localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Klasa VI

W związku z zamknięciem szkoły od poniedziałku 16 marca do piątku 26 czerwca zadania i materiały przekazywane są drogą elektroniczną. 

Użyte są do tego celu przede wszystkim: 

  1. strona internetowa szkoły  
  2. szkolna chmura – od klasy czwartej wykorzystywane są możliwości pakietu Microsoft Office usługi Office 365. (Uczniów prosimy o systematyczne logowanie się na platformę  https://www.office.com)
  3. komunikatory ustalone z nauczycielami.

Link do platformy Office 365

Przydatne linki:

Film instruktażowy

Dla nauczycieli

Tworzenie zespołów

Dla uczniów

Poniżej umieszczamy tematy zajęć do zrealizowania

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (22.06 – 26.06)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o polach figur płaskich – karta pracy dostępna na platformie.

Zajęcia z wychowawcą

Temat: W poszukiwaniu przyjaciela

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Historia

Temat: Rewolucja francuska i okres napoleoński- utrwalenie wiadomości

Podaj datę i okoliczności w jakich powstało Księstwo Warszawskie

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 1: Co już wiemy o głoskach i sylabach?

Na początku proszę przypomnieć sobie wiadomości ze strony 305 i 306 z podręcznika , a następnie wykonać ćwiczenie 1/305 i 3/306 z podręcznika oraz 2,3,4/63 z zeszytu ćwiczeń.

Plastyka

Podsumowanie zajęć plastyki w klasie 6. Ciekawostki rysunkowe.

WTOREK

Język polski 

Temat 2: Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne i nosowe?

Na początku proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 307 i 308 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2,3,5/308.

Informatyka

Podsumowanie zajęć z informatyki w klasie 6.

Język angielski 

Revision. Powtórzenie wiadomości

Z podręcznika strona 111 uzupełnij zadania 1,2,4,6.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia   

Temat: Oko Opatrzności- nieustanna opieka wszechmogącego Boga.
Modlitwa z katechizmu fr Psalmu 31
Po zapoznaniu się z tematem ułóż wiersz, w którym podziękujesz Bogu za Jego opiekę nad całym światem.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o równaniach. Karta pracy dostępna na platformie.

Muzyka

Spotkajmy się na szlaku.Wspólne śpiewanie na pożegnanie.

ŚRODA

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o bryłach. Karta pracy dostępna na platformie.

Wychowanie fizyczne 

Nauka ćwiczeń przygotowujących do padów i amortyzacji upadków.

https://ewf.h1.pl/student/?token=qSjYcbNVEY0udhe58T0JGx5Fp0OEA16vDlf7JnJ0CEORFuG2jm

Ćwiczenia piłkarskie do nauki i doskonalenia strzału na bramkę prostym podbiciem.

https://ewf.h1.pl/student/?token=79xNr15aI1yCQX85DD81BccXEq7tEfQr2lEPPPsD4EFZ8ooF72

Język polski

Temat 3: Jak napisać list oficjalny?

Proszę zapoznać sie wiadomością dotyczącą pisania listu oficjalnego ze strony 299 oraz przykładowym listem ze strony 300, a następnie wykonaj ćwiczenie 6/301.

Na platformie proszę przesłać ćwiczenie 7/301.

Biologia

Temat:Podsumowanie wiadomości z biologii

Na platformie uzupełnianie zadań podsumowujących(Wiesz czy nie wiesz, sprawdź, czy potrafisz)

CZWARTEK

Język angielski     

Test diagnoza dla klasy VI

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Technika

Podsumowanie zajęć techniki w klasie 6.

Matematyka

Podsumowanie wiadomości z klasy VI.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne- wave unload / Rozładowanie fali

https://ewf.h1.pl/student/?token=X5HJ0qumpkiJmfUNxrmHvEvwh6shW0RwcvcZrgH0o71RvWJxHu

Język polski  

Temat 4: Jak kulturalnie się porozumiewać?

Proszę zapoznać się z informacjami ze strony 302-303 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2/304.

Religia

Temat: Wakacje z Panem Jezusem.
Ułóż modlitwę dziękczynną za rok szkolny oraz błagalną o opiekę w czasie wakacji.

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (15.06 – 19.06)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Działania na liczbach – ułamki dziesiętne – karta pracy dostępna na platformie.

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Piramida pokarmowa- jak zdrowo się odżywiać

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Historia

Temat: Tajemnice sprzed wieków- Kiedy bije dzwon Zygmunta ?

Przeczytaj temat ,, Tajemnice sprzed wieków- Kiedy bije dzwon Zygmunta ? Strona 64-65.

Wyjaśnij co w języku polskim oznacza wyrażenie ,,od wielkiego dzwonu”.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski

Temat 1: Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie?

Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 286 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2,3/287 z podręcznika.

Plastyka

Różnorodne odmiany dzieł sztuki secesji.

PIĄTEK

Historia

Temat: Nowe potęgi europejskie- utrwalenie wiadomości

Przeczytaj temat ,, Nowe potęgi europejskie „ strona 138-142.

Wymień reformy, które przeprowadził władca Prus Fryderyk II Wielki.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski

Writing skills. Pisanie opowiadania

Przeczytaj tekst opowiadania z zadania 6/ 109 strona a następnie uzupełnij zadania 7,8, 9 oraz 10. Na podstawie zadania 6 oraz notatek z zadania 10 napisz własne opowiadanie

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski

Temat 2: Typy zdań złożonych współrzędnie- ćwiczenia.

Na dzisiejszej lekcji będziecie doskonalić  umiejętności z naszego poprzedniego spotkania. Proszę wykonać ćwiczenia 10/60 oraz 12,13,14/61 z zeszytu ćwiczeń.

Geografia

Temat: Relacje Polski z sąsiadami

Przeczytaj temat ,, Relacje Polski z sąsiadami ” strona 168-172.

Wypisz euroregiony znajdujące się na obszarze Polski.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia koordynacyjne z wykorzystaniem własnego ciała.
https://ewf.h1.pl/student/?token=hlduaHKE3rxUpUVFpfDVNj5SnOuNJT5WAaAc5eCsdSd6v3Jc8Z

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (08.06 – 12.06)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Powtórzenie wiadomości dot. liczb całkowitych. Karta praca będzie dostępna na platformie. Do zobaczenia.

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Poznajemy siebie- autoprezentacja

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams

Historia

Temat: Od absolutyzmu do republiki- powtórzenie

Rozwiąż zadania 2 i 3 ze strony 150

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 1: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści przedstawia przygody bohaterów znanych z mitologii lub z Biblii, na przykład przeniesionych w czasy współczesne.

Proszę zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi tego tematu ze strony 269 oraz przykładowym opowiadaniem ze strony 270 z podręcznika , a następnie wykonać ćwiczenie 3,4,6/271.

Plastyka

RZEŹBA W MYDLE- zajęcia praktyczne.

WTOREK

Język polski 

Temat 2: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści – doskonalenie.

Na tej lekcji będziecie doskonalić swoje umiejętności redagowania opowiadania twórczego.

Proszę wykonać ćwiczenia 1,2/137 ; 3/138 oraz 7/140 z zeszytu ćwiczeń.

Dla chętnych- ćwiczenie 8/141.

Informatyka

Moment na zabawę. Poznajemy narzędzia webowe.

Język angielski 

The Famous Five. Vocabulary exercises. Ćwiczenia leksykalne

Przeczytaj tekst z zeszytu ćwiczeń z zadania 1/ 46 strona a następnie wykonaj zadania 2 i dopasuj osoby do ilustracji.

W podręczniku na stronie 124 wykonaj zadania 1 oraz 5. Przepisz do zeszytu wraz z tłumaczeniem wyrażenia z zadania 1.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia   

 Niebo-spotkanie z tymi, których kochaliśmy.
Modlitwa-  Litania do wszystkich świętych.
Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika  uzupełnijcie temat w ćwiczeniach.
Film Świętych Obcowanie https://youtu.be/4AxrC4o-5t8

Matematyka

Działania na liczbach – podsumowanie wiadomości. Karta pracy dostępna na platformie.

Muzyka

„Ludwig van Beethoven – Oda do radości”

ŚRODA

Matematyka

Działania na liczbach – ułamki zwykłe – podsumowanie wiadomości – karta pracy dostępna na platformie.

Wychowanie fizyczne

Nauka i doskonalenie startu wysokiego.

https://ewf.h1.pl/student/?token=sLv1ws8vevPekiQzzkxj8NkUoZZd3LhommWKp0ednAwcHcgvDI

Nauka i doskonalenie skoku w dal z miejsca

https://ewf.h1.pl/student/?token=sLv1ws8vevPekiQzzkxj8NkUoZZd3LhommWKp0ednAwcHcgvDI

Język polski

Temat 3: Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

Celem tej lekcji jest przypomnienie wiadomości i umiejętności  dotyczących rozpoznawania typów zdań złożonych

Proszę zapoznać  się z informacjami ze strony 283 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1,4,5/284 oraz 8/285.

Biologia

Temat: Ssaki-utrwalenie wiadomości

Na platformie  rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających i podsumowujących ssaki

PIĄTEK

Historia

Temat: Tajemnice sprzed wieków – Kto zwyciężył pod Wiedniem

Przeczytaj temat ,, Tajemnice sprzed wieków- Kto zwyciężył pod Wiedniem strona 118-119

Wyjaśnij znaczenie słów ,,Venimus, vidimus, Deus vicit”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski 

Reading comprehension. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj tekst z podręcznika na stronie 108. Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki a

następnie uzupełnij zadania 2 i 3 /108 strona

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadanie 1/ 47 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język  polski  

Temat 4: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie -ćwiczenia.

Celem tej lekcji jest doskonalenie  Waszych umiejętności dotyczących zdania złożonego.

Proszę o wykonanie ćwiczeń 1/56;,3,4/57 oraz 7,8,9/59 z zeszytu ćwiczeń.

Geografia

Temat:  Współczesne problemy Ukrainy

Przeczytaj temat ,, Współczesne problemy Ukrainy ” strona 152-157.

Na podstawie mapy strona 154 wymień obszary nad którymi Ukraina utraciła kontrolę w wyniku konfliktów w latach 2014-2018.

Opisz zmiany ludności Ukrainy na przestrzeni lat 1990-2017

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Naukapozycji przemieszczającego się kraba( Animal Flow )

Uaktywnienie dwóch półkul mózgowych. Koordynacja. Wzmacnianie obręczy barkowej. Wzmacnianie mięśni posturalnych. Odciążenie kręgosłupa.

https://ewf.h1.pl/student/?token=e0iX3RbHzyBusahsmYXT6dKTFEETHroDYiIZI01gnQ2dkG3nEI

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (01.06 – 05.06)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Odżywianie – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji będziecie rozwiązywać zadania dotyczące produktów spożywczych. Na początek proszę zapoznajcie się z informacjami podanymi w tabeli na stronie 210, a następnie wykonamy zadania: 1, 2 strona 210.

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Dzień Dziecka w naszej klasie

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Historia

Temat: Omówienie i poprawa diagnozy przedmiotowej historii

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 1: Motywy biblijne.

Biblia zajmuje bardzo ważne miejsce w kulturze. Warto więc poznać motywy biblijne,aby móc zrozumieć dzieła różnych twórców.

Proszę zapoznać się z motywami biblijnymi ze strony 248-249 z podręcznika , a następnie wykonać ćwiczenia 2,4,5,9/250.

Plastyka

Świat rzeczy pięknych i użytecznych. Sztuka użytkowa.

WTOREK

Język polski 

Temat 2: Czy ziarno wyda plon? -„Przypowieść o siewcy”.

Na dzisiejszej lekcji poznacie utwór, który jest przypowieścią.

Na początku proszę zapoznać się nową wiadomością ze strony 251, a następnie z treścią fragmentu Ewangelii według Świętego Mateusza.

Następnie proszę wykonać ćwiczenia 2,3/251 oraz 4,6,7/252.

Informatyka

Poznajemy narzędzia webowe.

Język angielski 

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenia gramatyczne

Przypomnij sobie informacje na temat użycia czasów Past Simple oraz Past Continuous a

następnie wykonaj w zeszycie zadanie 6/ 104 strona z podręcznika oraz zadania online:

https://www.ang.pl/cwiczenia/1803/past-simple-zastosowanie

https://www.ang.pl/cwiczenia/847/past-simple-zastosowanie

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia   

Jak żyć, by nie okazać się zbyt lekkim- rzeczy ostateczne.
Modlitwa za osoby cierpiące w czyśćcu.Zapoznanie z tematem w podręczniku i wykonanie poleceń w ćwiczeniach.
Zapamiętanie co to jest kościół uwielbiony,cierpiący i pielgrzymujący.

Matematyka

Odżywianie – ćwiczenia. Dziś będziecie doskonalić obliczenia związane z tematem. Wykonamy ćwiczenia na stronie 159, 160. Spotykamy się na platformie.

Muzyka

Zaśpiewajmy, zagrajmy, zatańczmy razem! Wartość wspólnego muzykowania – podręcznik, lekcja 28.

