localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Klasa VIII

W związku z zamknięciem szkoły od poniedziałku 16 marca do piątku 26 czerwca zadania i materiały przekazywane są drogą elektroniczną. 

Użyte są do tego celu przede wszystkim: 

 1. strona internetowa szkoły  
 2. szkolna chmura – od klasy czwartej wykorzystywane są możliwości pakietu Microsoft Office usługi Office 365. (Uczniów prosimy o systematyczne logowanie się na platformę  https://www.office.com)
 3. komunikatory ustalone z nauczycielami.

Link do platformy Office 365

Przydatne linki:

Film instruktażowy

Dla nauczycieli

Tworzenie zespołów

Dla uczniów

Poniżej umieszczamy tematy zajęć do zrealizowania

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (22.06 – 26.06)

PONIEDZIAŁEK

Język polski  

Temat 1: Jak napisać list motywacyjny?

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi pisania listu motywacyjnego z podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia 2/110 oraz 3,4/111 z zeszytu ćwiczeń.

Język niemiecki

Temat 1 : Grammatikwiederholung. /Powtórzenie wiadomości gramatycznych z klasy VIII. 

Dziś powtarzamy wiadomości gramatyczne z klasy VIII. 

Proszę o przejrzenie “Grammatiktabellen” str.154-166 

Matematyka

Analiza egzaminu po kl.8.

Chemia

Skrobia i celuloza.

Język niemiecki

Temat 2 : Der Sommerzeit ./Czas wakacji . 

Rozmawiamy o lecie , o wakacjach. 

Odpowiadamy na pytania :  

Co można robić w lecie ? 

Jak spędzamy wakacyjny czas ? 

Język  angielski     

Analiza Egzaminu Ósmoklasisty z Języka Angielskiego

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia koordynacyjne oraz sprawnościowe o wysokiej intensywnościhttps://ewf.h1.pl/student/?token=PAcc6ErvKD5IDLSCiF7cMZDKqTqXXqnlArdqUwkcQ3c3J48FW7

Edukacja dla bezpieczeństwa

WTOREK

Biologia

Temat: Parki Narodowe-podsumowanie wiadomości

Obejrzyj prezentację,  znajdź informacje i przepisz do zeszytu nazwy parków i ich logohttps://epodreczniki.pl/a/parki-narodowe/D9cDZlCUN

Język polski  

Temat 2: Redagujemy listy motywacyjne -ćwiczenia.

W celu przećwiczenia umiejętności pisania listu motywacyjnego proszę wykonać ćwiczenie 5/112 z zeszytu ćwiczeń.

Historia.

Temat: Upadek komunizmu -utrwalenie wiadomości

Omów okoliczności w których doszło do obrad Okrągłego Stołu.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język  angielski 

Analiza Egzaminu Ósmoklasisty z Języka Angielskiego

 Informatyka

Montaż filmów wideo.

Umieszczanie w prezentacji multimedialnej własne nagrania wideo i dźwiękowe.

Wychowanie fizyczne

Nauka przemieszczania się w pozycjach niskich. Podstawy sportów walki w pozycjach niskich.https://ewf.h1.pl/student/?token=W8fUcsBTwuybLkMXvNVR5lxgVLxuPmS9jnb3Op4LJmYSqyDwBA

ŚRODA

Język  polski  

Temat 3: Podsumowanie wiadomości.

Na dzisiejszej lekcji dokonamy podsumowania naszej wiedzy i umiejętności.

Język angielski

Test Diagnoza dla klasy VIII

Odpowiedzi proszę przesłać na maila:malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Analiza zadań- egzamin po kl.8

Chemia

 Powtórzenie wiadomości- Sacharydy.

Religia

Fizyka

WOS

Wychowanie fizyczne

Nauka przemieszczania się w pozycjach wysokich.

https://ewf.h1.pl/student/?token=49CztOWzjULEI6B2SdvJBEp3FZms2aBBvjCG3ojnYrhlLBnseJ

CZWARTEK

Historia

Temat: Polska i świat w nowej epoce- utrwalenie wiadomości

Wymień państwa powstałe po rozpadzie ZSRS.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 4: Co warto przeczytać w czasie wakacji?

Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o tym, co warto przeczytać w okresie wakacji.

Język niemiecki   

Temat: Was hast du in der achte Klasse gelernt?/ Powtórzenie wiadomości 

Geografia

Temat: Obszary okołobiegunowe- podsumowanie wiadomości

Sprawdź się wykonaj zadania 1 i 2 strona 185

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila.marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia przygotowujące do padów i amortyzacji upadków.https://ewf.h1.pl/student/?token=qSjYcbNVEY0udhe58T0JGx5Fp0OEA16vDlf7JnJ0CEORFuG2jm

Matematyka

Własności trójkąta prostokątnego.

Zajęcia matematyczne

Własności trójkąta prostokątnego- funkcje trygonometryczne.

PIĄTEK

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (15.06 – 19.06)

PONIEDZIAŁEK

Język polski

Temat 1: Przed egzaminem- ostatnie wskazówki.

Na tej lekcji podzielę się z Wami moimi ostatnimi uwagami na temat egzaminu z języka polskiego.

Powodzenia!!!

Język niemiecki

Temat  : Ich liebe den Sommer./ Kocham lato. 

Co można robić latem ? 

Argumenty za i przeciw mieszkania na wsi i w mieście. 

Czy lubisz swoje miejsce zamieszkania? 

Przeczytaj tekst “Ich liebe den Sommer “, następnie odpowiedz na pytania ćwiczenie 1 str.95. 

Utwórz zdania i zapisz je w zeszycie ćwiczenie 2 str.95 

Temat 2 : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości gramatycznych . 

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości . 

Proszę o przejrzenie sobie wiadomości gramatycznych str.154-160 w podręczniku. 

Matematyka

Przed egzaminem z matematyki.

Chemia

Sacharoza- disacharyd.

Język angielski

Reading and vocabulary skills. Ćwiczenia egzaminacyjne

Uzupełnij zadania 1,2 /144strona oraz zadania ze strony 145

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia przygotowujące do biegu przez płotki
https://ewf.h1.pl/student/?token=9mdlKnCeFohIgWVSOq1arLZ0RP6DwmAEfKyMNuvf1W0Gmzayo1

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych

PIĄTEK

Religia

Matematyka

Diagnoza po klasie 8

Fizyka

Język polski

Temat 2: Omówienie egzaminu po klasie VIII.

Na dzisiejszej lekcji omówimy Wasz egzamin z języka polskiego

WOS

Zajęcia z wychowawcą

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (08.06 – 12.06)

PONIEDZIAŁEK

Język polski  

Temat 1: Mowa zależna i niezależna- powtórzenie.

Celem tej lekcji jest powtórzenie wiadomości i umiejętności dotyczących mowy zależnej i niezależnej.

Proszę zapoznać się z wiadomościami ze strony 187 z repetytorium oraz zrobić ćwiczenie 12/191.

Pozostałe ćwiczenie udostępnię w czasie lekcji na platformie.

Język niemiecki

Temat : Ferienjobs ./Prace wakacyjne. 

Co robisz w wakacje ? Leniuchujesz , podróżujesz a może pracujesz ? 

Dzisiaj dowiemy się w jaki sposób młodzież niemiecka spędza wakacje . Porozmawiamy o tym w jaki sposób , niektórzy dorabiają sobie do kieszonkowego , aby móc wyjechać na upragniony  wypoczynek. 

Przeczytaj tekst pt. ” Ferienjobs” str. 131 w  podręczniku , następnie odpowiedz na pytania z ćwiczenie 1. 

Znajdź w tekście 3 prace wakacyjne , oraz trzy inne i zanotuj je w zeszycie przedmiotowym. 

Matematyka

Powtórzenie wiadomości- Rachunek prawdopodobieństwa.
Rozwiązywanie zdań przeznaczonych do powtórzenia omówionego materiału- zestaw I str. 327.

Chemia

Sacharydy.
1. Badanie składu pierwiastkowego sacharydów.
2. Ogólny wzór sacharydów.
3. Rodzaje sacharydów.

Język niemiecki

Temat 2 : Was machst du in der Ferienzeit ? Co robisz w czasie wakacji? 

Czy wiesz już jak spędzisz wakacje ? Zastanów się , następnie opowiedz na forum klasy 

Język  angielski     

Writing and vocabulary skills.Review units 1-3. Ćwiczenia egzaminacyjne

Uzupełnij zadania ze stron 169 i 170 w zeszytach ćwiczeń oraz napisz maile ze strony 163

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Nauka i doskonalenie układu tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń koordynacyjno-ruchowych.

https://ewf.h1.pl/student/?token=EZWcPNnJOOvg1kcGtaMjcb5diOIRJKQ076FAjuk5juXjSRZPh9

https://ewf.h1.pl/student/?token=9pxS38nfyoBxYp4ivIpcaSxSSrGje0RmVq9vUbL8Kzx2uMBadchttps://ewf.h1.pl/student/?token=4h0G9MfFA43DNA9w6pdYgKjhtBMllDen85C3KTqnViOxnxaiJt

Edukacja dla bezpieczeństwa

WTOREK

Biologia

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

Proszę obejrzeć prezentację, przeczytać temat z podręcznika, umieć ustnie odpowiedzieć na ćwiczenia po temacie  str 156

https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie/DnVCUPTWa

W czasie lekcji na platformie omówienie pytań, dodatkowe ćwiczenia, zadanie pracy domowej

Język polski  

Temat 2: Słowotwórstwo- powtórzenie.

Na tej lekcji przypomnicie sobie, co to jest wyraz podstawowy i pochodny, temat słowotwórczy i formant oraz jakie są rodzaje i funkcje formantów.

Proszę zapoznać się z informacjami ze strony 192 i 193 z repetytorium oraz zrobić ćwiczenia 1-5/194,196.

Historia.

Temat: Polska po II wojnie światowej- powtórzenie

Uszereguj chronologicznie :

 • referendum ludowe
 • uchwalenie konstytucji PRL
 • poznański czerwiec
 • pogrom w Kielcach
 • powstanie PZPR

Rozwiń stróty RFN, KC PZPR, CUP

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język  angielski 

Writing and vocabulary skills.Review units 4-6. Ćwiczenia egzaminacyjne

Uzupełnij zadania ze stron 171 i 175 w zeszytach ćwiczeń oraz napisz maile ze strony 165

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

 Informatyka

Prezentacje multimedialne i filmy.  Cechy dobrej prezentacji multimedialnej. Podręcznik strona 214.

Wychowanie fizyczne

Nauka prawidłowego ustawienia się w ataku ( siatkówka )

https://ewf.h1.pl/student/?token=m774PV8lWyDrIxA8vlPXRGSx9ZyOmhNqIPiqepczRH1lhnX3My

ŚRODA

Język  polski  

Temat 3: Wyrazy złożone- powtórzenie.

Na początku proszę powtórzyć sobie wiadomości ze strony 193 z repetytorium, dotyczące typów wyrazów złożonych, a następnie wykonać ćwiczenia 6/195 oraz 7-9/196.

Język angielski

Writing and vocabulary skills.Review units 7-10. Ćwiczenia egzaminacyjne

Uzupełnij zadania ze stron 176 i 178 w zeszytach ćwiczeń oraz napisz maile ze strony 167

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

 Utrwalenia wiadomości- Rachunek prawdopodobieństwa.
Rozwiązywanie zadań przeznaczonych do utrwalenia omówionego materiału- zestaw II str. 327.

Chemia

Glukoza i fruktoza- monosacharydy.
1.Wzór sumaryczny glukozy  i fruktozy.
2. Znaczenie glukozy dla organizmu.
3.Właściwości glukozy i fruktozy. 

Religia

52. Kto jest za tym, że nie ma słońca? Normy moralne.

Przeczytać Katechezę i obejrzeć film.

Fizyka

WOS

Wychowanie fizyczne

Sposoby poruszania się w ataku i w obronie ( piłka ręczna )https://ewf.h1.pl/student/?token=GXXZZniFPfpd3N9fEBv3dL1fhOtPfj0sS4POXTWNT7xze2kBsn

PIĄTEK

Religia

53. Dlaczego mądry, a nie inteligentny i bogaty? Mądrość Salomona

Przeczytać Katechezę i obejrzeć film.

Matematyka

Sprawdzian wiadomości- Rachunek prawdopodobieństwa.

Fizyka

Język  polski  

Temat 4: Zróżnicowanie słownictwa.

Na tej lekcji powtórzycie i utrwalicie sobie, co to są synonimy, antonimy, homonimy, wyrazy wieloznaczne, związki frazeologiczne, archaizmy i neologizmy, wyrazy neutralne i nacechowane emocjonalnie.

Proszę przypomnieć sobie wiadomości ze strony 197- 199 dotyczące tych zagadnień i wykonać ćwiczenia 1,2/201; 3,4/202 oraz 6/203.

