quizu o tkankach

Wychowanie fizyczne

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat przepisów gry w ” Dwa ognie usportowione”.

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

Język polski

Temat 5: Ojczyzna w sercu Marcina Kozery – M.Dąbrowska”Marcin Kozera” (fragmenty).
Proszę przeczytać fragment utworu ze strony 181,który przeniesie Was do Londynu przed I wojną światową.Następnie uzupełnić w zeszycie schemat informacjami na temat głównego bohatera – ćwiczenie 1/183 oraz zrobić pisemnie ćw 2,3/183.Na platformie edukacyjnej Office 365 w zespole klasa V (zgodnie z moją instrukcją) proszę przesłać  ćwiczenie 4/183.
Dla osób chętnych  – ćwiczenie 5/183.
Codziennie spotykamy się na platformie edukacyjnej Office 365 ,gdzie wspólnie pracujemy i realizujemy dany temat.Wszelkie pomoce do tematu dostępne będą w zespole klasa V.

ZADANIA DLA WAS NA DRUGI TYDZIEŃ (23-27 MARCA)

Język polski

Temat 1: Niespodziewana lekcja historii -I.Czarkowska”Duchy ze Wzgórza Ratowników”

Proszę przeczytać tekst z podręcznika ze str 155, a następnie wykonać pisemnie w zeszycie ćwiczenia 2,3/157 oraz 5/158 z podręcznika.

Temat 2: Co słychać w Żelazowej Woli ? – W. Chotomska”Muzyka Pana Chopina”

Proszę przeczytać fragment wiersza ze strony 159 z podręcznika, a następnie wykonać 1,2,3/160 w zeszycie.Po wykonaniu ćwiczeń przypomnieć sobie ,co nazywamy uosobieniem(str 160) i wykonać pisemnie ćwiczenie 7 i 9/160 

Temat 3: O lirycznym wpisie do pamiętnika -Juliusz Słowacki „w pamiętniku Zofii Bobrówny „

Proszę przeczytać o przyczynach powstania utworu ze strony 161 z podręcznika, a następnie wiersz ze strony 162.wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenia 2,3,4,5/163.Na platformie edukacyjnej Office 365 w grupie klasy V zrobić i przesłać ćwiczeni numer 6/163.

Temat 4: Grzeczność zawsze w cenie – Adam Mickiewicz”Pan Tadeusz” (fragmenty).

Proszę przeczytać fragment księgi pierwszej „Pana Tadeusza” ze strony 164 z podręcznika ,a następnie wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenia numer 1,2,3/166 z podręcznika.Na platformie edukacyjnej proszę zrobić i przesłać ćwiczenie numer 4/166 z podręcznika

Temat 5: Jak tu teraz nie wspomnieć o przysłówku?

Proszę wykonać ćwiczenie na rozgrzewkę,a następnie przypomnieć sobie wiadomości ze strony 173 dotyczące przysłówka i wykonać pisemnie w zeszycie ćwiczenia numer 1,2/173, 3/174. Następnie proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 174 i wykonać w zeszycie ćwiczenie numer 4/174.

Natomiast na platformie wykonać ćwiczenie numer 5/174.
W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem tematu, w czasie wykonywania ćwiczeń lub innych wątpliwości i pytań proszę o kontakt przez platformę edukacyjną Office 365, pocztę elektroniczna: azacharz@op.pl

Język angielski

Przeczytaj wskazówki z Karty pracy Zaproszenie i napisz w zeszycie Twoje zaproszenie na imprezę

LEKCJA 5

Przypomnij sobie zasady gramatyczne dotyczące czasu Present Simple ( w szczególności zasady dodawania końcówek –s,-es do czasownika w 3 os.l.poj) a następnie wykonaj podane ćwiczenie

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit1/stepsfunzone01_01?cc=pl&selLanguage=pl

Pamiętając o tym że przeczenia w Present Simple tworzymy przez dodanie don’t lub doesn’t spróbuj utworzyć zdania przeczące ( pamiętaj że w 3 os l.poj stosujemy doesn’t)

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit1/stepsfunzone01_03?cc=pl&selLanguage=pl

Stosując się do odmiany czasownika ‘do’ przez osoby ułóż pytania z rozsypanych wyrazów

( pytania zaczynają się od do lub does)

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit1/stepsfunzone01_02?cc=pl&selLanguage=pl