ŚRODA

Matematyka

Matematyka na co dzień – powtórzenie wiadomości. Na tej lekcji powtórzycie i utrwalicie umiejętności, które poznaliście w VIII dziale. Karta pracy będzie dostępna na platformie. Do zobaczenia na lekcji.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do stania na rękach ( etap II ).

https://ewf.h1.pl/student/?token=lEQcygCCdPx5NeJm00P63mlo4KDZOBDmaCnq8QL724ReNuCySK

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do stania na rękach ( etap III ).

https://ewf.h1.pl/student/?token=zmhlGAqih0PP5lTvNhijAqh5eSWzMnGjkBTu86IokUXzTnw7hn

Język polski

Temat 3: Ludzka dobroć – „Miłosierny Samarytanin’.

Na dzisiejszej lekcji poznacie przypowieść o Samarytaninie (fragment Ewangelii według Świętego Łukasza).

Proszę zapoznać się z jej treścią (podręcznik strona 252), a następnie wykonać ćwiczenia 1-8/253.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków

Przeczytaj informacje z załącznika

Obejrzyj z prezentacji zdjęcia przedstawicieli ssaków ttps://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk

Na lekcji on-line na platformie rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń, zadanie pracy domowej

CZWARTEK

Język angielski     

Going to/ Will. Present Perfect tense. Ćwiczenia gramatyczne

Przypomnij sobie informacje na temat użycia konstrukcji Going to oraz will a następnie wykonaj zadania 3 i 4 /106 strona z podręcznika.

Przypomnij sobie informacje na temat użycia czasu Present Perfect i wykonaj zadania 5 i 6/106 strona z podręcznika oraz 4/45 w zeszytach ćwiczeń

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Technika

Mechanika i mechatronika w życiu codziennym

Matematyka

Matematyka na co dzień – sprawdzian. Moi drodzy proszę, abyście byli dostępni na platformie Office w czasie naszej lekcji matematyki. W tym czasie połączymy się online w celu przeprowadzenia kontroli wiadomości z działu „Matematyka na co dzień”.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do przewrotu w tył.

https://ewf.h1.pl/student/?token=YEIirOqNSmNfe6D24U4SZVTCFXAmdhTpo41FutoELUnPrT2kT5

Język polski  

Temat 4: Korzystanie z talentu -Przypowieść o talentach”.

Przypowieść o talentach to fragment Ewangelii według Świętego Mateusza.

Proszę zapoznać się z jej treścią (podręcznik ,strona 254) ,a następnie wykonać ćwiczenia 1-8/255.

Religia

Jezus -król, inny niż wszyscy.
Modlitwa ,,Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!”
Analiza tekstu biblijnego- J18,33-37
Uzupełnienie tematu w ćwiczeniach.

PIĄTEK

Historia

Temat: Upadek Rzeczypospolitej- powtórzenie wiadomości

Rozwiąż zadania 3 i 4 strona 182

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski 

Grammar exercises. Ćwiczenia gramatyczne

Wykonaj zadania online:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit8/?cc=pl&selLanguage=pl

Język  polski  

Temat 5: Wartość przygotowań -’Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych”.

Dzisiaj już ostatnia przypowieść- fragment Ewangelii według Świętego Mateusza.

Proszę zapoznać się z jej treścią (podręcznik ,strona 255), a następnie wykonać ćwiczenia 1-4/256.

Geografia

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji

Przeczytaj temat ,,Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji ” strona 138- 144

Na podstawie wykresu strona 143 opisz ruch turystyczny w Czechach i na Słowacji.

Wymień walory kulturowe i przyrodnicze Czech i Słowacji.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia profilaktyki bólu nadgarstka i ręki. Wzmacnianie mięśni przedramienia, sprawdzanie zespołu kanału nadgarstka.

https://ewf.h1.pl/student/?token=xkBkGK5OdM2wEUacAmxwprLqMGNZvK633g4U4ymzoOCpBB8f47

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (25.05 – 29.05)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Działki, domy i mieszkania – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy na tej lekcji będziecie wykonywać obliczenia praktyczne związane z obwodami, polami, kosztem działek, domów i mieszkań. Na początek proszę zapoznajcie się z przykładami na stronie 199. Następnie wykonamy zadanie 1 i 2 ze strony 200. Do zobaczenia.

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Dzień Matki i Ojca- Mamo, Tato kocham was

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Historia

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu ,, Rewolucja francuska i okres napoleoński ”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Będzie tam dostępny sprawdzian wiadomości z działu ,, Rewolucja francuska i okres napoleoński ”

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 1: Co było na początku?- „Stworzenie świata”.

Biblia to zbiór ksiąg religijnych uznawanych przez chrześcijan za święte.

Dzisiaj będziecie pracować w oparciu o fragment Księgi Rodzaju z Biblii Tysiąclecia.

Na początku proszę przeczytać fragment „Stworzenie świata” ze strony 238 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2/240 oraz 4/241 z podręcznika.

Po wykonaniu tych ćwiczeń proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 241 dotyczącą powtórzenia i wykonać ćwiczenie 3/240.

Plastyka

Architektura jako dziedzina sztuki – cechy charakterystyczne. 

WTOREK

Język polski 

Temat 2: Jaki obraz Boga wyłania się z tekstu Joanny Kulmowej „Człowiek żeby patrzał”?

Dzisiaj pracujemy z tekstem poetyckim.

Proszę zapoznać się z treścią wiersza ze strony 241, a następnie wykonać ćwiczenia 1-4/242.

Jakie inne cuda-niewymienione w tekście-możesz oglądać na co dzień? Opisz kilka z nich. Użyj epitetów i porównań.

Informatyka

Czar szkolnych lat. Przygotowanie pamiątkowego albumu – zadanie projektowe. Podręcznik 118. 

Wykorzystujemy chmurę internetową i pocztę elektroniczną do pracy przy wspólnym projekcie. 

Język angielski 

Mystery. Vocabularyexercises. Ćwiczenia leksykalne

Dopasuj słownictwo z ramki z zadania 1 z podręcznika ze strony 101 do odpowiednich ilustracji. Zapisz słownictwo w zeszycie

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 1,2,4 oraz 5 na stronie 43

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia   

 Jak okazać im miłość? Dzień Matki i Dzień Ojca.
Modlitwa za rodzinę.
Wykonanie poleceń w ćwiczeniach.

Matematyka

Działki, domy i mieszkania – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalimy obliczanie pól, obwodów, zamianę jednostek. Wykonamy ćwiczenia ze strony 154, 155. Do zobaczenia

Muzyka

Cztery pory roku z maestro Vivaldim. Życie i twórczość Antonia Vivaldiego podręcznik, lekcja 26. 

ŚRODA

Matematyka

Podróż – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na dzisiejszej lekcji będziecie odczytywać informacje z rysunków, tabel i wykonywać obliczenia związane z podróżami. Proszę zapoznajcie się z przykładami z podręcznika, a następnie wykonamy zadania 1-5 strona 205, 206. Do zobaczenia.

Wychowanie fizyczne

Nauka ćwiczeń przygotowujących do stania na rękach

https://ewf.h1.pl/student/?token=ambPabfzcAgxIhYamxbAthghbF4dI5N5WkNVhihMm5Ys9FgwqJ

Zabawa kształtująca koordynację oraz orientację ruchowo-przestrzenną.

https://ewf.h1.pl/student/?token=qreIREm79Z7YSRpaJreFo8zuDIECY4jopN7KJrn5meRdcf0V0F

Język polski

Temat 3: Pierwsi ludzie-A.Kamieńska „Książka nad książkami”.

Na początku proszę zapoznać się z treścią tekstu ze strony 242, a następnie wykonać  ćwiczenie 1,2/243 oraz 4,6,7/244.

Biologia

Temat: Ssaki-kręgowce, które karmią młode mlekiem

Obejrzyj prezentację https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF

Informacje dotyczące tematu, rozwiązywanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń na lekcji on-line

CZWARTEK

Język angielski     

Zuzia and friends. Ćwiczenia w mówieniu

Przeczytaj dialog Zuzia and friends z podręcznika na stronach 102 i 103 a następnie przepisz do zeszytu wyrażenia z zadania 4 i odszukaj ich znaczenie w tekście. Następnie wykonaj zadania 2,5 oraz 6 /103 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Technika

RYSUNEK TECHNICZNY – test. 

Matematyka

Podróż – utrwalenie. Dziś utrwalimy wykonywanie obliczeń i odczytywanie informacji związanymi z podróżami. Wykonamy ćwiczenia na stronie 156-158. Do zobaczenia.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do przewrotu w przód

https://ewf.h1.pl/student/?token=H6baSVCFPiE6nuJIGFXcv5gfZlemHXolWcPhFLWNB5GUET0RIM

Język polski  

Temat 4: Punkt widzenia – Mark Twain „Pamiętniki Adama i Ewy”.

Na początku proszę przeczytać fragmenty „Pamiętników Adama i Ewy” ze strony 245 z podręcznika.

Następnie proszę wykonać ćwiczenie 2/246 oraz 3,4,5/247.

Po zapoznaniu się z nową wiadomością dotyczącą pamiętnika ,proszę wykonać ćwiczenie 6/247.

Religia

Temat 62 Dzień Dziecka- moje prawa i obowiązki.
 Analiza fr Pisma świętego.
Omówienie praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.
Uzupełnianie tematu w ćwiczeniach.
Modlitwa w intencji dzieci.

PIĄTEK

Historia

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu z działu ,, Rewolucja francuska i okres napoleoński

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski 

Presentsimple vs presentcontinuous. Ćwiczenia gramatyczne

Przypomnij sobie informacje na temat użycia czasów Present Simple oraz PresentContinuousa następnie wykonaj w zeszycie zadania 1,3 /104 z podręcznika oraz zadania 1 i 2 /45 strona w zeszytach ćwiczeń

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język  polski  

Temat 5: Mój pamiętnik.

Dla Adama i Ewy wszystko było nowe. Wyobraź sobie, że jesteś jedną z pierwszych osób na świecie. Przygotuj wpis do pamiętnika z dwóch dni i prześlij go na platformie. Prace omówimy w czasie naszego spotkania.

Geografia

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec

Przeczytaj temat ,, Zmiany w przemyśle Niemiec ” strona 130- 137

Na podstawie wykresu strona 132 opisz strukturę zatrudnienia w przemyśle w Niemczech.

Opisz zmiany w przemyśle, które dokonały się w Niemczech od lat 60. XX wieku. Wyjaśnij przyczyny tych zmian.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia profilaktyki bólu głowy. Wzmacnianie i rozciąganie mięśni szyi

https://ewf.h1.pl/student/?token=ZcBUOG9qezoDbFsh82awhk2At0QsTaKNvNAUeLVRtq8o3Sg5DC

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (18.05 – 22.05)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Matematyka i my – sprawdzian (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy proszę, abyście byli dostępni na platformie Office w czasie naszej lekcji matematyki. W tym czasie połączymy się online w celu przeprowadzenia kontroli wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Miejsce Polski w Europie

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Historia

Temat: Omówienie diagnozy przedmiotowej z historii

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 1: Określenia w zdaniu- przydawka, dopełnienie, okolicznik.

Na dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie wiadomości dotyczące określeń, czyli przydawki, dopełnienia i okolicznika.

Na początku proszę przypomnieć sobie wiadomości ze strony 164 z podręcznika ,a następnie wykonać ćwiczenia 10/164 oraz 11-14/165.

Plastyka

JAK POWSTAJE RZEŹBA?

Dzisiaj przyjrzymy się jak powstaje rzeźba. W tym celu wraz z bohaterką filmu, który wam udostępnię, złożymy wizytę w Centrum Rzeźby Polskiej.

WTOREK

Język polski 

Temat 2: Przydawka, dopełnienie, okolicznik- ćwiczenia.

Celem tej lekcji jest doskonalenie Waszych umiejętności związanych z określeniami.

Proszę o wykonanie ćwiczeń 12,13/45 oraz 14-18/47. Pracujemy na platformie

Informatyka

Czar szkolnych lat. Przygotowanie pamiątkowego obrazu w Gimpie – zadanie projektowe.

Język angielski 

Animals. Nazwy zwierząt. Ćwiczenia leksykalne

Wydrukuj i rozwiąż zadania 1,2,3,4 i 5 na stronie 1 oraz zadania 1, 2 i 3 na stronie 2 zamieszczone na Kartach Pracy Animals

Odpowiedzi na zadania 2 oraz 3 ze strony 2 proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia   

Temat Setna rocznica urodzin Jana Pawła II
Film o Świętym Janie Pawle II
https://youtu.be/2luPuThCeSY

Matematyka

Matematyka i my – omówienie i poprawa zadań. Na zajęciach omówimy zadania ze sprawdzianu. Ewentualnie będzie możliwość poprawy swojej oceny.

Muzyka

Najpiękniejsze piosenki na Dzień Mamy.  