WOS

Zajęcia z wychowowacą

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (01.06 – 05.06)

PONIEDZIAŁEK

Język polski  

Temat 1: Rodzaje zdań złożonych- powtórzenie.

Celem tej lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących rodzaju zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie. Proszę  zapoznać się z materiałem powtórzeniowym ze strony 184 z repetytorium i wykonać ćwiczenia 1,2/188.

Język niemiecki

Temat 1 : Der Kindertag. / Dzień Dziecka  

Dzisiaj  jest  Międzynarodowy Dzień Dziecka , dlatego porozmawiamy o tym jak ten dzień obchodzony jest w Polsce i  w poszczególnych krajach DACHL .  

Matematyka

Prawdopodobieństwo- zadania. Rozwiązywanie zadań- podręcznik str.321 

Chemia

 Białka- rodzaje i budowa białek.
1. Co to są białka?
2. Rodzaje białek.

Język niemiecki

Temat 2 : Ćwiczenia utrwalające poznane czasy. 

Przypomnij sobie : 

Tworzenie czasu przeszłego  Prateritum z czasownikami regularnymi i nieregularnymi. 

Tworzenie czasu przyszłego Futur 1 

Zdania warunkowe rzeczywiste 

W razie wątpliwości , jestem do Waszej dyspozycji. 

Język  angielski     

TEST UNIT 13

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia przygotowujące do przewrotu w tył ( etap II i III ).

https://ewf.h1.pl/student/?token=YEIirOqNSmNfe6D24U4SZVTCFXAmdhTpo41FutoELUnPrT2kT5

https://ewf.h1.pl/student/?token=XxC0JNZuw62WtkpwQklbNtlEF74MgQxLtDuXmKQK9GCH5jABOo

Edukacja dla bezpieczeństwa

WTOREK

Biologia

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

Przeczytaj temat znajdź informacje co przyczynia się do spadku różnorodności biologicznej

W trakcie lekcji on-line prezentacja prac dotycząca np dziury ozonowej, kwaśnych deszczy, smogu, zanieczyszczeń wod itp

Zadanie pracy domowej

Język polski  

Temat 2: Rodzaje zdań złożonych– ćwiczenia.

Celem tej lekcji jest doskonalenie umiejętności określania rodzaju zdań złożonych.

Proszę wykonać ćwiczenia  4,5,6/189; 8,9/190; 10/191. Pozostałe ćwiczenia udostępnię Wam na platformie.

Historia.

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu z działu ,, Polska i świat w nowe epoce ”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język  angielski 

Życie społeczne. Criminals. Ćwiczenia leksykalne

Obejrzyj fiszki, zagraj w dopasowania i wykonaj test:

https://quizlet.com/385040684/repetytorium-osmoklasisty-pearson-unit-14-zycie-spoleczne-flash-cards/

Wykonaj zadania online:

https://engly.pl/tasks/select_task/694

https://engly.pl/tasks/connect_task/511

https://engly.pl/tasks/text_task/608

https://engly.pl/tasks/connect_task/461

 Informatyka

Systemy zarządzania treścią – tworzymy bloga. Podręcznik strona 198.

Stwórz swojego bloga w jednym z omawianych serwisów.

Wychowanie fizyczne

Nauka pozycji przemieszczającej się małpy ( Animal Flow ). Uaktywnienie dwóch półkul mózgowych. Wzmacnianie obręczy barkowej.

https://ewf.h1.pl/student/?token=lMMnW3ci7IqL3lyBR4OMTXMeTOMCSdGAGIzG2eFtaJMZkOVOLa

ŚRODA

Język  polski  

Temat 3: Imiesłowowy równoważnik zdania-powtórzenie.

Celem tej lekcji jest przypomnienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących imiesłowowego równoważnika zdania.

Proszę zapoznać się z informacjami ( strona185 ) dotyczącymi imiesłowowego równoważnika zdania, a następnie wykonać ćwiczenie 3/188.

Pozostałe ćwiczenia udostępnię na platformie.

Język angielski

Phrasal verbs. Ćwiczenia gramatyczne

Przeanalizuj listę czasowników złożonych na stronie 141 w zeszytach ćwiczeń, ułóż 10 zdań z

wybranymi wyrażeniami a następnie wykonaj zadania 1, 2 oraz 3 ze strony 142

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem prawdopodobieństwa. Rozwiązywanie zadań- podręcznik str.322.

Chemia

Białka- właściwości białek.
1. Wykrywanie białek (reakcja ksantoproteinowa).
2 Działanie na białka kwasów, zasad, etanolu, soli metali lekkich i ciężkich.

Religia

50. Świat dziecka i nastolatka. Dojrzałe relacje z Bogiem i ludźmi.

Obejrzeć film

Fizyka

WOS

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach

https://ewf.h1.pl/student/?token=cCvNVKmPJ8GD4e8vwe7w3sb1vfYZm4fGusicFeed1RwaYv5AkD

CZWARTEK

Historia

Temat: Tajemnice minionego wieku- Akcje polskiego ruchu oporu

Przeczytaj temat ,,Akcje polskiego ruchu oporu ” strona 72- 73

Wyjaśnij kim był Franz Kutschera

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na mailamarcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 4: Przekształcanie wypowiedzeń.

Celem tej lekcji jest przypomnienie umiejętności przekształcania wypowiedzeń. Proszę zapoznać się z informacjami ze strony 185 oraz 186 dotyczącymi przekształcania i wykonać ćwiczenia 7/189; 11,12/191

Język niemiecki   

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału ”Lernen , Arbeit, und  Freizeit  in Deutschland” 

Geografia

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce

Proszę przeczytać temat ,, Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce ” strona 180- 184.

Opisz status prawny Antarktyki.

Wymień Polaków którzy mieli wkład w badania obszarów okołobiegunowych.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Nauka treningu interwałowego- „ćwicz jak Janusz Kusociński”.

https://ewf.h1.pl/student/?token=p1X7x89qm0Lvr6MvYHtSOmFQAcVKrStM1XBM5of0iYEvS8eRly

Matematyka

Kombinatoryka a prawdopodobieństwo. Rozwiązywanie zadań- podręcznik str.325.

Zajęcia matematyczne

Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Rozwiązywanie zadań przygotowanych- platforma office.

PIĄTEK

Religia

51. Za każdym razem widzę siebie inaczej. Przyjmowanie opinii innych o sobie.

Matematyka

Kombinatoryka i prawdopodobieństwo- zadania. Rozwiązywanie  zadań- podręcznik str.325.

Fizyka

Język  polski  

Temat 5: Wypowiedzenia wielokrotnie złożone- powtórzenie.

Na tej lekcji będziemy analizować zdania wielokrotnie złożone.

Proszę przypomnieć sobie wiadomości ze strony 186 z repetytorium. Ćwiczenia udostępnię Wam na platformie.

Celem tej lekcji jest doskonalenie umiejętności przekształcania wypowiedzeń. Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi przekształcania wypowiedzeń ze strony 185 i 186 z repetytorium.

WOS

Zajęcia z wychowawcą

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (25.05 – 29.05)

PONIEDZIAŁEK

Język polski  

Temat 1: Krótkie formy użytkowe – dedykacja i życzenia.

Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie zasady pisania takich krótkich form użytkowych jak dedykacja i życzenia.

Proszę zapoznać się z wiadomościami ze strony 163 i 164, a następnie wykonać ćwiczenia ze strony 167 i 168 z repetytorium.

Język niemiecki

Temat 1 : Hollywoodstars mit deutschen Wurzeln./Gwiazdy Hollywood z niemieckimi korzeniami. 

Na dzisiejszej lekcji poznamy gwiazdy Hollywood niemieckiego pochodzenia . 

Opowiemy o pochodzeniu wybranej gwiazdy. 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.129 

Wykonaj ustnie polecenia 1,2,3 str.129. 

Opisz w zeszycie wybraną przez Ciebie gwiazdę. 

Matematyka

Zliczanie par elementów- reguła mnożenia.
Przedstawienie zastosowania reguły mnożenia na wybranych przykładach życia codziennego. Rozwiązywanie zadań str. 307

Chemia

Tłuszcze- budowa i otrzymywanie tłuszczy.
 Temat opracuj zgodnie z punktami: 
1. Co to są tłuszcze? 
2. Otrzymywanie tłuszczy.
3. Ogólny wzór tłuszczy. 

Język niemiecki

Temat2 : Ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniem wybranych czasów. 

Powtarzamy czasy, które poznaliśmy w tym rozdziale : czas przeszły prosty –  Prateritum, oraz czas przyszły  Futur 1. 

Wykonaj proszę  następujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:  ćwiczenie 6,7,8,9,10 str.99 

Przypominam że lekcja online w poniedziałek  godzina 9.00 

Język  angielski     

Shopping. Zakupy i usługi. Ćwiczenia leksykalne

Wykonaj zadania online:

https://engly.pl/tasks/text_task/31

https://engly.pl/tasks/test_choose/330

https://engly.pl/tasks/connect_task/417

https://engly.pl/tasks/connect_task/416

https://engly.pl/tasks/text_task/308

https://engly.pl/tasks/text_task/709

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do przewrotu w przód

https://ewf.h1.pl/student/?token=F7Ld5kDOn2GRCbNyIfs7nBL4QoEqq5EVb5qTY20b6vFTPrrLX4

https://ewf.h1.pl/student/?token=2nZ0LzY7BMAM0oe6YDkpV6PY9Jv8keT2VUPuTDqemEEy05Irix

Edukacja dla bezpieczeństwa

WTOREK

Biologia

Temat: Różnorodność biologiczna

Przeczytaj temat z podręcznika str  137-142

Przepisz do zeszytu poziomy różnorodności biologicznej

Na lekcji on-line omówienie tematu, dostępne materiały, rozwiązywanie ćwiczeń po temacie, zadanie pracy domowej

Język polski  

Temat 2: Czasownik i jego formy-powtórzenie.

Celem lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących czasownika.

Proszę zapoznać się z informacjami ze strony 170-172,a następnie wykonać ćwiczenia 1/177,8/179 z repetytorium.

Historia

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu ,, Polska i świat w nowe epoce ”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język  angielski 

Shopping. Zakupy i usługi.Zadania egzaminacyjne

Wykonaj zadania 2, 3 oraz 6 z Karty Pracy Zakupy i usługi

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

a następnie wykonaj zadania online:

https://engly.pl/tasks/select_task/197

https://engly.pl/tasks/connect_task/460https://engly.pl/tasks/connect_task/651

 Informatyka

Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML – podręcznik.  str. 189 – 195 

Spróbuj wykonać podobną stronę internetową jak na rys. 2 str 194.  

Wychowanie fizyczne

Zabawy koordynacyjne na nogi

https://ewf.h1.pl/student/?token=NjzokEqGqBBUzULCnbXIVoEtb8cmuYvbCOCkeuYu1psfgEal41

ŚRODA

Język  polski  

Temat 3: Odmienne części zdania- powtórzenie.

Na tej lekcji przypomnicie sobie pozostałe odmienne części mowy. Proszę zapoznać się z informacjami ze strony 172-175 i wykonać ćwiczenia 3,5/178; 6,7/179 oraz 9,10,12/180 z repetytorium.

Język angielski

Kultura. Ćwiczenia leksykalne

Obejrzyj fiszki i zagraj w dopasowania :

https://quizlet.com/382658414/repetytorium-osmoklasisty-pearson-unit-13-kultura-flash-cards/

a następnie wykonaj zadania online:

https://engly.pl/tasks/text_task/502

https://engly.pl/tasks/test_choose/334

https://engly.pl/tasks/test_choose/336

https://engly.pl/tasks/text_task/183

https://engly.pl/tasks/connect_task/458

https://engly.pl/tasks/connect_task/653

https://engly.pl/tasks/connect_task/892

https://engly.pl/tasks/text_task/1094

Matematyka

Rozwiązywanie zadań w oparciu o regułę mnożenia.

Chemia

 Tłuszcze-  rodzaje i właściwości tłuszczy.
Temat opracuj zgodnie z punktami:
1.Podział tłuszczy.
2. Właściwości tłuszczy.
3. Znaczenie tłuszczy dla organizmu. 

Religia

48. Być człowiekiem modlitwy. Przykłady osób żyjących modlitwą

Obejrzeć film

Fizyka

WOS

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń przygotowujących do stania na rękach

https://ewf.h1.pl/student/?token=8sEMT7rJzBKpAfa9w3JES56qAgIiEpGupG2hcr37QKEUQNnPCg

https://ewf.h1.pl/student/?token=r69i6ZvaIGN9QfKrPCa9VBmVbtOjYIc6EF9RVzazXCgarUXEMi

CZWARTEK

Historia

Temat: Tajemnice minionego wieku- mur berliński

Przeczytaj temat ,, Mur berliński ” strona 114-115

Opisz przyczyny budowy muru berlińskiego.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 4: Nieodmienne części mowy – powtórzenie.

