localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Klasa VII

W związku z zamknięciem szkoły od poniedziałku 16 marca do piątku 26 czerwca zadania i materiały przekazywane są drogą elektroniczną. 

Użyte są do tego celu przede wszystkim: 

 1. strona internetowa szkoły  
 2. szkolna chmura – od klasy czwartej wykorzystywane są możliwości pakietu Microsoft Office usługi Office 365. (Uczniów prosimy o systematyczne logowanie się na platformę  https://www.office.com)
 3. komunikatory ustalone z nauczycielami.

Link do platformy Office 365

Przydatne linki:

Film instruktażowy

Dla nauczycieli

Tworzenie zespołów

Dla uczniów

Poniżej umieszczamy tematy zajęć do zrealizowania

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (22.06 -26.06)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski     

Test Diagnoza dla klasy VII

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 1: Wiązania nadziei- ćwiczenia.

Na początku proszę zapoznać się z tekstem ze strony 341 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1,3,12,13,14/342.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych c. d. – karta pracy dostępna na platformie.

Język niemiecki

Temat: Ich liebe den Sommer. /Kocham lato. 

Dziś odpowiemy sobie na pytania : 

Czy lubisz lato? Dlaczego? 

Jak spędzasz wakacje ? 

Podręcznik str.133 – przeczytaj teksty następnie odpowiedz na pytania ćwiczenie 1 str.133 

Chemia

 Powtórzenie wiadomości- Tlenki i wodorotlenki.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia koordynacyjne oraz sprawnościowe o wysokiej intensywności

https://ewf.h1.pl/student/?token=PAcc6ErvKD5IDLSCiF7cMZDKqTqXXqnlArdqUwkcQ3c3J48FW7

Plastyka

W muzeum. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z plastyki.

WTOREK

Informatyka

Przygotowanie wspólnego projektu grupowego w edytorze tekstu.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o równaniach – karta pracy dostępna na platformie.

Biologia

Temat: Uzależnienia -podsumowanie wiadomości

Proszę obejrzeć prezentacjęhttps://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/D1raxyg07

Na platformie prezentacja prac uczniów dotycząca uzależnień

Język polski   

Temat 2: Rodzaje i gatunki literackie-powtórzenie.

Na dzisiejszej lekcji pracujemy w oparciu o materiał powtórzeniowy ze strony 343 z podręcznika.

Wychowanie  fizyczne

Nauka przemieszczania się w pozycjach niskich. Podstawy sportów walki w pozycjach niskich.https://ewf.h1.pl/student/?token=W8fUcsBTwuybLkMXvNVR5lxgVLxuPmS9jnb3Op4LJmYSqyDwBA

Religia

Temat: Zgoda, ale nie na wszystko. Szukam szczęścia czy przyjemności.
Modlitwa ,,Ojcze nasz”. Jakie są różnice pomiędzy tolerancją a akceptacją?
Film ,,Jak motyl”- co było pragnieniem Przemka?
Wysłuchanie ,,Hymnu o miłości”
Napisz swoją definicję miłości.

ŚRODA

Język  angielski     

The Typical Teenager. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj tekst na stronie 116 z podręcznika a następnie uzupełnij zadania 1,3 oraz 5

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 3: Powtórzenie wiadomości o liryce.

Liryka to rodzaj literacki obejmujący utwory, które ukazują uczucia, myśli, przeżycia wewnętrzne, wrażenia podmiotu lirycznego.

Na lekcji pracujemy w oparciu o materiał powtórzeniowy ze strony 344 i 345 z podręcznika.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o równaniach c. d. – karta pracy dostępna na platformie.

Historia

Temat: Omówienie sprawdzianu z działu ,, Polska w okresie międzywojennym”

Na podstawie mapy strona 231 wymień terytoria plebiscytowe.

Wyjaśnij kim był : Roman Dmowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Ignacy Jan Paderewski.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Fizyka

Geografia

Temat: Mój region i moja mała ojczyzna- utrwalenie wiadomości

Wymień atrakcje turystyczne swojego regionu.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Nauka przemieszczania się w pozycjach wysokich.

https://ewf.h1.pl/student/?token=49CztOWzjULEI6B2SdvJBEp3FZms2aBBvjCG3ojnYrhlLBnseJ

CZWARTEK

Język polski  

Temat 4: Powtórzenie wiadomości o epice.

Historia

Temat: Świat w okresie międzywojennym- utrwalenie wiadomości

Scharakteryzuj kolejne etapy podboju Europy przez Adolfa Hitlera dosierpnia 1939 roku.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na mailamarcin.straczek@poczta.onet.pl

Geografia

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski- utrwalenie wiadomości

Wykonaj zadanie 1 i 3 strona 168.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila. marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język niemiecki     

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy VII. 

Religia

Temat: Właściwe wykorzystanie czasu wolnego.
Modlitwa dziękczynna za rok szkolny i prośba o bezpieczne wakacje.
Planowanie spędzania czasu wolnego- praca uczniów.

Matematyka

Podsumowanie wiadomości z klasy VII.

Muzyka

Muzykujemy wakacyjnie! Muzykowanie na pożegnanie. 

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (15.06 -19.06)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski

Revision. Powtórzenie wiadomości

W podręczniku uzupełnij zadania 1,2,3,4,5 / 100 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski

Temat 1:Pisownia przymiotników złożonych-ćwiczenia.

Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 328 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2/328.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych – karta pracy dostępna na platformie.

Język niemiecki

Temat : Powtórzenie wiadomości z działu 6 “ Natur, Sonne und Sommerferien in Deutschland.” 

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu 6 . 

Proszę o przypomnienie sobie 

 słownictwa : 

miesiące i pory roku 

pogoda 

krajobraz 

kolory 

zwierzęta domowe 

ogród zoologiczny 

spędzanie wakacji 

gramatyki : 

liczebniki porządkowe 

zaimek nieosobowy “es” 

odmiana czasownika “werden” 

zdania złożone  ze spójnikami wymagającymi szyku prostego i przestawnego. 

Chemia

Diagnoza po klasie 7.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia przygotowujące do biegu przez płotki.
https://ewf.h1.pl/student/?token=9mdlKnCeFohIgWVSOq1arLZ0RP6DwmAEfKyMNuvf1W0Gmzayo1

Plastyka

Land art- sztuka ziemi.

PIĄTEK

Biologia

Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu i jej zaburzenia

Proszę obejrzeć prezentacje w trakcie lekcji omówienie ich,ćwiczenia,praca domowahttps://epodreczniki.pl/a/film/DHXEvjlQx

Język polski

Temat 2: Nadzieja- podsumowanie rozdziału 7.

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy i utrwalimy wiadomości i umiejętności z rozdziału 7- materiał powtórzeniowy na stronie 340 w podręczniku.

Chemia

Powtórzenie wiadomości- Tlenki i wodorotlenki

Fizyka

Język angielski

Class test. Test wiadomości

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zajęcia matematyczne

Twierdzenie Pitagorasa – powtórzenie wiadomości.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia profilaktyki płaskostopia.
https://ewf.h1.pl/student/?token=1oWfFcxQBPy5GqHIWK8c6Hm2enGYPG2s1DxkwWlt5Avsaji9hd

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (08.06 -12.06)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski     

Writing an e mail. Redagowanie maila

Przeczytaj maila na stronie 99 w podręczniku a następnie uzupełnij zadanie 4/99 strona

Na podstawie maila z zadania 1 oraz wskazówek z zadania 5 napisz własnego maila

opisującego zdarzenie.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 1: Skrótowce i skróty.

Na tej lekcji dowiecie się, co to są skrótowce i skróty.

Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 332 i wykonać ćwiczenie 5/334.

Następnie proszę zapoznać się z wiadomością ze strony 334 i wykonać ćwiczenie 7/335 z podręcznika.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o procentach – karta pracy dostępna na platformie.

Język niemiecki

Temat : Zoos in den DACHL- Landern. ZOO w krajach niemieckiego obszaru językowego. 

Dzisiaj poznamy nazwy zwierząt żyjących w ogrodach zoologicznych. Poznamy największe ogrody zoologiczne w krajach niemieckiego obszaru językowego. 

Przeczytaj tekst na str.131 , następnie wskaż na mapie  opisane ogrody zoologiczne. 

Wykonaj ustnie ćwiczenie 2,3 str.131 , ćwiczenie 4 –  pisemnie w zeszycie. 

Chemia

 Proces dysocjacji jonowej zasad.
1. Co to jest dysocjacja?
2. Zasada a wodorotlenek.3. Równania dysocjacji zasad.

Wychowanie fizyczne

Nauka i doskonalenie układu tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń koordynacyjno-ruchowych.

https://ewf.h1.pl/student/?token=EZWcPNnJOOvg1kcGtaMjcb5diOIRJKQ076FAjuk5juXjSRZPh9

https://ewf.h1.pl/student/?token=9pxS38nfyoBxYp4ivIpcaSxSSrGje0RmVq9vUbL8Kzx2uMBadc

https://ewf.h1.pl/student/?token=4h0G9MfFA43DNA9w6pdYgKjhtBMllDen85C3KTqnViOxnxaiJt

Plastyka

SZTUKA ULICY-  STREET ART 

WTOREK

Informatyka

Tworzenie przypisów, podział na kolumny i statystyka dokumentu. Wykonaj ćwiczenie 1 strona 224. 

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o potęgach i pierwiastkach – karta pracy dostępna na platformie.

Biologia

Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego

Przeczytaj temat zapisz choroby układu rozrodczego

Na platformie omówienie tematu, zadanie pracy domowej

Język polski   

Temat 2: Skrótowce i skróty- ćwiczenia .

`

Na dzisiejszej lekcji będziecie doskonalić swoje umiejętności dotyczące skrótowców i skrótów. Proszę wykonać ćwiczenia 3/61 oraz 4,6/62 z zeszytu ćwiczeń.

Wychowanie  fizyczne

Nauka prawidłowego ustawienia się w ataku ( siatkówka )

https://ewf.h1.pl/student/?token=m774PV8lWyDrIxA8vlPXRGSx9ZyOmhNqIPiqepczRH1lhnX3My

Religia

Temat 52 – Wolność a samowola.
Modlitwa o umiejętne korzystanie z wolności.Analiza tekstów z Youcat znadujacych się w podręczniku.
W zeszycie napisz, co oznaczają słowa św. Augustyna ,,Kochaj, i rób co chcesz.”

Zajęcia z wychowawcą

Lekcje on-line: wady i zalety.

ŚRODA

Język  angielski     

Vocabulary exercises. Ćwiczenia leksykalne

Uzupełnij zadania z Karty Pracy Vocabulary Unit 8

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 3: Wyrazy złożone.

W języku polskim istnieją wyrazy, które powstały z połączenia przynajmniej dwóch innych. Nazywamy je wyrazami złożonymi. Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 336 z podręcznika , a następnie wykonać ćwiczenia 1,2/336 oraz 3/337.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o potęgach i pierwiastkach c. d. – karta pracy dostępna na platformie.

Historia

Temat: ,,Polska w okresie międzywojennym” sprawdzenie wiadomości

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny sprawdzian wiadomości z działu ,, Polska w okresie międzywojennym”

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Fizyka

Geografia

Temat: Usługi w Polsce- ćwiczenia

Sprawdź się strona 162. Rozwiąż zadania 1, 3 i 6

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Nauka i doskonalenie zbicia.

 Omówienie techniki „ataku” oraz metodyczne ćwiczenia doskonalące „zbicie piłki”.

https://ewf.h1.pl/student/?token=pHgpmLZBpN1FJZ3COGV9hhKWr1F3zOWyeHsIp3r3azgbmA6WrE

PIĄTEK

Biologia

Temat: Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości z działu”Rozmnażanie i rozwój człowieka”

Ćwiczenia, zadania utrwalające i sprawdzające dostępne będą na platformie w czasie lekcji

Język polski

Temat 4: Wyrazy złożone -ćwiczenia.

Celem tej doskonalenie umiejętności z ostatniej lekcji. Proszę wykonać ćwiczenia 2/65 oraz 4,5/66 z zeszytu ćwiczeń.

Chemia

 Ćwiczenia w pisaniu równań dysocjacji jonowej zasad.

Fizyka

Język angielski

Grammar exercises. Ćwiczenia gramatyczne

Uzupełnij zadania z Karty Pracy Grammar Unit 8

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zajęcia matematyczne

Karta pracy dostępna na platformie.

Wychowanie fizyczne

Sposoby poruszania się w ataku i w obronie ( piłka ręczna )https://ewf.h1.pl/student/?token=GXXZZniFPfpd3N9fEBv3dL1fhOtPfj0sS4POXTWNT7xze2kBsn

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (01.06 -05.06)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski     

Present perfect tense. Zdania twierdzące

Przeczytaj informacje na temat budowy oraz użycia czasu Present perfect a nastepnie

wykonaj zadania:

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect/zastosowanie

1 https://www.ang.pl/cwiczenia/811/present-perfect-budowa

2 https://www.ang.pl/cwiczenia/812/present-perfect-budowa

3 https://www.ang.pl/cwiczenia/813/present-perfect-budowa

Przepisz do zeszytu informacje z tabelki z zadania 2/95strona z podręcznika a następnie wykonaj zadania 3 oraz 5

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 1: Brak nadziei – B.Kosmowska” Samotni.pl”(fragmenty).

Na początku zastanów się dlaczego-Twoim zdaniem-niektórzy ludzie nie wierzą w siebie oraz w to, że mogą odnosić sukcesy, być lubiani i podziwiani.

Następnie zapoznaj się  z fragmentem książki”Samotni.pl”(podręcznik ,strona 311)i wykonaj ćwiczenia 1-4/313.

Matematyka

Układ współrzędnych – powtórzenie wiadomości. Na tej lekcji powtórzycie i utrwalicie umiejętności związane z układem współrzędnych. Karta pracy będzie dostępna na platformie. Do zobaczenia na lekcji.

Język niemiecki

Temat: Heute ist der Kindertag. / Dzisiaj jest Dzień Dziecka. 

Dzisiaj powiemy sobie jak obchodzony jest Dzień Dziecka w Polsce  i , w krajach DACHL. 

Chemia

Otrzymywanie wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.
1. Wodorotlenki rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie(tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków).
2. Projektowanie doświadczenia otrzymywania wodorotlenku miedzi(II).

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia przygotowujące do przewrotu w tył ( etap II i III ).

https://ewf.h1.pl/student/?token=YEIirOqNSmNfe6D24U4SZVTCFXAmdhTpo41FutoELUnPrT2kT5

https://ewf.h1.pl/student/?token=XxC0JNZuw62WtkpwQklbNtlEF74MgQxLtDuXmKQK9GCH5jABOo

Plastyka

Nowatorskie zastosowanie fotografii – fotokolaż.

WTOREK

Informatyka

Praca z dokumentem wielostronicowym. Wstawianie stopki i nagłówka, wyszukiwanie słów i znaków w dokumencie.

Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 218.

Matematyka

Układ współrzędnych – sprawdzian. Moi drodzy proszę, abyście byli dostępni na platformie Office w czasie naszej lekcji matematyki. W tym czasie połączymy się online w celu przeprowadzenia kontroli wiadomości z działu „Układ współrzędnych”.

Biologia

Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-zarodkowy-i-plodowy-czlowieka/D1B8G14kZ

Przeczytaj informacje, wyszukaj odpowiedzi na pytania: co to jest zapłodnienie, zygota,rozwój zarodkowy i płodowy, funkcje błon płodowych, ciąża , bliźnięta jedno-dwujajowe

Na lekcji on-line omówienie tematu, wykonanie karty pracy, zadanie pracy domowej

Język polski   

Temat 2: Nie tracić nadziei- M.Pieprzyca „Chce się żyć”(fragmenty).

Zanim przeczytasz tekst ze strony 314 z podręcznika, zastanów sie, które grupy społeczne są zwykle postrzegane jako inne bądź gorsze. Jak można zapobiec takim podziałom?

Następnie zapoznaj się z treścią fragmentu powieści i wykonaj ćwiczenia 1-4/316.