LEKCJA 6

Czynności dnia codziennego

Powtórz słownictwo związane z czynnościami dnia codziennego a następnie wykonuj ćwiczenia 1-5

http://linoit.com/users/Marzena_W/canvases/Lesson%201.%20Grade%203

Następnie przy użyciu słownictwa z lekcji opisz swój dzień w zeszycie

Matematyka

Drodzy Uczniowie, przekazuję Wam materiały i zadania do nauki w domu. Informuję także, że jestem codziennie dostępna w godzinach planowanych zajęć na komunikatorze Skype (login: Ewelina Banasiewicz). Zadania wysyłajcie poprzez pocztę: ewelinaban7@gmail.com lub poprzez platformę Office

Czwartek (26.03.2020) Pola figur (zapisać temat w zeszycie) Proszę zapoznać się z tematem na stronie 47 (podręcznik). Polecam także wideolekcje: https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/obliczenia-w-geometrii/plmat041-pola-figur Po zapoznaniu się z tematem, proszę wykonać zadania nr 1-6 str. 105-106 (ćwiczeniówka), a następnie zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy

Środa (25.03.2020) Ułamki dziesiętne – powtórzenie wiadomości Proszę wykonać zadania z ćwiczeniówki dotyczące powtórzenia na str. 103-104, a następnie zrobić zdjęcia i przesłać na adres: ewelinaban7@gmail.com lub platformę Office

Wtorek (24.03.2020) Jednostki masy Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie i zapoznanie się z jednostkami wagi na str. 35 z podręcznika oraz przepisanie ich do zeszytu (na niebieskim tle). Proszę o przeanalizowanie przykładów dot. jednostek wagi na str. 36, a następnie wykonanie zadania 1 poziom A, B, C, D str. 36-37 (tylko jednostki wagi). Proszę o zrobienie zdjęć z zeszytu wykonanych poleceń i przesłanie na adres: ewelinaban7@gmail.com lub platformę Office

Poniedziałek (23.03.2020) Dzielnie ułamków dziesiętnych – utrwalenie wiadomości Proszę o wykonanie zadań z podręcznika: zad. 1 – poziom A, B, C str. 31 oraz zad. 2 poziom A, B, C, D, E str. 31. Proszę, aby przykłady były rozwiązane w zeszycie. Moi drodzy, część przykładów była rozwiązana na lekcji więc wykonajcie te, które nie były. Jeśli zapomnieliście dzielenie ułamków dziesiętnych, zapraszam do kontaktu. Zachęcam także do przypomnienia sobie tematu poprzez wideolekcje na portalu pi-stacja https://pistacja.tv/…/mat00192-dzielenie-pisemne-liczb-dzie…
Proszę o zrobienie zdjęć wykonanych przykładów i przesłanie na adres: ewelinaban7@gmail.com lub platformę Office

Geografia

Temat: Pierwsze podróże geograficzne.

Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=iOvErW8tGHM&t=120s

Ćwiczenia proszę odsyłać na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl lub ma massengera. 

Temat: Lądy i oceany na Ziemi

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=iE_pQ1VL714

Sprawdź się strona 99 ćwiczenie 1,2, strona 100 ćwiczenie 6. Przepisz do zeszytu.

Biologia

Temat: Tkanki roślinne c.d

Proszę przeczytać informacje o tkankach przewodzących i wzmacniających str. 96-97 z podręcznika oraz wykonać quiz o tkankach korzystając ze strony:https://samequizy.pl/tkanki-roslinne-podsumowanie/

Możecie kontaktować się ze mną poprzez pocztę: ilonabudera@interia.pl lub platformę Office

Historia

Temat: Polska Bolesława Chrobrego- powtórzenie.

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=6PSqvPu8FoU

Praca z tekstem źródłowym ,,Jak Bolesław z wielką mocą wkroczył na Ruś” strona 172, ćwiczenie nr 2. Odpowiedź zapisz w zeszycie

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego.

Na podstawie książki strona 175-178 lub filmu wyjaśnij dlaczego Kazimierz nosił tytuł odnowiciela. Opisz co doprowadziło do utraty władzy przez Bolesława Śmiałego.

WDŻ

Temat:Emocje i  uczucia

Proszę obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ

Informatyka

Lekcja 2. Power Point – moja książka

Dowiem się, opowiadać historie tak, aby były ciekawsze dla odbiorców. Nauczę się, jak przedstawić historię w MS Office.

Logujemy się również na Pix Blocks i wykonujemy kolejne zadania. Wasze postępy są widoczne na platformie w waszej klasie i będą poddawane ocenie.

Plastyka

Materiał i faktura w rzeźbie. Różne rodzaje faktury – pióra, futra, pancerze / „Gliniane zwierzęta”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: rzeźba, bryła, przestrzeń, faktura, materiały rzeźbiarskie, narzędzia rzeźbiarskie, odlew, negatyw, płaskorzeźba, relief.