 Celem tej lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących nieodmiennych części mowy.

Proszę zapoznać się z informacjami ze strony 175,176 oraz wykonać ćwiczenia 4/178; 11/180.

Język niemiecki   

Temat: Powtórzenie z rozdziału “Lernen, Arbeit und Freizeit in Deutschland” 

W ramach powtórzenia z działu , proszę o wykonanie ćwiczeń 1,4 str.100 i 5,6,7,8 str.101 w zeszycie ćwiczeń 

Lekcja online o godzinie 10.00 

Geografia

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki

Proszę przeczytać temat ,, Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki ” strona 172- 179.

Wymień przykłady zmian zachodzących  w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych.

Wyjaśnij przyczyny zróżnicowania rozkładu temperatury powietrza na Antarktydzie.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Trening ABS- wzmacnianie mięśni brzucha https://ewf.h1.pl/student/?token=xz27CgGZkMEsDFlUIsfuf39MnW35QYgXa2HbM6Kgj9dQT6yoNr

Matematyka

Wykorzystanie reguły mnożenia w zadaniach. Rozwiązywania zadań z podręcznika str. 307, 308.

Zajęcia matematyczne

Przed egzaminem. 
Rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych. 

PIĄTEK

Religia

49. Dążenie do niezależności. Wychowanie i samowychowanie

Obejrzeć film

Matematyka

 Obliczanie prawdopodobieństwa.
Rozwiązywanie zadań podręcznik str.315, 316.

Fizyka

Język  polski  

Temat 5: Części zdania -powtórzenie.

Na tej lekcji przypomnicie sobie i utrwalicie wiadomości i umiejętności dotyczące części zdania.

Proszę zapoznać się z informacjami ze strony 181-183 z repetytorium, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2/188; 5/189,9/190.

WOS

Zajęcia z wychowawcą

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (18.05 – 22.05)

PONIEDZIAŁEK

Język polski  

Temat 1: Analiza i interpretacja utworu dramatycznego na przykładzie fragmentu „Zemsty” A.Fredry.

Celem tej lekcji jest przypomnienie treści utworu A.Fredry oraz doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji utworu dramatycznego.

Proszę o przypomnienie sobie utworu oraz przeczytanie jego fragmentu ze strony 74 z repetytorium. 

Następnie proszę zrobić ćwiczenia 1-9/75-77.

Wyobraź sobie, że losy Wacława i Klary potoczyły się inaczej. Napisz opowiadanie, w którym zmienisz historię ich życia. W wypracowaniu wykaż, że dobrze znasz „Zemstę” A.Fredry. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. Pracę proszę przesłać na platformie.

Język niemiecki

Temat : Mein Traumberuf./ Mój wymarzony zawód. 

Dzisiaj powiemy sobie o wadach i zaletach wybranych zawodów. Opowiecie również o Waszych wymarzonych zawodach. 

Zapoznaj się ,proszę z wpisami zamieszczonymi  na forum internetowym  – ćwiczenie 1 str. 127, następnie  dokończ ustnie zdania. Przejdź do ćwiczenia 2,3 str. 127 

Na podstawie informacji i słownictwa , które do tej pory zdobyliście powiedz  

Jaki jest Twój wymarzony zawód ? 

Co chciał(a)byś  studiować / robić ?  

Sformułuj swój wpis na forum internetowym i napisz go w zeszycie przedmiotowym. 

Matematyka

 Temat lekcji: Długość okręgu i pole koła w zadaniach.

Chemia

Utrwalenie wiadomości z działu „Pochodne węglowodorów”.

Język niemiecki

Temat 2 : Ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniem czasu przyszłego  Futur 1. 

Aby utrwalić czas przyszły Futur 1 , proszę o wykonanie następujących zadań w zeszycie ćwiczeń. 

Ćwiczenie 10 str.99 i ćwiczenie 9 str. 101 

Przypominam że spotykamy się na lekcji online  o godzinie 9.00 

Język  angielski     

Job. Praca. Ćwiczenia leksykalne

Przypomnij sobie słownićtwo związane z pracą, obejrzyj fiszki, zagraj w dopasowania i

wypełnij test:

https://quizlet.com/pl/389450236/repetytorium-osmoklasisty-pearson-unit-11-praca-flash-cards/

oraz zadania :

https://engly.pl/tasks/text_task/730

https://engly.pl/tasks/connect_task/495

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania 1,2,3,4 / 110 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie ćwiczeń kształtujących i rozwijających koordynację ruchową z dowolną piłką- cz.1 filmu

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSfXcTzRth1Thk&cid=6AA5C18094234125&id=6AA5C18094234125%21634&parId=root&o=OneUp

Edukacja dla bezpieczeństwa

Temat złamania i zwichnięcia

WTOREK

Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ” Ekologia”

Proszę powtórzyć materiał z działu w celu rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających

Lekcja on-line na platformie office

Język polski  

Temat 2: Doskonalenie pracy z tekstem nieliterackim.

Celem tej lekcji będzie doskonalenie pracy z tekstem nieliterackim na podstawie fragmentu „Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy.” A.Siennicy.

Proszę przeczytać tekst ze strony 82 z repetytorium, a następnie wykonać ćwiczenia 1-9/82-84.

Historia.

Temat: Wyzwania współczesnego świata

Przeczytaj temat ,, Wyzwania współczesnego świata „ strona 262- 265.

Przedstaw problemy starzenia się ludności

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język  angielski 

Mowa zależna. Ćwiczenia gramatyczne

Przeczytaj zasady tworzenia pytań pośrednich na stronie 111 oraz mowy zależnej w zeszycie ćwiczeń na stronie 113 i wykonaj zadania:

https://engly.pl/tasks/text_task/264

https://engly.pl/tasks/text_task/110

https://engly.pl/tasks/text_task/112

https://engly.pl/tasks/text_task/108

https://engly.pl/tasks/text_task/106

https://engly.pl/tasks/text_task/807

https://engly.pl/tasks/text_task/808

https://engly.pl/tasks/text_task/810

https://engly.pl/tasks/text_task/811

https://engly.pl/tasks/text_task/303

 Informatyka

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego – symulacja modelu. Porządkownie i filtrowanie danych. Podręcznik str. 174.

Przygotowanie w arkuszu kalkulacyjnym tabel do prowadzenia różnego rodzaju gier losowych oraz filtrowanie i porządkowanie danych. Wykonaj ćw. 8 str. 176.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia mobilizujące i rozciągające ciało podczas przerwy od nauki

https://ewf.h1.pl/student/?token=gg5YV35urzlQjbPxo43PV38sCq4Wyy3wLobzCJxp5us8wxyKqt

Praca domowa

Proszę znaleźć informacje i wymienić minimum 6 testów sprawności fizycznej. Odpowiedzi proszę odesłać na platformę do 22.05.2020.

ŚRODA

Język  polski  

Temat 3: Supermoce na zawołanie- analiza i interpretacja utworu.

Dzisiaj w dalszym ciągu będziemy doskonalić pracę z tekstem nieliterackim. 

Proszę przeczytać tekst ze strony 85 z repetytorium, a następnie wykonać ćwiczenia 1-10/85-87.

Język angielski

Writing an e mail. Ćwiczenia w pisaniu

W zeszytach ćwiczeń przeczytaj zasady i sposoby łączenia zdań a następnie uzupełnij zadania 1 oraz 2/ 117 strona.

Stosując się do wytycznych z zadania 3/117 strona stwórz wpis na bloga dotyczący chęci podjęcia pracy wakacyjnej

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Temat lekcji: Reguła mnożenia.

Chemia

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości- „Pochodne węglowodorów”.

Religia

46. Pokora i pycha w moim rozwoju

Przeczytać Katechezę „46. Pokora i pycha w moim rozwoju.”

Obejrzeć film:

Fizyka

WOS

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia siłowe z niewielkim obciążeniem. Doskonalenie techniki podnoszenia dowolnych ciężkich przedmiotów- cz.2 filmu

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSfXcTzRth1Thk&cid=6AA5C18094234125&id=6AA5C18094234125%21634&parId=root&o=OneUp

CZWARTEK

Historia

Temat: Podsumowanie działu ,, Polska i świat w nowej epoce ”.

Przeczytaj podsumowanie działu ,, Polska i świat w nowej epoce ”

Uporządkuj chronologicznie

 • przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
 • uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • rozszerzenie NATO o Polskę, Czechy i Węgry
 • wyprowadzenie  z terytorium Polski wojsk rosyjskich

Wyjaśnij pojęcia :

 • wojna na górze
 • lustracja
 • euromajdan
 • pomarańczowa rewolucja
 • rewolucja róż

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na mailamarcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 4: Baśń w literaturze i filmie.

Celem tej lekcji jest doskonalenie pracy z tekstem nieliterackim oraz powtórzenie wybranych zagadnień z nauki o języku.

Proszę przeczytać tekst ze strony 88,a następnie wykonać ćwiczenia 1-11/88-91.

Ćwiczenie 11/91 proszę przesłać na platformie.

Język niemiecki   

Temat: Das Bildungssystem in Deutschland./System edukacji w Niemczech. 

Na dzisiejszej lekcji poznamy niemiecki system szkolnictwa. 

Zapoznaj się ze schematem zamieszczonym w podręczniku na str. 128 

Proszę o ustne wykonanie ćwiczeń 1,2 str.128 w podręczniku. 

Napisz w zeszycie przedmiotowym właściwe tłumaczenie wyrazów – ćwiczenie 3 str.128 

Opisz system szkolnictwa w Polsce – ćwiczenie 4 str.128 

Lekcja online o 10.00 

Geografia

Temat: Ludność i gospodarka Australii

Proszę przeczytać temat ,,Ludność i gospodarka Australii” strona 162- 167.

 Opisz strukturę użytkowania ziemi w Australii.

Na odstawie mapy strona 162 opisz gęstość zaludnienia i rozmieszczenie ludności Australii.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w leżeniu

https://ewf.h1.pl/student/?token=DKgEWYRoJKeP2OQPf090w1SUpsmNovgDIAZBTbrDaArCq8aH6m

Matematyka

Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem reguły mnożenia

Zajęcia matematyczne

Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych.

PIĄTEK

Religia

47. Modlitwa Pańska jako program drogi chrześcijanina

Przeczytać Katechezę „47. Modlitwa Pańska jako program drogi chrześcijanina”

Obejrzeć film:

Matematyka

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości- „Koła i okręgi. Symetrie”.

Fizyka

Język  polski  

Temat 5: Krótkie formy użytkowe-doskonalenie i utrwalenie.

Celem tej lekcji jest przypomnienie i utrwalenie umiejętności pisania krótkich form użytkowych- ogłoszenie, zaproszenie.

Na początku proszę przypomnieć sobie pięć ważnych informacji, które powinny znaleźć się w tych formach wypowiedzi(wskazówka ze strony 91 w repetytorium), a następnie wykonać ćwiczenia 1-4/165-166 z repetytorium.

WOS

Zajęcia z wychowawcą

Moje i nasze szkolne sukcesy

ZADANIA DLA WAS NA KOLEJNY TYDZIEŃ (11.05 – 15.05)

PONIEDZIAŁEK

Język polski  

Temat 1: Analiza i interpretacja utworu epickiego -Ch.Dickens „Opowieść wigilijna”(fragment).

Na dzisiejszej lekcji proszę zrobić ćwiczenia powtórzeniowe -repetytorium strona 54-56.

Na platformie proszę przesłać ćwiczenia 8,9/57 z repetytorium.

Język niemiecki

Temat 1 : Wo arbeiten sie ? Gdzie oni pracują ? 

Dzisiaj przypomnimy sobie zawody , miejsca pracy i czynności tam wykonywane. 

W tym celu wykonaj ustnie  ćwiczenia 1 i 2 str.125 w podręczniku. 

Następnie przejdź na str.135 i zapoznaj się z regułą gramatyczną : Zdania warunkowe rzeczywiste. 

Wykonaj pisemnie w zeszycie  ćwiczenie 3 str. 125 

Matematyka

Temat lekcji: Pole koła- powtórzenie wiadomości.
Rozwiązywanie zadań wykorzystujących wzór na pole koła.

Chemia

Temat lekcji: Aminokwasy.
Temat opracuj zgodnie z punktami:
1. Co to są aminokwasy?
2. Przykłady aminokwasów.
3. Właściwości aminokwasów.
4. Reakcje aminokwasów- wiązanie peptydowe. 

Język niemiecki

Temat 2 :  Besprechung uber Berufe. Rozmowy o zawodach. 

Na lekcji drugiej porozmawiamy sobie o zawodach ,  np. kim są z zawodu Twoi rodzice, gdzie pracują i co robią.  