Wychowanie  fizyczne

Nauka pozycji przemieszczającej się małpy ( Animal Flow ). Uaktywnienie dwóch półkul mózgowych. Wzmacnianie obręczy barkowej.

https://ewf.h1.pl/student/?token=lMMnW3ci7IqL3lyBR4OMTXMeTOMCSdGAGIzG2eFtaJMZkOVOLa

Religia

Daj mi Panie dobre myśli. Zesłanie Ducha Świętego w moim domu
Modlitwa do Ducha Świętego

Analiza tekstu biblijnego Dz 2, 1-12 
Układanie krzyżówki z hasłem EWANGELIZACJA.
Praca pisemna na temat -Jak możemy w naszym życiu świadczyć o Jezusie?

Zajęcia z wychowawcą

Przestrzeganie zakazów

ŚRODA

Język  angielski     

Injuries. Ćwiczenia leksykalne

Przeczytaj teksty z zadania 1/ 96 strona z podręcznika , zaznacz właściwe wyrażenia a następnie przepisz do zeszytu wyrazy zaznaczone na niebiesko wraz z tłumaczeniem.

Na podstawie ćwiczenia 1 przepisz do zeszytu i uzupełnij tabelkę z zadania 2/96 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 3: Wola przetrwania- B.Grylls” Urodzony, by przetrwać”(fragmenty).

Na początku zastanów się, które umiejętności wydają Ci się szczególnie cenne w sytuacjach zagrożenia życia. Zgromadź kilka argumentów na uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Następnie przeczytaj tekst ze strony 317 z podręcznika i wykonaj ćwiczenia1,3,4/319.

Wyobraź sobie, że w Twojej szkole odbędzie się spotkanie z Bearem Gryllsem. Zapisz w zeszycie kilka pytań, które można by mu zadać.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości z działu „Liczby” (zapisać temat do zeszytu). Karta pracy dostępna na platformie. Do zobaczenia!

Historia

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej

Przeczytaj temat ,, Polska w przededniu II wojny światowej” strona 264- 268.

Opisz niemieckie żądania wobec Polski.

Praca z tekstem źródłowym strona 267. Wyjaśnij, jakie decyzje wobec ziem polskich zostały zawarte w tajnym protokole.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Fizyka

Geografia

Temat: Rolnictwo i przemysł Polski -powtórzenie wiadomości

Rozwiąż zadania 1, 2, 3 strona 162

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach.https://ewf.h1.pl/student/?token=cCvNVKmPJ8GD4e8vwe7w3sb1vfYZm4fGusicFeed1RwaYv5AkD

CZWARTEK

Język polski  

Temat 4: Wywiad jako forma dialogu.

Celem tej lekcji jest przybliżenie Wam wywiadu-rozmowy dotyczącej wybranego tematu z osobą zazwyczaj powszechnie znaną lub uważaną za autorytet w określonej dziedzinie. Ma on formę dialogu, w którym rozmówca odpowiada na kolejne pytania dziennikarza.

Proszę zapoznać się informacjami dotyczącymi wywiadu, przydatnym słownictwem ze strony 320 oraz  przykładowym wywiadem ze strony 321 z podręcznika.

Historia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ,, Polska w okresie

           międzywojennym ”

Przeczytaj podsumowanie działu VII ,, Polska w okresie miedzywojennym ”

Opisz główne postanowienia konstytucji marcowej.

Wymień największe osiągnięcia II Rzeczypospolitej.

Uszereguj chronologicznie:

 • powstanie śląskie
 • powstanie wielkopolskie
 • Bitwa Warszawska
 • zamach majowy
 • zamach na prezydenta Narutowicza                                                    

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odesłać na Teams lub maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Geografia

Temat: Wspórzędne geograficzne-ćwiczenia

Na podstawie mapy ogólnogeograficznej Polski określ współrzędne  geograficzne Warszawy, Krakowa i Kielc.

Na podstawie mapy strona 12 określ współrzędne Pińczowa.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język niemiecki     

Temat: Ferien in Bayern./ Wakacje w Bawarii. 

Dzisiaj powiemy sobie gdzie można spędzać wakacje. Napiszemy pocztówkę z wakacji. 

Przeczytaj tekst zad.1 str. 130, powiedz które zadania są zgodne z jego treścią, pracuj ze słownikiem aktywnym na końcu działu. 

Następnie przejdź do zad .3 str.130 i odpowiedz pisemnie na pytania, zredaguj pocztówkę ze swoich wymarzonych wakacji. 

Religia

Jak pozwolić innym, by do nas dotarli. Konflikty w czasie dorastania.
Modlitwa za rodziców
Analiza tekstu Jk3,3-18 oraz Mt 18,23-30.
Zapoznanie z materiałem z podręcznika.
Wybierz jeden za sposobów unikania konfliktów i zrób do niego plakat.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości z działu „Liczby” c.d. (zapisać temat do zeszytu). Karta pracy dostępna na platformie.

Muzyka

Z muzyką dalej w świat. Podręcznik – lekcja 30.

PIĄTEK

Biologia

Temat: Rozwój człowieka-od narodzin do starości

Obejrzyj prezentację wykonaj ćwiczenie 1 na lekcji on-line omówienie okresów rozwojowych człowieka, uzupełnianie kart pracy-krzyżówka(załącznik), zadanie  pracy domowej
https://epodreczniki.pl/a/etapy-zycia-czlowieka/DCg726e7

Język polski

Temat 5: Jak przeprowadzić dobry wywiad- ćwiczenia.

Dzisiaj ćwiczymy i utrwalamy wiedzę z wczorajszej lekcji.

Proszę wykonać ćwiczenia 1/322, 3/323 z podręcznika oraz 2/108 i 3/109 z zeszytu ćwiczeń.

Chemia

 Ćwiczenia  w projektowaniu doświadczeń otrzymywania wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie. 
Projektowanie doświadczenia otrzymywania wodorotlenku żelaza(III). 

Fizyka

Język angielski

Present Perfect tense. Pytania.

Przeczytaj informacje na temat tworzenia pytań w czasie Present perfect oraz zasadach użycia

ever i never a następnie wykonaj zadania:

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect/pytania-przeczenia

https://www.ang.pl/cwiczenia/808/present-perfect-pytania-przeczenia

Z podręcznika ze strony 97 uzupełnij zadania 3,4 oraz 5

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zajęcia matematyczne

Karta pracy dostępna na grupie.

Wychowanie fizyczne

Nauka treningu interwałowego- „ćwicz jak Janusz Kusociński”.https://ewf.h1.pl/student/?token=p1X7x89qm0Lvr6MvYHtSOmFQAcVKrStM1XBM5of0iYEvS8eRly

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (25.05 -29.05)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski     

SPRAWDZIAN

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 1: Dobro i zło- sprawdzian z rozdziału 6.

Na tej lekcji sprawdzę Waszą wiedzę i umiejętności z rozdziału 6.

Proszę wszystkich o obecność -napiszemy sprawdzian.

Matematyka

Długości i pola w układzie współrzędnych – utrwalenie. Dziś utrwalimy obliczanie długości i pól w układzie współrzędnych. Wykonamy ćwiczenia na stronie 118, 119 (ćwiczeniówka). Do zobaczenia.

Język niemiecki

Temat: Das Hundeleben ist interessant. / Życie psów jest interesujące. 

Dzisiaj poznamy nazwy wybranych ras psów. Powiemy sobie dlaczego ich życie może być interesujące. 

Przeczytaj tekst pierwszy na str. 128 , wykonaj polecenia pod tekstem. Odpowiedz ustnie na pytania z ćwiczenia 3 str.128, ćwiczenie 8 str.129 wykonaj w zeszycie przedmiotowym. 

Przypominam że lekcja online w poniedziałek o 11.00 

Chemia

Wodorotlenek potasu.
Temat opracuj zgodnie z punktami:
1. Budowa cząsteczki wodorotlenku potasu.
2. Właściwości wodorotlenku potasu.
3. Zastosowanie wodorotlenku potasu.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do przewrotu w przód

https://ewf.h1.pl/student/?token=F7Ld5kDOn2GRCbNyIfs7nBL4QoEqq5EVb5qTY20b6vFTPrrLX4

https://ewf.h1.pl/student/?token=2nZ0LzY7BMAM0oe6YDkpV6PY9Jv8keT2VUPuTDqemEEy05Irix

Plastyka

Kolaż inspirowany twórczością surrealistów i dadaistów. Podręcznik strona 25-26.

WTOREK

Informatyka

Wstawiamy tabele w dokumencie tekstowym – podręcznik str 212 – 215. Wykonaj zadanie 1 str 215 podręcznik

Matematyka

Długości i pola w układzie współrzędnych – utrwalenie. Dziś w dalszym ciągu będziecie ćwiczyć obliczanie długości i pól w układzie współrzędnych. Wykonamy ćwiczenia na stronie 120 (ćwiczeniówka). Do zobaczenia.

Biologia

Temat: Męski układ rozrodczy

Przeczytaj temat str 215-217 podręcznik, narysuj budowę układu  str 215 i plemnika str 216

Na lekcji on-line omówienie tematu, wykonanie karty pracy, zadanie pracy domowej

Język polski  

Temat 2: Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei”(fragmenty).

Na dzisiejszej lekcji poznacie fragmenty wywiadu, w którym Jan Paweł II podzielił się osobistymi refleksjami na temat Kościoła, wiary, problemów współczesnego świata.

Proszę zapoznać się z treścią fragmentów wywiadu ze strony 302 z podręcznika, a następnie odpowiedzieć pisemnie na pytania z ćwiczenia 1,5/304.

Wychowanie  fizyczne

Zabawy koordynacyjne na nogi https://ewf.h1.pl/student/?token=NjzokEqGqBBUzULCnbXIVoEtb8cmuYvbCOCkeuYu1psfgEal41

Religia

Krytyka a krytykanctwo.
Analiza rozmowy Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem.
Wysłuchanie bajki ,,Trzy sita Sokratesa”
Przygotowanie poradnika – Jak krytykować, aby nie ranić?

Zajęcia z wychowawcą

„Ja i moja rodzina – dawniej, dziś, jutro”

ŚRODA

Język  angielski     

Scary. Feelings. Określanie uczuć

Przeczytaj teksty na stronach 92 i 93 z podręcznika a następnie uzupełnij wyrażenia z zadania

2 odpowiednimi przyimkami. Przepisz podane wyrażenia do zeszytu wraz z tłumaczeniem

Obejrzyj fiszki i zagraj w dopasowania:

https://quizlet.com/252990703/english-plus-options-unit-8-flash-cards/

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 3: Dawać nadzieję -J.Osiecki  „Religia. Człowiek z sercem w dłoni”(fragmenty).

Zanim przeczytacie tekst ze strony 305 z podręcznika, proszę dowiedzieć się, kim był Zbigniew Religa i jakie są jego osiągnięcia.

Następnie proszę zapoznać się z treścią tekstu i wykonać ćwiczenia1-5/306.

Napisz rozprawkę, której tematem będzie parafraza zdania: „Człowiek tak łatwo się nie podda, on będzie walczył do końca”. Odwołaj się w niej do przykładów z literatury i filmów oraz ze swojego życia.

Matematyka

Odcinki w układzie współrzędnych – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji będziecie obliczać długość odcinka oraz w prostych przypadkach pola wielokątów, mając dane współrzędne ich wierzchołków. Na początek proszę abyście zapoznali się z przykładami na stronie 322, 323, 324. Wykonamy zadanie 1, 2 ze strony 324.

Historia

Temat: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej

Przeczytaj temat ,, Osiągnięcia II Rzeczypospolitej ” strona 255- 259.

Omów największe problemy gospodarcze, z jakimi musiało się zmierzyć odrodzone państwo polski.

Wymień osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Fizyka

Geografia

Temat: Mapa ogólnogeograficzna i dane statystyczne mojego regionu

Na podstawie mapy ogólnogeograficznej dostępnej w książce opisz ukształtowanie powierzchni województwa Świętokrzyskiego.

Na podstawie danych statystycznych strona 220 opisz udział obszarów prawnie chronionych w województwie Świętokrzyskim.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do stania na rękach

https://ewf.h1.pl/student/?token=8sEMT7rJzBKpAfa9w3JES56qAgIiEpGupG2hcr37QKEUQNnPCg

https://ewf.h1.pl/student/?token=r69i6ZvaIGN9QfKrPCa9VBmVbtOjYIc6EF9RVzazXCgarUXEMi

CZWARTEK

Język polski  

Temat 4: Sens nadziei- Jerzy Liebert „Nadzieja”

Dzisiaj pracujemy z tekstem poetyckim.

Na początku proszę napisać w zeszycie jak najwięcej frazeologizmów ze słowem „nadzieja”.

Następnie proszę zapoznać się z treścią wiersza Jerzego Lieberta ze strony 307 z podręcznika i wykonać ćwiczenie 1,2/307 oraz   6,8/309.

Historia

Temat: II Rzeczypospolita na arenie międzynarodowej

Przeczytaj temat ,, II Rzeczypospolita na arenie międzynarodowej ” strona 260- 263.

Scharakteryzuj politykę zagraniczną Polski w okresie międzywojennym.

Wyjaśnij pojęcie  ,, polityka równowagi” i ,, równych odległości ”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odesłać na Teams lub maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Geografia

Temat:  Omówienie i poprawa diagnozy przedmiotowej z geografii.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język niemiecki     

Temat : Zdania złożone wymagające szyku przestawnego . 

 Proszę przepisać do zeszytu przedmiotowego spójniki po których wymagany jest szyk przestawny zdania .(Reguła gramatyczna str.137)  

Następnie wykonaj ćwiczenie 4,5,6 str.129 w podręczniku. 

Lekcja online o godzinie 11.00 

Religia

Temat 50-Mieć autorytet od początku albo na niego zapracować.
Piramida wartości.
Projektowanie swojego herbu.
W zeszycie napisać, kto jest twoim autorytetem i dla kogo  możesz być autorytetem.

Matematyka

Odcinki w układzie współrzędnych – ćwiczenia. Dziś utrwalimy umiejętności dotyczące odcinków w układzie współrzędnych. Wykonamy ćwiczenia na stronie 122. Do zobaczenia na platformie.

Muzyka

Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa- podręcznik – lekcja 28. Wykonaj notatkę z lekcji.  

PIĄTEK

Biologia

Temat: Budowa i funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

Obejrzyj prezentację przepisz tabelę o cechach płciowych żeńskich i męskich https://epodreczniki.pl/a/funkcjonowanie-zenskiego-ukladu-rozrodczego/D4ImaEp1Thttps://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/Deoc0vvFy

Omówienie tematu na platformie, zadanie pracy domowej

Język polski

Temat 5: Potęga nadziei- S.Hawking „Moja krótka historia” (fragmenty).

Stephen Hawking to brytyjski fizyk, który mimo niemal całkowitego paraliżu i utraty mowy pozostaje aktywny naukowo.

Proszę zapoznać się z treścią tekstu ze strony 308 i wykonać ćwiczenia 1,2,6,9/310.

Chemia

Wodorotlenek wapnia.
1. Budowa cząsteczki wodorotlenku wapnia.
2. Właściwości wodorotlenku wapnia.
3. Zastosowanie wodorotlenku wapnia.

Fizyka

Język angielski

Scream machines. Czytanie ze zrozumieniem

Przeczytaj tekst z podręcznika na stronie 94 a następnie uzupełnij w zeszycie zadanie 3.

Przeczytaj wskazówki dotyczące pierwszej pomocy z podręcznika na stronie 111 dopasuj je do odpowiednich ilustracji a następnie przepisz do zeszytu wraz z tłumaczeniem

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zajęcia matematyczne

Układ współrzędnych – karta pracy dostępna na platformie.

Wychowanie fizyczne

Trening ABS- wzmacnianie mięśni brzucha

https://ewf.h1.pl/student/?token=xz27CgGZkMEsDFlUIsfuf39MnW35QYgXa2HbM6Kgj9dQT6yoNr

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (18.05 -22.05)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski     

Song review.Writing. Recenzja piosenki

Przeczytaj recenzje związane z muzyką na stronie 87 w podręczniku, przepisz do zeszytu i przetłumacz wyrażenia z ramki Key Phrases a następnie wykonaj zadania 3 oraz 4.

Na podstawie planu z ćwiczenia 5 oraz przeczytanych tekstów napisz własną recenzję

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 1: Kłopotliwe przedrostki i przyrostki.

Celem tej lekcji jest doskonalenie poprawnej pisowni wyrazów z przedrostkami „z-,s-” oraz przyrostkami ” -dztwo, -ctwo,-dzki,-cki”.