 Idealna playlista na Dzień Matki: do słuchania i śpiewania, bo przecież znamy je na pamięć…

ŚRODA

Matematyka

Zakupy – wprowadzenie. Moi drodzy, zaczynamy ostatni dział „Matematyka na co dzień”. Na tej lekcji będziecie rozwiązywać zadania dotyczące zakupów, będziecie ustalać koszt zakupów, obliczać ile towaru można kupić za daną kwotę itp. Proszę o zapoznanie się z rozwiązanymi przykładami na stronie 195 – 196, a następnie wykonamy zadania 1, 2, 3 strona 196. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne 

Doskonalenie ćwiczeń kształtujących i rozwijających koordynację ruchową z wykorzystaniem dowolnej piłki- cz. 1 filmu

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSfXcTzRth1Thk&cid=6AA5C18094234125&id=6AA5C18094234125%21634&parId=root&o=OneUp

Ćwiczenia mobilizujące i rozciągające ciało podczas przerwy od nauki z wykorzystaniem urządzeń domowych

https://ewf.h1.pl/student/?token=gg5YV35urzlQjbPxo43PV38sCq4Wyy3wLobzCJxp5us8wxyKqt

Praca domowa

Proszę znaleźć informacje i wymienić minimum 4 testy sprawności fizycznej. Odpowiedzi proszę odesłać na platformę do 22.05.2020.

Język polski

Temat 3: Wykres zdania pojedynczego.

Na dzisiejszej lekcji będziemy sporządzać wykresy zdania pojedynczego.

Proszę o zrobienie ćwiczenia 9/163 z podręcznika oraz 19/48 z zeszytu ćwiczeń.

Pracujemy na platformie.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków

Obejrzyj prezentacje, przygotuj informacje z dostępnych źródeł o wybranym gatunku ptaka (do zeszytu) https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1HPuhFcq

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

Na platformie omówienie tematu oraz prezentacje prac uczniów

CZWARTEK

Język angielski     

Revision. Powtórzenie wiadomości

Wydrukuj i rozwiąż części B testów znajdujących się na Kartach pracy animals słownictwo i gramatyka

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 36

Technika

Tworzę przez cały rok – Mój pomysł na prezent dla Mamy.

Matematyka

Zakupy – utrwalenie. Na dzisiejszej lekcji w dalszym ciągu będziecie dokonywać obliczeń dotyczących zakupów. W celu utrwalenie wykonamy ćwiczenia na stronie 151 – 152. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia siłowe z niewielkim obciążeniem. Doskonalenie techniki podnoszenia ciężkich przedmiotów- cz. 2 filmu

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSfXcTzRth1Thk&cid=6AA5C18094234125&id=6AA5C18094234125%21634&parId=root&o=OneUp

Język polski  

Temat 4: Podsumowanie wiadomości o częściach zdania -podsumowanie.

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy i utrwalimy wiadomości dotyczące części zdania.

Na zakończenie naszego spotkania napiszecie kartkówkę. 

Religia

Życie oddane za Boga i Ojczyznę.
Po zapoznaniu się z tematem wykonaj polecenia w zeszycie ćwiczeń.
Modlitwa za Ojczyznę.

PIĄTEK

Historia

Temat: Jak rozpoczęła się rewolucja amerykańska ?

Przeczytaj temat ,, Jak rozpoczęła się rewolucja amerykańska ? ” strona 148-149

Opisz jak rozpoczęła się rewolucja amerykańska.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski 

KARTKÓWKA ( stopniowanie przymiotników, nazwy zwierząt)

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język  polski  

Temat 5: Jak urozmaicić wypowiedź twórczą?

Jak już wiecie wypowiedź twórcza to zarówno opowiadanie, w którym przedstawiasz całkowicie wymyślone wydarzenia, jak i tekst odwołujący się do treści lektury.

Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak taką wypowiedź urozmaicić.

Proszę zapoznać sie  z informacjami ze strony 171 z podręcznika oraz przykładowym opowiadaniem ze strony 172, a następnie wykonać ćwiczenie 1,6/173.

Wyobraź sobie, ż e przez dwa tygodnie nie ma w ogóle prądu. Napisz opowiadanie o tym, co się dzieje wtedy w Twoim domu. Pracę prześlij na platformie.

Geografia

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu ,,Gospodarka Europy”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test z działu ,, Gospodarka Europy”

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w leżeniu

https://ewf.h1.pl/student/?token=DKgEWYRoJKeP2OQPf090w1SUpsmNovgDIAZBTbrDaArCq8aH6m

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (11.05 – 15.05)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Powtórzenie wiadomości z klasy VI. Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca naszego podręcznika. Z tego względu powtórzymy wiadomości, które poznaliście w klasie V, a jutro napiszcie test dla uczniów kończących naukę w klasie VI. Proszę o obecność na lekcji. Do zobaczenia na platformie.

Zajęcia z wychowawcą

Moja okolica jest piękna. Zajęcia na platformie Office.

Historia

Temat: Diagnoz przedmiotowa z historii

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test diagnozujący dla uczniów kończących naukę w klasie VI

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 1: Ostatnie spotkanie z lekturą „Tajemniczy ogród” F.H.Burnett- podsumowanie.

Dzisiejsza lekcja pozwoli nam na podsumowanie pracy z lekturą ,która towarzyszyła nam przez ostatni tydzień. Spotykamy się na platformie edukacyjnej.

Plastyka

Rzeźba jako dziedzina sztuki – cechy charakterystyczne. Tworzenie formy rzeźbiarskiej na temat „Polski symbol narodowy”.

WTOREK

Język polski 

Temat 2: Co już wiemy o częściach zdania?

Na dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie główne części zdania, czyli podmiot i orzeczenie.

Na rozgrzewkę proszę wykonać ćwiczenie ze strony 161 z podręcznika. Następnie przypomnieć sobie wiadomości o podmiocie i orzeczeniu ze strony 161

Czas na ćwiczenia. Proszę zrobić ćwiczenia nr 1/161, 2/162(podręcznik) oraz 2/41;3,4,5/42(ćwiczeniówka).

Informatyka

Zdjęć cięcie-gięcie. Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć. Podręcznik str. 108

Tworzymy w programie GIMP skomplikowane fotomontaże, np. wklejając własne zdjęcia do obrazów pobranych z Internetu.

Język angielski 

Animals. Nazwy zwierząt.

Przypomnij sobie nazwy zwierząt:

1https://learningapps.org/5232439

2https://learningapps.org/2015320

3https://learningapps.org/2044150

4https://learningapps.org/1185278

zagraj  w grę:

5https://learningapps.org/1545365

Obejrzyj fiszki, zagraj w dopasowania i wykonaj test:

https://quizlet.com/55307042/steps-plus-3-unit-3-flash-cards/

Zapisz w zeszycie słownictwo sprawiające Ci trudności

Religia   

Temat 45 Liturgia dla Boga i człowieka.
Modlitwa do Matki Bożej.
Po zapoznaniu się z tematem proszę uzupełnić zagadnienia w ćwiczeniach.
Poszukać informacji i napisać co to jest liturgia godzin.

Matematyka

Test po klasie VI (zapisać do zeszytu). Moi drodzy, dziś omówimy zadania testowe dla uczniów kończących naukę w klasie VI, a następnie napiszecie test diagnozujący. Proszę o obecność wszystkich uczniów.

Muzyka

Z dziejów muzyki –barok. Jan Sebastian Bach. Podręcznik 142.

Najważniejsze wydarzenia z życia J.S. Bacha oraz formy muzyczne, których był mistrzem.

ŚRODA

Matematyka

Plan, mapa i skala – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalimy wiadomości dotyczące obliczeń na planie i mapie. Wykonamy ćwiczenia na stronie 145 – 146. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne 

Rozwijanie cech motorycznych podczas ćwiczeń na torze sprawnościowym ( cz.I filmu )

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKDJuH4dcLMXSnA&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215572&parId=root&o=OneUp

Rozciąganie statyczne po treningu- jak uniknąć kontuzji?

Zadanie domowe na ocenę celującą ( dla chętnych ).

Proszę nagrać dowolną techniką ( smartfonem, kamerą, aparatem fotograficznym ), krótki filmik z osobiście przez siebie wykonanymi ćwiczeniami fizycznymi, w formie rozgrzewki bądź innej własnej aktywności fizycznej. Pracę proszę przesłać na platformę.

Język polski

Temat 3: Podmiot -uzupełnienie wiadomości.

Na początku proszę zapoznać się z nowa wiadomością ze strony 162 z podręcznika ,a następnie wykonać ćwiczenia 4/162 i 6/163 z podręcznika oraz 6,7/43 z zeszytu ćwiczeń. Zadanie nr 8/43 proszę przesłać na platformie.

Biologia

Temat: Test dla uczniów kończących naukę w klasie 6-diagnoza

CZWARTEK

Język angielski     

Comparative and superlative adjectives. Stopniowanie przymiotników

Przypomnij sobie zasady stopniowania przymiotników regularnych i nieregularnych:

https://www.ang.pl/gramatyka/przymiotniki/stopniowanie

https://www.ang.pl/gramatyka/przymiotniki/stopniowanie-opisowe

https://www.ang.pl/gramatyka/przymiotniki/stopniowanie-wyjatki

a następnie wykonaj zadania:

https://www.ang.pl/cwiczenia/825/stopniowanie-przymiotnikow

https://www.ang.pl/cwiczenia/1782/stopniowanie-opisowe-przymiotnikow

1 https://learningapps.org/2196224

Podaj stopień wyższy i najwyższy przymiotników: modern, easy, nice, good , beautiful

Prześlij odpowiedzi na maila: : malawski-marcin@tlen.pl  lub platformę Office 365

Technika

Nowoczesny świat techniki. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń i robotów w przemyśle. Podręcznik str. 60.

Matematyka

Matematyka i my – powtórzenie wiadomości. Moi drodzy, zakończyliśmy dział „Matematyka i my”. Na dzisiejszej lekcji powtórzymy wiadomości z tego działu.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie rzutów różnymi przedmiotami na odległość i do celu ( cz.II filmu )

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKDJuH4dcLMXSnA&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215572&parId=root&o=OneUp

Język polski  

Temat 4: Orzeczenie imienne.

Na dzisiejszej lekcji  poznacie nowy rodzaj orzeczenia -orzeczenie imienne.

Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 163,a następnie wykonać ćwiczenie 7/163 z podręcznika i 10 ,11/44 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat 46: Boże Ciało – odwiedziny Boga.
Modlitwa fr Pisma świętego z podręcznika.
Praca z zeszytem ćwiczeń.
Zapamiętać  czym jest Eucharystia.

PIĄTEK

Historia

Temat: Powtórzenia wiadomości z działu ,,Rewolucja francuska i okres napoleoński

Przeczytaj podsumowane wiadomości z działu ,, Rewolucja francuska i okres napoleoński „ strona 214.

Rozwiąż zadania 1, 3, 5 i 7

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski 

Comparative and superlative adjectives.Ćwiczenia gramatyczne

Przypomnij sobie zasady stopniowania przymiotników i wykonaj poniższe zadania:

1 https://learningapps.org/2853189

2 https://learningapps.org/4071172

3 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit3/01?cc=pl&selLanguage=pl

4 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit3/02?cc=pl&selLanguage=pl

5 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit3/03?cc=pl&selLanguage=pl

6 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit3/04?cc=pl&selLanguage=pl

Odpowiedzi na zadania 4 oraz 5 proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

UWAGA! W PRZYSZŁYM TYGODNIU KRÓTKI SPRAWDZIAN ZE   SŁOWNICTWA I STOPNIOWANIA PRZYMIOTNIKÓW

Język  polski  

Temat 5 : Test diagnozujący po klasie VI.

Na dzisiejszej lekcji napiszecie test sprawdzający Waszą wiedzę i umiejętności nabyte w klasie VI. Test udostępnię Wam w czasie naszej lekcji .Proszę wszystkich o obecność na platformie edukacyjnej.

Geografia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ,,Gospodarka Europy”

Przeczytaj podsumowanie z działu ,, Gospodarka Europy” strona 125-126.

Wykonaj zadania 1, 2, 3 i 6strona 127- 128

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Sprawdzian zdolności motorycznych https://www.youtube.com/watch?v=F8yN2kgmOEA

ZADANIA DLA WAS NA ÓSMY TYDZIEŃ (4.05 – 8.05)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Prędkość, droga, czas część 2 – ćwiczenia (zapisać temat do zeszytu). Na dzisiejszej lekcji będziecie doskonalić umiejętność obliczeń praktycznych dotyczących prędkości, drogi i czasu. Proszę o wykonanie zadania 2 i 3 ze strony 171. Do zobaczenia na platformie.

Zajęcia z wychowawcą

Sport w życiu człowieka. Zajęcia na platformie Office.

Historia

Temat: Księstwo Warszawskie

Przeczytaj temat ,, Księstwo Warszawskie ” strona 207-211.

Przedstaw okoliczności, w jakich powstało Księstwo Warszawskie.

Praca z mapą. Powiedź, jak w 1809 roku zmieniło się terytorium Księstwa Warszawskiego.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 1: Elementy świata przedstawionego w powieści „Tajemniczy ogród” F.H.Burnett.

Zaczynamy pracę z lekturą.