Język  angielski     

Past Perfect Tense. Ćwiczenia gramatyczne

Przeczytaj informacje na temat czasu Past Perfect z podręcznika na stronie 86 oraz zeszytu i wykonaj zadania 8 i 9 oraz zadanie online;

https://engly.pl/tasks/text_task/471

W zeszycie ćwiczeń uzupełnij zadania 1 oraz 3/102 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Rozwijanie cech motorycznych podczas ćwiczeń na torze sprawnościowym ( cz.I filmu )

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKDJuH4dcLMXSnA&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215572&parId=root&o=OneUp

Zadanie domowe na ocenę celującą ( dla chętnych ).

Proszę nagrać dowolną techniką ( smartfonem, kamerą, aparatem fotograficznym ), krótki filmik z osobiście przez siebie wykonanymi ćwiczeniami fizycznymi, w formie rozgrzewki bądź innej własnej aktywności fizycznej. Pracę proszę przesłać na platformę.

EDB

Powtórzenie wiadomości z poznanych urazów

WTOREK

Biologia

Temat: Test dla uczniów kończących naukę w klasie 8-diagnoza

Język polski  

Temat 2: J.Iwaszkiewicz „Ikar”- doskonalenie pracy z tekstem.

Celem tej lekcji będzie doskonalenie analizy i interpretacji utworu epickiego.

W związku z tym w trakcie lekcji zrobimy ćwiczenia ze stron 59-60, które oparte są na opowiadaniu „Ikar” J. Iwaszkiewicza.

W trudnych sytuacjach człowiek znajduje w sobie odwagę i siłę, by walczyć. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, w jaki sposób sytuacja zagrożenia wpłynęła na postawę wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. Pracę prześlij na platformie.

Historia.

Temat: Polska w NATO i UE

Przeczytaj temat ,, Polska w NATO i UE ” strona 253- 256

Przedstaw korzyści płynące z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i NATO.

Opisz przebieg integracji Polski z Unią Europejską.

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język  angielski 

Writing an email. Ćwiczenia w pisaniu

Przeczytaj sposoby udzielania propozycji w podręczniku na stronie 89 a następnie uzupełnij zadania 2,3 oraz 5

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań z zadania 3/ 90 strona w zeszytach ćwiczeń a następnie wykonaj zadanie 4 /90 strona

 Informatyka

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego – nauki przyrodnicze.

Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego do analizowania doświadczeń z fizyki lub chemii. Wykonaj ćwiczenie 5 str. 173.

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie rzutów różnymi przedmiotami na odległość i do celu ( cz.II filmu )https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKDJuH4dcLMXSnA&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215572&parId=root&o=OneUp

ŚRODA

Język  polski  

Temat 3: Test diagnozujący po klasie VIII.

Na dzisiejszej lekcji napiszecie test sprawdzający Waszą wiedzę i umiejętności nabyte w klasie VIII. Test udostępnię Wam w czasie naszej lekcji .

Proszę wszystkich o obecność na platformie edukacyjnej.

Język angielski

Revsion. Powtórzenie wiadomości

Uzupełnij Karty Pracy Vocabulary oraz Grammar.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

W zeszytach ćwiczeń uzupełnij zadania egzaminacyjne 4/106 , 9/107, 16/109

Odpowiedzi na zadanie 16 proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Temat lekcji: Długość okręgu- powtórzenie wiadomości.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wzoru na długość okręgu.

Chemia

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- Pochodne węglowodorów.
Rozwiązywanie zadań str.188 podręcznik.

Religia

46. Wypełnij kartę pracy (Test2a i Test2b). Dostarczysz ją jak to będzie możliwe do szkoły

Fizyka

Temat: Zjawisko załamania światła.
Zajęcia online, karta pracy.

WOS

Temat: Media i opinia publiczna
Zajecia online, karta pracy

Wychowanie fizyczne

Rozciąganie statyczne po treningu- jak uniknąć kontuzji i dbać o zdrowie?

CZWARTEK

Historia

Temat: Świat w erze globalizacji

Przeczytaj temat ,, Świat w erze globalizacji ” strona 257- 261.

Podaj dobre i złe skutki amerykanizacji kultury na świecie.

Wyjaśnij pojęcia  ,, rewolucja informacyjna”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 4: Jak analizować i interpretować utwór dramatyczny-powtórzenie.

Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie, jak analizować i interpretować utwór dramatyczny na przykładzie „Balladyny” J. Słowackiego.

Proszę przypomnieć sobie treść dramatu, najważniejsze motywy oraz charakterystykę Balladyny i Aliny.

Język niemiecki   

Temat: Zastosowanie w wypowiedziach czasu przyszłego Futur 1. 

Na dzisiejszej lekcji powiemy sobie o tworzeniu czasu przyszłego Futur 1 

Zapoznaj się z gramatyką na str.135, następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 i 4 str.126 

Oczywiście wszystkie tematy omówimy bliżej na lekcji online. 

Geografia

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii

Proszę przeczytać temat ,,Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii” strona 154- 161.

Wymień strefy klimatyczne Australii.

Podaj przykłady endemitów żyjących w Australii.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Sprawdzian zdolności motorycznych

Matematyka

Temat lekcji: Symetralna odcinka- powtórzenie wiadomości.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem własności symetralnej odcinka.

Zajęcia matematyczne

Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych.
Rozwiązywanie zadań wybranych z arkuszy egzaminacyjnych. 

PIĄTEK

Religia

47. 100 urodziny Karola Wojtyły

Obejrzeć film i wykonać ćwiczenia.

Matematyka

Temat lekcji: Dwusieczna kata- powtórzenie wiadomości.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem własności dwusiecznej kąta.

Fizyka

Temat: Soczewki i ich właściwości.
Zajęcia online, karta pracy

Język  polski  

Temat 5: A. Mickiewicz „Dziady” część II(fragment)- analiza i interpretacja utworu.

Na tej lekcji proszę wykonać ćwiczenia z repetytorium ze strony 70-73 w celu doskonalenia pracy z tekstem dramatu.

WOS

Temat: Powtórzenie wiadomości z dz. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej
Zajecia online, karta pracy

Zajęcia z wychowawcą

Moje i nasze szkolne sukcesy

ZADANIA DLA WAS NA ÓSMY TYDZIEŃ (4.05 – 8.05)

PONIEDZIAŁEK

Język polski  

Temat 1: Najważniejsze elementy utworu epickiego i wybrane gatunki epickie.

Celem tej lekcji będzie  przypomnienie i powtórzenie wiadomości dotyczących epiki. W związku z tym proszę zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi epiki: cechy epiki, najważniejsze elementy utworu epickiego, typy narratora, składniki akcji, typy bohaterów, wybrane gatunki epickie(repetytorium strona 25,26).

Język niemiecki

Temat 1 : Zastosowanie czasowników nieregularnych w czasie przeszłym “Prateritum”. 

Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 135 w podręczniku, następnie przyporządkuj bezokolicznikom właściwe formy czasowników w czasie przeszłym – ćwiczenie 3 str. 122. 

Ćwiczenie 5  i 6 str. 123 ,wykonaj również w zeszycie. 

Matematyka

Temat lekcji: Oś symetrii.
Na lekcji wykonujemy zadania: 3,7,9 str.290. Praca domowa- zeszyt ćwiczeń ćw. 2-a; 3-a, 5 str. 110-111. 

Chemia

Temat lekcji: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

Język  angielski     

Revision. Powtórzenie wiadomości.

Wydrukuj i uzupełnij zadania z załączonych Kart Pracy

A następnie wykonaj zadania 4,5,6 i 7 egzaminacyjne w zeszytach ćwiczeń na stronie 95.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie techniki biegu po prostej podczas Małej Zabawy Biegowej. Pomiar tętna spoczynkowego i powysiłkowego.

Proszę podawać wyniki badań tętna w sposób zalecony w filmie, w komentarzach na platformie Microsoft Teams.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMSS5RDMt%2D9mpHY&cid=0CBB127775F08AF4&id=CBB127775F08AF4%215571&parId=root&o=OneUp

EDB

Odmrożenia. Hipotermia i wychłodzenie organizmu- Przyczyny, objawy i pierwsza pomoc

WTOREK

Biologia

Temat: Materia i energia w ekosystemie

Obejrzyj prezentację, proszę zwrócić uwagę na to jak odbywa się krążenie materii, obieg węgla-podręcznik str 126 oraz jak przepływa energia w ekosystemie

https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC 

Omówienie tematu w trakcie lekcji na platformie office 365

Język polski  

Temat 2: Ignacy Krasicki i jego twórczość.

Na dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie wybrane utwory I. Krasickiego: satyrę „Żona modna” i wybrane bajki.

Proszę zapoznać się z  wiadomościami dotyczącymi tych utworów ze strony 29,30 w repetytorium lub z zeszytu przedmiotowego.

Powtarzamy na platformie.

Historia

Temat: Diagnoza przedmiotowa

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test diagnozujący dla uczniów kończących naukę w klasie VIII

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język  angielski 

Class Test. Test wiadomości

W dniu dzisiejszym odbędzie się Test z działu 9

Czas na napisanie Testu to 45min + 15min na przesłanie odpowiedzi

Test zostanie umieszczony na Zespole Klasa VIII Język Angielski

Proszę o przesłanie odpowiedzi w ciągu 60 minut

Pod testem zostaną umieszczone informacje które zadania należy wykonać

 Informatyka

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego – algorytmy. Podręcznik str. 170.

Wykorzystujemy funkcję JEŻELI do tworzenia algorytmów z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym. Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 172.

Wychowanie fizyczne

Wirtualne Muzeum Sportu i Turystyki- projekcja filmu „ Igrzyska, których nie było”

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/856-lekcja-on-line-igrzyska-ktorych-nie-bylo

praca domowa– proszę na podstawie linku https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/  napisać i przesłać  nazwy minimum 12 dyscyplin sportu, które uda wam się znaleźć w muzeum)

ŚRODA

Język  polski  

Temat 3: Adam Mickiewicz i jego twórczość.

Celem lekcji jest przypomnienie  wybranych utworów  A. Mickiewicza: „Śmierć Pułkownika”, „Reduta Ordona” i „Świtezianka”.

Proszę zapoznać się z  wiadomościami dotyczącymi tych utworów ze strony 18,31,32 w repetytorium lub z zeszytu przedmiotowego.

Powtarzamy na platformie.

Język angielski

Sport. Słownictwo związane ze sportem. Ćwiczenia leksykalne

Obejrzyj fiszki, zagraj w dopasowania i wykonaj test

https://quizlet.com/362249118/repetytorium-osmoklasisty-pearson-unit-10-flash-cards/

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zadania 1,2 oraz 3 / 98 strona

Przypomnij sobie liczebniki główne oraz porządkowe z zeszytu ćwiczeń na stronie 99 uzupełnij zad 4 /100 str w zeszytach ćwiczeń a następnie zapisz słownie liczby: 115, 436, 278, 1020, 4320,10200

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Temat lekcji: Środek symetrii.

Na lekcji wykonujemy zadania: 2,6,10 str.291. Praca domowa zeszyt ćwiczeń ćw. str. 110-111

Chemia

Temat lekcji: Estry.

Religia

44. Reformacja i reforma katolicka. Sobór trydencki

Przeczytać Katechezę „44. Reformacja i reforma katolicka. Sobór trydencki.”

Obejrzeć film:

Fizyka

Temat: Obrazy w zwierciadłach (cd)
Karta pracy

WOS

Temat: Organizacje obywatelskie.
Karta pracy

Wychowanie fizyczne

Motoryka na wesoło- wykonuj ćwiczenia i bądź pierwszy na mecie!

CZWARTEK

Historia

Temat: Omówienia i poprawa sprawdzianu z działu ,, Upadek komunizmu”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski  

Temat 4 : „Pan Tadeusz” A. Mickiewicz -powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Na tej lekcji przypomnicie sobie epopeję narodowa pt.”Pan Tadeusz”: tytuł, gatunek, czas i miejsce akcji, główne wątki i tematy, bohaterowie ,najważniejsze motywy.

Proszę zapoznać się z  wiadomościami dotyczącymi tego utworu ze strony 33-37 w repetytorium lub z zeszytu przedmiotowego.

Powtarzamy na platformie.

Język niemiecki   

Temat : Was siehst du am liebsten ? Co oglądasz najchętniej? 

Ćwiczenie 1 strona 124 w podręczniku – popatrz na zdjęcia i przeczytaj nazwy programów telewizyjnych. 

Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie 135- strona bierna określająca stan. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 str.124 

Geografia

Temat: Diagnoza przedmiotowa z geografii

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test diagnozujący dla uczniów kończących naukę w klasie VIII

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia koordynacyjne na drabince koordynacyjnej wg. własnego wykonania.

Matematyka

Temat lekcji: Symetralna odcinka.

Na lekcji rozwiązujemy zadania 1,2 str. 294. Praca domowa zeszyt ćwiczeń ćw. 1, 2 str.112.

Zajęcia matematyczne

Temat lekcji: Rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych.