Na początku proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 294 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 1/294 oraz 3/295 i 5/296.

Matematyka

Punkty w układzie współrzędnym – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy na tej lekcji nauczycie się rysować prostokątny układ współrzędnych, odczytywać współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych oraz zaznaczać punkty w układzie współrzędnych. Na początek zapoznajcie się z informacjami w podręczniku, a następnie narysować układ współrzędnych i zaznaczyć punkty z ćw. 2.1 na stronie 311 oraz zadanie 3 strona 312. Wybrane osoby zaprezentują zadania na platformie.

Język niemiecki

Temat : Tiere zu Hause./ Zwierzęta w domu. 

Dzisiaj poznamy nazwy zwierząt domowych , oraz opiszemy  zwierzątko , które posiadasz w domu. 

Aktywny słownik do dzisiejszego tematu lekcji znajduje się na str. 135, w Waszym podręczniku. 

 Zapoznaj się z tekstami w ćwiczeniu 1 str. 126, następnie wykonaj ustnie  ćwiczenie 2 i 6 str.126,127  

Odpowiedz na pytania zamieszczone w ćwiczeniu 7 str.127 

Przypominam o lekcji online o godzinie 11.00. 

Chemia

Temat lekcji: Ćwiczenia w pisaniu wzorów i nazywaniu wodorotlenków.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń kształtujących i rozwijających koordynację ruchową z dowolną piłką- cz. 1 filmu

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSfXcTzRth1Thk&cid=6AA5C18094234125&id=6AA5C18094234125%21634&parId=root&o=OneUp

Plastyka

Portret – czy to takie trudne? Podręcznik str 76 – 79

Wykonaj portret swojej mamy-  skorzystaj  z podpowiedzi i wyjaśnień na str 78.

WTOREK

Informatyka

Listy oraz tabele w dokumencie tekstowym.

Wstawiamy do dokumentu tekstowego listę numerowaną lub wypunktowaną stosując różne formaty.

Wykonaj  ćwiczenie 9 ze strony 211.

Matematyka

Punkty w układzie współrzędnych – utrwalenie. W celu utrwalenia tego tematu, proszę wykonajcie ćwiczenia ze strony 116. Wyznaczone osoby prześlą pracę do kontroli. Napiszecie także kartkówkę dot. układu współrzędnych. Proszę o obecność.

Biologia

Temat: Zmysły powonienia, smaku i dotyku

Obejrzyj prezentację wykonaj ćwiczenie  2 z prezentacji wyślij

https://epodreczniki.pl/a/inne-zmysly-tez-sa-wazne/DR5Uo8WK7

Język polski   

Temat 2: Doskonalenie poprawnej pisowni.

Na tej lekcji będziemy  w dalszym ciągu doskonalić poprawną pisownię wyrazów z przedrostkami.

Na platformie wykonamy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, strona 76,77.

Wychowanie  fizyczne

Ćwiczenia mobilizujące i rozciągające ciało podczas przerwy od nauki

https://ewf.h1.pl/student/?token=gg5YV35urzlQjbPxo43PV38sCq4Wyy3wLobzCJxp5us8wxyKqt

Praca domowa

Proszę znaleźć informacje i wymienić minimum 5 testów sprawności fizycznej. Odpowiedzi proszę odesłać na platformę do 22.05.2020.

Religia

Temat Setna rocznica urodzin Jana PawłaII.
Film https://youtu.be/HHOX03Pmd5s

Zajęcia z wychowawcą

Lekcja uczniowska- Choroby

ŚRODA

Język  angielski     

Revision. Powtórzenie wiadomości

W podręczniku na stronie 88 wykonaj zadania 1,2,3,4,5, 6 a także 1/89 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 3: Dobro i zło- podsumowanie rozdziału  6.

Celem tej lekcji jest posumowanie wiadomości z rozdziału 6.

Powtórzymy  na podstawie poznanych tekstów takie zagadnienia jak:

-wina i kara,

-przebaczenie,

-między dobrem a złem,

-banalność zła,

-ukarać zło,

-zło przeciw naturze,

-jak czynić dobro, -każdy może być dobry.

Matematyka

Punkty w układzie współrzędnych – utrwalenie. Na dzisiejszej lekcji w dalszym ciągu będziecie doskonalić zaznaczanie, rysowanie i odczytywanie punktów w układzie współrzędnych. Karta pracy będzie dostępna na naszej grupie na platformie.

Historia

Temat: Gospodarka II Rzeczypospolitej

Przeczytaj temat ,, Gospodarka II Rzeczypospolitej „ strona 245- 250.

Omów największe problemy gospodarcze, z jakimi musiało się zmierzyć odrodzone państwo polski.

Wymień osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Fizyka

Geografia

Temat: Moja mała ojczyzna

Przeczytaj temat ,, Moja mała ojczyzna ” strona 206- 209

Przygotuj plan spaceru po Twojej małej ojczyźnie. Uwzględniając turystyczne, które są według Ciebie szczególnie warte odwiedzenia.

Opisz formy ochrony przyrody najbliższej okolicy.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia siłowe z niewielkim obciążeniem. Doskonalenie techniki podnoszenia dowolnych ciężkich przedmiotów  cz.2 filmu

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSfXcTzRth1Thk&cid=6AA5C18094234125&id=6AA5C18094234125%21634&parId=root&o=OneUp

CZWARTEK

Język polski  

Temat 4: Powtórzenie wiadomości ze słowotwórstwa.

Celem tej lekcji będzie powtórzenie i utrwalenie poznanych w tym rozdziale zagadnień z zakresu słowotwórstwa .

Materiały powtórzeniowe znajdują się na stronie 298 w podręczniku.

Historia

Temat:  Społeczeństwo odrodzonej Polski

Przeczytaj temat ,, Społeczeństwo odrodzonej Polski ” strona 251- 254.

Opisz skład narodowościowy ludności II Rzeczypospolitej  w 1921 r.

Praca z mapą strona 253. Określ w których województwach większość mieszkańców stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odesłać na Teams lub maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Geografia

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzian z działu ,, Relacja między elementami środowiska geograficznego

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język niemiecki     

Temat: Zdania złożone ze spójnikami po których występuje szyk prosty zdania. 

Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na str.136 w podręczniku . 

Wykonaj polecenia 3,5 str. 126 w podreczniku 

Ćwiczenie 4 str.126 wykonaj proszę w zeszycie przedmiotowym. 

Lekcja online o 11.00 

Religia

Temat 48 -Raz lubię, raz nie. Ambiwalencja uczuć.
Analiza tekstów biblijnych- uczucia w Biblii.
Dokończ zdania ;
Jestem radosny, gdy……………….
Czuję się nieszczęśliwy……………………
Jestem zły, gdy……………………………..
Jestem zadowolony, gdy………………..
jestem zdziwiony, gdy…………………..

Matematyka

Długości i pola w układzie współrzędnych – wprowadzenie. Na tej lekcji nauczycie się obliczać długość odcinka, a także w prostych przypadkach pola wielokątów, mając dane współrzędne ich wierzchołków. Na początek proszę o samodzielne przeanalizowanie przykładów z podręcznika na stronie: 315 – 317. Następnie wykonamy wspólnie zadanie 1 ze strony 318 oraz 5 ze strony 319.

Muzyka

Piosenki dla mamy. Najpiękniejsze piosenki na Dzień Mamy.

PIĄTEK

Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ” Narządy zmysłów”

Na lekcji on-line  będą rozwiązywane ćwiczenia utrwalające dział- proszę o powtórzenie wiadomości

Język polski

Temat 5: Co wiemy o istocie dobra?

Na tej lekcji będziemy doskonalić powtórzone wiadomości w oparciu o tekst ze strony 299 z podręcznika. Proszę zapoznać się z jego treścią, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2,3,5,7, 10,11,12/300.

Chemia

 Temat lekcji: Wodorotlenek sodu.

Fizyka

Język angielski

Revision. Powtórzenie wiadomości. Ćwiczenia w pisaniu.

Wydrukuj Karty Pracy powtórzenie unit 7 kl7 i wykonaj zadania z części B.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

WAŻNE. W PRZYSZŁYM TYGODNIU ODBĘDZIE SIĘ KRÓTKI SPRAWDZIAN Z GRAMATYKI ORAZ SŁOWNICTWA Z DZIAŁU 7

Zajęcia matematyczne

Karta pracy dostępna na grupie.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w leżeniu

https://ewf.h1.pl/student/?token=DKgEWYRoJKeP2OQPf090w1SUpsmNovgDIAZBTbrDaArCq8aH6m

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (11.05 -15.05)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski     

‘Going to’ / Will. Konstrukcje dotyczące wyrażania przyszłości

Przeczytaj informacje na temat użycia konstrukcji ‘going to ‘ oraz ‘will’ dotyczących wyrażania przyszłości:

https://www.ang.pl/gramatyka/formy-wyrazania-przyszlosci/will-future

https://www.ang.pl/gramatyka/formy-wyrazania-przyszlosci/to-be-going-to

Zwróć uwagę na różnice w użyciu ‘going to ‘ oraz ‘will’ a następnie wykonaj ćwiczenia:

https://www.ang.pl/cwiczenia/774/future-simple-budowa

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/01?cc=pl&selLanguage=pl

1 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/02?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/04?cc=pl&selLanguage=pl

2 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/03?cc=pl&selLanguage=pl

3 https://www.ang.pl/cwiczenia/1734

Odpowiedzi na zadania oznaczone 1, 2, 3 proszę przesłać na maila :

 malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 1: Nie ma zbrodni bez kary – sprawdzian.

Kończymy naszą pracę z lekturą. Dzisiaj na lekcji napiszecie sprawdzian podsumowujący.

Proszę o wykonanie ćwiczeń 8,9 z testu podsumowującego, który udostępniłam Wam na platformie.

Na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego oraz dwóch wybranych przez Ciebie przykładów literackich napisz wypracowanie, w którym udowodnisz, że nie ma zbrodni bez kary. Pracę proszę przesłać poprzez platformę edukacyjną.

Matematyka

Trójkąty prostokątne – sprawdzian (zapisać temat do zeszytu). Moi drodzy proszę, abyście byli dostępni na platformie Office w czasie naszej lekcji matematyki. W tym czasie przeprowadzę kontrolę wiadomości z działu „Trójkąty prostokątne”.

Język niemiecki

Temat: Heute ist der elfte Mai./ Dzisiaj jest 11 maj. 

Dzisiaj przypomnimy sobie liczebniki główne , następnie powiemy sobie jak się tworzy w języku niemieckim liczebniki porządkowe. 

W tym celu zapoznaj się z gramatyką na str. 136, przepisz do zeszytu regułę tam zamieszczoną , wykonaj w zeszycie pisemnie ćwiczenie 2 i 4  str. 124 

Chemia

Temat lekcji: Elektrolity i nieelektrolity.
Temat opracuj zgodnie z punktami:
1. Co to są elektrolity i nieelektrolity?
2. Przykłady elektrolitów i nieelektrolitów.
3. Co to są wskaźniki?
4. Przykłady wskaźników.
5. Barwa wskaźników w zależności od odczynu.

Wychowanie fizyczne

Rozwijanie cech motorycznych podczas ćwiczeń na torze sprawnościowym ( cz.I filmu )

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKDJuH4dcLMXSnA&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215572&parId=root&o=OneUp

Zadanie domowe na ocenę celującą ( dla chętnych ).

Proszę nagrać dowolną techniką ( smartfonem, kamerą, aparatem fotograficznym ), krótki filmik z osobiście przez siebie wykonanymi ćwiczeniami fizycznymi, w formie rozgrzewki bądź innej własnej aktywności fizycznej. Pracę proszę przesłać na platformę.

Plastyka

Tworzenie z natury – Mój pomysł na pejzaż. Podręcznik str. 74. Wykonaj pracę.

WTOREK

Informatyka

Edytor równań i zrzuty ekranu (tzw. Printscreeny). Podręcznik str. 199.

Wstawianie dowolnie skomplikowanych równania i zrzutów ekranu i wstawianie do dokumentu do edytora tekstu. Wykonaj ćwiczenie 8 i 9 str. 201.

Matematyka

Trójkąty prostokątne – omówienie i poprawa zadań. Na zajęciach omówimy zadania ze sprawdzianu. Będziecie mieli także możliwość poprawy swoich ocen.

Biologia

Temat: Test dla uczniów kończących naukę w klasie 7-diagnoza

Język polski  

Temat 2: Rodzina wyrazów.

Dzisiaj dowiecie się, jakie słowa tworzą rodzinę wyrazów.

Na początku proszę wykonać ćwiczenie na rozgrzewkę ze strony 292 z podręcznika, a następnie  zapoznać się z nową wiadomością  i wykonać ćwiczenia numer 1,2/292 i 5/293 z podręcznika.

Wychowanie  fizyczne

Doskonalenie rzutów różnymi przedmiotami na odległość i do celu ( cz.II filmu )

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKDJuH4dcLMXSnA&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215572&parId=root&o=OneUp

Religia

Temat 46 Dlaczego uczciwość się opłaca?
Po zapoznaniu się z tematem napisać list, w którym wytłumaczysz dlaczego uczciwość się opłaca.
Podczas modlitwy poproś Boga o odwagę bycia uczciwym.

Zajęcia z wychowawcą

Jak w pełni wykorzystać swój styl uczenia się?

ŚRODA

Język  angielski     

‘Going to’ / Will/ Present Contionuous. Ćwiczenia gramatyczne

W podręczniku uzupełnij zadania 1,2,3 oraz 5 / 83strona oraz zadania 1,2/85strona

W podręczniku na stronie 85 przeczytaj informacje na temat użycia czasu Present continuous

w odniesieniu do przyszłości i wykonaj zadania 3 oraz 4 / 85 strona

Odpowiedzi na zadanie 5 proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 3 : Wyrazy pokrewne -ćwiczenia.

Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć nasze umiejętności związane z określaniem wyrazów pokrewnych, ze zwróceniem uwagi na oboczności w tych wyrazach.

Proszę wykonać ćwiczenie 2,3/59 z zeszytu ćwiczeń oraz 7/293 z podręcznika.

Matematyka

Geometria kartki w kratkę – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji będziecie odtwarzać figury narysowane na kartce w kratkę, rysować w różnych położeniach proste równoległe na kartce w kratkę, rysować w różnych położeniach proste prostopadłe oraz dokonywać podziału wielokątów na mniejsze wielokąty. Proszę o wykonanie w zeszycie przykładu 1 ze strony 301, a następnie zadania 3 ze strony 306. Do zobaczenia na platformie.

Historia

Temat: Diagnoza przedmiotowa z historii

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test diagnozujący dla uczniów kończących naukę w klasie VII

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Fizyka

Temat: Energia kinetyczna.
Zajęcia online, karta pracy.

Geografia

Temat: Poznaję region, w którym mieszkam

Przeczytaj temat ,, Poznaję region w którym mieszkam ”

Opisz położenie regionu w którym mieszkasz.

Wymień walory turystyczne Twojego regionu.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Rozciąganie statyczne po treningu- jak uniknąć kontuzji i dbać o zdrowie?

CZWARTEK

Język polski  

Temat 4: Jak prowadzić dyskusję?

Dyskusja to rodzaj rozmowy, podczas której dochodzi do wymiany poglądów na określony temat. Jej celem jest przekonanie drugiej strony do swojego stanowiska za pomocą odpowiednio dobranych argumentów.

Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze strony 283 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia numer  2,3/284.

Historia

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu z działu ,, Świat w okresie

              międzywojennym ”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odesłać na Teams lub maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Geografia

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu ,, Relacja między elementami 

            środowiska geograficznego”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test sprawdzający wiadomości z działu ,, Relacje między elementami środowiska geograficznego”

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język niemiecki     

 Temat : Fruhling die schonste Jahreszeit./Wiosna najpiękniejsza pora roku. 

Poznanie elementów krajobrazu oraz zastosowanie w wypowiedziach czasownika  “werden”. 

Proszę napisać w zeszycie odmianę czasownika  “werden “ 

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 w zeszycie przedmiotowym. 

Na pracę domową na podstawie ćwiczenia 4 str.125  opisz w zeszycie swoją ulubioną porę roku . 