Celem dzisiejszej lekcji będzie określenie elementów świata przedstawionego w utworze- czas i miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia.

Temat zrealizujemy wspólnie na platformie. Proszę o to, aby mieć przy sobie lekturę.

Plastyka

Zapoznanie z nową dziedziną sztuki- grafiką. Podręcznik str. 58.

Wykonaj ćwiczenie 3. str. 70.

WTOREK

Język polski 

Temat 2: Na spotkanie z tajemnicą – „Tajemniczy ogród” F.H.Burnett.

Nasza dzisiejsza praca będzie oparta na karcie pracy, którą umieściłam na platformie. Proszę o jej uzupełnienie i odesłanie.

Informatyka

Tort ma warstwy i cebula ma warstwy. O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw. Podręcznik str. 102.

Tworzymy  proste rysunki, wykorzystując podstawowe narzędzia z przybornika programu Gimp.

Wykonaj ćwiczenie 2 str. 107.

Język angielski 

Writing an invitation. Ćwiczenia w pisaniu

Przeczytaj dialogi w ćwiczeniu 1/53 strona w podręczniku a następnie pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania.

Przepisz do zeszytu tabelkę ze strony 57 w podręczniku z użyciem przyimków in,on,at a następnie uzupełnij zadanie 8/ 57 strona.

Przeczytaj zaproszenie na urodziny na stronie 57 w podręczniku a następnie napisz podobne zaproszenie na swoją imprezę w zeszycie.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia   

Temat 60-Pozdrowienie Chrystusa-okazywanie religijności.
Pozdrowienia chrześcijańskie -praca z tekstem.
Wykonywanie zadań w ćwiczeniach. 

Matematyka

Korzystanie ze wzorów – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy, na tej lekcji będziecie korzystać z nieskomplikowanych wzorów, obliczać wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych wartości, zapisywać proste wyrażenia algebraiczne. Na początek proszę zapoznajcie się z informacjami z podręcznika na stronie 175. Następnie wykonamy zadanie 1 ze strony 177 po 3 przykłady z każdego poziomu.

Muzyka

Powietrzna muzyka.  Instrumenty dęte w muzyce zespołowej. podręcznik, lekcja 24

• Zaśpiewamy w grupie piosenkę Orkiestry dęte

• Realizacja układu ruchowego do piosenki

• Omówimy specyfikę orkiestry dętej

ŚRODA

Matematyka

Korzystanie ze wzorów – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalimy wiadomości z wczorajszej lekcji. Dziś wykonamy ćwiczenia na stronie 142. Wybrane osoby poproszę o zaprezentowanie swoich rozwiązań na platformie, a następnie napiszecie kartkówkę z tego tematu. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne 

Doskonalenie techniki biegu po prostej podczas Małej Zabawy Biegowej. Pomiar tętna spoczynkowego i powysiłkowego.

Proszę podawać wyniki badań tętna w sposób zalecony w filmie, w komentarzach na platformie Microsoft Teams.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMSS5RDMt%2D9mpHY&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215571&parId=root&o=OneUp

Wirtualne Muzeum Sportu i Turystyki- projekcja filmu „ Igrzyska, których nie było”

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/856-lekcja-on-line-igrzyska-ktorych-nie-bylo

praca domowa– proszę na podstawie linku https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/  napisać i przesłać nazwy minimum 10 dyscyplin sportu, które uda wam się znaleźć w muzeum)

Język polski

Temat 3: Dzieje pewnej dziewczynki – „Tajemniczy ogród” F.H.Burnett.

Na dzisiejszej lekcji prześledzimy dzieje Mary. Proszę  ułożyć plan wydarzeń, które dotyczą losów głównej bohaterki oraz uzupełnić i przesłać kartę pracy, którą umieściłam na platformie.

Biologia

Temat: Ptaki -kręgowce zdolne do lotu

Obejrzyj prezentację, zwróć uwagę na przystosowania ptaków do lotu, narysuj budowę pióra, napisz podział piór

Lekcja on-line tam będą udostępnione karty pracy i omówienie tematu

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

CZWARTEK

Język angielski     

Revision. Powtórzenie wiadomości

Z podręcznika ze strony 59 wykonaj zadania 2,4 oraz 6 a następnie ze strony 61 wykonaj zadania 1,3 oraz 6

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Technika

Elementy elektroniki . Podręcznik str. 54.

•Urządzenia elektroniczne w najbliższym otoczeniu

•Rodzaje i przykłady elementów elektronicznych

•Zastosowanie elementów elektronicznych

•Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym

Matematyka

Plan, mapa i skala – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji nauczycie się posługiwać się planem, mapą i skalą, będziecie obliczać odległości między obiektami na planie, mapie i w rzeczywistości. Proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku, a następnie wykonamy zadanie 1 po trzy przykłady z każdego poziomu na stronie 184 – 185. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Nauka stylu dowolnego „ na sucho”

Język polski  

Temat 4: Dlaczego początkowo nikt nie lubił Mary?

Na dzisiejszej lekcji będziemy pracować metodą metaplanu.

Wspólnie zastanowimy się:

1. Dlaczego początkowo nikt nie lubił Mary

2. Jak jest

3. Jak powinno być

4. Dlaczego nie jest tak, jak być powinno

5. Wnioski.

Religia

Temat 44- Fast food- na co wydaję zaoszczędzony czas?
Analiza tekstu biblijnego zamieszczonego w katechizmie.
Uzupełnianie ćwiczeń w temacie 44.

PIĄTEK

Historia

Temat: Tajemnice sprzed wieków- Zagadka śmierci Napoleona

Przeczytaj temat ,, Zagadka śmierci Napoleona” strona 212-213.

Opisz, jakie wydarzenie uznaje się za ostateczny koniec kariery politycznej i wojskowej Napoleona.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski 

Class Test. Test wiadomości

W dniu dzisiejszym odbędzie się Test z działu 4

Czas na napisanie Testu to 45min + 15min na przesłanie odpowiedzi

Test zostanie umieszczony na Zespole Klasa VI Język Angielski

Proszę o przesłanie odpowiedzi w ciągu 60 minut

Pod testem zostaną umieszczone informacje które zadania należy wykonać

Język  polski  

Temat 5: W tajemniczym ogrodzie -„Tajemniczy ogród” F.H.Burnett.

Na dzisiejszej lekcji będziemy realizować temat w oparciu o karty pracy, które przesyłam Wam na platformie. Proszę o ich odesłanie.

Karty pracy do uzupełnienia:

Dary ogrodu.

W sekretnym ogrodzie(druga część karty  „Dzieje pewnej dziewczynki”

Cudowne działanie ogrodu.

Geografia

Temat: Diagnoza przedmiotowa z geografii

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test diagnozujący dla uczniów kończących naukę w klasie VI

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Motoryka na wesoło- wykonuj ćwiczenia i bądź pierwszy na mecie!

( proszę o zmniejszenie ilości powtórzeń o jedną trzecią w porównaniu z tymi w linku )

Zajęcia artystyczne

Patriotyczny konkurs „Wykonaj polski symbol narodowy”. 

ZADANIA DLA WAS NA SIÓDMY TODADZIEŃ (27.04 – 30.04)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Procenty – ćwiczenia. Moi drodzy, na tej lekcji utrwalicie wiadomości dotyczące procentów. W tym celu proszę Was o wykonanie ćwiczeń: 1, 2, 3 strona 134 (ćwiczeniówka). Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Zajęcia z wychowawcą

Jak skutecznie powiedzieć ,, Nie” uzależnienia i nałogi. Zajęcia platformie Office.

Historia

Temat: Legiony Polskie we Włoszech

Przeczytaj temat ,, Legiony Polskie we Włoszech” strona 203-206.

Praca z tekstem źródłowym strona 204. Wyjaśnij, dlaczego Legiony Polskie powstały u boku Francji.

Określ kto i kiedy stworzył tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski

Temat 1: Na skrzydłach fantazji-podsumowanie działu 5.

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy i utrwalimy wiadomości i umiejętności z działu 5: środki stylistyczne, podtytuł, opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy, różne rodzaje wypowiedzeń, związki wyrazowe, wyrazy poza związkami, przecinek w zdaniu pojedynczym. Powtórzenie odbędzie się na platformie.

Plastyka

Malarstwo impresjonizmu i symbolizmu. Tworzymy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką impresjonizmu i symbolizmu. Podręcznik. str. 56.

WTOREK

Język polski

Temat 2: Internet -muzea w sieci.

Celem tej lekcji jest doskonalenie wiadomości i umiejętności przypomnianych na wczorajszej lekcji poprzez pracę z tekstem nieliterackim.

Na początku proszę przeczytać tekst ze strony 235 z podręcznika, a następnie wykonać w  zeszycie ćwiczenia 1-8/236 z podręcznika.

Informatyka

Aplikacja do edycji zdjęć. Szybki i intuicyjny sposób upiększania naszej „fotki”, albo skomponowania z nich atrakcyjnego kolażu wspomnień. 

Język angielski

Contable and uncountable nouns. Policzalne i niepoliczalne rzeczowniki

Przeczytaj informacje na temat rzezcowników policzalnych i niepoliczlnych:

https://www.ang.pl/gramatyka/rzeczowniki/policzalne-niepoliczalne

Przepisz do zeszytu notatkę z ćwiczenia 1 z podręcznika str 52 a następnie wykonaj zad 6 ze strony 52 z podręcznika.

Wykonaj ćwiczenia online:

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 4 / 24 strona

Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

Przeczytaj informacje z podręcznika ze strony 54 na temat Imperatives ( nakazy i zakazy) .

Zakazy tworzymy poprzez dodanie Don’t przed czasownikiem. Następnie wykonaj zadania 3 i 4 / 54 strona w podręczniku oraz zadanie online:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit4/05?cc=pl&selLanguage=pl

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 5/24 strona

Zadanie 6/24 strona jest zadaniem dla chętnych

Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia

Temat Dlaczego rodzice wymagają od swoich dzieci?
Rodzice i dzieci w Piśmie świętym- Czytanie i analiza tekstu biblijnego, -Na platformie Office
Jakie są prawa i obowiązki dzieci i rodziców?
Uzupełnienie tematu w ćwiczeniach.
Modlitwa – Wdzięczność rodzicom.
W ramach Tygodnia Biblijnego przeczytać fr Pisma Świętego.

Matematyka

Prędkość, droga, czas część 1 – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji poznacie trzy wielkości: prędkość, drogę i czas; nauczycie się interpretować prędkość jako drogę pokonaną w danej jednostce czasu, obliczać prędkość, długość drogi oraz czas. W tym celu proszę, abyście zapoznali się z informacjami w podręczniku na stronie 163, a następnie spróbować wykonać zadanie 1 strona 164 po 3 przykłady z każdego poziomu. Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Muzyka

Muzyka polska na Święto Konstytucji 3 Maja.

ŚRODA

Matematyka

Prędkość, droga, czas część 1 – ćwiczenia. Dziś utrwalicie rozwiązywanie zadań związanych z prędkością, drogą i czasem. W tym celu proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 137 (ćwiczeniówka). Wybrane osoby poproszę o zaprezentowanie swoich zadań na platformie.

Wychowanie fizyczne

Nauka kraula od A do Z- analiza oddechu, chwytu, przeniesienia
https://www.youtube.com/watch?v=xAn2DSXu1Q4&t=19s
Wirtualne zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki
https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/?fbclid=IwAR125g77nOQztJmsvxBsMNq-2sTo763treng-l3vTpBO5ng8WQHKog2WdSo
oraz nauka zastosowania węzłów w sporcie i turystyce (film)
https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/877-lekcja-on-line-wezly-odc-1

Język polski

Temat 3: Sprawdzian wiedzy i umiejętności (rozdział 5).

Na tej lekcji przeprowadzę sprawdzian wiedzy i umiejętności z rozdziału 5.

Proszę wszystkich o obecność na platformie w czasie naszej lekcji.

Biologia

Temat: Kręgowce zmiennocieplne-sprawdzian

Proszę o obecność  na platformie office ze względu na udostępnienie sprawdzianu o odpowiedniej godzinie.

CZWARTEK

Język angielski

Countable and uncountable nouns. Ćwiczenia gramatyczne

Przeczytaj i przepisz do zeszytu informacje z tabelek w zadaniach 1 i 2 / 54 strona oraz wykonaj zadania poniżej tabelek.

Następnie wykonaj zadanie online:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit4/04?cc=pl&selLanguage=pl

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 3/ 24 strona oraz zadania 1 i 2/ 25 strona

Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

      UWAGA. ZA TYDZIEŃ ODBĘDZIE SIĘ TEST Z DZIAŁU 4

Technika

Jak to działa?  Patriotyczna kokarda na Święto 3 Maja – zajęcia praktyczne.