PIĄTEK

Religia

45. Oświecenie i rewolucja francuska

Przeczytać Katechezę „45. Oświecenie i rewolucja francuska”

Obejrzeć film:

Matematyka

Temat lekcji: Dwusieczna kąta.

Na lekcji wykonujemy ćwiczenie 4 str.112 zeszyt ćwiczeń. Praca domowa ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.112

Fizyka

Temat: Obrazy tworzone w zwierciadłach sferycznych.
Karta pracy

Język  polski  

Temat 5: „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego jako hołd oddany warszawskim harcerzom.

Dzięki tej lekcji przypomnicie sobie piękną powieść o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać: powstanie utworu, tytuł, czas i miejsce akcji, temat, główni bohaterowie, najważniejsze motywy.

Proszę zapoznać się z  wiadomościami dotyczącymi tego utworu ze strony 47-49 w repetytorium lub z zeszytu przedmiotowego. Powtarzamy na platformie.

WOS

Temat: Wybory prezydenckie w Polsce.

Zajęcia z wychowawcą

Moja okolica też jest piękna

ZADANIA DLA WAS NA SIÓDMY TYDZIEŃ (27.04 – 30.04)

PONIEDZIAŁEK

Język polski

Temat 1: Środki stylistyczne-powtórzenie.

Na dzisiejszej lekcji powtórzycie sobie i utrwalicie wiadomości dotyczące środków stylistycznych i ich funkcji w teście.

W związku z tym proszę zapoznać się z informacjami powtórzeniowymi ze strony 7-9 w repetytorium dla klasy VIII, a następnie wykonać ćwiczenia ze strony 10-12.

Język niemiecki

Temat1: Wir reservierten die Ticets  im Internet. Odmiana czasowników regularnych w czasie przeszłym prostym. 

Przeczytaj regułę gramatyczną “Czas przeszły Prateritum” str.134 w podręczniku. 

Ćwiczenie 4,6,7 str. 121 wykonaj w zeszycie. Bliżej zapoznamy się z czasem przeszłym prostym na lekcji online.  

Matematyka

Długość okręgu i pole koła.
Na lekcji rozwiązujemy ćwiczenie  2 str.278, ćwiczenie 5 str.280.

Chemia

Kwas etanowy.
Proszę o opracowanie tematu zgodnie z punktami:
1. Budowa cząsteczki kwasu etanowego.
2. Właściwości kwasu etanowego.
3. Zastosowanie kwasu. 

Język niemiecki

Temat 2 : Sprawdzian wiadomości z rozdziału” Modewelt in Deutschland.”

Język angielski

Passive voice. Strona bierna

Przeczytaj informacje z podręcznika strona 78, zeszytu ćwiczeń strona 91 oraz te zawarte poniżej :

https://www.ang.pl/gramatyka/strona-bierna/wstep

https://www.ang.pl/gramatyka/strona-bierna/czasy-simple

https://www.ang.pl/gramatyka/strona-bierna/czasy-perfect

https://www.ang.pl/gramatyka/strona-bierna/czasowniki-modalne

a następnie wykonaj ćwiczenia online:

https://engly.pl/tasks/text_task/95

https://engly.pl/tasks/text_task/94

https://engly.pl/tasks/text_task/93

https://engly.pl/tasks/text_task/623

https://engly.pl/tasks/text_task/92

Wykonaj zadania 8 i 9/ 78 z podręcznika

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Aktywne domowe porządki
https://www.youtube.com/watch?v=7vTbXIarBtA&feature=youtu.be

EDB

Oparzenia cieplne- Objawy i pierwsza pomoc

WTOREK

Biologia

Temat: Zależności pokarmowe.

Informacje o temacie będą przekazywane na lekcji na platformie

Obejrzyj prezentację i wypisz 2 przykłady łańcuchów pokarmowych https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/D8y

Język polski

Temat 2: Przypomnienie wiadomości o liryce i jej gatunkach.

Dzięki tej lekcji przypomnicie sobie cechy ,typy i wybrane gatunki liryczne wraz z przykładami, najważniejsze elementy utworu lirycznego oraz podział rymów(strona 13 w repetytorium).

Po przypomnieniu tych wiadomości proszę powtórzyć wybrane utwory Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza (str 15 -18 w repetytorium lub z zeszytu przedmiotowego).

Historia

Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku

Przeczytaj temat ,, Konflikty na świecie po 1989 roku ” strona 242-247.

Wymień współczesne konflikty na świecie.

Przedstaw skutki zamachu z 11 września 2001 r. dla sytuacji na świecie.

Dla chętnych. Opisz, w jaki sposób ludność Hutu postrzegała członków plemienia Tutsi podczas prześladowań.

Film dla chętnych

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski

Passive voice. Strona bierna. Ćwiczenia gramatyczne

Przypomnij sobie informacje na temat strony biernej i wykonaj poniższe zadania online:

https://www.ang.pl/cwiczenia/927/strona-bierna-czasy-simple

https://www.ang.pl/cwiczenia/928/strona-bierna-czasy-simple

https://www.ang.pl/cwiczenia/929/strona-bierna-czasy-simple

https://www.ang.pl/cwiczenia/935/strona-bierna-czasy-perfect

W zeszycie ćwiczeń uzupełnij zadanie 1/ 92strona oraz zadania 4 i 6 /93 strona

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Informatyka

Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych. Wykonaj ćwiczenie 8 ze strony 167.

Wychowanie fizyczne

Wirtualne zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki
https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/?fbclid=IwAR125g77nOQztJmsvxBsMNq-2sTo763treng-l3vTpBO5ng8WQHKog2WdSo
oraz nauka zastosowania węzłów w sporcie i turystyce (film)
https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/877-lekcja-on-line-wezly-odc-1

ŚRODA

Język polski

Temat 3: Analiza i interpretacja utworu lirycznego.

W celu przećwiczenia powtórzonych na wcześniejszych lekcjach zagadnień proszę wykonać

ćwiczenia ze strony 19-20 w repetytorium.

Język angielski

Favours. Prośby o pomoc. Ćwiczenia w pisaniu

Przeczytaj i przeanalizuj w podręczniku na stronie 81 formy prośby, podziękowań i ofert pomocy a następnie uzupełnij zadanie 2/81 strona

Przeanalizuj prośbę o pomoc Bartka w zeszytach ćwiczeń 1/82 strona a następnie w zeszycie uzupełnij tekst w ćwiczeniu 2/82 strona

Z pomocą tekstu z ćwiczenia 3/82 strona w zeszycie ćwiczeń, uzupełnij go swoimi pomysłami tak aby stworzyć prośbę o pomoc

Odpowiedzi proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

      UWAGA. ZA TYDZIEŃ ODBĘDZIE SIĘ TEST Z DZIAŁU 9

Matematyka

Obliczanie pola i obwodu koła.
Na lekcji rozwiązujemy zadania 2, 7 str.282 

Chemia

Wyższe kwasy karboksylowe.
Temat ten proszę opracować zgodnie z punktami:
1. Podział kwasów.2. Budowa cząsteczek wyższych kwasów karboksylowych(kwas stearynowy, palmitynowy, oleinowy).
3. Właściwości wyższych kwasów karboksylowych.
4. Zastosowanie wyższych kwasów karboksylowych. 

Religia

43. Inkwizycja – prawda, pamięć i przebaczenie w Kościele

Przeczytać Katechezę „43. Inkwizycja – prawda, pamięć i przebaczenie w Kościele.”.

Obejrzeć  prezentację „43_prezentacja”.

Obejrzeć film:

Fizyka

Temat: Rodzaje zwierciadeł i soczewek.

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ
Karta pracy i spotkanie na skaypie wg planu.

WOS

Temat: Sprawdzian wiadomości.

Wychowanie fizyczne

Aerobic- ćwiczenia cardio i rozciąganie
https://www.youtube.com/watch?v=PS90HEp3EMI&feature=youtu.be

CZWARTEK

Historia

Temat: Polska w latach 90. XX wieku

Przeczytaj temat ,, Polska w latach 90. XX wieku” strona 248-252.

Wymień podstawy ustrojowe RP zawarte w Konstytucji z 1997roku.

Opisz czego dotyczył plan Balcerowicza.

Film dla chętnych

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila

marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski

Temat 4: Bolesław Leśmian „Odjazd”- doskonalenie pracy z tekstem poetyckim.

Dzisiaj w dalszym ciągu będziemy doskonalić analizę i interpretację tekstu poetyckiego na przykładzie wiersza B. Leśmiana.

W związku z tym proszę wykonać ćwiczenia ze strony 22-24 z repetytorium.

Język niemiecki

Temat: Ich las gern  “Alice im Wunderland”. Odmiana czasowników nieregularnych w czasie przeszłym Prateritum. 

Wykonaj ustnie zadanie 1 str. 122.  

Przeczytaj regułę gramatyczną str. 134 Czas przeszły czasowników nieregularnych. 

Zadania 3,5,6 str.122 i 123 wykonaj w zeszycie . 

Bliżej omówimy odmianę czasowników nieregularnych w czasie przeszłym Prateritum na lekcji online. 

Geografia

Temat: Sprawdzian z działu 3 ,, Ameryka Północna i Ameryka Południowa

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”.

Będzie tam dostępny test sprawdzający z działu Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teamsmarcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia z krzesłem na ujędrnienie ciała
https://www.youtube.com/watch?v=03z-h4VcqhA

Matematyka

 Pole i obwód koła w zadaniach.
Rozwiązujemy zadanie 8, 9 str.282.

Zajęcia matematyczne

Powtórka przed egzaminem.
Rozwiązujemy zadania otwarte z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. 

ZADANIA DLA WAS NA SZÓSTY TYDZIEŃ (20.04 – 24.04)

PONIEDZIAŁEK

Język polski

Temat 1: Geniusz czarodziejski – W.Isaacson”Steve Jobs”(fragmenty).

Celem lekcji będzie doskonalenie pracy z tekstem. Na początku proszę przeczytać tekst „Steve Jobs”z podręcznika, str 98.

Na podstawie zamieszczonych fragmentów wymień słabe i mocne strony charakteru Jobsa oraz wyjaśnij, na czym polegał – zdaniem  Waltera Isaacsona – talent opisywanej postaci (pisemnie w zeszycie) 

Na platformie napisz charakterystykę wybranej postaci (kobiety albo mężczyzny), która wykazuje cechy wybitnego lidera (np. założycielki lub założyciela firmy, działaczki bądź działacza społecznego).

Język niemiecki

Temat : Shopping in Berlin./ Zakupy w Berlinie . 

Zapoznaj się z tekstem na stronie 110 w podręczniku , słowniczek do tekstu znajdziesz na stronie 115.  Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. 

Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 116, tabelę 3 przerysuj proszę do zeszytu przedmiotowego, następnie napisz w zeszycie  zadania 3 strona 110, z właściwymi formami przymiotników .  

Matematyka

Temat lekcji: Długość okręgu.
Ten temat opracuj według punktów:
1. Co to jest liczba Pi ?
2. Wzór na długość okręgu.
3. Obliczanie długości okręgu- zadania(zadania podane office).

Chemia

Temat lekcji: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
Temat ten opracuj według punktów:
1. Co to są kwasy karboksylowe?
2. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych- tabela 13 str. 158
3. Ogólny wzór kwasów karboksylowych.
4. Kwasy karboksylowe zawierające  więcej niż jedną grupę karboksylową.

Język niemiecki

Temat : Deutsche Modewelt./Niemiecki świat mody. 

Przeczytaj tekst pierwszy na stronie 111, następnie wypisz w zeszycie przedmiotowym najbardziej znane osobowości z niemieckiego świata mody. 

Szczegółowo omówimy te tematy na lekcji online . 

Język angielski

Conditionals. Okresy warunkowe

Przeczytaj informacje na temat zasad stosowania okresów warunkowych w języku angielskim:

https://www.ang.pl/gramatyka/okresy-warunkowe/wstep

https://www.ang.pl/gramatyka/okresy-warunkowe/zero-conditional

https://www.ang.pl/gramatyka/okresy-warunkowe/first-conditional

a następnie wykonaj poniższe zadania:

1    https://www.ang.pl/cwiczenia/2405/zero-conditional-zerowy-okres-warunkowy

2    https://engly.pl/tasks/connect_task/721

https://www.ang.pl/cwiczenia/2407/first-conditional-pierwszy-okres-warunkowy

3    https://engly.pl/tasks/text_task/100

Odpowiedzi na zad 3 proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Trening na całe ciało dla początkujących
https://www.youtube.com/watch?v=pezB41W4xaA&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=9

EDB

Pierwsza pomoc przy nagłej utracie przytomności https://www.youtube.com/watch?v=IzUxodZkVz8

WTOREK

Biologia

Temat: Czym jest ekosystem?