Bliżej tematy będą omówione na lekcji online. 

Religia

Temat 47:Mówić prawdę i dotrzymywać słowa.Wykroczenia przeciwko prawdzie.
Wyjaśnić co to jest obmowa, oszczerstwo, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo.
Przeproś Pana Boga za wykroczenia przeciw VIII przykazaniu.

Matematyka

Geometria kartki w kratkę – utrwalenie. Dziś utrwalicie rysowanie różnych figur na kartce w kratkę. Proszę o wykonanie ćwiczeń na stronie 112. Wybrane osoby poproszę o przesłanie wyników swojej pracy. Do zobaczenia na platformie.

Muzyka

Jazz, czyli wielka improwizacja – podręcznik – lekcja 27. Muzyka jazzowa i najsłynniejsi jazzmani.

PIĄTEK

Biologia

Temat: Higiena oka i ucha

Proszę przeczytać temat podręcznik str 203-206

Uzupełnić ćwiczenia 1,2,3 dostępne w załączniku

Lekcja on-line na platformie office

Język polski

Temat 5: Test diagnozujący po klasie VII.

Na dzisiejszej lekcji napiszecie test sprawdzający Waszą wiedzę i umiejętności nabyte w klasie VII. Test udostępnię Wam w czasie naszej lekcji .

Proszę wszystkich o obecność na platformie edukacyjnej.

Chemia

Wzory i nazwy wodorotlenków.
Temat opracuj zgodnie z punktami:
1. Co to są wodorotlenki?
2. Pisanie wzorów sumarycznych wodorotlenków.
3. Nazywanie wodorotlenków na postawie  wzoru sumarycznego.

Fizyka

Temat: Przemiana energii – zasada zachowania energii.
Zajęcia online,karta pracy.

Język angielski

Nouns and Adjectives. Rzeczowniki i przymiotniki

Przepisz do zeszytu tabelkę z podręcznika z ćwiczenia 3/84 strona i dopasuj do podanych rzeczowników, przymiotniki z zadania 1

Przeczytaj tekst z podręcznika na stronie 82 a następnie uzupełnij zdania w ćwiczeniu 3

Odpowiedzi  proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zajęcia matematyczne

Zadania dostępne na grupie. Spotkanie na platformie.

Wychowanie fizyczne

Sprawdzian zdolności motorycznych

ZADANIA DLA WAS NA ÓSMY TYDZIEŃ (4.05 -8.05)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski     

Revision. Powtórzenie wiadomości. Zadania egzaminacyjne

W zeszytach przedmiotowych uzupełnij zadania 1 i 2/ 77 strona z podręcznika.

Wydrukuj Kartę Pracy powtórzenie Unit 6 klasa 7 a następnie uzupełnij zadania gramatyczne.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski  

Temat 1: Twórca i jego czasy- Juliusz Słowacki.

Celem dzisiejszej lekcji będzie przybliżenie Wam życia i twórczości jednego z największych twórców polskiego romantyzmu – Juliusza Słowackiego, autora dramatu pt. „Balladyna”, który będziemy omawiać w trakcie kolejnych lekcji.

W związku z tym proszę zapoznać się informacjami ze strony 20-21 w podręczniku i na ich podstawie zredagować w zeszycie krótką notatkę dotyczącą tego wybitnego poety i jego utworu.

Matematyka

Trójkąt równoboczny i jego połowa – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalicie wiadomości związane z trójkątem równobocznym. Na początek proszę o przypomnienie sobie informacji dotyczących trójkąta równobocznego, a następnie wykonamy zadanie 2 i 3 ze strony 290. Do zobaczenia na platformie.

Język niemiecki

Temat: Monate und Jahreszeiten./ Miesiące i pory roku. 

Wypisz w zeszycie nazwy miesięcy i nazwy pór roku.(ĆWICZENIE 1,2 STR.122) 

Wykonaj ustnie polecenia  3 I 4  z podręcznika str.122

Chemia

Temat lekcji: Tlenki metali i niemetali.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie techniki biegu po prostej podczas Małej Zabawy Biegowej. Pomiar tętna spoczynkowego i powysiłkowego.

Proszę podawać wyniki badań tętna w sposób zalecony w filmie, w komentarzach na platformie Microsoft Teams.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMSS5RDMt%2D9mpHY&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215571&parId=root&o=OneUp

Plastyka

Tworzenie z natury- martwa natura (podręcznik str. 66)

Mój pomysł na martwą naturę. Wykonaj ćwiczenie ze strony 68.

WTOREK

Informatyka

Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu

Samodzielne osadzanie i modyfikowanie obrazu oraz obiektu w dokumencie tekstowym uwzględniając przeznaczenie dokumentu. Podręcznik str. 195. Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 203.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości z klasy VII. Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca naszego podręcznika. Z tego względu powtórzymy wiadomości, które poznaliście w klasie VII, a jutro napiszcie test dla uczniów kończących naukę w klasie VII. Proszę o obecność na lekcji. Do zobaczenia na platformie.

Biologia

Temat:Regulacja nerwowo-hormonalna-sprawdzian

Proszę o obecność na platformie,gdyż zostanie udostępniony o odpowiedniej godz sprawdzian. Dodatkowe informacje po połączeniu  on-line

Język polski  

Temat 2: W jakim stopniu poznaliśmy treść dramatu J. Słowackiego „Balladyna”.

Na dzisiejszej lekcji spróbujemy wstępnie prześledzić losy bohaterów dramatu.

Proszę o zrobienie karty pracy „Ćwiczenia wprowadzające”, które przesłałam Wam na platformie edukacyjnej.

Wychowanie  fizyczne

Wirtualne Muzeum Sportu i Turystyki- projekcja filmu „ Igrzyska, których nie było”

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/856-lekcja-on-line-igrzyska-ktorych-nie-bylo

praca domowa– proszę na podstawie linku https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/  napisać i przesłać nazwy minimum 12 dyscyplin sportu, które uda wam się znaleźć w muzeum)

Religia

Temat 45 -Tradycja, która niesie wiarę.
Po zapoznaniu się z tematem wykonujemy do zeszytu tabelkę na temat:
Tradycje w roku liturgicznym- praca ze schematem liturgicznym.

Zajęcia z wychowawcą

Wolność od, wolność do

ŚRODA

Język  angielski     

Class Test. Test wiadomości

W dniu dzisiejszym odbędzie się Test z działu 6

Czas na napisanie Testu to 45min + 15min na przesłanie odpowiedzi

Test zostanie umieszczony na Zespole Klasa VII Język Angielski

Proszę o przesłanie odpowiedzi w ciągu 60 minut

Pod testem zostaną umieszczone informacje które zadania należy wykonać

Język polski  

Temat 3 : Najważniejsze wydarzenia w dramacie „Balladyna” J. Słowackiego – plan wydarzeń.

Celem tej lekcji będzie wyodrębnienie najważniejszych wydarzeń w lekturze i zapisanie ich w formie planu ramowego.

Proszę o uzupełnienie ćwiczenia dotyczącego planu z karty „Ćwiczenia wprowadzające”, który zamieściłam na platformie.

Matematyka

Test po klasie VII (zapisać do zeszytu). Dziś omówimy zadania testowe dla uczniów kończących naukę w klasie VII, a następnie napiszecie test diagnozujący. Proszę o obecność wszystkich uczniów. Do zobaczenia

Historia

Temat: Rządy parlamentarne

Przeczytaj temat ,, Rządy parlamentarne” strona 235-239

Praca z tekstem źródłowym ,, Konstytucja marcowa” strona 237. Wyjaśnij, jak przedstawiał się system trójpodziału władzy opisany w konstytucji marcowej.

Opisz przyczyny kryzysu rządów parlamentarnych.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Fizyka

Temat: Moc i jej jednostki – zadania.
Karta pracy

Geografia

Temat: Podsumowanie działu ,, Relacja między elementami środowiska

             geograficznego”

Przeczytaj podsumowanie działu ,, Relacja między elementami środowiska geograficznego” strona 194.

Rozwiąż zadanie 1, 3, 7, 8, 10 strona 195-196.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Motoryka na wesoło- wykonuj ćwiczenia i bądź pierwszy na mecie!

CZWARTEK

Język polski  

Temat 4: Matka i córki – „Balladyna” J. Słowacki.

Na tej lekcji spróbujemy scharakteryzować  siostry, bohaterki dramatu i ich stosunek do matki.

Proszę o uzupełnienie kart pracy „Matki i córki” ,które przesłałam Wam na platformie. Ponadto proszę zredagować list do Balladyny z ostrzeżeniem przed konsekwencjami jej czynów i przesłać go na platformie edukacyjnej.

Historia

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji

Przeczytaj temat ,, Zamach majowy i rządy sanacji „ strona 240- 244.

Opisz zmiany, jakie w ustroju II Rzeczypospolitej wprowadziła konstytucja kwietniowa.

Praca z tekstem źródłowym ,, Przemówienie Józefa Piłsudskiego ”strona 241. Przedstaw stosunek Józefa Piłsudskiego do działań posłów i partii politycznych.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odesłać na Teams lub maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Geografia

Temat: Diagnoza przedmiotowa z geografii

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test diagnozujący dla uczniów kończących naukę w klasie VII

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Język niemiecki     

Temat: Wie ist das Wetter?/Jaka jest pogoda? 

Na podstawie ćwiczenia 1 str.123 wypisz w zeszycie typy pogody. 

Wykonaj ustnie ćwiczenie 3,4,5 str.123 z podręcznika  

Religia

Temat: Powtórzenie działu; Ojczyzna.

Matematyka

Trójkąty prostokątne – powtórzenie wiadomości. Na tej lekcji dokonamy powtórzenia wiadomości dotyczących trójkątów prostokątów. Karta pracy z zadaniami powtórzeniowymi będzie dostępną na naszej grupie na platformie.

Muzyka

Folk i country- podręcznik – lekcja 26.

– piosenka Pędzą konie

– zapis nutowy melodii piosenki Hej, Zuzanno! – do zagrania na dzwonkach lub na keyboardzie – opis układu ruchowego do utworu Hej, Zuzanno!

PIĄTEK

Biologia

Temat: Ucho-narząd słuchu i równowagi

Obejrzyj prezentację, narysuj budowę ucha i wyklej je. Informacje dodatkowe na lekcji na platformie

https://epodreczniki.pl/a/ucho—narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9

Język polski

Temat 5: Charakterystyka Balladyny, bohaterki dramatu J. Słowackiego „Balladyna”.

Na dzisiejszej lekcji  scharakteryzujemy główna bohaterkę i zastanowimy się, jaka była motywacja jej postępowania.

Proszę o wykonanie ćwiczeń 1-6 z karty pracy „Test podsumowujący”, który znajduje się na platformie.

Chemia

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości- Woda i roztwory wodne. 

Fizyka

Temat: Energia potencjalna grawitacji.
Karta pracy

Język angielski

Music. Muzyka. Ćwiczenia leksykalne

Obejrzyj fiszki, zagraj w dopasowania a następnie wykonaj test

https://quizlet.com/pl/299905107/english-plus-options-7-unit-7-flash-cards/

Przeczytaj teksty w podręczniku na stronach 80,81 a następnie przerysuj do zeszytu tabelkę z ćwiczenia 1 i uzupełnij ją wyrazami z tekstów zaznaczonymi na niebiesko

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zajęcia matematyczne

Zadania dostępne na grupie. Spotkanie na platformie.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia koordynacyjne na drabince koordynacyjnej wg. własnego wykonania.

ZADANIA DLA WAS NA SIÓDMY TYDZIEŃ (27.04 – 30.04)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski

Writing a blog. Ćwiczenia w pisaniu

Przeczytaj blog Mayi na stronie 75 w podręczniku a następnie uzupełnij, przetłumacz i przepisz do zeszytu wyrażenia Key Phrases. W zeszycie uzupełnij zadanie 4/75 strona w podręczniku.

Na podstawie przeczytanego tekstu spróbuj napisać swojego bloga trzymając się planu z zadania 5/75 strona pt ‘ How to survive homework’. Pytania brzmią:

Jakie problemy mają uczniowie z pracą domową?

Kiedy ją odrabiać?

Co zrobić kiedy sobie nie radzimy?

Gdzie uzyskać pomoc?

Odpowiedzi  proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski

Temat 1: Wypowiedzenia wielokrotnie złożone -powtórzenie wiadomości.

Celem tej lekcji będzie powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących wypowiedzenia wielokrotnie złożonego. W związku z tym proszę o przypomnienie wiadomości ze strony 242 z podręcznika.

W czasie lekcji na platformie wspólnie będziemy wykonywać  ćwiczenia powtórzeniowe.

Matematyka

Twierdzenie Pitagorasa – zadania c.d. Na tej lekcji będziecie rozwiązywać proste zadania wykorzystując poznane twierdzenie Pitagorasa. Proszę wykonać zadanie 6 str. 267 (podręcznik). Wyznaczone osoby prześlą mi do kontroli ćwiczenia: 5, 6 str. 97, 98 (ćwiczeniówka).

Język niemiecki

Temat : Was brauchen wir fur Fussballspielen?. Besuch in Munchen. 

Czego potrzebujemy do gry w piłkę nożną?. Atrakcje turystyczne  Monachium. 

Przeczytaj wyrazy z ćwiczenia 1 str.112 i przyporządkuj im polskie tłumaczenia. 

Zapamiętaj ! 

Czasownik “brauchen “- potrzebować , zawsze łączy się z czwartym przypadkiem – biernikiem 

       brauchen+ AK. 

Wykonaj ustnie zad. 3 str. 113 

Przejdź na str.113  

Popatrz na zdjęcia przedstawiające atrakcje turystyczne Monachium, przeczytaj podpisy pod zdjęciami, następnie przyporządkuj im ustnie polskie tłumaczenie. Rozwiązania napisz w zeszycie. 

Chemia

Utrwalenie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych.
Proszę o rozwiązanie zadań ze str.194.

Wychowanie fizyczne

Aktywne domowe porządki
https://www.youtube.com/watch?v=7vTbXIarBtA&feature=youtu.be

Plastyka

Narodowe symbole Polaków –  komponujemy plakat.

WTOREK

Informatyka

Formatowanie obrazów i stosowanie szablonów. Podręcznik str. 188.

 Korzystając z gotowych szablonów wykonamy dokument informujący o symbolach narodowych. Wykonaj ćwiczenie. 6 str. 190.

Matematyka

Kwadrat i jego połowa – wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji nauczycie się  stosować w prostych sytuacjach wzory na pola figur do wyznaczania długości odcinków, obliczać długość przekątnej kwadratu, mając daną długość boku kwadratu lub jego obwód, obliczać długość boku kwadratu, mając daną długość jego przekątnej. Proszę przeanalizujcie rozwiązane przykłady z podręcznika na stronie 277 – 279. Zapamiętajcie reguły ze zdjęć. Spróbujcie wykonać zadania: 1 strona 280 – pięć pierwszych przykładów oraz zadanie 2 strona 281. Na platformie poproszę wybrane osoby o odczytanie swoich rozwiązań.

Biologia

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Obejrzyj prezentację następnie narysuj budowę oka w zeszycie dostępną w prezentacji https://epodreczniki.pl/a/oko—narzad-wzroku/DByVW3EI0

Lekcja na platformie office 365

Język polski

Temat 2: Sposoby przytaczania cudzych słów- powtórzenie.

Na dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie ,czym jest mowa zależna(dosłowne przytoczenie cudzych lub własnych słów) i niezależna(niedosłowne przytoczenie cudzych lub własnych słów za pomocą zdania podrzędnego). Ponadto zwrócimy uwagę na zasady cytowania(str 242). Zagadnienia powtarzamy i ćwiczymy wspólnie na platformie.

Wychowanie fizyczne

Wirtualne zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki
https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/?fbclid=IwAR125g77nOQztJmsvxBsMNq-2sTo763treng-l3vTpBO5ng8WQHKog2WdSo
oraz nauka zastosowania węzłów w sporcie i turystyce (film)
https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/877-lekcja-on-line-wezly-odc-1

Religia

Temat: Tydzień Biblijny. 
Czytanie i analiza fragmentów Pisma Świętego.
Przypomnienie z czego składa się Biblia? https://youtu.be/gp_iEdFQ18s

Zajęcia z wychowawcą

Współczesny patriotyzm

Pojęcia do zapamiętania: naród, ojczyzna, naród, patriotyzm, państwo, kultura, ideologia.