Wykonaj pracę plastyczna z wykorzystaniem plasteliny. Zdjęcie pracy umieść na platformie Office 365 i udostępnij nauczycielowi plastyki.

Muzyka

Na tej lekcji zapoznam się z sylwetką i najważniejszymi dziełami Stanisława Moniuszki – polskiego kompozytora epoki romantyzmu.

Zapoznaj się z prezentacją na temat kompozytora, która znajduje się zespole Klasa 5 na kanale Muzyka platformy Office 365.

Uzupełnij kartę pracy umieszczoną na platformie i udostępnij ja nauczycielowi muzyki (udostępnij i dodaj komu imię i nazwisko).

Naucz się grać na wirtualnym pianinie dowolnej piosenki, nagraj (plik mp3)i umieść ją na Microsoft OneDrive platformy Office 365 i udostępnij nauczycielom i dyrektorowi szkoły.

Technika

Zadania z techniki są dostępne na stronie www.learningapps.org.pl.

Zadania będą dodawane systematycznie, więc proszę zaglądać na platformę learningapps. Proszę o systematyczne ich rozwiązywanie.

Loginy i hasła do platform i klasy są udostępnione na platformie Office każdego ucznia.

Wychowanie fizyczne

Drodzy uczniowie! W sytuacji, kiedy nie powinniście wychodzić z domu, ratunkiem dla zachowania dobrej kondycji i samopoczucia są ćwiczenia domowe, które każdy z Was może wykonać bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Wysyłam Wam zestawy ćwiczeń dedykowanych dla młodszych dzieci, jak i nastolatków, które możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub indywidualnie. Ponadto, znajdują się tu też ćwiczenia rozciągające, które powinny być wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Trzymajcie się zdrowo i z zachowaniem dobrej kondycji!!!

https://www.youtube.com/watch?v=8KwOnmPMYh0
https://www.youtube.com/watch?v=CPY9lwjT9jc
https://www.youtube.com/watch?v=CPY9lwjT9jc

Temat: Zapoznanie z filmem edukacyjnym „Gimnastyka korekcyjna-trzymaj się prosto” i wykonanie ćwiczeń pokazanych na filmie
https://youtu.be/eiHGj8Tuo-I

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat właściwego wzmacniającego odporność odżywiania.

Temat: Zapoznanie z filmem „Ćwiczenia dla dzieci-prawidłowa postawa” i wykonanie ćwiczeń pokazanych na filmie.

Religia

38. Szymon-Piotr – złowiony rybak

Przeczytać Katechezę „38. Szymon-Piotr – złowiony rybak”. Obejrzeć film o Św. Piotrze. Wykonać ćwiczenia – temat 38.

39. Apostołowie – to znaczy posłani

Przeczytać Katechezę „39. Apostołowie – to znaczy posłani”. Obejrzeć film o apostołach. Wykonać ćwiczenia – temat 39.

ZADANIA DLA WAS NA PIERWSZY TYDZIEŃ (16-20 MARCA)

Język polski

Temat 1: Opisujemy Białą Czarownicę z lektury „Opowieści z Narnii”
Proszę o zredagowanie opisu postaci na podstawie lektury w zeszycie.

Temat 2: Pisownia wyrazów z”ó,u”-przypomnienie wiadomości.
Proszę przypomnieć sobie wiadomości ze str140,a następnie zrobić ćw2,3,4,5/141 oraz 7/142  i 9/143

Temat 3:Poznajemy Wandę,co nie chciała Niemca- M.Orłoń”O Wandzie,co nie chciała Niemca”str148
Proszę przeczytać tekst,a następnie ułożyć w zeszycie plan wydarzeń.

Temat 4: Dlaczego tekst „O Wandzie,co nie chciała Niemca” jest legendą?
Przypomnieć sobie informacje o legendzie ze str 151,a następnie zrobić ćw 1, 2,3/151
Następnie  zapoznaj się z informacją, co to są wyrazy wieloznaczne, a potem zrób ćw 5/151

Temat 5: Spotkanie z królewną Wandą, która ma sekrety.
Proszę przeczytać tekst ze strony 152 tekst, a następnie wykonać ćw 1, 4,5/154

Matematyka

Drodzy Uczniowie, przekazuję Wam materiały i zadania do nauki w domu. Informuję także, że jestem codziennie dostępna w godzinach planowanych zajęć na komunikatorze Skype (login: Ewelina Banasiewicz). Możecie również kontaktować się ze mną poprzez pocztę: ewelinaban7@gmail.com