Przeczytaj temat, wypisz do zeszytu co to jest ekosystem?, składniki ekosystemu, rodzaje ekosystemu

Do zobaczenia na  lekcji  na platformie

Język polski

Temat 2: Czy można być świętym? Jan Twardowski 

Na dzisiejszej lekcji poznacie wiersz Jana Twardowskiego -księdza, poety, który był dla wielu osób autorytetem moralnym.
Proszę zapoznać się z treścią wiersz(podręcznik str 100). Następnie wykonać ćwiczenia 1,2,4/101. Na podstawie informacji z różnych źródeł opisz postawę św. Franciszka. Czy osoba mówiąca utożsamia się z poglądami tego świętego? Uzasadnij swoją odpowiedź. Pracę proszę umieścić na platformie.

Historia

Temat: Tajemnice minionego wieku ,,Terroryzm czeczeński”

Przeczytaj temat ,, Terroryzm czeczeński” strona240-241.

Opisz skutki ataku terrorystycznego na szkołę 1 września 2004 roku.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język angielski

Second Conditional. II okres warunkowy

Przeczytaj informacje na temat zasad użycia i budowy II okresu warunkowego:

https://www.ang.pl/gramatyka/okresywarunkowe/second-conditional

Następnie wykonaj zadania:

https://engly.pl/tasks/connect_task/637

https://engly.pl/tasks/text_task/104

https://www.ang.pl/cwiczenia/2403/second-conditional-drugi-okres-warunkowy

W zeszycie ćwiczeń uzupełnij zadania 3/82str oraz 1 i 3 /83str

Odpowiedzi  proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Informatyka

Przedstawienie danych w postaci wykresu( dla jednej serii danych i kilku serii danych). Podręcznik str. 149.

Wykonaj wykresy do zadań w arkuszu kalkulacyjnych załączonym w zadaniach klasa VIII Informatyka na platformie Office 365.

Wychowanie fizyczne

Zdrowy kręgosłup- ćwiczenia na zmęczone plecy
https://www.youtube.com/watch?v=T0dL1mmk3Qo&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=19

ŚRODA

Język polski

Temat 3: Zbuntowany – J.D.Salinger”Buszujący w zbożu”(fragmenty). 

Zanim przeczytasz tekst  ze strony 101-104, wyjaśnij, kim jest idealista. Jakimi cechami odznacza się – Twoim zdaniem – taka osoba. 
Następnie zapoznaj się z treścią fragmentu i wykonaj ćwiczenia:3,6,7/104. Na platformie prześlij ćwiczenie 9/104.

Język angielski

Technology. Nauka i Technika

Zapoznaj się ze słownictwem związanym Nauką i techniką. Obejrzyj fiszki i zagraj w dopasowania:

https://quizlet.com/360833717/repetytorium-osmoklasisty-pearson-unit-9-nauka-i-technika-flash-cards/

A następnie wykonaj poniższe ćwiczenia:

https://engly.pl/tasks/text_task/39

https://engly.pl/tasks/connect_task/696

https://engly.pl/tasks/connect_task/425

https://engly.pl/tasks/text_task/606

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zadania 2 i 3 /90 str

Odpowiedzi  proszę przesłać na maila : malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Temat lekcji: Długość okręgu- rozwiązywanie zadań.
Obliczanie promienia i średnicy okręgu- zadania na office.

Chemia

Temat lekcji: Kwas metanowy.
Temat te opracuj zgodnie z punktami:
1. Budowa cząsteczki kwasu metanowego(wzory).
2. Właściwości kwasu metanowego.
3. Zastosowanie kwasu metanowego.
Analizując ten temat skorzystaj:https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—wlasciwosci/DAPv2781S. W drugiej części prezentacji opisane są właściwości kwasu mrówkowego czyli kwasu metanowego.

Religia

41. Jak powstawały uniwersytety?

Przeczytać Katechezę „41. Jak powstawały uniwersytety?.”

Obejrzeć film:

Fizyka

WOS

Wychowanie fizyczne

Joga dla początkujących w domu
https://www.youtube.com/watch?v=2DGVtQrGtV0

CZWARTEK

Historia

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu V ,,Upadek Komunizmu”

Proszę wszystkich uczniów abyście byli dostępni na platformie Office ,,Teams”. Będzie tam dostępny test sprawdzający z działu Upadek Komunizmu.

Język polski

Temat 4: Ratować innych -„Naznaczony 11 września:  Rozmowa ze strażakiem z WTC1 (fragmenty)”
Z nowojorskim strażakiem Stanisławem Trojanowskim rozmawia Waldemar Piasecki
Na wstępie zastanów się, na czym polega – Twoim zdaniem – bohaterstwo?
Następnie przeczytaj  wywiad (str 105) i przedstaw w punktach w zeszycie przebieg akcji opisanej w tekście oraz wykonaj ćwiczenie 4/107. Dlaczego niektórzy ludzie są gotowi poświęcić się dla innych. Z czego wynika – Waszym zdaniem – heroizm takich osób? Napisz o tym na platformie.

Język niemiecki

Temat : Powtórzenie z działu “ Modewelt in Deutschland”. 

W ramach powtórzenia wykonamy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń , na lekcji online. 

Geografia

Temat: Podsumowanie działu 3 ,, Ameryka Północna i Ameryka Południowa

Przeczytaj Podsumowanie działu 3 Ameryka Północna i Ameryka Południowa strona 148.

Sprawdź się strona 149. Wykonaj zadania 2, 4, 6, 8 i 14.

Proszę o uczestniczenie w lekcji online.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z ręcznikiem
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4

Zadanie domowe na ocenę.
Proszę napisać krótką pracę na temat przepisów gry w siatkówkę z uwzględnieniem poszczególnych pozycji na boisku i odesłać na platformę lub e-mail, do dnia 24.04.2020.

Matematyka

Temat lekcji: Pole koła.
Wprowadzenie wzoru na pole koła- zadania na obliczanie pola koła.

Zajęcia matematyczne

Temat lekcji: Rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych.

PIĄTEK

Religia

42. Spór o ewangeliczne ubóstwo

Przeczytać Katechezę „42. Spór o ewangeliczne ubóstwo”

Obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=ORTvEADpaqs

Matematyka

Temat lekcji: Pole koła- rozwiązywanie zadań.
Obliczanie promienia koła. Obliczanie pola i obwodu koła(zadania office).

Fizyka

Język polski

Temat 5: Po co nam autorytety? „Kwestionuj autorytety” (fragmenty).
Z Marcinem Fabjańskim rozmawia Natalia Waloch-Matlakiewicz

Na początku zastanów się, czym – Twoim zdaniem – powinna się wyróżniać osoba zasługująca na miano autorytetu?
Następnie zapoznaj się z treścią wywiadu (str 108) i spisz zasady, którymi warto się kierować podczas poszukiwań autorytetu. Użyj zdań w trybie rozkazującym oraz wykonaj ćwiczenie 2/111. Napisz na platformie charakterystykę osoby prywatnej lub publicznej, którą szczególnie cenisz. 

WOS

Zajęcia z wychowawcą

Akceptacja siebie – poczucie własnej wartości

ZADANIA DLA WAS NA PIĄTY TYDZIEŃ (15.04 – 17.04)

ŚRODA

Język polski

Temat 1: Treść i zakres wyrazu.

Nauczycie się dzisiaj odróżniać treść wyrazu od zakresu wyrazu  oraz wskazywać zależność pomiędzy nimi.W związku z tym proszę zapoznać się z informacjami ze strony 124 (podręcznik), a następnie wykonać w zeszycie ćwiczenia nr 2,3,4,5/125. W razie problemów proszę o pytania na platformie.

Język angielski

Health. Zdrowie. Ćwiczenia leksykalne

Przypomnij sobie słownictwo związane ze zdrowiem oraz dolegliwościami i wykonaj poniższe zadania:

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1/78str

Zagraj w grę:

a następnie wykonaj zadania egzaminacyjne:

https://engly.pl/tasks/test_choose/341

2   https://engly.pl/tasks/text_task/312

Odpowiedzi na zad 2 prześlij maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej- zadania.
Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str.92-96- zestaw I

Chemia

Temat lekcji: Porównanie właściwości alkoholi.

Temat ten opracuj zgodnie z punktami:
1. Zależność między właściwościami alkoholi a liczbą atomów węgla w cząsteczce alkoholu.
2. Reakcje spalania alkoholi.
Do rozwiązania są przygotowane 4 zadania, które są umieszczone w office i tam umieszczamy rozwiązania.

Religia

39. Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia.

Przeczytać Katechezę „39. Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia.”

Fizyka

WOS

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia w pozycji „deski” wzmacniające poszczególne partie ciała
https://www.youtube.com/watch?v=c5tUwg-4mvo

CZWARTEK

Historia

Temat: Podsumowanie z działu V ,, Upadek Komunizmu”

Przeczytaj podsumowanie rozdziału V ,,Upadek Komunizmu” strona 230-231

Uszereguj chronologicznie:

-początek strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej

-zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz

-ogłoszenie listy 21 postulatów

-utworzenie MKS

Rozwiń skróty; KOR, NSZZ, TW, ROBCIO, ZSRS, WRON

Podaj przyczyny i skutki wydarzeń czerwca 1976 oraz stanu wojennego.

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Język polski

Temat 2: Rodzaje wyrazów ze względu na znaczenie.

Dzięki dzisiejszej lekcji będziecie umieli rozpoznawać i stosować synonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne, homonimy i eufemizmy. Na początku proszę przeczytać informacje na temat tych słów (podręcznik str 126-128), a następnie wykonać ćwiczenia nr 1, 2/126, 4/127, 5, 9/128. Na platformie proszę przesłać ćwiczenia nr 10, 11/128.

Język niemiecki

 Temat: Mein Aussehen ist mein Problem./Mój wygląd jest moim problemem – rekcja wybranych czasowników. 

Przeczytaj teksty z zadania 1, następnie przyporządkuj im ustnie właściwe tytuły. 

Wykonaj ustnie polecenie 2, 3 strona 108. Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 117 . 

Pisemnie w zeszycie przedmiotowym wykonaj ćwiczenie 4 strona 108. 

Geografia

Temat: Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata.

Przeczytaj temat ,, Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata” strona 141-147

Wymień czynniki wpływające na rozwój nowoczesnego przemysłu w Stanach Zjednoczonych.

Opisz strukturę użytkowania ziemi w Stanach Zjednoczonych

Wszystkie zadania proszę odsyłać na Teams lub na maila marcin.straczek@poczta.onet.pl

Wychowanie fizyczne

Dlaczego należy pomagać? Pierwsza pomoc przedmedyczna- film instruktażowy.
https://www.youtube.com/watch?v=bh9eicMCHLg&t=161s

Matematyka

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z klasy ósmej.
Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń- zestaw 2 str.97.

Zajęcia matematyczne

Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem zdobytych umiejętności  i wiadomości w szkole podstawowej.
 Proszę o rozwiązanie zadań z zestawu 2 ćwiczenia str. 98.

PIĄTEK

Religia

40. Reforma gregoriańska

Przeczytać Katechezę „40. Reforma gregoriańska”

Matematyka

Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wiadomości z kl.8.

Proszę o rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń str. 99,100,101 .

Fizyka

Język polski

Temat 3 :Neologizmy i archaizmy.

Ta lekcja pozwoli Wam przypomnieć sobie, co to są neologizmy i archaizmy. Na rozgrzewkę proszę zrobić ćwiczenie ze strony 129 z podręcznika, a następnie przeczytać informacje dotyczące neologizmów i archaizmów. Czas na ćwiczenia. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczenia nr 1,3,5,6/130. Na platformie przesyłacie ćwiczenie 4/130.

WOS

Zajęcia z wychowawcą

Odżywianie i sposób przygotowania i spożywania posiłków, a zdrowie.

ZADANIA DLA WAS NA CZWARTY TYDZIEŃ (6.04 – 8.04)

PONIEDZIAŁEK

Język polski

Temat: Jak M.Maliński rozumie wyrażenie”piękno człowiecze”?

Dzisiaj doskonalimy pracę z tekstem. Proszę przeczytać artykuł „Twórca i odbiorca”(teraz egzamin ósmoklasisty” str 46), a następnie wykonać cw  11-14/47, 15- 16/48. Na platformie przesyłamy ćw 20/50. Zapraszam na spotkanie na platformie.

Język niemiecki

Im Kleidergeschaft ./ W sklepie odzieżowym. Stosowanie w wypowiedziach zaimków wskazujących i pytających. 

Zapoznaj się z dialogiem na str. 102 w podręczniku, następnie wykonaj ustnie polecenia pod tekstem.  

Przerysuj tabelkę 1 na stronie 117, zapoznaj się z nią, następnie wykonaj ustnie ćwiczenie drugie. 

Ćwiczenie 3 str.107, zrób proszę pisemnie w zeszycie. 