ŚRODA

Język angielski

Review. Powtórzenie wiadomości

Z podręcznika ze strony 76 uzupełnij, przetłumacz i przepisz do zeszytu wyrażenia z ćwiczenia 1.

W podręczniku ołówkiem uzupełnij tekst w zadaniu 2/76 strona

W zeszytach przedmiotowych uzupełnij zadania 3,4, 5 / 76 strona z podręcznika

Zadanie 6 /76 strona jest zadaniem dla chętnych.

Odpowiedzi  proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365 UWAGA. ZA TYDZIEŃ ODBĘDZIE SIĘ TEST Z DZIAŁU 6

Język polski

Temat 3: Rozważania o niebieskich migdałach.

Celem tej lekcji jest doskonalenie wiadomości i umiejętności przypomnianych na wcześniejszych lekcjach poprzez pracę z tekstem nieliterackim.

Na początku proszę przeczytać tekst ze strony 243 z podręcznika, a następnie wykonać w  zeszycie ćwiczenia 1,3,7,8,10,13/244.

Jako przygotowanie do jutrzejszego sprawdzianu proszę zastanowić się nad ćw.14/244.

Matematyka

Kwadrat i jego połowa – ćwiczenia. Dziś na lekcji utrwalicie obliczenia związane z przekątną kwadratu. Proszę o wykonanie ćwiczenia 3 ze strony 104 (ćwiczeniówka). Wybrane osoby poproszę o zaprezentowanie swoich wyników na platformie.

Historia

Temat: Walka o granicę wschodnią

Przeczytaj temat ,, Walka o granicę wschodnią”  strona 222- 227.

Scharakteryzuj koncepcję granicy wschodniej głoszone przez Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego.

Przedstaw, w jaki sposób Polska przyłączyła ziemię wileńską.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Fizyka

Temat: Praca – wszystko o pracy. – spotkanie na skaypie wg planu lekcji.

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs
Karta pracy.

Geografia

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług

Przeczytaj temat,, Wpływ transportu na  rozwój przemysłu i usług” strona 187-189

Wyjaśnij wpływ transportu na rozwój działalności gospodarczej.

Wymień jakie firmy znajdują się w obszarze metropolitalnym Wrocławia.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Aerobic- ćwiczenia cardio i rozciąganie
https://www.youtube.com/watch?v=PS90HEp3EMI&feature=youtu.be

CZWARTEK

Język polski

Temat 4: Wyobraźnia – sprawdzian z rozdziału 5.

Na tej lekcji przeprowadzę sprawdzian wiedzy i umiejętności z rozdziału 5.

Proszę wszystkich o obecność na platformie w czasie naszej lekcji.

Historia

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej

Przeczytaj temat ,, Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej ” strona 230-234.

Praca z mapą strona 231. Wymień ziemie, o których przynależności do Polski lub Niemiec zadecydowano na podstawie plebiscytu.

Wymień daty trzech powstań śląskich.

Wszystkie zadania proszę odesłać na Teams lub maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Geografia

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki

Przeczytaj temat ,, Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki” strona 190-193.

Podaj trzy przykłady  walorów przyrodniczych wybrzeża Bałtyku oraz trzy przykłady atrakcji kulturowych Małopolski.

Na podstawie mapy strona 193 wymień województwa które odwiedzane są przez najmniejszą liczbą turystów.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język niemiecki

Temat : Sprawdzian wiadomości z działu 5 “ Sport und Rekorde nicht nur in Deutschland.” 

Religia

Temat Kult współczesnych świętych Polaków.
Pieśń ,,Ojczyzno ma”;https://youtu.be/Z2N9dS4CFbE
Zapoznajcie się z najważniejszymi faktami z życia Jana Pawła II oraz ks. Jerzego Popiełuszki oraz z ich
kultem  w Polsce

Wykonajcie notatkę do zeszytu.

Matematyka

Trójkąt równoboczny i jego połowa –  wprowadzenie (zapisać temat do zeszytu). Dziś na lekcji nauczycie się obliczać wysokość trójkąta równobocznego, mając daną długość jego boku, obliczać długość boku trójkąta równobocznego, mając daną jego wysokość. Proszę przeanalizujcie rozwiązane przykłady z podręcznika. Zapamiętajcie reguły ze zdjęć. Spróbujcie wykonać zadanie 1 strona 289 po trzy przykłady z poziomu A, B, C, D strona 289, 290. Na platformie omówimy zadania i poproszę wybrane osoby o odczytanie swoich rozwiązań.

Muzyka

„W krainie muzyki klasycznej” z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wysłuchanie utworów: M. K. Ogiński – Polonez „Pożegnanie Ojczyzny”,  F. Chopin – Mazurek a-moll op. 68 nr 2 a także utwory F. Nowowiejskiego. Śpiew pieśni i piosenek patriotycznych.

ZADANIA DLA WAS NA SZÓSTY TYDZIEŃ (20.04 – 24.04)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski

First Conditional. I okres warunkowy. Ćwiczenia gramatyczne

Przypomnij sobie słownictwo związane z przetrwaniem w dżungli. Na podstawie tekstu Survial Game w podręczniku na stronie 68 i 69 uzupełnij wyrażenia z ćwiczenia 1 i przepisz do zeszytu wraz z tłumaczeniem na język polski.

Przypomnij sobie zasady użycia First Conditional. Pamiętaj o zasadzie że po if nie może być will ( czyli Future Simple) w związku z tym zdanie powinno wyglądać tak:

If + Present Simple , Future Simple

If you study more you will get better marks

Z podręcznika na stronie 71 wykonaj zadania 3,4 i 5

Odpowiedzi na zad 3 proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski

Temat 1: Natura i wyobraźnia -A.Mickiewicz „Stepy akermańskie”.

Dzisiaj poznacie piękny sonet A.Mickiewicza pt.”Stepy akermańskie”. Proszę przeczytać wiersz -str 214 w podręczniku. Następnie wykonać pisemnie w zeszycie ćwiczenia 1,4,/214. Na platformie proszę opisać nastrój towarzyszący podmiotowi lirycznemu podczas podróży. Dla chętnych: Podaj  argumenty na potwierdzenie tezy, że „Stepy akermańskie”wyrażają fascynację Orientem.

Matematyka

Równania – sprawdzian. Moi drodzy proszę, abyście byli dostępni na platformie Office w czasie naszej lekcji matematyki. W tym czasie połączymy się online w celu przeprowadzenia kontroli wiadomości dotyczących równań.

Język niemiecki

Temat :Weltrekorde. / Rekordy świata. 

Przypomnij sobie tworzenie liczb do 100  w języku niemieckim ( rozdział 1 w podręczniku). 

Zapamiętaj ! 

100 = einhundert 

1000 = eintausend 

1000000 = eine Milion 

Wykonaj w zeszycie przedmiotowym ćwiczenie 2 str.110 

Szczegółowo tworzenie cyfr do miliona omówimy na lekcji online. 

Chemia

Temat lekcji: Stężenie procentowe roztworu- zatężanie i rozcieńczanie.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań obejrzyj https://epodreczniki.pl/a/zmiana-stezenia-roztworu/D14mbxbzu.
Zadania do rozwiązania podam na office. 

Wychowanie fizyczne

Trening na całe ciało dla początkujących
https://www.youtube.com/watch?v=pezB41W4xaA&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=9

Plastyka

Analiza dzieł sztuki

Co wpływa na odbiór prac artystycznych? Przeczytaj informacje zawarte w podręczniku na str. 52-65. Do zeszytu przepisz notatkę „Czy już wiesz”, która znajduje się pod tematem na str. 65.

Wypisz środki plastyczne wpływające ma odbiór dzieła sztuki.

WTOREK

Informatyka

Tworzenie dokumentu tekstowego

Stosowanie podstawowych opcji formatowania dokumentów tekstowych. Zapisywanie dokumentu tekstowego w różnych formatach.

Wykonaj ćwiczenie 8 z podręcznika str. 183.

Matematyka

Twierdzenie Pitagorasa – wprowadzenie (zapisać temat w zeszycie). Moi drodzy, na tej lekcji poznacie twierdzenie Pitagorasa. Nauczycie się przedstawiać wzorem zależności pomiędzy bokami trójkąta prostokątnego oraz obliczać długość jednego z boków trójkąta prostokątnego, mając dane długości dwóch pozostałych boków. Proszę, abyście zapoznali się z informacjami w podręczniku na stronie 261 – 262 oraz przeanalizowali rozwiązane przykłady. Zachęcam Was także do obejrzenia krótkiej wideolekcji na stronie: https://pistacja.tv/film/mat00449-twierdzenie-pitagorasa-wprowadzenie?playlist=566 z którego dowiecie się, czy jest twierdzenie Pitagorasa, w jakich sytuacjach można stosować to twierdzenie, jak można je zapisać w postaci wzoru. Następnie proszę spróbować wykonać zadanie 1 i 2 poziom A, B – po 4 przykłady str. 265. Na platformie wyjaśnimy zadanie, następnie wyznaczę osoby, które prześlą swoje obliczenia.

Biologia

Lekcja on-line na platformie

Temat: Higiena i choroby  układu nerwowego

Obejrzyj prezentacje. Wypisz z prezentacji jakie czynniki  przyczyniają się do stresu, narysuj wykres  dotyczący stresu korzystnego i niekorzystnego

https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DtWR0roTI

Język polski

Temat 2 : Jaką rolę w życiu osoby mówiącej odgrywa wyobraźnia? Leopold Staff „Sonet szalony”.
Celem tej lekcji jest zapoznanie Was z sonetem innego poety, który wywarł duży wpływ na polską literaturę XX wieku. Na początku proszę wyjaśnić różnice znaczeniowe między wyrazami bliskoznacznymi: podróż, wędrówka,włóczęga, tułaczka. Następnie proszę zapoznać się z treścią wiersza „Sonet szalony” ze str 219 i wykonać pisemnie ćwiczenia 1,3/219 oraz 5/220. Na platformie napisz tekst zainspirowany sonetem Staffa. Nadaj mu dowolną formę: wpisu na blogu, e-maila, opowiadania.

Wychowanie fizyczne

Zdrowy kręgosłup- ćwiczenia na zmęczone plecy
https://www.youtube.com/watch?v=T0dL1mmk3Qo&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=19

Religia

Temat 42:Kościół polski w niewoli narodowej.
Modlitwa w intencji Ojczyzny Koronką do miłosierdzia Bożego.
Zastanów się jakie znasz przykłady męczeństwa za wiarę i Ojczyznę?
Zapoznaj się fr  1 księgi Machabejskiej -podręcznik
Jakie były przyczyny powstania?
Uzupełnij:
Być Polakiem znaczy……
Warto dla Ojczyzny………………
Obrona Ojczyzny to zadanie…………
Podczas wojny(niewoli) Polak………………

Wysłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=q0OHnqLG7rE

Ułóż modlitwę o ustanie pandemii na świecie.

Zajęcia z wychowawcą

Inność czy normalność?

Zaznacz cechy, które Twoim zdaniem pasują do Ciebie.
Uzasadnij swoje wybory.

ŚRODA

Język angielski

Stay alive. Czytanie ze zrozumieniem

Przepisz do zeszytu wraz z tłumaczeniem na język polski słownictwo zaznaczone na niebiesko na stronie 70 w podręczniku. Następnie przeczytaj teksty i uzupełnij zdania z ćwiczenia 2/70 str.

 Odpowiedzi  proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Przepisz do zeszytu wraz z tłumaczeniem słownictwo z ćwiczenia 1/72 str w podręczniku

Przeczytaj tekst Desert Challenge a następnie wykonaj ćw 4/72 str z podręcznika.

Odpowiedzi  proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski

Temat 3: Baśniowa wyobraźnia – Bolesław Leśmian „Dusiołek”.
Na dzisiejszej lekcji poznacie ciekawą historię przedstawioną w wierszu „Dusiołek”. Po przeczytaniu tekstu wiersza proszę o pisemne streszczenie historii w nim przedstawionej, a następnie wykonanie ćwiczenia 3 i 6/222. Na platformie napisz, skąd -według Bajdały- wzięło się zło na świecie.

Matematyka

Twierdzenie Pitagorasa – utrwalenie (proszę zapisać temat w zeszycie). Dziś utrwalimy wczorajszą lekcję poprzez wykonanie zadania 2 poziom A, B str. 266 po 4 przykłady. Na platformie wyjaśnimy zadanie, następnie wyznaczę osoby, które prześlą swoje obliczenia.

Historia

Temat: Jak doszło do ,,cudu nad Wisłą”?

Przeczytaj temat ,, Jak doszło do cudu nad Wisłą? Strona 228-229.

Wymień najważniejsze postacie historyczne biorące udział w Bitwie Warszawskiej.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Fizyka

Geografia

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich

Przeczytaj temat,, Migracja a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich” strona 181-183.

Wyjaśnij wpływ migracji na strukturę wieku ludności obszarów wiejskich. Wskaż na mapach województw zachodniopomorskiego oraz podlaskiego strona  183 obszary, na których występują problemy demograficzne związane ze starzeniem się ludności.

Proszę uczniów o uczestniczenie w zajęciach online.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Joga dla początkujących w domu
https://www.youtube.com/watch?v=2DGVtQrGtV0

CZWARTEK

Język polski

Temat 4: Jakie relacje łączyły siostry na podstawie fragmentu „Marzycielki” K.Majgier.
Celem tej lekcji będzie doskonalenie czytania ze zrozumieniem. Proszę przeczytać fragment ze strony 223 z podręcznika, a następnie wykonać pisemnie ćwiczenie 5 i 7/225. Na platformie  napisz krótką charakterystykę głównej bohaterki lub jej siostry. Skorzystaj wyłącznie z informacji zawartych w tekście. Dla chętnych -ćwiczenie 12/225.

Historia

Temat: Sprawdzian z działu VI ,,Świat w okresie międzywojennym”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Będzie tam dostępny test sprawdzający z działu Świat w okresie międzywojennym.

Geografia

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia

Przeczytaj temat ,,Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku nastrukturę zatrudnienia” strona 184-186.

Wymień najważniejsze różnice między gospodarką centralnie sterowaną  a gospodarką rynkową.

Na podstawie wykresu zamieszczonego w podręczniku strona 186 wskaż różnice w strukturze zatrudnienia między aglomeracja łódzką a konurbacją katowicką.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język niemiecki

Temat: Die Komperativsatze ./ Zdania porównawcze. 

Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 119 w podręczniku “Zdania porównawcze “ 

Wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadanie 3 str.111 

Temat omówimy również na lekcji online. 

Religia

Temat 43: Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne.
Modlitwa fr Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. 
W zeszycie wykonaj notatkę na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego.Po zapoznaniu się z tematem napisz: Jakie są zadania wobec Ojczyzny uczniów klasy siódmej?

Matematyka

Twierdzenie Pitagorasa – zadania (proszę zapisać temat do zeszytu). Na tej lekcji będziecie rozwiązywać proste zadania wykorzystując poznane twierdzenie Pitagorasa. Proszę wykonać zadanie 6 str. 267 (podręcznik). Wyznaczone osoby prześlą mi do kontroli ćwiczenia: 1, 2 str. 96 (ćwiczeniówka).

Muzyka

Z dziejów muzyki- muzyka XX wieku. Reprezentanci muzyki awangardowej. Podręcznik str. 132.

Wypisz do zeszytu kompozytorów muzyki  XX wieku. Zdjęcie notatki prześlij na platformę Office 365.

PIĄTEK

Biologia

Lekcja na platformie

Rozwiązywanie zadań utrwalających dostępnych w czasie lekcji

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 8

Język polski

Temat 5: Wyobraźnia – podsumowanie wiadomości.
Na dzisiejszej lekcji posumujemy  naszą dotychczasową pracę z tekstami dotyczącymi wyobraźni. Proszę o przypomnienie sobie następujących tekstów: A.Mickiewicz „Świtezianka” – wyobraźnia ludowa, A.Mickiewicz „Stepy akermańskie” – wyobraźnia poety, L.Staff „Sonet szalony” – szalona wyobraźnia,B.Leśmian „Dusiołek” – baśniowa wyobraźnia, K.Majgier „Marzycielki” -żyć w świecie wyobraźni, E.A.Poe „Zagłada domu Usherów” -strach i wyobraźnia. Proszę również przypomnieć cechy ballady i sonetu. Na platformie powtórzymy i utrwalimy je wspólnie.