Facebook – Grupa: SP Kozubów Matematyka

Poniedziałek (16.03.2020) Zamiana jednostek – utrwalenie Proszę o wykonanie zadań z ćwiczeniówki: str. 101-102 Proszę o sprawdzenie swojej wiedzy korzystając z testu na stronie: https://www.matzoo.pl/klasa5/zamien-na-zlotowki_32_164https://www.matzoo.pl/klasa5/zamien-na-metry_32_165https://www.matzoo.pl/klasa5/zamien-na-kilogramy_32_166

Wtorek (17.03.2020) Ułamki dziesiętne – powtórzenie wiadomości Proszę o wykonanie zadań z ćwiczeniówki: str. 103-104

Środa (18.03.2020) Ułamki zwykłe – powtórzenie Proszę o rozwiązanie testu na stronie https://szaloneliczby.pl/ulamki-zwykle-podstawy-sprawdzian-klasa-5/ http://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-liczb-mieszanych-poziom-1_27_578

Czwartek (19.03.2020) Ułamki – utrwalenie Proszę o rozwiązanie testu na stronie: https://szaloneliczby.pl/ulamki-dziesietne-podstawy-sprawdzian-klasa-5/

Muzyka

Polskie tańce narodowe.

Na tej lekcji poznacie polskie tańce narodowe, nauczycie się je odróżniać i charakteryzować. Materiały macie w plikach i notesie na platformie Office w swojej grupie i kanale Muzyka. Przepiszcie do zeszytu.

Plastyka

Dzieło sztuki w trzech wymiarach – rzeźba jako bryła. / „Papierowe ptaki”, „Skrzydlate, fantastyczne zwierzęta”. 

Wykonajcie pracę plastyczną. Zapoznaj się z pojęciami: bryła, przestrzeń, trzy wymiary. Materiały macie w plikach i notesie na platformie Office w swojej grupie i kanale Plastyka. Przepiszcie do zeszytu.

Technika

Pismo techniczne

Materiały macie w plikach i notesie na platformie Office w swojej grupie i kanale Technika. Przepiszcie do zeszytu.

Informatyka

W poszukiwaniu skarbu – duszek w labiryncie

Dowiem się jak poruszać duszkiem za pomocą klawiszy klawiatury po planszy.

BIOLOGIA

Temat: Tkanki roślinne

Przeczytać temat str 93-95 podręcznik. Zrobić notatkę w zeszycie: podział tkanek, występowanie tkanek w roślinie. Uzupełnić zadania 1,2,3 str 62-63 (zeszyt ćwiczeń).

Historia

Temat: Mieszko I i początki Polski.

Youtube Historia na szybko-Mieszko I cz.1 (Historia Polski #2).

Ćwiczenie. Na podstawie filmu zapisz w zeszycie jakie ziemie (regiony)     wchodziły w skład państwa Polskiego w 981 roku.

Geografia

Temat: Przez lądy i oceany- powtórzenie.

Youtube Poznajemy kontynenty-Szkoła Profesor Szymon (film).

Youtube Kontynenty i oceany Ziemi/ Czy jesteś taki mądry jak ja ?(film)

Wychowanie fizyczne

Drodzy uczniowie! W sytuacji, kiedy nie powinniście wychodzić z domu, ratunkiem dla zachowania dobrej kondycji i samopoczucia są ćwiczenia domowe, które każdy z Was może wykonać bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania.
Wysyłam Wam zestawy ćwiczeń dedykowanych dla młodszych dzieci, jak i nastolatków, które możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub indywidualnie. Ponadto, znajdują się tu też ćwiczenia rozciągające, które powinny być wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Trzymajcie się zdrowo i z zachowaniem dobrej kondycji!!!
https://fittykid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_Ad7rv4-fUM
https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k
https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

Religia

Święty Józef – milczący opiekun

Przeczytać Katechezę „36. Święty Józef – milczący opiekun”. Obejrzeć film o Św. Józefie. Wykonać ćwiczenia – temat 36. https://www.niedziela.pl/artykul/68601/nd/Sw-Jozef—milczacy-swiety

Jan Chrzciciel – dla Królestwa Niebieskiego

Przeczytać Katechezę „37. Jan Chrzciciel – dla Królestwa Niebieskiego”. Obejrzeć film o Św. Janie Chrzcicielu. Wykonać ćwiczenia – temat 37. https://www.youtube.com/watch?v=vY3ESl8FemQ