Matematyka

Temat lekcji: Sposoby rozwiązywania zadań.
Przeanalizuj sposób 1, 2, 3, 4, 5 ze str. 259, 260, 261 a następnie rozwiąż zad. 6, 13, 15 str.262 i 263.

Chemia

Temat lekcji: Metanol i etanol- alkohole monohydroksylowe.
Ten temat opracuj zgodnie z punktami:
1. Budowa cząsteczek metanolu i etanolu(wzory związków).
2. Otrzymywanie etanolu(fermentacja alkoholowa).
3. Właściwości  metanolu.
4. Właściwości etanolu.
5. Wpływ etanolu na organizm człowieka.
6. Zastosowanie etanolu i metanolu.
Opracowując ten temat skorzystaj ze strony  https://epodreczniki.pl/a/alkohole—wlasciwosci/DYqyQQiWQ
Rozwiąż zad. 1, 2 str.149. Odpowiedzi prześlij na mojego maila lub office

Język niemiecki

Modetrends zu Ostern ./ Symbole wielkanocne. 

Zapoznaj się z tekstem na str. 109 w podręczniku, następnie wykonaj ustnie polecenia pod tekstem. 

Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na str. 117 ( zdania podrzędne złożone ze spójnikami wymagającymi  szyku zdania końcowego ), następnie dokończ zdania podrzędne – napisz je w zeszycie ćwiczenie 2 str. 109. 

Język angielski

Nature. Świat Przyrody. Zadania egzaminacyjne

Przypomnij sobie słownictwo związane z naturą. Obejrzyj fiszki, zrób zadania na dopasowania i wykonaj test:

https://quizlet.com/pl/341507315/repetytorium-osmoklasisty-pearson-unit-5-flash-cards/

Następnie wykonaj zadania egzaminacyjne

1    https://engly.pl/tasks/text_task/1103

2    https://engly.pl/tasks/text_task/861

3    https://engly.pl/tasks/text_task/195

Uzupełniony tekst maila z zad 3 proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Dokonanie pomiaru wagi i wzrostu ciała oraz określenie poziomu BMI ( Body Mass Index) a także dokonanie tętna w spoczynku i po niewielkim wysiłku ( metodą palpacyjną na tętnicy w okolicy nadgarstka lub na tętnicy szyjnej).

EDB

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

WTOREK

Biologia

Temat: Antagonistyczne zależności między organizmami.

Proszę obejrzeć prezentację i wykonać test znajdujący się po materiale edukacyjnym(do zeszytu) wysłać.

https://opracowania.pl/opracowania/biologia/wzajemne-stosunki-miedzy-populacjami-stosunki-antagonistyczne,oid,2205

Język polski

Temat: Czy bohatera opowiadania S.Mrożka „W szufladzie” można nazwać despotą?
Proszę przeczytać tekst opowiadania ze str 56,a następnie wykonać ćw 1-3/57, 4-6/58 i 7-10/59. Na platformie przesyłamy ćw 4/58.

Historia

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS.

Wymień najważniejsze konflikty, które wybuchły na terenie dawnego ZSRS po jego rozpadzie książka strona 234-239.

Praca z mapą strona 238. Wymień państwa, które powstały w wyniku wojny domowej w Jugosławii w kolejności w jakiej odzyskiwały niepodległość.

Wszystkie zadania odsyłamy na Teams lub na maila.

Język angielski

Travelling. Podróżowanie. Ćwiczenia leksykalne

Przypomnij sobie z podręcznika słownictwo związane z podróżowaniem a następnie wykonaj

ćwiczenia:

1   https://engly.pl/tasks/text_task/731

2   https://engly.pl/tasks/test_choose/332

3   https://engly.pl/tasks/test_choose/382

4    https://engly.pl/tasks/text_task/309

5    https://engly.pl/tasks/text_task/610

Odpowiedzi na zadania 4 i 5 proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Informatyka

Podstawowe działania w arkuszu kalkulacyjnym (podręcznik str. 109)

Wykonaj zadania w arkuszu kalkulacyjnym. Arkusz z zadaniami znajduje się na platformie Office 365 – prześlij wykonane zadania.

Obejrzyj film który pomoże ci wykonać zadania:

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia cardio dla nastolatków
https://www.youtube.com/watch?v=_Ad7rv4-fUM

ŚRODA

Język polski

Temat: Omówienie wyników egzaminu próbnego.

W związku z tym tematem proszę wszystkich o to, abyście mieli na naszym spotkaniu na platformie swoje arkusze ostatniego egzaminu próbnego.

Język angielski

Food. Żywienie. Ćwiczenia

Wykonaj ćwiczenia online:

https://engly.pl/tasks/connect_task/839

https://engly.pl/tasks/connect_task/840

https://engly.pl/tasks/select_task/233

A następnie zadania egzaminacyjne:

1 https://engly.pl/tasks/connect_task/457

2 https://engly.pl/tasks/connect_task/650

3 https://engly.pl/tasks/text_task/201

4 https://engly.pl/tasks/text_task/1088

Odpowiedzi na zadania 3 i 4 proszę przesłać na maila malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- wyrażenia algebraiczne.
Proszę o rozwiązanie zestawu 1 z zeszytu ćwiczeń str.92-96 i przesłanie zdjęć na mojego maila malgorzata-cedro@wp.pl na  office.

Chemia

Temat lekcji: Glicerol- alkohol polihydroksylowy.
Ten temat proszę opracować zgodnie z punktami:
1. Podział alkoholi(monohydroksylowe, polihydroksylowe).
2. Budowa cząsteczki glicerolu (wzór sumaryczny, strukturalny i nazwa systematyczna).
3. Właściwości glicerolu.
4. Zastosowanie glicerolu.
5. Odkrycie A.Nobla.
Pracując z tym tematem skorzystaj ze strony https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DwL8CL7TH
Rozwiąż zad. 1, 2, 3 str.153. Odpowiedzi prześlij na mojego maila malgorzata-cedro@wp.pl lub office.

Religia

38. Święty Benedykt i benedyktyni.

Przeczytać Katechezę „38. Święty Benedykt i benedyktyni.”.

Obejrzeć  prezentacje „Zakony, Patronowie Europy” .

Patronowie Europy

Zakony

Fizyka

WOS

Zajęcia z wychowawcą

Jak sobie radzić z emocjami. Przyczyny i skutki złości. Panujemy nad swoimi emocjami

Wychowanie fizyczne

Stretching -rozciąganie całego ciała.
https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4

ZADANIA DLA WAS NA TRZECI TYDZIEŃ (30.03 – 3.04)

PONIEDZIAŁEK

Język polski

Temat 1:Egzamin próbny z języka polskiego  

Język niemiecki

Temat 1: Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym.

Przerysuj do zeszytu tabelkę pierwszą na stronie 116 , następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 4 na stronie 105.

Matematyka

Próbny egzamin po klasie VIII z j.polskiego

Chemia

Próbny egzamin po klasie VIII z j.polskiego

Język niemiecki

Temat 2: Ćwiczenia z zastosowaniem odmiany przymiotników po rodzajniku określonym.

Ćwiczenie 5,6 strona 105 w podręczniku.

Język angielski

LEKCJA 7 ( 30.03)

Życie prywatne. Vocabulary exercises.

Przypomnij sobie słownictwo z UNIT 3 Repetytorium Ósmoklasisty

Wykonaj ćwiczenia, zagraj w dopasowania i zrób Test online

https://quizlet.com/329663205/repetytorium-osmoklasisty-pearson-unit-3-flash-cards/

Zapisz słownictwo sprawiające Ci trudności w zeszycie

Następnie wykonaj zadania egzaminacyjne:

1 https://engly.pl/tasks/text_task/23

2 https://engly.pl/tasks/text_task/1098

3 https://engly.pl/tasks/connect_task/456

4 https://engly.pl/tasks/text_task/1083

Odpowiedzi na zadania 1,2,3,4 proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Wychowanie fizyczne

Temat: Zdrowy kręgosłup- doskonalenie ćwiczeń dla początkujących
https://www.youtube.com/watch?v=SMkccyjsPDQ

Proszę o napisanie w krótkiej formie informacji na temat różnych sposobów wzmacniania odporności i odesłanie do dnia 10.04.2020 przez aplikację Microsoft Teams lub e mail: blaschek@interia.pl. Praca jest na ocenę.

EDB

Zagrożenia w czasie pokoju

WTOREK

Język polski

Temat 2 : Egzamin próbny z matematyki

Biologia

Wtorek 31.03

Proszę obejrzeć prezentację

https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/DRye3Ymqf

Przeczytać temat z podręcznika o pasożytnictwie i uzupełnić ćwiczenia(załącznik)

Zapisać temat w zeszycie: Pasożytnictwo

Odpowiedzi z ćwiczeń do zeszytu i przysłać na e-mail lub czat indywidualny na platformie

Proszę przysyłać prezentację o drapieżnictwie

Język angielski

LEKCJA 8 ( 31.03 )

Education. Edukacja. Zadania egzaminacyjne

Przypomnij sobie słownictwo związane z edukacją i wykonaj poniższe ćwiczenia:

https://engly.pl/tasks/text_task/18

https://engly.pl/tasks/connect_task/505

https://engly.pl/tasks/connect_task/400

https://engly.pl/tasks/test_choose/324

a następnie wykonaj ćwiczenia egzaminacyjne:

1 https://engly.pl/tasks/text_task/599

2 https://engly.pl/tasks/text_task/1099

3 https://engly.pl/tasks/text_task/1084

Odpowiedzi na zadania 1,2,3 proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Informatyka

Temat: Kartka wielkanocna – utrwalenie wiadomości w Scratch.

Wykonaj kartkę świąteczną z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Scratch. Przykładowa kartka:

https://scratch.mit.edu/projects/58073372/embed

Plik lub link do stworzonego i udostępnionego projektu umieść na platformie Office 365.

Wychowanie fizyczne

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat przepisów gry w siatkówkę (ze szczególnym uwzględnieniem ustawienia zawodników na boisku).

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

ŚRODA

Język polski

Temat 3 : Pisownia partykuły”nie” z różnymi częściami mowy.
Dzięki dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie, jak(łącznie czy rozdzielnie) należy pisać partykułę”nie” z różnymi częściami mowy (czasownikami, rzeczownikami , przymiotnikami,przysłówkami). Proszę przypomnieć sobie wiadomości z podręcznika,str 177-178, a następnie wykonać ćwiczenia 1 -5/70-72 z zeszytu ćwiczeń.

LEKCJA 9 ( 01.04 )

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego

W dniu 01.04 odbędzie się zdalnie przeprowadzony Próbny Egzamin Ósmoklasisty z

języka angielskiego. Wszelkie informacje znajdują się na stronie Internetowej szkoły.

Odpowiedzi  proszę przesłać na maila: malawski-marcin@tlen.pl lub platformę Office 365

Matematyka

Temat: Figury płaskie- przystawanie trójkątów.

Rozwiąż zad.od 1 do 6 str. 249

Chemia

Temat: Szereg homologiczny alkoholi.
Temat opracuj według punktów:
1. Co to są alkohole?
2. Szereg homologiczny alkoholi(wzory, nazwy alkoholi- tabela str. 141).
3. Ogólny wzór alkoholi.

Rozwiąż zad. 1, 2, 3 str. 141

Fizyka

Temat: Fale i drgania w pytaniach
1. Ułóż i napisz 6 pytań, zadań, które powinny się znaleźć na sprawdzianie z togo działu.
Sprawdzian za tydzień online. Pytania prześlij na maila.

WOS

Temat: Sejm i Senat (cd)
1. Kompetencje Sejmu i Senatu
2. Zasady wyborów do Sejmu i Senatu
Karta pracy na platformie.
Sprawdzian za tydzień online na platformie.

Wychowanie fizyczne

Temat: Joga dla początkujących w domu- formy ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=jO7u_OtvLLY

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

CZWARTEK

Historia

Temat: Początki III Rzeczypospolitej.

Kiedy odbyły się i jakie były wyniki pierwszych częściowo wolnych wyborów do sejmu i senatu.

Jaki był główny cel nowego rządu?

Język polski

Temat 4: „Pan Tadeusz”A.Mickiewicza- utrwalenie wiadomości.
Celem tej lekcji będzie przypomnienie i zastosowanie wiedzy związanej z lekturą „Pan Tadeusz” A.Mickiewicza oraz „Latarnik”H. Sienkiewicza

W związku z tym proszę przypomnieć sobie wiadomości z zeszytu  przedmiotowego oraz Repetytorium dla klasy VIII dotyczące lektur, a następnie wykonać ćwiczenia 1 -10 strony:29 -32  z”Teraz egzamin ósmoklasisty”. Na platformie proszę przesłać ćwiczenie 8/31

Język niemiecki

Temat : Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym.

Przerysuj do zeszytu przedmiotowego tabelkę 2  na stronie 116, zapoznaj się z nią, następnie wykonaj ćwiczenie 2 strona 106 w podręczniku.