Chemia

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- Woda i roztwory wodne.
Proszę o rozwiązanie zadań str. 194- Sprawdź, czy umiesz…..

Fizyka

Język angielski

Must/ should. Ćwiczenia gramatyczne

Przepisz do zeszytu notatkę związaną z must i should

Must-musieć

Should-powinieneś

Mustn’t-nie wolno ci

Shouldn’t- nie powienieneś

We use should and shouldn’t to give advice

We use must for strong obligation

We use mustn’t when sth is not allowed

Wykonaj zadania 4,5 oraz 7 z podręcznika na stronie 73 a następnie przy pomocy wyrażeń wykonaj zad 8/ 73str i ułóż zdania ustalające zasady w twojej szkole.

Odpowiedzi  proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zajęcia matematyczne

Zadania dostępne na grupie. Spotkanie na platformie.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z ręcznikiem
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4

Zadanie domowe na ocenę.
Proszę napisać krótką pracę na temat przepisów gry w siatkówkę z uwzględnieniem poszczególnych pozycji na boisku i odesłać na platformę lub e-mail, do dnia 24.04.2020.

ZADANIA DLA WAS NA PIĄTY TYDZIEŃ (15.04 – 17.04)

ŚRODA

Język angielski

Conditionals. Okresy warunkowe

Przeczytaj informacje na temat zasad stosowania okresów warunkowych w języku angielskim:

https://www.ang.pl/gramatyka/okresy-warunkowe/wstep

https://www.ang.pl/gramatyka/okresy-warunkowe/zero-conditional

https://www.ang.pl/gramatyka/okresy-warunkowe/first-conditional

a następnie wykonaj poniższe zadania:

1    https://www.ang.pl/cwiczenia/2405/zero-conditional-zerowy-okres-warunkowy

2    https://engly.pl/tasks/connect_task/721

3    https://engly.pl/tasks/text_task/100

Odpowiedzi na zad 3 proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski

Temat 1: Twórca i jego czasy – Adam Mickiewicz.

Nasze kolejne lekcje będą dotyczyły utworów wielkiego polskiego poety Adama Mickiewicza. Proszę zapoznać się z informacjami na jego temat (podręcznik str 208-209). Szczególną uwagę należy zwrócić na genezę takich utworów jak  ballada „Świtezianka” i cykl wierszy” Sonety krymskie”, stanowiących poetycką kronikę jego egzotycznej wyprawy.

Matematyka

15.04 – Przekształcanie wzorów – utrwalenie. Proszę, abyście przypomnieli sobie wiadomości dotyczące przekształcania wzorów. Wykonamy zadanie 1 ze strony 254. Do zobaczenia na platformie.

Historia

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej.

Przeczytaj temat ,, Odrodzenie Rzeczypospolitej” strona 218 – 221.

Wyjaśnij, w jaki sposób sytuacja międzynarodowa, zaistniała pod koniec 1918 r.  ,wpłynęła na odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Praca z testem źródłowym strona 221. Określ jaki zmiany ustrojowe w odrodzonej Polsce zapowiadał Piłsudski w depeszy.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Fizyka

Geografia

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

Przeczytaj temat ,,Warunki produkcji energii z różnych źródeł” strona 175 -177

Wymień odnawialne i nieodnawialne źródła energii.

Na podstawie mapy strona 176  określ gdzie w Polsce występują dogodne warunki do rozwoju energetyki słonecznej.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia w pozycji „deski” wzmacniające poszczególne partie ciała
https://www.youtube.com/watch?v=c5tUwg-4mvo

CZWARTEK

Język polski

Temat 2: Przebieg wydarzeń w balladzie A.Mickiewicza „Świtezianka”.

Poznacie dzisiaj piękna balladę A.Mickiewicza „Świtezianka” (podręcznik str 210). Proszę przeczytać tekst ze zrozumieniem, w czym pomoże Wam wyjaśnione obok tekstu słownictwo. W zeszycie proszę wykonać ćwiczenie 1/213. Na platformie należy przesłać plan wydarzeń ukazanych w balladzie Mickiewicza (w formie zdań pojedynczych).Podczas naszej lekcji na platformie poproszę Was o ustne przekazanie (własnymi słowami) treści utworu.

Historia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu V I,, Świat w okresie międzywojennym”

Przeczytaj podsumowanie działu VI ,,Świat w okresie międzywojennym” strona 214-215

Uszereguj chronologicznie:

-wybuch wielkiego kryzysu gospodarczego w USA

-zawarcie układu w Locarno

-podpisanie traktatu wersalskiego

-podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow

-Anschluss Austrii przez III Rzeszę

-konferencja Monachijska

Napisz jaki państwa należały do państw osi.

Scharakteryzuj metody walki politycznej stosowanej przez Józefa Stalina.

Podaj przyczyny i skutki objęcia władzy przez Adolfa Hitlera.

Wszystkie zadania proszę  odsyłać na Teams lub na maila.

Geografia

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

Przeczytaj temat ,,Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich” strona 178 – 180

Wymień przyczyny migracji do stref podmiejskich.

Na podstawie map w podręczniku wskaż obszary wokół Krakowa i Warszawy, na których nastąpił największy wzrost zaludnienia w latach 1995-2015.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język niemiecki

Temat : Wer ist am besten? / Kto jest najlepszy – stopniowanie przymiotników i przysłówków. 

Zapoznaj się z regułą gramatyczną “ Stopniowanie przymiotników i przysłówków “ na stronie 118 w podręczniku. Wykonaj ustnie polecenia z zadania 1 ,2, 3   z podręcznika strona 108 . 

Wykonaj pisemnie w zeszycie przedmiotowym zadanie 4 strona 108. 

Religia

Temat 41: Unia brzeska  – 1596 r.
Pod tematem
Cele unii brzeskiej;przywrócenie jedności kościoła, zmniejszenie wpływu Moskwy na wyznawców obrządku wschodniego,mieszkających na terenach Rzeczpospolitej.

Matematyka

16.04 – Równania – powtórzenie wiadomości. Moi drodzy kończymy dział „Równania” w związku z tym proszę Was, abyście powtórzyli wszystkie wiadomości z tego działu, w szczególności zwróćcie uwagę na rozwiązywanie równań. Na platformie omówimy szczegółowo zadania powtórzeniowe.

Muzyka

Warsztat muzyczny– podręcznik – lekcja 24 (str. 128)„Warsztat muzyczny” – zadania utrwalające wiadomości i umiejętności. Wykonaj zadanie 1 i 2  i prześlij na platformę Office 365. Proszę również o wykonanie zadań na LearingApps (link do klasy znajduje się na platformie przy pierwszym temacie.

PIĄTEK

Biologia

Temat: Obwodowy układ nerwowy. Odruchy

Wyszukać w tekście informacje o budowie układu obwodowego

Proszę obejrzeć prezentację, wypisać rodzaje odruchów i podać po 2 przykłady

Temat realizowany na platformie on-line w piątek https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/D1GGZ5Pra

Język polski

Temat 3: Kim była tytułowa świtezianka – A.Mickiewicz „Świtezianka”.

Na tej lekcji będziemy kontynuować nasze spotkanie z balladą. Proszę wykonać w zeszycie ćw. 3, 4/213.Następnie napisać, kim była tytułowa świtezianka. Zapoznaj się z cechami ballady(str 213) i zapamiętaj je. W utworze sformułowana została nauka moralna. Odszukaj ją i zapisz na platformie wraz z objaśnieniem jej sensu.

Chemia

Temat lekcji: Stężenie procentowe roztworu- rozwiązywanie zadań.

Proszę o przeanalizowanie przykładu 48 str. 189.

Zapamiętaj: mając daną objętość i gęstość obliczę masę roztworu, którą wykorzystuję do dalszych rozwiązań.

Do rozwiązania będą podane dwa zadania. Umieszczone zostaną na office. 

Fizyka

Język angielski

Nature. Jak przetrwać w dżungli? Ćwiczenia leksykalne

Obejrzyj fiszki, zagraj w dopasowania i wykonaj test:

https://quizlet.com/pl/284498324/english-plus-options-unit-6-flash-cards/

Wydrukuj Kartę Pracy Słownito unit 6 i wykonaj zadania

Odpowiedzi  proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Zajęcia matematyczne

Karta pracy dostępna na grupie. Spotkanie na platformie

Wychowanie fizyczne

Dlaczego należy pomagać? Pierwsza pomoc przedmedyczna- film instruktażowy.
https://www.youtube.com/watch?v=bh9eicMCHLg&t=161s

ZADANIA DLA WAS NA CZWARTY TYDZIEŃ (6.04 – 8.04)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski

Past Continuous Tense. Budowa pytań i przeczeń

Przypomnij sobie informacje na temat budowy pytań i przeczeń w czasie Past Continuous :

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-continuous/pytania-przeczenia

a następnie wykonaj ćwiczenia:

https://www.ang.pl/cwiczenia/841/past-continuous-pytania-przeczenia

https://www.ang.pl/cwiczenia/842/past-continuous-pytania-przeczenia

Odpowiedzi na zadania poniżej proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365:

https://engly.pl/tasks/text_task/561

https://engly.pl/tasks/text_task/269

Język polski

Temat 1: Tworzenie i budowa wyrazów.

Dzisiaj dowiecie się ,jak powstają nowe wyrazy ,co to jest wyraz podstawowy,wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza(temat słowotwórczy), formant. Na początku proszę zapoznać się z nowa wiadomością za str 284, a następnie wykonać ćw 1,2,3/50 -51. Na platformie przesyłacie ćw 4/51.Spotykamy się na platformie, aby zrealizować temat.

Matematyka

Moi drodzy, od tego tygodnia, proszę nie przysyłać mi swoich prac. Każdego dnia wyznaczę osoby, które poproszę o przesłanie swoich rozwiązań. Uczniowie wyznaczeni, którzy nie przyślą w wyznaczonym terminie zadań, otrzymają ocenę niedostateczną. Pracujcie systematycznie i w dalszym ciągu prowadźcie zeszyty. Piszcie starannie i wyraźnie tak, abym była w stanie odczytać zadania. W razie jakiś problemów technicznych z przesłaniem pracy proszę o kontakt.

6.04. Procenty w zadaniach tekstowych (zapisać temat w zeszycie). Moi drodzy na tej lekcji będziecie rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem równań oraz obliczeń procentowych. Proszę przeanalizować rozwiązane zadania z podręcznika, zwracając uwagę na oznaczenia oraz ułożenie i rozwiązanie równania. Następnie spróbujcie wykonać zadanie 1 i 2 ze strony 247. We wtorek wyznaczę kilka osób, które prześlą mi prace do kontroli. Praca będzie oceniona. Do zobaczenia na platformie.

Język niemiecki

Temat : Er muss Sport machen. / On musi uprawiać sport./Czasowniki modalne ich znaczenie i odmiana. 

Wypisz w zeszycie wszystkie czasowniki  modalne, i ich polskie tłumaczenie, pracuj ze słownikiem na str. 118., następnie zapoznaj się z ich odmianą  tabela 1 str.118 w podręczniku. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5 str. 106. 

Chemia

Temat lekcji: Stężenie procentowe roztworu.
Opracowuj ten temat zgodnie z punktami:
1. Co to jest stężenie procentowe roztworu?
2. Jak obliczamy stężenie procentowe roztworu.
Opracowując ten temat skorzystaj  ze strony https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DBs4CnWwG
Rozwiąż zadania 1 i 2 str.191 i zdjęcia prześlij na maila malgorzata-cedro@wp.pl lub na office

Wychowanie fizyczne

Dokonanie pomiaru wagi i wzrostu ciała oraz określenie poziomu BMI ( Body Mass Index) a także dokonanie tętna w spoczynku i po niewielkim wysiłku ( metodą palpacyjną na tętnicy w okolicy nadgarstka lub na tętnicy szyjnej).

Plastyka

Tworzenie wypowiedzi plastycznej z wykorzystaniem nowych mediów. Wykonam w canvie infografikę na temat „Bezpieczeństwo w sieci” i prześlę na platformę office 365.

WTOREK

Informatyka

Bezpieczeństwo w sieci

Dowiem się, jak być bezpiecznym w sieci.

Materiał do zajęć

Wykonam prezentację na temat Bezpieczeństwa w sieci i umieszczę na platformie office 365.

Matematyka

7.04. Procenty w zadaniach tekstowych – ćwiczenia. Dziś poćwiczymy jeszcze rozwiązywanie zadań z zastosowaniem równań i procentów. Proszę rozwiązać ćwiczenie 1 i 2 na str. 90, następnie poproszę wybrane osoby o zaprezentowanie swoich rozwiązań. Do zobaczenia na platformie.

Biologia

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy(do zeszytu)Przeczytaj temat(str 177 podręcznik) i naucz się za co odpowiada mózg, móżdżek i pień mózgu.

Obejrzyj prezentację
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh

Wypisz z prezentacji  do zeszytu za co odpowiada prawa i lewa półkula-wyślij

Wykonaj polecenie 2 z prezentacji(film).

Język polski

Temat: Doskonalimy wiadomości o tworzeniu i budowie wyrazów.

Celem naszej lekcji będzie poznanie różnych typów formantów. Proszę zapoznać się z nową wiadomością ze str 286(podręcznik),a następnie wykonać( w zeszycie ćwiczeń) ćw 6/52, 8/53.Dla chętnych -ćw 7/52. Spotykamy się na platformie, aby omówić temat.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia cardio dla nastolatków
https://www.youtube.com/watch?v=_Ad7rv4-fUM

Religia

Modlitwa ,,Któryś za nas….
Zapoznanie się z tematem 60 ,,Wielkanoc- szatan pokonany”
Do fragmentu Pisma Świętego z Łk 24,1-11 ułożyć krzyżówkę z hasłem ZMARTWYCHWSTANIE.
Ułożyć akrostych ( wyjaśnienie w podręczniku w t.60)   do słowa WIELKANOC, tak by powstała modlitwa uwielbienia i dziękczynna. 

Zajęcia z wychowawcą

Netykieta uczniowska – ćwiczenia interaktywne

ŚRODA

Język angielski

Jobs. Nazwy zawodów

Przypomnij sobie nazwy zawodów a następnie wykonaj zadania:

https://engly.pl/tasks/connect_task/495

https://engly.pl/tasks/connect_task/496

Wydrukuj Kartę Pracy Zawody. Rozszyfruj nazwy zawodów i rozwiąż hasła krzyżówek.

Odpowiedzi  proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365.

Posłuchaj i spróbuj uzupełniać słowa piosenki:

https://lyricstraining.com/play/ava-max/so-am-i/HCaJ3ymkPC#b7w

Język polski

Temat: O wyrazach pochodnych.

Dowiecie się dzisiaj,co to są kategorie słowotwórcze.

Proszę zapoznać się nową wiadomością ze str 287(podręcznik), a następnie wykonać ćw 1,2/55(ćwiczeniówka).
Proszę również o czytanie lektury”Balladyna”J.Słowackiego.

Matematyka

8.04. Przekształcanie wzorów – wprowadzenie. Moi drodzy, na tej lekcji nauczycie się przekształcania prostych wzorów, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych np. pól figur i fizycznych np. dotyczących prędkości, drogi i czasu. Zachęcam Was do zapoznania się z tym tematem w podręczniku, a także do obejrzenia krótkiej wideolekcji: https://www.youtube.com/watch?v=qaCVyvlWn5I Następnie wykonajcie zadanie 1 i 2 ze strony 253 (podręcznik). Do zobaczenia na platformie.

Historia

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.

Na podstawie filmu lub książki strona 210-213 opisz jak zmieniało się terytorium Niemiec w latach 30. XX wieku.

Wymień skutki wojny domowej w Hiszpanii.

Wszystkie zadania odsyłamy na Teams lub na maila.

Fizyka

Geografia

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

https://prezi.com/p/tbmx6muzsllk/ochrona-przeciwpowodziowa-a-wystepowanie-i-skutkipowodzi/

Na podstawie prezentacji lub książki strona 170-174 podaj obszary zagrożone powodziami oraz daty największych powodzi.