Matematyka

Prędkość, droga, czas część 2 – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji będziecie doskonalić umiejętność obliczeń dotyczących prędkości, drogi i czasu. Proszę przeanalizujcie przykłady z podręcznika na stronie 168, a następnie spróbujcie wykonać zadanie 1 str. 170 – 171 po trzy przykłady z każdego poziomu. Wybrane osoby poproszę o zaprezentowanie swoich zadań na platformie.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia sprawnościowe w parach ( do wykonania z bratem, siostrą lub rodzicem)
https://www.youtube.com/watch?v=1hf7p2Rh2p4&feature=youtu.be

Język polski

Temat 4: A było to dobre -M.Blatton „Maszyna do wytwarzania dobrych uczynków”.

Rozpoczynamy dziś następny rozdział.

Na stronie 237 w podręczniku znajduje się obraz M. Blatton.

Przyjrzyj mu się, a następnie odpowiedz na pytania 1-3/237.

Na platformie napisz komu i gdzie przydałaby się taka maszyna w rzeczywistym świecie. Swoją odpowiedź uzasadnij.

Religia

Temat: Majówki – ,,i co czuje, i co żyje, niech z nami chwali Maryję”
Pieśń ,,Chwalcie łąki umajone
Czytanie i analiza fr Łk 1,26-38.
Modlitwa Litanią Loretańską
Rozmowa na temat Kultu Matki Bożej w Polsce.

ZADANIA DLA WAS NA SZÓSTY TYDZIEŃ (20.04 – 24.04)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Tabele (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy zaczynamy dział VII – „Matematyka i my”. Na tej lekcji poznacie elementy statystyki opisowej. Będziecie gromadzić i porządkować dane, odczytywać i interpretować dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach. Na początek proszę abyście przeanalizowali przykład dotyczący dinozaurów z podręcznika na str. 143-144. Zachęcam Was także do obejrzenia krótkiego filmu dotyczącego odczytywania danych z tabeli: https://pistacja.tv/film/mat00272-przedstawianie-danych-tabele-i-wykresy?playlist=487 a następnie spróbować wykonać ćwiczenia: 1, 2, 3 str. 127 (ćwiczeniówka), dla chętnych: ćw. 4, 5 str. 128-129. Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich zadań. Do zobaczenia na platformie.

Zajęcia z wychowawcą

Sposoby radzenia sobie ze stresem. Zajęcia na platformie Office.

Historia

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego

Wyjaśnij, w jaki sposób Napoleon Bonaparte przejął władze we Francji. Wytłumacz, dlaczego wobec Wielkiej Brytanii zastosowano blokadę kontynentalną.

Film dla chętnych.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski

Temat 1: Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte -ćwiczenia.

Na dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie i utrwalicie wiadomości i umiejętności dotyczące zdania pojedynczego .Na początku proszę przeczytać ze str 228 (podręcznik)wiadomości dotyczące podziału zdań pojedynczych na rozwinięte i nierozwinięte. Następnie w celu przećwiczenia tych wiadomości zrobić w zeszycie ćwiczenie 4/228 oraz ćwiczenia nr 3,4,6/50-51 z zeszytu ćwiczeń. Na platformie proszę przesłać ćwiczenie 3/50 (z zeszytu ćwiczeń).

Plastyka

Malarstwo. Podręcznik str. 44.

Wykonaj notatkę do zeszytu:

– malarstwo jako dziedzina sztuki – cechy charakterystyczne

– środki wyrazu plastycznego w malarstwie

– rodzaje malarstwa (realizm, abstrakcja, techniki malarskie)

– tematy w malarstwie (dzieła rodzajowe, historyczne, mitologiczne, religijne, pejzażowe, marynistyczne, batalistyczne, alegoryczne, symboliczne, fantastyczne, martwa natura, portret, akt)

Zdjęcie wykonanej pracy prześlij na platformę Office 365.

WTOREK

Język polski

Temat 2: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?

Celem tej lekcji jest przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących związków wyrazowych(związek główny,związki poboczne,wyraz nadrzędny, wyraz podrzędny). Na rozgrzewkę proszę wykonać ćwiczenie ze strony 229, a następnie przypomnieć sobie  wiadomości dotyczące związków wyrazowych.Czas na ćwiczenia. W zeszycie proszę wykonać ćwiczenia 1,2/229. Na platformie proszę przesłać analizę zdania (według przykładu z książki) -wskazujemy podmiot,orzeczenie, wyraz nadrzędny wyraz podrzędny,związek główny, związki poboczne.Zdanie do analizy: Mała dziewczynka przeczytała wczoraj ciekawą książkę.

Informatyka

Gimp – rozdzielczość obrazu drukowanego i wyświetlanego na monitorze

Na tej lekcji dowiem się, jaka jest różnica pomiędzy rozdzielczością obrazu drukowanego a wyświetlanego.

Zapraszam na spotkanie na office 365. Wykonamy ćwiczenia zawarte w e- podręczniku.

Język angielski

Let’s eat. Słownictwo związane z jedzeniem

Dopasuj wyrazy do odpowiednich potraw w podręczniku na stronie 49. Zapisz słownictwo

sprawiające trudności w zeszycie.Następnie wykonaj poniższe zadania:

a następnie zagraj w grę:

Wymyśl ‘okropną’ kanapkę, zupę i ciasto i opisz jego składniki podobnie jak w zadaniu 6/49 strona. Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1,2 i 4 /22str

Religia

Modlitwa Koronką do miłosierdzia Bożego.
Temat 41;Dla królestwa Bożego ksiądz, siostra zakonna, zakonnik.
Po zapoznaniu się z tematem z podręcznika uzupełnij ćwiczenia.
Zastanów i odszukaj informacji  jakie zgromadzenia zakonne znajdują się w  woj świętokrzyskim.
Wykonaj notatkę na temat wybranego zgromadzenia.

Matematyka

Diagramy i wykresy – wprowadzenie (zapisać temat do zeszyty). Moi drodzy na tej lekcji będziecie odczytywać informacje z diagramów i wykresów. Proszę przeanalizujcie przykłady z podręcznika na stronie 149, a następnie wykonać zadanie 1 strona 151 oraz zadanie 4 strona 152. Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Muzyka

Instrumenty dęte. Podział i brzmienie. Podręcznik lekcja 23 str. 120

Wykonaj notatkę do zeszytu uwzględniając: Podział tych instrumentów ze względu na materiał z których są wykonane. Wymień te instrumenty. Zdjęcie wykonanej pracy prześlij na platformę Office 365.

ŚRODA

Matematyka

Diagramy i wykresy – utrwalenie. Moi drodzy, na tej lekcji utrwalicie odczytywanie danych z diagramów i wykresów. Proszę o wykonanie ćwiczeń  1, 2, 3 strona 130, 131 (ćwiczeniówka). Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Rozgrzewka pływacka na lądzie
https://www.youtube.com/watch?v=Y3iK6CaUPDQ&list=RDCMUCFFV1d1ITT0_QCna8vAMQig&index=1
Elementy jogi dla początkujących
https://www.youtube.com/watch?v=2DGVtQrGtV0

Język polski

Temat 3: Rodzaje związków wyrazowych.

Dzięki dzisiejszej lekcji dowiecie się, że wyrazy w zdaniu tworzą trzy rodzaje związków- związek zgody, rządu i przynależności. Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 230, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2/53 oraz 3/54 w zeszycie ćwiczeń. Na platformie przesyłacie ćwiczenie 4/54.

Biologia

Lekcja on-line

Temat: Podsumowanie działu „Kręgowce zmiennocieplne”.

Proszę powtórzyć tematy z działu 4. Zadania utrwalające do tematu będą rozwiązywane trakcie lekcji.

CZWARTEK

Język angielski

Let’s eat. Zuzia and friends. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj dialog ze strony 50 i 51 w podręczniku a następnie dopasuj wyrażenia z ćwiczenia 4/51 str i zapisz w zeszycie. Wykonaj zadania 2 i 3 str 51 w podręczniku. Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

Przypomni sobie zasady opisywania dat w języku angielskim ( liczebniki porządkowe):

1st – first

2nd- second

3 rd- third

4th-fourth

Od liczebnika 4 tworzymy porządkowe poprzez dodanie –th

Opisując liczby takie jak : 23, 31, 45 używamy końcówki od jedności tzn. 23-23rd, 31-31st,45-45th

Zadanie dla chętnych:

Zapisz słownie daty z ćwiczeń 5 i 6/22str w zeszycie ćwiczeń. Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

Technika

Wymiarowanie rysunków technicznych.

Linie, znaki i liczby wymiarowe na rysunku technicznym. Wykonaj zadania z podręcznika do tego tematu. Zdjęcie wykonanych zadań prześlij na platformę Office 365.

Matematyka

Procenty – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Dziś dowiecie się, co to jest procent, nauczycie się wyrażać procenty za pomocą ułamków i na odwrót. Proszę zapoznać się z informacjami w podręczniku dotyczącymi procentów na stronie 156. Zachęcam Was także do obejrzenia filmików dotyczących procentów korzystając ze strony: https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/obliczenia-praktyczne/plmat030-procenty-wprowadzenie a następnie spróbować wykonać zadania 1, 2, 3 strona 158 (podręcznik). Wybrane osoby poproszę o przesłanie swoich wyników. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Fitness dla bardzo początkujących. Wybrane ćwiczenia na podstawie filmu
https://www.youtube.com/watch?v=JLuCRdA2yGI&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&start_radio=1&t=70

Język polski

Temat 4: Wyrazy poza związkami w zdaniu.

Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, że niektóre wyrazy w zdaniu nie tworzą żadnych związków składniowych. Są to wyrazy poza związkami w zdaniu, które pełnią jednak ważne funkcje. Najczęściej służą zaakcentowaniu pewnych wyrazów w zdaniu albo wyrażają uczucia mówiącego bądź jego stosunek do treści wypowiedzenia Na początku proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 231 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 5,6,7/231 z podręcznika oraz ćwiczenie 5/55 z zeszytu ćwiczeń.

Religia

Temat 42; Służyć wspólnocie- małżonkowie.
Modlitwa – Podziękuj Panu Bogu za swoją rodzinę.( modlitwą z katechizmu lub swoją własną).
Po zapoznaniu się z tematem z podręcznika uzupełnij ćwiczenia.
Na podstawie przemówienia papież Franciszka ( str139) napisz Program rodzinnego szczęścia. Staraj się realizować ten program w swojej rodzinie.

PIĄTEK

Historia

Temat: Upadek Napoleona

Przeczytaj temat ,, Upadek Napoleona” strona 199-202.

Opisz, dlaczego Napoleon w 1812 roku wypowiedział wojnę Rosji.

Podaj gdzie i kiedy rozegrała się ,,bitwa narodów”. Wymień jej skutki.

Film dla chętnych.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski

A, an, some.any. Ćwiczenia gramatyczne

Przeczytaj zasady użycia przedimków a,an, some i any z poręcznika ze strony 52 i zapisz je w zeszycie :

Gdy mówimy o czymś po raz piewrwszy używamy a,an

Gdy mówimy o czyms po raz kolejny używamy the

Z rzecz. w l.poj używamy a,an

Z rzecz. w l.mn używamy some

W zdaniach przeczących i pytających w l.mn używamy any

Wykonaj zad 3/52 strona w podręczniku a następnie zadnie:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit4/01?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit4/02?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit4/03?cc=pl&selLanguage=pl

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1,2/24str

Odpowiedzi prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

Język polski

Temat 5: Przecinek w zdaniu pojedynczym -przypomnienie wiadomości.

Dzięki dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie ,kiedy w zdaniu pojedynczym stawiamy przecinek. Na początku proszę zrobić w zeszycie ćwiczenie na rozgrzewkę ze strony 232 z podręcznika, a następnie przypomnieć sobie wiadomości dotyczące stawiania przecinka w zdaniu pojedynczym. W celu przećwiczenia przypomnianych wiadomości proszę zrobić w zeszycie ćwiczenie 1/232 oraz 2/233. Na platformie przesyłacie ćwiczenie 4/233 z podręcznika.

Geografia

Tema: Turystyka w Europie Południowej

Przeczytaj temat ,,Turystyka w Europie Południowej” strona 120-124.

Podaj po trzy walory przyrodnicze i kulturowe Europy Południowej.

Wymień elementy infrastruktury turystycznej.

Na podstawie wykresu strona 124 odczytaj liczbę turystów odwiedzających państwa Europy Południowej w 2017 r.

Film dla chętnych.

https://www.youtube.com/watch?v=AqZS4paFyXk

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Zdrowy kręgosłup- ulga dla pleców
https://www.youtube.com/watch?v=T0dL1mmk3Qo&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=19

Zadanie domowe na ocenę.
Proszę napisać  krótką pracę na temat przepisów gry w mini siatkówkę i odesłać na platformę lub e-mail, do dnia 24.04.2020.

Zajęcia artystyczne

Do Hymnu! #zostańwdomu i weź udział w konkursie!

ZADANIA DLA WAS NA PIĄTY TYDZIEŃ (15.04 – 17.04)

ŚRODA

Matematyka

15.04 – Bryły – powtórzenie wiadomości. Moi drodzy kończymy dział „Bryły” w związku z tym proszę Was, abyście powtórzyli wszystkie wiadomości z tego działu, w szczególności zwróćcie uwagę na obliczanie pól powierzchni. Na platformie omówimy szczegółowo zadania powtórzeniowe.