Podaj trzy przykłady metod stosowanych w ochronie przeciwpowodziowej.

Wszystkie zadania odsyłamy na Teams lub na maila.

Zajęcia matematyczne

Zadania dostępne na grupie. Spotkanie na platformie.

Wychowanie fizyczne

Stretching -rozciąganie całego ciała.
https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4

ZADANIA DLA WAS NA TRZECI TYDZIEŃ (30.03 – 3.04)

PONIEDZIAŁEK

Język angielski

LEKCJA 7 ( 30.03 )

Past Continuos Tense. Czas przeszły

Przypomnij sobie zasady użycia czasu Past Continuos:

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-continuous

a następnie wykonaj ćwiczenia 4 i 5

Opisz w czasie Past Continuos w pięciu zdaniach co robiłeś wczoraj

Tekst prześlij na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Język polski

Temat 1:Zasady cytowania cudzych tekstów.
Proszę zapoznać się z nową wiadomością  ze strony 238 , zasadami cytowania cudzych tekstów oraz zwrotami pomocnymi przy wprowadzaniu cytatów (podręcznik str 241).Następnie wykonać ćwiczenia 2,3/82 oraz 4/83 z zeszytu ćwiczeń.Na platformie edukacyjnej w zespole klasy VII(zgodnie z moją instrukcją) proszę przesłać zadanie nr 3/240.

Matematyka

Poniedziałek – 30.03. Rozwiązywanie równań – utrwalenie. Na tej lekcji utrwalicie rozwiązywanie równań. Zachęcam Was do rozwiązania testu na stronie: https://www.matzoo.pl/klasa7/rozwiazywanie-rownan-zestaw-1_57_370 i oczywiście nie zapomnijcie pochwalić się wynikiem. Wykonajcie ćw. 1 i 2 str. 86 (ćwiczeniówka), ćw. 3 (dla chętnych na ocenę).

Język niemiecki

Temat :  Wie heissen die Sportarten./Jak nazywają się dyscypliny sportowe.

 Zapoznaj się  z tematem lekcji na tronie 104. Wypisz w zeszycie przedmiotowym dyscypliny sportowe podane w zadaniu 1 na stronie 104, pracuj ze słownikiem aktywnym na stronie 116.

Wykonaj pisemnie w zeszycie przedmiotowym zadanie 2 i 3 strona 104

Chemia

Temat: Rodzaje roztworów.
Temat opracuj zgodnie z podanymi punktami. W zeszycie możesz zapisać informacje dla Ciebie ważne, nowe, trudne. Nie przepisuj całego tematu z podręcznika.
1. Co to jest roztwór?
2. Pojęcie rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej.
3. Roztwór nasycony i nienasycony.
4. W jaki sposób można z roztworu nienasyconego otrzymać roztwór nasycony?
5. Roztwór stężony i rozcieńczony.
6. Rodzaje mieszanin(roztwór właściwy, koloid, zawiesina).
7. Klasyfikacja mieszanin- schemat na str. 176

Rozwiąż zad. 1 str.176

Wychowanie fizyczne

Temat: Zdrowy kręgosłup- doskonalenie ćwiczeń dla początkujących
https://www.youtube.com/watch?v=SMkccyjsPDQ

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

Plastyka

Wielkanocne kartki świąteczne

Wykonać kartkę wielkanocną. Kartkę z bloku technicznego przeciąć na pół i złożyć- będzie to baza kartki (zastosować kolory, które kojarzą się z Wielkanocą). Wykonać  ręcznie, metodą techniczno – plastyczną. Wyniki swojej pracy umieść na platformie Office 365.

WTOREK

Informatyka

Temat: Kartka wielkanocna – utrwalenie wiadomości w Scratch.

Wykonaj kartkę świąteczną z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Scratch. Przykładowa kartka:

https://scratch.mit.edu/projects/58073372/embed

Plik lub link do stworzonego i udostępnionego projektu umieść na platformie Office 365.

Matematyka

Wtorek – 31.03. Zadania tekstowe. Na tej lekcji poćwiczycie rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań z jedną niewiadomą. Zachęcam Was do obejrzenia filmiku wprowadzającego do tematu lekcji: https://pistacja.tv/film/mat00379-rownania-zadania-tekstowe?playlist=549 Zapoznajcie się z „dobrą radą” na str. 237 (podręcznik). Korzystając z informacji na str. 240, spróbujcie rozwiązać zadanie 2 (podręcznik).

Biologia

Wtorek 31.03

Temat: Budowa i rola układu nerwowego człowieka

Proszę obejrzeć prezentację
https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A

Zapisać temat rozwiązać ćwiczenia(załącznik) wysłać

Proszę przysłać odpowiedzi zapisane w zeszycie z testu o układzie hormonalnym

Język polski

Temat 2: Przebaczenie – H. Sienkiewicz „Krzyżacy” (fragment).
Proszę zapoznać się z fragmentem powieści ” Krzyżacy”(podręcznik str 262).Następnie proszę  wykonać pisemnie w zeszycie ćwiczenie .1,2,5/265.Na podstawie podanego fragmentu powieści napisz i prześlij na platformie w zespole klasy VII charakterystykę Zygfryda de Lowe.Zachęcam do obejrzenia ekranizacji”Krzyżaków” w reżyserii Aleksandra Forda.

Wychowanie fizyczne

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat przepisów gry w siatkówkę (ze szczególnym uwzględnieniem ustawienia zawodników na boisku)

Proszę o napisanie w krótkiej formie informacji na temat różnych sposobów wzmacniania odporności i odesłanie do dnia 10.04.2020 przez aplikację Microsoft Teams lub e mail: blaschek@interia.pl. Praca jest na ocenę.

Religia

Modlitwa w intencji Ojczyzny
Przeczytać t. 39
Na podstawie informacji o królowej Jadwidze dokonać jej charakterystyki i napisać w zeszycie.
Zastanowić się z jakich dzieł królowej Jadwigi Polacy korzystają do dziś?

Zajęcia z wychowawcą

Niebezpieczny wirus. Informacje na jego temat.

Obejrzyj film. Zajrzyj do plików!
https://www.zachod.pl/174698/ministerstwo-zdrowia-opublikowalo-specjalny-film-nt-koronawirusa/

ŚRODA

Język angielski

LEKCJA 8 ( 01.04 )

Adjectives. Przymiotniki

Wykonaj ćwiczenia, zagraj w dopasowania i wykonaj testhttps://quizlet.com/pl/338300067/english-plus-options-7-unit-3-flash-cards/

Wydrukuj Kartę Pracy Przymiotniki

Wykonaj zadania i prześlij odpowiedzi na maila : malawski-marcin@tlen.pl lun platformę

Office 365. Zapisz słownictwo sprawiające Ci trudności w zeszycie

Język polski

Temat 3: Między dobrem a złem -Jan Twardowski”Podziękowanie”.
Proszę zapoznać się z treścią wiersza księdza Jana Twardowskiego ze strony 266 z podręcznika.Następnie proszę przypomnieć sobie wiadomości dotyczące epitetu i wykonać ćwiczenie nr 2,3/267.Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania:Na czym polega jedyna różnica między tym,jaka jest przyroda, a tym, jaki jest człowiek?Jaką postawę postawę wobec życia podmiot mówiący uważa za wartościową? 

Na platformie proszę przesłać ćw 8/267.Dla chętnych rozprawka- ćw 16/267.

Matematyka

Środa – 1.04. Zadania tekstowe c.d. Na tej lekcji w dalszym ciągu będziecie rozwiązywać zadania tekstowe. Spróbujcie rozwiązać zadanie 2 str. 240. Przypominam o rozpisywaniu zadań np. I dzień, II dzień, III dzień.

Historia

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.

Na podstawie filmu lub książki strona 205 opisz społeczne skutki I wojny światowej.

Opisz różnice wykorzystywania mediów w państwach demokratycznych i totalitarnych.

Fizyka

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości  z „Dynamiki”

Czy umiesz wykonać zad. Zad.2 str.168, zad.5 str. 173, zad.5 str. 178, zad. 3 str. 182?

To zadania dla chętnych.

Wykonaj z podręcznika testy 1, 2, 3 str. 192-193.

Geografia

Temat: Handel.

https://www.edukator.pl/handel,presentation,291cfe27c9fdc748b009a5813c5b5587d0850b74.html

Podaj największych partnerów handlowych Polski w eksporcie oraz imporcie.

Wymień najważniejsze Polskie artykuły eksportowe oraz importowe.

Wychowanie fizyczne

Temat: Joga dla początkujących w domu- formy ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=jO7u_OtvLLY

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

CZWARTEK

Język polski

Temat 4 : Zło przeciw naturze – R.Kapuściński „Imperium” (fragmenty).
Proszę zapoznać się z fragmentem ze str 275,a następnie podzielić tekst na części i nadać im tytuły.W podanym fragmencie występuje porównanie dotyczące śmiechu – proszę je zapisać w zeszycie i wyjaśnić ,jak je rozumiesz.Ekologia – moda czy konieczność? Napisz rozprawkę, w której udzielisz odpowiedzi na to pytanie oraz podasz argumenty uzasadniające Twoją opinię. Pracę wyślij na platformie w zespole klasy VII(prześlij według instrukcji).

Historia

Temat: ZSRS- imperium komunistyczne.

Na podstawie filmu lub książki strona 201-203 wyjaśnij pojęcia: wielka czystka, kolektywizacja rolnictwa, kołchoz, kułak, łagr.

Geografia

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Na podstawie prezentacji wymień główne źródła (rodzaje) zanieczyszczeń.

Podaj trzy przykłady czynności, które możesz wykonać aby chronić środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.

Język niemiecki

Temat: Machst du Sport ? Bist du aktiv?/ Czy uprawiasz sport ?

Zapoznaj się z tematem lekcji na stronie 105 w podręczniku , w tym celu przeczytaj zadanie 1 i uzupełnij zdania pod tekstem, następnie odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania:

1.Welchen Sport machst du ?

2.Wie oft trainierst du?

3.Wie heisst dein Lieblingssportler?

Religia

Modlitwa ,, Po twoją obronę”
Przeczytać t. 40.
Do zeszytu przerysować z podręcznika schemat podziału chrześcijaństwa na katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.
Zastanowić się dlaczego Polskę w XVI-XVIII w nazywano ,,azylem heretyków”?
Jakie są przejawy tolerancji religijnej w Polsce na przestrzeni wieków? 
Zadanie do wykonania w  zeszytach : Przedstaw graficznie ,, tolerancja religijna”.

Matematyka

Czwartek – 2.04. Zadania tekstowe c.d. W dalszym ciągu poćwiczycie rozwiązywanie zadań tekstowych. Proszę, abyście spróbowali wykonać ćwiczenia 1, 2 str. 88 (ćwiczeniówka), ćw. 3, 4 str. 89 (dla chętnych na ocenę).

W razie pytań i wątpliwości, jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam i życzę miłej pracy!

Muzyka

Balet i taniec klasyczny – podręcznik – lekcja 23:

Zrób notatkę z tego tematu w zeszycie i zrób ćw. 1 i 2.

PIĄTEK

Biologia

Temat: Budowa i rola układu nerwowego człowieka c.d

Obejrzyj prezentację i przepisz do zeszytu podział układu nerwowego,narysuj w zeszycie budowę neuronu-podręcznik str 175 prześlij

https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy

Język polski

Temat 5 :Jak czynić dobro? „O tym,co dzieje się w Syrii,mam ochotę krzyczeć” (fragmenty)
Proszę zapoznać się z fragmentem ze strony 278 z podręcznika, następnie wykonać pisemnie ćwiczenie 5,6/280.Stwórz hasło,które mogłoby zostać motywem przewodnim kampanii przeciwdziałającej łamaniu praw człowieka na świecie – prześlij je na platformie.

Pamiętajcie ,że codziennie spotykamy się na platformie edukacyjnej,gdzie wspólnie pracujemy i realizujemy dany temat.

Chemia

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.
Opracuj ten temat według punktów:
1. Pojęcie rozpuszczalności.
2. Analiza wykresów rozpuszczalności- wykresy str. 178 i 179
3. Wpływ temperatury na rozpuszczalność substancji stałych w wodzie.4. Wpływ temperatury na rozpuszczalność gazów w wodzie.

Rozwiąż zad. 1, 2, 3, 4 str. 183
Podczas opracowywania podanych tematów skorzystaj ze strony docwiczenia.pl. wpisz kod C7176C oraz https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1  a także https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji—zadania/Dsp0fMI1Z

Rozwiązane zdania proszę o przesłanie na mojego maila malgorzta-cedro@wp.pl lub na stronę offica

Fizyka

Temat: Dynamika w zadaniach.

Przeanalizuj przykłady zad rozwiązanych w książce z całego działu.

Język angielski

Comparative and superlative adjectives. Stopniowanie przymiotników

Przypomnij sobie zasady stopniowania przymiotników regularnych i nieregularnych:

https://www.ang.pl/gramatyka/przymiotniki/stopniowanie

https://www.ang.pl/gramatyka/przymiotniki/stopniowanie-opisowe

https://www.ang.pl/gramatyka/przymiotniki/stopniowanie-wyjatki

a następnie wykonaj zadania:

https://www.ang.pl/cwiczenia/825/stopniowanie-przymiotnikow

https://www.ang.pl/cwiczenia/1782/stopniowanie-opisowe-przymiotnikow

Podaj stopień wyższy i najwyższy przymiotników: modern, easy, nice, good , beautiful

Prześlij odpowiedzi na maila: : malawski-marcin@tlen.pl  lub platformę Office 365

Zajęcia matematyczne

Zadania dostępne na grupie. Spotkanie na platformie.

Wychowanie fizyczne

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat różnych sposobów wzmacniania odporności.

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

ZADANIA DLA WAS NA DRUGI TYDZIEŃ (23-27 MARCA)

Język polski

Temat 1: Adam Mickiewicz”Cisza morska” – utrwalenie wiadomości o środkach językowych.

Proszę przeczytac tekst wiersza ze strony 119 z zeszytu ćwiczeń ,a nastepnie wykonać ćwiczenie nr 1/119 oraz 2-5/120 w zeszycie ćwiczeń.

Temat 2: K.Doroszewicz”Imię jak cień” -doskonalenie czytania ze zrozumieniem.

Prosze przeczytac tekst z zeszytu ćwiczeń str 122, a następnie wykonać ćwiczenia8-13/123

Temat 3: Pisownia przymiotników złożonych

Proszę zapoznać się z informacjami ze strony 328 z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenie na rozgrzewkę i ćwiczenie nr 1/328 z podręcznika oraz ćwiczenia 1,2,3/78-79 z zeszytu ćwiczeń.

Na platformie edukacyjnej Offie 365 w grupie klasy VII proszę przesłać ćwiczenie 4/79 z zeszytu ćwiczeń.

Temat 4: Mowa zależna i niezależna

Wykonaj ćwiczenie na rozgrzewkę ze strony 235 z podręcznika ,następnie zapoznaj sie z nową wiadomością i wykonaj ćwiczenia 2,3/2362 w zeszycie

Na platformie edukacyjnej proszę wykonać i przesłać ćwiczenie 8/237

Temat 5: Mowa zależna i niezależna- ćwiczenia w przekształcaniu zdań.

Proszę o wykonanie ćwiczeń 1-4/ 46-47 z zeszytu ćwiczeń

Na platformie edukacyjnej prosze wykonac ćwiczenie 5/48 z zeszytu ćwiczeń. 

Proszę także o czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem tematu,w czasie wykonywania ćwiczeń lub innych wątpliwości i pytań proszę o kontakt przez platformę edukacyjną Office 365, pocztę elektroniczną: azacharz@op.pl

Inne informacje na bieżąco.

Język angielski

Przypomnij sobie słownictwo związane z jedzeniem. Wydrukuj Kartę pracy – Jedzenie i wykonaj poniższe ćwiczenia

Zapisz słownictwo sprawiające Ci trudności w zeszycie

Opisz w zeszycie Twoje wczorajsze posiłki zaczynając: For breakfast I had…………

LEKCJA 5

Zakupy online

Przypomnij sobie słownictwo związane z zakupami i wykonaj zadania 1-3 zgodnie z instrukcjami

LEKCJA 6

Przypomnij sobie zasady stosowania czasu Past Simple z czasownikami regularnymi ( -ed) i nieregularnymi ( II forma z tabeli ) i wykonaj poniższe ćwiczenia

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-simple#budowa

https://www.ang.pl/cwiczenia/791/past-simple-budowa

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit1/03?cc=pl&selLanguage=pl

Opisz w zeszycie w 8 zdaniach swój wczorajszy dzień z zastosowaniem czasu Past Simple

Język niemiecki

Temat: Die Sehenswurdigkeiten von Wien / Atrakcje turystyczne Wiednia

Zapoznaj się proszę z tematem lekcji zamieszczonym na str. 95 ćwiczenie 1 w podręczniku, następnie napisz w zeszycie przedmiotowym 5 atrakcji turystycznych Wiednia.

Temat: Wortschatz und Grammatik  ” Essen in Deutschland”/Słownictwo i gramatyka – powtórzenie rozdziału 4.
Przypomnij sobie odmianę czasownika 'mochten” str.100 w podręczniku ,następnie wykonaj ćwiczenie 6 str.67 w zeszycie ćwiczeń.Przypomnij sobie odmianę zaimków zwrotnych na str. 100 w podręczniku, następnie wykonaj ćwiczenie 9 i 10 str. 67 w zeszycie ćwiczeń .Przypomnij sobie słownictwo na str. 98 , następnie wykonaj ćwiczenie 3 str. 98 w zeszycie ćwiczeń.Ćwiczenia proszę przesłać na pocztę Office do poniedziałku.W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na poczcie Office, lub przez Messenger

Zajęcia matematyczne

Zadania dostępne na grupie. Spotkanie na platformie.

Matematyka

Czwartek (26.03.2020)
Rozwiązywanie równań – zapisać temat w zeszycie. Proszę przeanalizować lekcję korzystając ze strony: https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/D19oMGK23, a następnie wykonać ćw. 4 str. 231 oraz zadanie 1 poziom A str. 232, zdjęcia rozwiązań proszę przesłać w znany już Wam sposób.

Środa (25.03.2020)
Co to jest równanie? (ćwiczenia) – zapisać temat w zeszycie. Proszę zapoznać się z wideolekcją korzystając ze strony: https://pistacja.tv/film/mat00382-liczba-spelniajaca-rownanie?playlist=281 oraz https://pistacja.tv/film/mat00383-rozwiazywanie-rownan-wprowadzenie?playlist=281, następnie proszę przeanalizować przykłady z podręcznika i wykonać zad. 1 i 2 str. 223, zdjęcia rozwiązań proszę przesłać w znany już Wam sposób.

Wtorek (24.03.2020)
Co to jest równanie? (wprowadzenie) – zapisać temat w zeszycie. Proszę zapoznać się z wideolekcją korzystając ze strony: https://pistacja.tv/film/mat00372-zapisywanie-wyrazen-za-pomoca-rownan?playlist=281 oraz przeanalizować temat w podręczniku na str. 221-222

Poniedziałek (23.03.2020)
Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie wiadomości Proszę o rozwiązanie testu na stronie: https://szaloneliczby.pl/wyrazenia-algebraiczne-sprawdzian-klasa-7/ oraz o wykonanie zadania: obliczyć wartość liczbową wyrażeń: 3x + 7 dla x = 2; 2x 2 + 2x + 1 dla x = 5; 1/3y(y+8) dla y = 7. Uwaga: 2x 2 – x do potęgi 2. Proszę o zrobienie zdjęć wykonanych zadań i przesłanie na adres: ewelinaban7@gmail.com

Fizyka

Uwaga uczniowie, dla łatwiejszego przepływu informacji między Wami a mną i odwrotnie, wprowadzam zeszyt w postaci arkuszy worda. Należy zapisać temat, datę i polecenia nauczyciela i wykonać pracę domową. Można kopiować! Każdą lekcję należy przesłać a w nazwie podać nr lekcji. Zadania będziecie rachunkowo wykonywać w zeszycie papierowym a wynik podawać w arkuszu przesyłanym przez dziennik elektroniczny, który już niebawem. Można zawsze zadzwonić 602 507 591 lub napisać: nauczgm2@gmail.com

Lekcja 1   
Temat: Siła tarcia
Cel: Po analizie materialu dowiesz się, czym są opory ruchu.  Poznasz rodzaje tarcia, zastosowania siły tarcia i siły oporu powietrza oraz sposoby ich zwiększania i zmniejszania.

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=wdUXSPnGMDs

Przepisz z podręcznika „To najważniejsze”
Zad. 4 i 5 str. 189
Pamiętaj, rozwiązując zadania przepisz zdania.
Jeżeli masz pytania, wątpliwości możesz zadzwonić, napisać.

Chemia

Woda – jej właściwości i rola w przyrodzie.

Biologia

Temat: Układ hormonalny – utrwalenie

Proszę rozwiązać test na stronie:  https://klasowka.onet.pl/podrecznik/puls-zycia-klasa-2-gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-vii-uklad-hormonalny/test?question_id=7569

Temat: Cukrzyca,przyczyna, objawy

Proszę przeczytać  z podręcznika wiadomości o cukrzycy na str. 172

Możecie kontaktować się ze mną poprzez pocztę: ilonabudera@interia.pl lub platformę Office

Historia

Temat: Świat w okresie międzywojennym.

Na podstawie filmu lub książki strona 191 napisz jaki dzień i dlaczego nazwano czarnym czwartkiem oraz kiedy został wprowadzony i czego dotyczył nowy ład.

Temat: Narodziny faszyzmu.

https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/Dt0rn7mhs

Na podstawie nagrania wymień trzy zadania jakie zagraniczna polityka Niemiecka ma do spełnienia w najbliższym czasie. Praca z mapą strona 197- wymień państwa w których były sprawowane rządy autorytarne.

Geografia

Temat: Transport i łączność.

Na podstawie filmu wymień rodzaje transportu.

Na podstawie mapy z książki strona 150 wypisz 5 największych portów lotniczych.

Temat: Turystyka.

Yotube film od 3 minuty 58 sekundy

Na podstawie filmu wymień walory przyrodnicze i kulturowe.

Wymień obiekty znajdujące się na liście UNESCO.

Informatyka

Lekcja 3. Internet jako źródło informacji – prawa autorskie

Dowiem się, jakie istnieją licencje i jakie prawa autorskie obowiązują w Internecie. Nauczę się korzystać z baz plików na licencji Creative Commons.

Logujemy się również na Pix Blocks i wykonujemy kolejne zadania. Wasze postępy są widoczne na platformie w waszej klasie i będą poddawane ocenie.

Muzyka

Opera jako forma muzyczna i widowisko teatralne – terminy: opera, aria, libretto. Podpisz nuty – pieśń S. Moniuszki Prząśniczka (zapis nutowy pieśni Prząśniczka).

 Naucz się grać na wirtualnym pianinie piosenki, nagraj (plik mp3)i umieść ją na Microsoft OneDrive platformy Office 365 i udostępnij nauczycielom i dyrektorowi szkoły.

Plastyka

Technologie cyfrowe jako część nowego języka sztuki

 – tematy i narzędzia sztuki nowych mediów. Notatka z lekcji znajduje się na platformie Office w zespole Klasa VII i przedmiocie Plastyka. Przypomnij sobie działanie aplikacji internetowej Canva.

Wykonaj w Canvie plakat na temat „Pierwszy dzień wiosny”. Prace umieść na platformie Office 365.  

Religia

Z dostępnych informacji w katechizmie T.38, internecie, fr ,,Żywot świętego Stanisława” wypisać w punktach ( ok. 10) etapy konfliktu króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem. wiadomości utrwalić wykonując zadania na stronie internetowej Learningapps w aplikacji Religia: Święci.

Wychowanie fizyczne

Drodzy Uczniowie! W sytuacji, kiedy nie powinniście wychodzić z domu, ratunkiem dla zachowania dobrej kondycji i samopoczucia są ćwiczenia domowe, które każdy z Was może wykonać bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Wysyłam Wam zestawy ćwiczeń dedykowanych dla młodszych dzieci, jak i nastolatków, które możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub indywidualnie. Ponadto, znajdują się tu też ćwiczenia rozciągające, które powinny być wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Trzymajcie się zdrowo i z zachowaniem dobrej kondycji!!!

https://www.youtube.com/watch?v=8KwOnmPMYh0
https://www.youtube.com/watch?v=CPY9lwjT9jc
https://www.youtube.com/watch?v=CPY9lwjT9jc

Temat: Zapoznanie z filmem edukacyjnym „Gimnastyka korekcyjna-trzymaj się prosto” i wykonanie ćwiczeń pokazanych na filmie
https://youtu.be/eiHGj8Tuo-I

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat właściwego wzmacniającego odporność odżywiania.

ZADANIA DLA WAS NA PIERWSZY TYDZIEŃ (16-20 MARCA)

Język polski

Wtorek (17.03.2020r.) „Jestem Papkin- lew Północy” – napisz charakterystykę bohatera „Zemsty” A.Fredro

Temat 1: Strach i wyobraźnia -„Zagłada domu Usherów”

Proszę przeczytać tekst ze str 214, a następnie wykonać pisemnie ćw 1-6 pod tekstem.

Temat 2: Żyć w świecie wyobraźni -„Marzycielki”
Proszę przeczytać tekst i wykonać pisemnie ćw 2,5,6 pod tekstem

Temat 3: Doskonalimy rozprawkę
Proszę wykonać ćw 3,4/101 i 9/105 z zeszytu ćwiczeń

Temat 4: Ulec złu-E.Barańska”Zapomnieć Różę”
Proszę przeczytać tekst i wykonać pisemnie ćw 2,6,13 pod tekstem.

Temat 5: Ukarać zło- A.Christie”Morderstwo w Orient Expressie”
Proszę przeczytać tekst z podręcznika, a następnie wykonać pisemnie ćw 2,3,4,5 pod tekstem

Zajęcia matematyczne

Karta pracy dostępna na grupie. Spotkanie na platformie.

Matematyka

Poniedziałek (16.03.2020)
Potęgi – utrwalenie wiadomości
Proszę o rozwiązanie testu na stronie: https://szaloneliczby.pl/potegi-sprawdzian-klasa-7/

Wtorek (17.03.2020)
Pierwiastki – utrwalenie wiadomości
Proszę o rozwiązanie testu na stronie: https://szaloneliczby.pl/pierwiastki-sprawdzian-klasa-7/

Środa (18.03.2020)
Potęgi i pierwiastki – utrwalenie wiadomości
Proszę o rozwiązanie testu na stronie: https://szaloneliczby.pl/potegi-i-pierwiastki-sprawdzian-klasa-7/

Czwartek (19.03.2020)
Redukcja wyrazów podobnych powtórzenie
Proszę o wykonanie zadań na stronie: https://szaloneliczby.pl/zredukuj-wyrazy-podobne/

Chemia

Proszę opracować temat

 • Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów związków chemicznych i wykonanie zadań 3,4,5 strona 136. Zadania te należy rozwiązać na podstawie przykładów 23, 24, 25, 26. 
 • Prawo zachowania masy i wykonać zadania 1, 2, 3 ze strony 150. Podane zdania należy rozwiązać na podstawie przykładów 36, 37, 38.
 • Prawo stałości składu związków chemicznych i rozwiązać zdania 1, 2 ze strony 141. Podane zdania należy rozwiązać opierając się na przykładach 28, 29.

Rozwiązane zadania będą sprawdzone i ocenione po powrocie do szkoły.

Historia

HISTORIA 

Proszę przeczytać z podręcznika temat ,, Świat po I wojnie światowej” ( strony188- 191), a następnie wykonaj polecenia; ( odpowiedzi zapisz w zeszycie ). 

 1. Przeczytaj tekst źródłowy ,,Traktat wersalski ”wykonaj polecenie 1. strona 188. Przedstaw zasady, na których miał się opierać nowy ład polityczny na świecie. 
 2. Praca z mapą strona 190. Wymień jakie państwa powstały po I wojnie światowej. System wersalski w Europie ( you tube, film od 5 minuty 50 sekundy do 8′ 25” oraz od 14′ 30” do 17′ 10”). 

Proszę przeczytać z podręcznika Podsumowanie rozdziału 5 książka strona 184-185

Youtube Wybuch Pierwszej Wojny światowej (film)

Geografia

Proszę przeczytać z podręcznika temat ,,Rodzaje usług. Transport i łączność ” ( strony 148-152). 

Wykonaj polecenia odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 1. Wypisz województwa o największej gęstości dróg kołowych w Polsce. ( mapka strona 149). 
 2. Na podstawie wykresu ,, Usługi telekomunikacyjne” ( strona 151 ) ocen poziom rozwoju usług telekomunikacyjnych w Polsce na tle Europy. 

Proszę przeczytać z podręcznika Podsumowanie rozdziału 4 książka strona 145.

Fizyka

Proszę obejrzeć filmy i odpowiedzieć w zeszycie na pytania: 

– Na czym polega bezwładność? 

– Podaj 2 przykłady bezwładności ciał. 

– Co jest miarą bezwładności? 

– Na czym polega 2 zasada dynamiki Newtona? 

– Co to jest 1N? 

– Zad. 1 i 2 str. 172 

– Kiedy ciało spada swobodnie? 

– Od czego zależy swobodne spadanie ciała a co nie ma wpływu na nie? 

– Jak brzmi 3 zasada dynamiki Newtona? 

– Na czym polega zjawisko odrzutu?  (podaj przykłady). 

Można korzystać z podręcznika i innych materiałów dostępnych w internecie. 

Zadanie dodatkowe: 

Wykonaj doświadczenie (może być kilka) ukazujące słuszność jednej z 3 zasad dynamiki Newtona. Opisz lub nagraj np. telefonem, kamerką w laptopie i przynieś na lekcje lub przyślij. Przykłady doświadczeń znajdziesz w podręczniku lub internecie. 

Informatyka

 Sposoby przedstawiania algorytmów

Dowiem się, czym jest algorytm i w jaki sposób można go przedstawić. Nauczę się tworzyć schematy blokowe prostych algorytmów.

Muzyka

Stanisław Moniuszko i opera – podręcznik – lekcja 22: „Stanisław Moniuszko i opera”. Proszę przeczytać i zrobić notatkę.

Plastyka

Nowe media w sztuce – terminy: nowe media, sztuka nowych mediów, multimedia, interaktywność, net art. – notatka znajduje się na portalu Office 365.

Biologia

Temat: Funkcjonowanie układu hormonalnego

Nauczyć się gruczołów i hormonów wydzielanych przez gruczoły-podręcznik str165(tabela)

Przeczytać temat i umieć wyjaśnić zad 3,4 str 169 podręcznik.

Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego.

Czytając  tematu zwrócić uwagę na nadczynność i niedoczynność przysadki

Nauczyć się o chorobach tarczycy(przyczyna, objawy)

Język niemiecki

Temat :Gabi ,kauf bitte ein!/ Tryb rozkazujący

Zapoznaj się z tematem lekcji na stronie 92 w podręczniku , następnie przerysuj do zeszytu tabelę ze  str. 92 i zrób pisemnie w zeszycie zadanie 2 str. 92 .

Temat : Ćwiczenia z zastosowaniem trybu rozkazującego.

Utwórz zdania rozkazujące i napisz je w zeszycie ćwiczenie 4 str.92

W razie pytań, zapraszam do kontaktu na Messenger .

Wychowanie  fizyczne

Drodzy uczniowie! W sytuacji, kiedy nie powinniście wychodzić z domu, ratunkiem dla zachowania dobrej kondycji i samopoczucia są ćwiczenia domowe, które każdy z Was może wykonać bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania.
Wysyłam Wam zestawy ćwiczeń dedykowanych dla młodszych dzieci, jak i nastolatków, które możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub indywidualnie. Ponadto, znajdują się tu też ćwiczenia rozciągające, które powinny być wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Trzymajcie się zdrowo i z zachowaniem dobrej kondycji!!!
https://fittykid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_Ad7rv4-fUM
https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k
https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

Religia

Obejrzeć na youtube, Godzina,, W”1 sierpnia Wolność Łączy lub Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Napisać w zeszytach : Jakie wydarzenia w historii Polski pokazały, że dla Polaków Ojczyzna jest ważna?

Obejrzeć film  Chrzest polski i zastanowić się co zmienił chrzest Mieszka w dziejach Polski.