Wychowanie fizyczne

Pozycja ciała w kraulu i opór czołowy
https://www.youtube.com/watch?v=csLQ2UbB5go&t=10s

Wychowanie fizyczne

Praca ramienia do kraula- chwyt wody. Ćwiczenia na brzegu.
https://www.youtube.com/watch?v=eKnxM2IU9zY

Język polski

Temat 1: Pamiętny dzień – C.Funke „Atramentowe serce”(fragmenty).

Dzięki fragmentowi,który dzisiaj przeczytacie, będziecie mieli możliwość zawrzeć znajomość z bohaterami, którzy posiadają niezwykłą umiejętność: potrafią ożywiać fikcyjne postacie pojawiające się na kartkach książek. Niestety, prowadzi to do wielu niebezpiecznych sytuacji. Na początku proszę przeczytać fragment z podręcznika (str 222), a następnie wykonać pisemnie w zeszycie ćw. 1,3/224 oraz 4,5/225. Dlaczego niektórzy lubią czytać książki opowiadające o czymś tajemniczym? A jakich wrażeń Ty szukasz w książkach? Napisz o tym na platformie.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie gadów

Proszę obejrzeć prezentację

Przeczytać temat z podręcznika str 107-110

Zadania z zeszytu ćwiczeń będą rozwiązywane w trakcie lekcji na platformie(środa 15.04.)

https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v

CZWARTEK

Język angielski

Past Simple Tense. Budowa pytań i przeczeń

Przypomnij sobie zasady budowy pytań i przeczeń w czasie Past Simple:

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-simple/pytania-przeczenia

a następnie wykonaj zadania:

https://www.ang.pl/cwiczenia/790/past-simple-pytania-przeczenia

https://www.ang.pl/cwiczenia/1750/past-simple-pytania-przeczenia

Odpowiedzi na poniższe zadania prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę

Office 365

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit2/02?cc=pl&selLanguage=pl

Zagraj w grę:

Technika

Rzuty prostokątne – ćwiczenia sprawdzające.

Proszę o zalogowanie się wszystkich uczniów na platformie i uczestniczenie w zajęciach sprawdzających.

Która z brył została narysowana w rzutach prostokątnych? Zadanie na
https://learningapps.org/

Matematyka

16.04 – Bryły – sprawdzian. Moi drodzy proszę, abyście byli dostępni na platformie Office w czasie naszej lekcji matematyki. W tym czasie połączymy się online w celu przeprowadzenia kontroli wiadomości dotyczących brył.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia w pozycji „deski” wzmacniające poszczególne partie ciała
https://www.youtube.com/watch?v=c5tUwg-4mvo

Język polski

Temat : Zagadka Mony Lisy – E. Jałochowska”Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem”.

Dzieło Leonarda da Vinci stało się inspiracją dla wielu innych twórców. Przeczytaj tekst ze strony 225 dotyczący tego portretu, a następnie wykonaj pisemnie w zeszycie ćw 1,2/226. Przyjrzyj fotografiom umieszczonym pod tekstem. Na platformie napisz, która z prac podoba Ci się najbardziej. Uzasadnij swój wybór.

Religia

Temat 58 : Koronka do miłosierdzia Bożego.
Na początek proszę uzupełnić w ćwiczeniach daty i godziny ważne dla chrześcijan.
Z podręcznika zapoznajcie się z historią siostry Faustyny. Uzupełnijcie temat w ćwiczeniach. Nauczcie się odmawiać Koronkę.
Modlitwa   Koronka do miłosierdzia Bożego. 

https://www.youtube.com/watch?v=VXID-YtxbbU

PIĄTEK

Historia

Temat: Republika Francuska.

Proszę przeczytać temat ,,Republika Francuska” strona 190-193, a następnie wykonać zadania.

Wyjaśnij, kiedy i dlaczego Ludwik XVI został odsunięty od władzy.

Praca z tekstem źródłowym strona 192. Określ, kto mógł być poczytany za wroga republiki.

Dla chętnych. Wyjaśnij na przykładzie postaci Maksymiliana Robespierre’a, co oznacza hasło Rewolucja pożera własne dzieci.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski

Sport. Nazwy dyscyplin sportowych

Przypomnij sobie słownictwo związane ze sportem i wykonaj zadania:

Zagraj w grę:

Dopasuj czasowniki do nazw dyscyplin ,zapisz odpowiedzi w zeszycie i prześlij maila:

malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski

Temat 3: Co już wiemy o wypowiedzeniach?

W trakcie dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie wiadomości o wypowiedzeniu, czyli grupie wyrazów przekazującej zrozumiałą informację (zdanie pojedyncze i złożone,równoważnik zdania). W związku z tym przeczytajcie informacje ze strony 227(podręcznik), następnie wykonajcie ćwiczenie na rozgrzewkę. A teraz czas na ćwiczenia -proszę zrobić w zeszycie ćwiczenie 1/227, 2/228 z podręcznika oraz 1, 2/49 w zeszycie ćwiczeń. Na platformie będziemy wspólnie robić kolejne ćwiczenia dotyczące tego tematu z zeszytu ćwiczeń

Geografia

Temat: Energetyka w Europie.

Przeczytaj temat ,, Energetyka w Europie” strona 114-119

Wymień odnawialne i nieodnawialne źródła energii.

Na podstawie mapy strona 116 lub innych źródeł wiedzy wymień jakie państwa przodują w wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych, wodnych, słonecznych, geotermalnych oraz wiatrowych.

https://www.youtube.com/watch?v=SE7FzUFKUwY

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Dlaczego należy pomagać? Pierwsza pomoc przedmedyczna- film instruktażowy.
https://www.youtube.com/watch?v=bh9eicMCHLg&t=161s

Zajęcia artystyczne

Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Jak zrobić kokardę narodową?

ZADANIA DLA WAS NA CZWARTY TYDZIEŃ (6.04 – 8.04)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Moi drodzy, od tego tygodnia, proszę nie przysyłać mi swoich prac. Każdego dnia wyznaczę osoby, które poproszę o przesłanie swoich rozwiązań. Uczniowie wyznaczeni, którzy nie przyślą w wyznaczonym terminie zadań, otrzymają ocenę niedostateczną. Pracujcie systematycznie i w dalszym ciągu prowadźcie zeszyty. Piszcie starannie i wyraźnie tak, abym była w stanie odczytać zadania. W razie jakiś problemów technicznych z przesłaniem pracy proszę o kontakt.

6.04. – Pole powierzchni bryły – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy, na tej lekcji wykorzystacie poznane wiadomości o bryłach do obliczanie ich pól powierzchni. Proszę, abyście przypomnieli sobie wzory na obliczanie pola: kwadratu, prostokąta, trójkąta, równoległoboku, rombu i trapezu. Zapoznajcie się także z poniższymi opisami pól oraz przeanalizujcie rozwiązane przykłady z podręcznika, a następnie spróbować rozwiązać zad. 1 i 2 str. 131-132. We wtorek wyznaczę kilka osób, które prześlą mi prace do kontroli. Praca będzie oceniona. Do zobaczenia na platformie.

Zajęcia z wychowawcą

Obrzędy Wielkanocne. Zajęcia na platformie Office.

Historia

Temat: Rewolucja francuska.

Na podstawie książki strona 184-189 lub filmu opisz podział stanowy społeczeństwa francuskiego w XVIII wieku.

Wyjaśnij, jak zmienił się ustrój Francji po wybuchu rewolucji i uchwaleniu konstytucji.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

Język polski

Temat 1: Koncert Wojskiego -A.Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragmenty).

Na dzisiejszej lekcji dzięki fragmentowi zamieszczonemu w Waszym podręczniku na str 201 posłuchacie wyjątkowego koncertu,zapisanego słowami. W soplicowskim lesie zakończyło się polowanie na niedźwiedzia, które obwieszcza mistrz ceremonii,czyli Wojski.Proszę zapoznać się z tym fragmentem,następnie wykonać ćw 2,3,4/203.Dla chętnych – ćw 6/203(proszę przesłać na platformie).

Plastyka

„Kalejdoskop” – tworzę pracę barwną

Wykonam pracę plastyczną korzystając z instrukcji obrazkowej. Stworzę własny, prawdziwy kalejdoskop – praca plastyczna. Zapoznam się z takimi pojęciami, jak: barwa, gama barwna, kalejdoskop, barwy podstawowe i pochodne.

Lekcja z e-podręcznika

WTOREK

Język polski

Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy?

Celem lekcji będzie zapoznanie Was z formą wypowiedzi,w której należy się odwołać do utworu wskazanego w temacie wypracowania. To nawiązanie może polegać na przedstawieniu dalszego ciągu przygód z udziałem znanych bohaterów, innego przebiegu zaprezentowanych w oryginale zdarzeń lub nawet na napisaniu nowej wersji baśni lub legendy. Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi opowiadania twórczego(str 216), przeczytać przykładowe opowiadanie (str 217). Następnie wykonać w zeszycie ćw 1,2/218.
Wyobraź sobie,że wehikuł czasu przeniósł złotą rybkę w XXI wiek do polskiego jeziora. Napisz współczesną wersję baśni o tej bohaterce i prześlij na platformie. Zachęcam do wprowadzania do opowiadania dialogu!

Informatyka

Gimp – praca na warstwach, łączenie dwóch zdjęć (podręcznik str. 96)

Pobiorę i zainstaluję program Gimp. Nauczę się, jak połączyć dwa dowolne zdjęcia. Nauczę się pracy na warstwach.

Pobieranie programu Gimp

Materiał dodatkowy 1

Materiał dodatkowy 2

Język angielski

‘Going to’ / Will. Konstrukcje dotyczące wyrażania przyszłości

Przeczytaj informacje na temat użycia konstrukcji ‘going to ‘ oraz ‘will’ dotyczących

wyrażania przyszłości:

https://www.ang.pl/gramatyka/formy-wyrazania-przyszlosci/will-future

https://www.ang.pl/gramatyka/formy-wyrazania-przyszlosci/to-be-going-to

Zwróć uwagę na różnice w użyciu ‘going to ‘ oraz ‘will’ a następnie wykonaj ćwiczenia:

https://www.ang.pl/cwiczenia/774/future-simple-budowa

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/01?cc=pl&selLanguage=pl

1 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/02?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/04?cc=pl&selLanguage=pl

2 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/03?cc=pl&selLanguage=pl

3 https://www.ang.pl/cwiczenia/1734

Odpowiedzi na zadania oznaczone 1, 2, 3 proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Religia

Modlitwa – katechizm str 187
Zapoznanie się z tematem 57,, Święconka -na początek śniadania wielkanocnego.”
Zastanowienie się, w jakich sytuacjach rodzice błogosławią swoje dzieci i jaki znak przy tym czynią?
 Rozwiązanie krzyżówki w ćwiczeniach.
W koszyczku wpisz nazwy pokarmów święconych w Wielką Sobotę i połącz z wyjaśnieniem ich symboliki.
Ułóż rebus przedstawiający jedną z tradycji wielkanocnych.

Matematyka

7.04. Pole powierzchni bryły – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalimy poznane wiadomości do obliczania pola powierzchni graniastosłupów. Proszę o przypomnienie sobie poznanych wzorów, a następnie wykonać ćwiczenie 1, 2 i 3 str. 121-123 (ćwiczeniówka). W środę wyznaczę kilka osób, które prześlą mi prace do kontroli. Praca będzie oceniona. Do zobaczenia na platformie

Muzyka

Kujawiak z oberkiem. Etnografia.

Wzbogacenie wiedzy o polskich tańcach narodowych i działalności Oskara Kolberga (podręcznik str. 98).

Przypomnij sobie informacje na temat tańców polskich(napisz w zeszycie o kujawiaku i oberku, co to jest kultura ludowa, etnograf, skansen). Podpisz nuty i zagraj melodię „Czerwone jabłuszko”.

ŚRODA

Matematyka

8.04. Pole powierzchni bryły – utrwalenie c.d. Moi drodzy kończymy dział „Bryły” w związku z tym proszę Was, abyście powtórzyli wszystkie wiadomości z tego działu, w szczególności zwróćcie uwagę na obliczanie objętości i pola powierzchni. Po świętach wspólnie ustalimy formę kontroli. Do zobaczenia na platformie.

Wychowanie fizyczne

Dokonanie pomiaru wagi i wzrostu ciała oraz określenie poziomu BMI ( Body Mass Index) a także dokonanie tętna w spoczynku i po niewielkim wysiłku ( metodą palpacyjną na tętnicy w okolicy nadgarstka lub na tętnicy szyjnej).

Zapoznanie i analiza filmu ” Technika pracy nóg do stylu dowolnego ( kraul)
https://www.youtube.com/watch?v=IRTKf0b1e-w

Język polski

Wyobraźnia – Zbigniew Herbert „Pudełko zwane wyobraźnią”

Dzisiaj doskonalimy pracę z tekstem poetyckim. Proszę przeczytać wiersz ze str 219 (podręcznik) i wykonać w zeszycie ćw 3/220. Następnie przypomnieć sobie znane Wam już środki stylistyczne(poetyckie) i wypisać je z tekstu (w zeszycie). Na platformie przesyłamy ćw 10/221
Zachęcam do czytania lektur.

Biologia

Temat: Gady kręgowce które opanowały ląd.

Proszę obejrzeć prezentację  przeczytać temat z podręcznika (str. 103-106) uzupełnić zad 1,2 z zeszytu ćwiczeń-str 85 https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v

ZADANIA DLA WAS NA TRZECI TYDZIEŃ (30.03 – 3.04)

PONIEDZIAŁEK

Matematyka

Drodzy Uczniowie, przekazuję Wam materiały i zadania do nauki w domu. Informuję także, że jestem codziennie dostępna w godzinach planowanych zajęć na platformie Office365. Zadania wysyłajcie poprzez platformę lub na adres: ewelinaban7@gmail.com

Poniedziałek – 30.03. Zamiana jednostek (zapisać temat w zeszycie).  Na tej lekcji nauczycie się zamiany jednostek. Proszę, abyście zapisali pod tematem lekcji jednostki długości i objętości z załączonego zdjęcia, a następnie przeanalizujcie przykłady z podręcznika str. 116 – 117 i spróbowali wykonać ćwiczenie 1 i 2 str. 114 (ćwiczeniówka), ćw. 3, 4 (dla chętnych na ocenę).

Zajęcia z wychowawcą

Jak Cię widzą tak Cię piszą- dbamy o higienę osobistą. Zajęcia na              platformie Office.

Historia

Temat: Powstanie Kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski.

Na podstawie filmu lub książki strona 174-178 opisz jakie obszary zostały zajęte przez Rosję, Austrię, i Prusy po trzecim rozbiorze Polski.

Wymień uprawnienia, które przysługiwały naczelnikowi państwa.

Język polski

Temat 1: Kim byli uczestnicy wyprawy – J.R.R.Tolkien”Hobbit, czyli tam i z powrotem”
W tym tygodniu ciąg dalszy naszego spotkania z lekturą. Proszę wypełnić karty pracy zamieszczone przeze mnie na platformie edukacyjnej w zespole klasa VI : 1.Opisz krótko wygląd Bilbo i Gandalfa. 2.Połącz imiona krasnoludów z odpowiednimi nazwami kolorów kapturów. 3.Odszukaj w lekturze fragment tekstu wyjaśniający, jak krasnoludy odczytały symbol wyryty przez Gandalfa na drzwiach domu Hobbita.Przepisz ten cytat.Wypełnione karty proszę przesłać na platformie edukacyjnej w zespole klasy VI (zgodnie z moja instrukcją).

Plastyka

Wielkanocne kartki świąteczne

Wykonać kartkę wielkanocną. Kartkę z bloku technicznego przeciąć na pół i złożyć- będzie to baza kartki (zastosować kolory, które kojarzą się z Wielkanocą). Wykonać  ręcznie, metodą techniczno-plastyczną. Wyniki swojej pracy umieść na platformie Office 365.

WTOREK


Temat 2: J.R.R.Tolkien”Hobbit,czyli tam i z powrotem” – wymowa utworu.


Na platformie edukacyjnej wysłałam Wam”Notatki z lektury”Proszę się z nimi zapoznać,a następnie przepisać/wkleić do zeszytu. Utwór należy do powieści fantasy.Przypomnij sobie cechy tej powieści(str 214 podręcznik), a następnie wykonaj ćw7/214. Na platformie edukacyjnej proszę przesłać pracę:Czy lektura J.R.R.Tolkien”Hobbit,czyli tam i z powrotem” podobała Ci się. Swoją odpowiedz uzasadnij.Praca powinna zawierać co najmniej 100 słów.

Informatyka

Temat: Kartka wielkanocna – utrwalenie wiadomości w Scratch.

Wykonaj kartkę świąteczną z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Scratch. Przykładowa kartka:

https://scratch.mit.edu/projects/58073372/embed

Plik lub link do stworzonego i udostępnionego projektu umieść na platformie Office 365.

Język angielski

LEKCJA 7 ( 31.03 )

Present Perfect Tense. Ćwiczenia gramatyczne

Przypomnij sobie informacje na temat użycia czasu Present Perfect:

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect

a następnie wykonaj ćwiczenia:

https://www.ang.pl/cwiczenia/811/present-perfect-budowa

https://www.ang.pl/cwiczenia/1768/present-perfect-budowa

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit7/02?cc=pl&selLanguage=pl

Religia

Modlitwa w intencji Ojczyzny

Powtórzenie działu ,,Śmierć i chwała Jezusa”
Wykonajcie na str 130 -podręcznik – Sprawdź swoją wiedzę.   
Uzupełnić ćwiczenia.

Matematyka

Wtorek – 31.03. Zamiana jednostek – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalicie dokonywanie zamiany jednostek. Proszę, przypomnijcie sobie jednostki z poprzedniego dnia, a następnie spróbujcie wykonać zad. 1, 2 str. 117 (podręcznik).

Muzyka

Polscy kompozytorzy muzyki filmowej

Na tej lekcji zapoznam się z reprezentatywnymi nazwiskami polskich kompozytorów muzyki filmowej oraz przykładowymi tytułami filmów, do których muzykę stworzyli.

Notatka do tematu znajduje się na platformie Office 365. Proszę napisać temat lekcji w zeszycie oraz przepisać notatkę oraz wysłuchać nagrań audio:

Wychowanie fizyczne

Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat różnych sposobów wzmacniania odporności.

Proszę o napisanie w krótkiej formie informacji na temat różnych sposobów wzmacniania odporności i odesłanie do dnia 10.04.2020 przez aplikację Microsoft Teams lub e mail: blaschek@interia.pl. Praca jest na ocenę.

ŚRODA

Matematyka

Środa – 1.04. Siatki brył (zapisać temat w zeszycie). Na tej lekcji nauczycie się rozpoznawać graniastosłupy oraz rysować siatki brył. Proszę, abyście obejrzeli siatki brył na str. 122 w podręczniku, zwróćcie uwagę na „dobrą radę”, a następnie wykonajcie ćw. 1, 2, 3 str. 116 (ćwiczeniówka).

Wychowanie fizyczne

Temat: Zdrowy kręgosłup- doskonalenie ćwiczeń dla początkujących
https://www.youtube.com/watch?v=SMkccyjsPDQ
Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat przepisów gry w siatkówkę (informacje ogólne)

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

Język polski

Temat 3:Człowiek wobec przestrzeni – D.Wawiłow”Latem”.
Proszę zapoznać się z treścią wiersza D.Wawiłow”Latem” ze strony 186 z podręcznika.Następnie należy przerysować do zeszytu schemat z ćwiczenia 1/187 i uzupełnić go nazwami miejsc. Gdzie znajduje się osoba mówiąca w wierszu?Następny krok -przypomnienie sobie,co to jest epitet i porównanie(str 348) i wypisanie ich z tekstu wiersza do zeszytu.Proszę także wynotować z tekstu nazwy pisane wielką literą i uzasadnić ich pisownię.Na platformie proszę przesłać ćwiczenie 6/187.Dla chętnych – ćw. 7/187.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie płazów( do zeszytu)

Proszę wrócić do prezentacji o płazach  i obejrzeć przegląd i znaczenie płazów (zrobić test utrwalający znajdujący się po prezentacji)

Zrobić ćwiczenie 1,2,3 (zeszyt ćwiczeń) str 82,83 przesłać

Proszę przesłać ćwiczenia z poprzedniej lekcji

CZWARTEK

Historia

Temat: Czy król Stanisław August zdradził Polskę.

Na podstawie filmu (od 6 do 10 minuty) wymień czołowych ,, Targowiczan”

Wyjaśnij dlaczego król przystąpił do zdrajców.

Język angielski

LEKCJA 8 ( 02.04 )

Means of transport. Środki transportu

Przypomnij sobie nazwy związane ze środkami transportu

Wykonaj ćwiczenia, zagraj w dopasowania i wykonaj test

https://quizlet.com/66011681/steps-3-unit-4-flash-cards/

Wydrukuj Kartę pracy Środki Transportu

Rozwiąż zadania 1 do 3

Kartę pracy proszę wysłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Technika

Lekcja 1. Rodzaje rysunków technicznych

Dowiem się, czym jest rysunek złożeniowy i wykonawczy oraz nauczę się, jak je czytać.

Przepisz temat oraz notatkę do zeszytu.

Matematyka

Czwartek – 2.04. Siatki brył – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalicie wiadomości dotyczące siatek brył. Zachęcam Was do rozwiązania testu na stronie: https://www.matzoo.pl/klasa6/sciany-wierzcholki-krawedzie_34_626 i oczywiście nie zapomnijcie pochwalić się wynikiem. Wykonajcie ćwiczenia: 4, 5, 6 str. 117 (ćwiczeniówka), ćw. 7, 8, 9, 10 (dla chętnych na ocenę).

W razie pytań i wątpliwości, jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam i życzę miłej pracy!

Wychowanie fizyczne

Temat: Akrobatyka- rozgrzewka, formy ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=vTWUa0rAcpw

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

Język polski

Temat 4:Widzenie świata – L.Janion”Siła wyobraźni. Jednorożec, Zegarynek i…Mona Lisa”
Proszę zapoznać się z tekstem ze strony 192 z podręcznika,a następnie wykonać ćwiczenia 1,2/192 ;3/193(podręcznik).Na platformie proszę przesłać ćwiczenie 5/193 z podręcznika.

Religia

Modlitwa w intencji papieża Franciszka.
Przeczytać t. 40
Na podstawie fr Pisma świętego odpowiedzieć na pytania
Za kogo ludzie uważali Jezusa?
Jakiej odpowiedzi udzielił Szymon Piotr?
Co oznacza imię Piotr?Jaki symbol władzy otrzymał Piotr od Jezusa?
Jaką władzę związaną z symbolem kluczy ma każdy papież?
Uzupełnić temat 40 w ćwiczeniach.

PIĄTEK

Język angielski

LEKCJA 9 ( 03.04 )

Places in town. Miejsca w mieście

Przypomnij sobie słownictwo związne ze środkami transportu.

Wykonaj ćwiczenia, zagraj w dopasowania i wykonaj test

https://quizlet.com/241836278/steps-forward-3-unit-2-flash-cards/

Wydrukuj Kartę pracy Miejsca w mieście

Rozwiąż zadania 1 do 3

Kartę pracy proszę wysłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski

Temat 5: Mowa muzyki- A. Klonow „Tam,gdzie mieszka muzyka”.
Proszę przeczytać tekst z podręcznika ze strony 193,a następnie napisać w zeszycie, jaka sytuacja została przedstawiona we fragmencie tekstu i wykonać  ćwiczenie 3/196.Następnie proszę przypomnieć sobie,co nazywamy uosobieniem (str 349) i wykonać ćwiczenie 4/196.Wyraz dźwiękonaśladowczy , czyli onomatopeja to nowy środek stylistyczny. Proszę się z nim zapoznać(str 196) i wykonać ćw 7/196.
Pamiętajcie,że codziennie spotykany się na platformie edukacyjnej,gdzie wspólnie pracujemy i realizujemy dane tematy. Wszelkie pomoce  do tematu są również dostępne na platformie w zespole klasa VI.

Geografia

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

Na podstawie wykresu strona 110 opisz strukturę zatrudnienia we Francji.

Wykonaj polecenie z filmu dotyczące przetwórstwa przemysłowego.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zapoznanie i analiza filmu „Nauka pływania od podstaw- styl grzbietowy”
https://www.youtube.com/watch?v=EfaESFLkm1A

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

Zajęcia artystyczne

Niezwykły koncert Andrea Bocelli w pustej katedrze w Mediolanie

ZADANIA DLA WAS NA DRUGI TYDZIEŃ (23-27 MARCA)

Język polski

Temat 1: Ludzie muzyki

Proszę zapoznać sie z informacjami na temat ludzi muzyki, a następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenia nr1,2,7/200 (podręcznik)

Temat 2: Pisownia „ą, ę, om, on, em, en- ćwiczenia utrwalające poprawną pisownię

Przypomnij sobie wiadomości ze strony 204 i 205, a następnie wykonaj ćwiczenia numer 1/204, 2,4/205 ,6/206 i 11/207

Temat 3:Echo pieśni o Królu spod Góry – J.R.R Tolkien”Hobbit, czyli tam i z powrotem”

Proszę o wypełnienie kart pracy numer 1  i numer 2  i odesłanie mi na platformę edukacyjną w grupie klasy VI lub pocztą elektroniczną.

Temat 4: Na znak przygody -J.R.R Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

Proszę o wypełnienie kart pracy pod tym samym tytułem i ich odesłanie na platformę edukacyjną lub pocztą elektroniczną.

Temat 5:Przemiana tytułowego bohatera powieści J.R.R.Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

Proszę napisać i przesłać charakterystykę tytułowego bohatera powieści biorąc pod uwagę Bilbo Bagginsa jako chciwego złodziejaszka, wędrowca, bohatera, przyjaciela i szlachetnego Hobbita, czyli postaci, która przechodzi przemianę i odnajduje prawdę o własnej szlachetności

W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem tematu, w czasie wykonywania ćwiczeń lub innych wątpliwości i pytań proszę o kontakt przez platformę edukacyjną Office 365, pocztę elektroniczną: azacharz@op.pl

Inne informacje na bieżąco.

Zajęcia z wychowawcą

Omówienie zasad zdalnego nauczania. Zajęcia na platformie Office.

Język angielski

Przypomnij sobie słownictwo związane z pogodą i wykonaj poniższe zadania

Zapisz słownictwo sprawiające Ci trudności w zeszycie

Wydrukuj Kartę Pracy – Miesiące, dni tygodnia i wykonaj ćwiczenia 1 i 2

Zadanie nr 3 jest zadaniem dla chętnych

Zagraj w dowolnie wybraną grę

https://elt.oup.com/student/stepsplus/games/?cc=pl&selLanguage=pl

LEKCJA 5

Przypomnij sobie zasady gramatyczne dotyczące czasu Present Simple ( w szczególności zasady dodawania końcówek –s,-es do czasownika w 3 os.l.poj) a następnie wykonaj podane ćwiczenie

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit1/stepsfunzone01_01?cc=pl&selLanguage=pl

Pamiętając o tym że przeczenia w Present Simple tworzymy przez dodanie don’t lub doesn’t spróbuj utworzyć zdania przeczące ( pamiętaj że w 3 os l.poj stosujemy doesn’t)

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit1/stepsfunzone01_03?cc=pl&selLanguage=pl

Stosując się do odmiany czasownika ‘do’ przez osoby ułóż pytania z rozsypanych wyrazów

( pytania zaczynają się od do lub does)

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit1/stepsfunzone01_02?cc=pl&selLanguage=pl

LEKCJA 6

Przypomnij sobie zasady stosowania czasu Past Simple z czasownikami regularnymi ( -ed) i nieregularnymi ( II forma z tabeli ) i wykonaj poniższe ćwiczenia

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit1/03?cc=pl&selLanguage=pl

Opisz w zeszycie w 8 zdaniach swój wczorajszy dzień z zastosowaniem czasu Past Simple

Matematyka

Drodzy Uczniowie, przekazuję Wam materiały i zadania do nauki w domu. Informuję także, że jestem codziennie dostępna w godzinach planowanych zajęć na komunikatorze Skype (login: Ewelina Banasiewicz). Możecie również kontaktować się ze mną poprzez pocztę: ewelinaban7@gmail.com lub platformę Office

Czwartek (26.03.2020)
Bryły i ich objętość – ćwiczenia (zapisać temat w zeszycie) Proszę wykonać zadania 1-7 str. 112-113 (ćwiczeniówka), a efekty swojej pracy przesłać na znany już Wam adres mailowy

Środa (25.03.2020)
Bryły i ich objętość – wprowadzenie Proszę zapisać temat w zeszycie i zapoznać się z materiałem w podręczniku na str. 107-108, a także obejrzeć filmy dotyczące figur przestrzennych na stronie: https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/bryly/plmat048-figury-przestrzenne-wprowadzenie Proszę narysować w zeszycie prostopadłościan i sześcian i zapisać pod nimi wzory na objętość tych figur przestrzennych. Proszę przeanalizować przykłady dotyczące obliczania objętości nr 1, 2, 3, a następnie wykonać zadanie 1 i 2 str. 109-110. Proszę o zrobienie zdjęć wykonanych poleceń i przesłanie na adres: ewelinaban7@gmail.com

Wtorek (24.03.2020)
Równania c.d. Proszę o wykonanie zadań z załączonego pliku – grupa A, dla chętnych także grupa B. Proszę o zrobienie zdjęć wykonanych zadań i przesłanie na adres: ewelinaban7@gmail.com

Poniedziałek (23.03.2020)
Równania – powtórzenie wiadomości Proszę o wykonanie testu na stronie: https://szaloneliczby.pl/rozwiazywanie-rownan-sprawdzian-klasa-6

Historia

Temat: Kultura polskiego oświecenia- powtórzenie.

Youtube Oświecenie w Rzeczypospolitej          

https://www.youtube.com/watch?v=Z_QtaWC4Xnk

Praca z tekstem źródłowym ,,Reforma szkolnictwa w Polsce” strona 167, ćwiczenie nr 1.

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

Na podstawie książki strona 169-173 lub filmu podaj przykłady reform wprowadzonych podczas obrad Sejmu Wielkiego.

Praca z tekstem źródłowym strona 171. Wskaż fragment tekstu mówiący o wartościach, jakimi kierowali się twórcy Konstytucji 3 maja.

Ćwiczenia proszę odsyłać na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl lub ma massengera.

Biologia

Temat: Płazy – kręgowce  wodno – lądowe

Proszę zapoznać się z prezentacją (włącznie z rozmnażaniem, przegląd i znaczenie płazów oraz test na następną lekcję) : https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

Możecie kontaktować się ze mną poprzez pocztę: ilonabudera@interia.pl lub platformę Office

Geografia

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier.

Na podstawie książki strona 99 lub filmu podaj przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa.

Na podstawie wykresów strona 103 podaj wydajność rolnictwa Danii i Węgier.

Dla chętnych ćwiczenie 2 strona 103.

Informatyka

Lekcja 2. Poczta bez znaczka + netykieta

Nauczę się, jak działa poczta elektroniczna, jakie są zasady netykiety i jak poprawnie pisać wiadomości e-mail.

Logujemy się również na Pix Blocks i wykonujemy kolejne zadania. Wasze postępy są widoczne na platformie w waszej klasie i będą poddawane ocenie.

Plastyka

„Portret jak czarno-białe zdjęcie” Wykonam pracę plastyczną – portret. Efekty swojej pracy umieść na Microsoft OneDrive platformy Office 365 i udostępnij nauczycielowi.

Muzyka

Muzyka Polska muzyka ludowa – przykłady twórczości ludowej

Na tej lekcji poznam przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje mojego regionu.

Uzupełnij kartę pracy, która znajduje się w zespole waszej klasy w kanale Muzyka, uzupełnij i udostępnij nauczycielowi muzyki. Naucz się grać na wirtualnym pianinie dowolnej piosenki, nagraj (plik mp3)i umieść ją na Microsoft OneDrive platformy Office 365 i udostępnij nauczycielom i dyrektorowi szkoły.

Technika

Lekcja 3. Rzuty aksonometryczne

Poznam rodzaje rzutów aksonometrycznych oraz nauczę się stosowania tych rzutów w praktyce

Wykonaj zadania z tego tematu w ćwiczeniówce.

Religia

Przeczytać i przeanalizować teksty biblijne z katechizmu związane z Duchem Świętym. Uzupełnić ćwiczenia w t. 39.

Wiadomości o Duchu Świętym  powtórzyć wykonując zadania na stronie internetowej Learningapps w aplikacji Religia: Duch Święty.

W wieczornej modlitwie poprosić Ducha Świętego o wrażliwość sumienia na Jego głos.

Wychowanie fizyczne

Drodzy Uczniowie! W sytuacji, kiedy nie powinniście wychodzić z domu, ratunkiem dla zachowania dobrej kondycji i samopoczucia są ćwiczenia domowe, które każdy z Was może wykonać bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Wysyłam Wam zestawy ćwiczeń dedykowanych dla młodszych dzieci, jak i nastolatków, które możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub indywidualnie. Ponadto, znajdują się tu też ćwiczenia rozciągające, które powinny być wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Trzymajcie się zdrowo i z zachowaniem dobrej kondycji!!!

https://www.youtube.com/watch?v=8KwOnmPMYh0
https://www.youtube.com/watch?v=CPY9lwjT9jc
https://www.youtube.com/watch?v=CPY9lwjT9jc

Temat: Zapoznanie z filmem „Praca ramienia w stylu grzbietowym na brzegu”, analiza i wykonanie.
https://youtu.be/Vb-82bz8QQY

Temat: Zapoznanie z filmem edukacyjnym „Gimnastyka korekcyjna- trzymaj się prosto” i wykonanie ćwiczeń pokazanych na filmie
https://youtu.be/eiHGj8Tuo-I

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat właściwego wzmacniającego odporność odżywiania.

ZADANIA DLA WAS NA PIERWSZY TYDZIEŃ (16-20 MARCA)

Język polski

Wtorek (17.03.2020r.)Ułóż plan ramowy wydarzeń w powieści „Hobbit”Tolkiena (do momentu odkrycia wejścia do Samotnej Góry).

Temat 1 : Jak wyrażamy oczekiwania?
Proszę zapoznać się z informacjami ze str 166-167, a następnie wykonaj ćw 2,,3,5,6/168( w zeszycie)

Temat 2: Znaki interpunkcyjne w dialogach
Proszę przeczytać informacje ze str169, a następnie wykonać ćw 3/170 z podręcznika i 2,3/105, 4,5/106 z ćwiczeniówki

Temat 3: Pisownia wielką i małą literą – ćwiczenia.
Proszę przypomnieć sobie wiadomości ze str 178,a następnie wykonać cw 1/178,2,3 str179,5/180 i 8/181( w zeszycie)

Temat 4: Znajomość języków- „Wielka wyprawa Ciumków”
Proszę przeczytać tekst ze str182, a następnie wykonać ćw 1,2/183(pisemnie w zeszycie)

Temat 5: Jak napisac scenariusz filmowy?

Proszę przeczytać wiadomość ze str 184,a nastepnie zrobić  ćw 6/184(w zeszycie)

Matematyka

Drodzy Uczniowie, przekazuję Wam materiały i zadania do samodzielnej nauki w domu. Informuję także, że jestem codziennie dostępna w godzinach planowanych zajęć na komunikatorze Skype (login: Ewelina Banasiewicz). Możecie również kontaktować się ze mną poprzez pocztę: ewelinaban7@gmail.com

Facebook – Grupa: SP Kozubów Matematyka

Poniedziałek (16.03.2020)
Równania – powtórzenie wiadomości
Proszę o wykonanie zadań z ćwiczeniówki: str. 109-110

Wtorek (17.03.2020)
Pola figur – powtórzenie wiadomości
Proszę o rozwiązanie testu na stronie: https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-prostokata/ https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-kwadratu/

Środa (18.03.2020)
Pola figur – powtórzenie wiadomości c.d. Proszę o rozwiązanie testu na stronie: https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-rownolegloboku/ https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-rombu/

Czwartek (19.03.2020)
Pola figur – powtórzenie wiadomości Proszę o wykonanie w zeszycie rysunków figur płaskich i zapisanie wzorów na pola

Wychowanie fizyczne

Drodzy uczniowie! W sytuacji, kiedy nie powinniście wychodzić z domu, ratunkiem dla zachowania dobrej kondycji i samopoczucia są ćwiczenia domowe, które każdy z Was może wykonać bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania.
Wysyłam Wam zestawy ćwiczeń dedykowanych dla młodszych dzieci, jak i nastolatków, które możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub indywidualnie. Ponadto, znajdują się tu też ćwiczenia rozciągające, które powinny być wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Trzymajcie się zdrowo i z zachowaniem dobrej kondycji!!!
https://fittykid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_Ad7rv4-fUM
https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k
https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

Informatyka

Gra platformowa

Dowiem się, jak ułożyć skrypt dowolnej gry platformowej.

Plastyka

O walorze. „Światła latarni morskiej na morzu”, „Światła samochodów w nocy”. Zaznajomię się z pojęciami: walor barwy, walor plamy, jasność barwy, jasność plamy.

Wykonam pracę plastyczną – pejzaż.

Muzyka

Różne współczesne style muzyczne.

Na tej lekcji poznam różne style muzyczne (np. pop, rock, jazz, folk, rap, techno, disco, reggae i inne).

Technika

Rzutowanie prostokątne – ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Narysuj rzuty prostokątne brył, które znajdują się na platformie Office 365.

Zajęcia z wychowawcą

Trudności okresu dojrzewania. Zajęcia na platformie Office.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie ryb.

Uzupełnić tabelę z zeszytu ćwiczeń str. 75, zad 6. Przeczytaj zad 1z podręcznika str. 92, znajdź informacje w tekście i uzupełnij zad 1, 2 str. 73(zeszyt ćwiczeń).

Historia

Temat: Pierwszy rozbiór Polski.

Youtube Pierwszy rozbiór Polski- 1772 rok (film). Ćwiczenie. Wypisz do zeszytu tereny jakie zajęła Rosja po pierwszym rozbiorze Polski.

Geografia

Temat: Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy.

Youtube Położenie Europy Charakterystyczne cechy rzeźby powierzchni (film).

Youtube Charakterystyka środowiska Przyrodniczego Europy (film)

Ćwiczenie. Na podstawie filmu oraz mapy z książki strona 93 zapisz w zeszycie nazwy obiektów oznaczonych cyframi od 1-6.

Religia

Obejrzeć na youtube film o Św. Faustynie oraz Siewcy Lednicy Koronka do Miłosierdzia Bożego. W ćwiczeniach – temat 37.Przeczytać fragment Ewangelii Łk.24, 1-2,13,15-35 i uzupełnić krzyżówkę z t. 38