Geografia

Temat: Kanada- środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

Na podstawie wykresu strona 137 opisz strukturę użytkowania ziemi w Kanadzie.

Na podstawie filmu wymień najważniejsze produkty rolnicze które eksportuje Kanada.

Wychowanie fizyczne

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat różnych sposobów wzmacniania odporności.
 W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl

W razie pytań kontakt przez e mail: blaschek@interia.pl
lub komunikator messenger.

Matematyka

Temat: Wielościany- siatki wielościanów.
Przeanalizuj wiadomości ze str. 250

Rozwiąż zad.1, 2, 3, 4 str.251

Temat: Wielościany- pole całkowite i objętość wielościanów.

Rozwiąż zad. 5, 6, 10 str.251 oraz zad. 20, 22, 25 str.253

PIĄTEK

Matematyka

Temat: Statystyka i prawdopodobieństwo- powtórzenie wiadomości.
Przeanalizuj informacje ze str. 254

Rozwiąż zad. 1, 2 str.254; zad. 10, 11 str.256; zad.18 str.258

Fizyka

Temat: Powtórzenie z drgań i fal.
Karta pracy na platformie.

Język polski

Temat 5: „głos wewnętrzny”w wierszu Z.Herberta jako sumienie,z którym człowiek chce żyć w zgodzie.
Chciałabym, abyście dzisiaj doskonalili swoja pracę z tekstem poetyckim. Proszę przeczytać wiersz ze strony 42 w „Teraz egzamin ósmoklasisty” , a następnie wykonać ćwiczenia 1- 10/43-45.Na platformie przesyłamy ćwiczenie 9/45.
Pamiętajcie, że codziennie spotykamy się na platformie edukacyjnej w zespole klasy VIII gdzie wspólnie pracujemy i realizujemy dany temat.

WOS

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Wspólnota narodowa”.

Karta pracy na platformie.

Zajęcia z wychowawcą

Jak sobie radzić z emocjami. Przyczyny i skutki złości. Panujemy nad swoimi emocjami

ZADANIA DLA WAS NA DRUGI TYDZIEŃ (23-27 MARCA)

Język polski

Temat 1: Słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości

Proszę powtórzyć wiadomości z podręcznika dotyczące słowotwórstwa (wyraz podstawowy, pochodny, formant, kategorie słowotwórcze) strona 254-258, a następnie wykonać ćwiczenia numer 1,2,3,4,5/54-55 z zeszytu ćwiczeń.

Temat 2:O imionach i nazwiskach

Proszę zapoznać się z informacjami na temat odmiany nazwisk i imion z podręcznika ze strony 288-292,a następnie wykonać ćwiczenia 1,2,3/58 i 4,5/59 z zeszytu ćwiczeń

Temat 3: Doskonalimy formę opowiadania.

Wyobraź sobie, że na obrzędzie dziadów ponownie pojawił się duch Zosi. Napisz opowiadanie, w którym zjawa opowie, jak odmienił się jej los. Opowiadanie powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz II część „Dziadów” Adama Mickiewicza. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Proszę ją przesłać na platformie edukacyjnej Office 365 w grupie klasy VIII

Temat 4: Najczęstsze błędy językowe

Proszę zapoznać się z informacjami z podręcznika ze strony 295-298.

Następnie proszę wykonać ćwiczenia 2,3/65,4,5/66,6/67 z zeszytu ćwiczeń

Temat 5: Sprawdź, czy potrafisz.

Proszę wykonać ćwiczenia powtórzeniowe z zeszytu ćwiczeń ze strony 69

W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem tematów, w czasie wykonywania ćwiczeń lub innych wątpliwości i pytań proszę o kontakt przez platformę edukacyjną Office 365 pocztę elektroniczną: azacharz@op.pl lub po prostu telefonicznie.

Język angielski

Przypomnij sobie słownictwo z działu pierwszego podręcznika Repetytorium Ósmoklasisty

Wykonuj kolejno ćwiczenia, zagraj w dopasowania a następnie uzupełnij Test

Słówka i wyrażenia sprawiające Ci trudności zapisz w zeszycie

https://quizlet.com/pl/321750688/repetytorium-osmoklasisty-pearson-unit-1-flash-cards/

Przypomnij sobie zasady użycia czasów Present Simple i Present Continuos :

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-simple

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-continuous#budowa

a następnie wykonaj ćwiczenia:

https://www.ang.pl/cwiczenia/874/present-simple-budowa

https://www.ang.pl/cwiczenia/878/present-simple-budowa

https://www.ang.pl/cwiczenia/3180/present-continuous-budowa

LEKCJA 5

Przypomnij sobie słownictwo z działu drugiego podręcznika Repetytorium Ósmoklasisty

Wykonuj kolejno ćwiczenia, zagraj w dopasowania a następnie uzupełnij Test

Słówka i wyrażenia sprawiające Ci trudności zapisz w zeszycie

https://quizlet.com/pl/322560057/repetytorium-osmoklasisty-pearson-unit-2-flash-cards/

LEKCJA 6

Jako zadania na najbliższe dwa tygodnie przesyłam Próbny Egzamin Ósmoklasisty.

Odpowiedzi poproszę na maila.

Język niemiecki

Temat : „Stadt und Land in Deutschland ” – Wortschatz und Grammatik./ Słownictwo i gramatyka – powtórzenie z rozdziału 4.

W ramach powtórzenia rozdziału 4, proszę o wykonanie następujących zadań w Waszym zeszycie ćwiczeń:

– zadanie 1,2,3,4 str. 66

– zadanie 5,6,7,8,9,10 str.67

Temat: Ich habe einen Pulli an./ Mam na sobie sweter.Zapoznaj się ze słownictwem na str. 102 z podręcznika , następnie przeczytaj tekst w ćwiczeniu 2 str. 102 , wykonaj pisemnie w zeszycie przedmiotowym ćwiczenie 4 i 6 z podręcznika str. 103Jutro o godzinie 12 spróbujemy  połączyć się  online. Ćwiczenia powtórzeniowe z poprzedniej lekcji proszę o przesłanie mi przez wszystkie osoby na pocztę Office . Dziękuję

Matematyka

Powtórzenie wiadomości- Figury płaskie.

Figury płaskie- rozwiązywanie zdań.

Figury płaskie- ćwiczenia w obliczaniu pól i obwodów figur płaskich.

Chemia

 Porównanie alkanów, alkenów i alkinów.

Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

Fizyka

Uwaga uczniowie, dla łatwiejszego przepływu informacji między Wami a mną i odwrotnie, wprowadzam zeszyt w postaci arkuszy worda. Należy zapisać temat, datę i polecenia nauczyciela i wykonać pracę domową. Można kopiować! Każdą lekcję należy przesłać a w nazwie podać nr lekcji. Zadania będziecie rachunkowo wykonywać w zeszycie papierowym a wynik podawać w arkuszu przesyłanym przez dziennik elektroniczny, który już niebawem. Można zawsze zadzwonić 602 507 591 lub napisać: nauczgm2@gmail.com

Lekcja 2
Temat: Światło i jego właściwości cd
Cel: Dowiesz się, jakie są podstawowe właściwości światła oraz jak światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych.

Przypomnijcie sobie ostatnią lekcję i na jej podstawie wykonajcie ćwiczenia 1, 2 str 89 i ćw. 3, 4, 5 str. 90 z zeszytu ćwiczeń, który przesyłam na maila.
ćw. 3 przerysujcie tabelkę a w 5 ćw. uzupełniamy ostatnie zdanie. Jeżeli masz pytania, wątpliwości możesz zadzwonić, napisać.

Biologia

Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność c.d

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi tematu lekcji poprzez stronę: https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5

Możecie kontaktować się ze mną poprzez pocztę: ilonabudera@interia.pl lub platformę Office

Historia

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.

Na podstawie filmu wyjaśnij jaki funkcje pełnili : Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, ( minuty od 0 – 14′ 24”).

Napisz datę wybuchu stanu wojennego.

Rozwiń skrót WRON ( 33′ 10”- 36′ ) Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Temat: Rozpad bloku wschodniego.

Na podstawie książki lub filmu przedstaw przyczyny kryzysu ZSRS w latach 80. XX wieku.

Praca z mapą strona 223. Wypisz państwa powstałe na terenie ZSRS po jego upadku.

Geografia

Temat: Urbanizacja w Ameryce.

Proszę o zapoznanie się z tematem ,,Urbanizacja w Ameryce”

Praca z mapą strona 127. Wskaż na mapie regiony o największej gęstości zaludnieni. Podaj ich nazwy.

Wymień obszary megapolis.

Informatyka

Lekcja 2. Excel – podstawy

Po obejrzeniu  filmu będę wiedzieć, jak można budować tabele w Excelu (i inne proste statystyki), tworzyć podstawowe obliczenia (np. jak obliczyć sumę) i jak wykorzystywać proste funkcje w Excelu 2016. Nauczę się, jak wstawiać diagramy do Excela.

Logujemy się również na Pix Blocks i wykonujemy kolejne zadania. Wasze postępy są widoczne na platformie w waszej klasie i będą poddawane ocenie.

Wychowanie fizyczne

Drodzy Uczniowie! W sytuacji, kiedy nie powinniście wychodzić z domu, ratunkiem dla zachowania dobrej kondycji i samopoczucia są ćwiczenia domowe, które każdy z Was może wykonać bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Wysyłam Wam zestawy ćwiczeń dedykowanych dla młodszych dzieci, jak i nastolatków, które możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub indywidualnie. Ponadto, znajdują się tu też ćwiczenia rozciągające, które powinny być wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Trzymajcie się zdrowo i z zachowaniem dobrej kondycji!!!

https://www.youtube.com/watch?v=8KwOnmPMYh0
https://www.youtube.com/watch?v=CPY9lwjT9jc
https://www.youtube.com/watch?v=CPY9lwjT9jc

Temat: Zapoznanie z filmem edukacyjnym „Gimnastyka korekcyjna-trzymaj się prosto” i wykonanie ćwiczeń pokazanych na filmie
https://youtu.be/eiHGj8Tuo-I

Temat: Wyszukać i zapoznać się z informacjami na temat właściwego wzmacniającego odporność odżywiania.

Religia

35. Po co jest piękno? Sztuka sakralna

Przeczytać Katechezę „35. Po co jest piękno? Sztuka sakralna”.

Obejrzeć  prezentację „35_02_prezentacja, 35_03_prezentacja” .

36. Wypełnij kartę pracy . Dostarczysz ją jak to będzie możliwe do szkoły.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych 
https://epodreczniki.pl/a/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-doroslych/DjkvZeTUo

ZADANIA DLA WAS NA PIERWSZY TYDZIEŃ (16-20 MARCA)

Język polski

Wtorek (17.03.2020r.) Przemiana Winicjusza pod wpływem miłości do ukochanej kobiety- pisemne wypracowanie.

Uczniów klasy proszę o napisanie wypracowania na temat: Przemiana Winicjusza pod wpływem miłości oraz, zgodnie z naszymi ustaleniami, powtarzanie materiału na podstawie Repetytorium, zeszytów z klasy VII oraz rozwiązywanie testów.

W razie pytań proszę o kontakt. 

Matematyka

Proszę rozwiązać arkusze 5 i 6 powtórki przed egzaminem, powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej podręcznik od strony 230 do 243, to są procenty, potęgi, pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, równania, proporcjonalność prosta. Bardzo proszę, aby powtórki z podręcznika były rozwiązane na arkuszach A4, każdy dział osobno.

Rozwiązane prace będą sprawdzone i ocenione po powrocie do szkoły.

Informatyka

Programowanie – podstawy

Dowiem się, czym jest programowanie. Napiszę projekt w C++.

Film z YouTube

Biologia

Temat: Drapieżnictwo.

Napisać w zeszycie co to jest drapieżnictwo, wypisać sposoby polowania.

Zrobić krótką prezentację lub referat  (do wyboru)o drapieżnictwie.

Historia

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.

Youtube IPN TV Kraków wojenny. Dlaczego? ( film).

Geografia

Temat: W Amazonii.

Youtube ,,Amazonia-Wodny Świat ( film).

Fizyka

Proszę obejrzeć film i odpowiedzieć w zeszycie na pytania: 

– Skąd się biorą fale elektromagnetyczne? 

– Wymień rodzaje fal elektromagnetycznych i podaj chociaż jedno zastosowanie każdej z nich. 

Nie będzie w szkole powtórzenia z fal i drgań. Wykonaj samodzielnie testy dostępne w podręczniku na str. 204-206. Wyniki prześlij.

WOS

Wykonaj i prześlij prezentację na temat “Wszyscy prezydenci Polski”.  

Język niemiecki

Temat; Interessante Schulwege in Deutschland /Drogi do szkoły dzieci w Niemczech.

Proszę zapoznać się z tematem na str. 92 w podręczniku , następnie wykonać pisemnie ćwiczenie 4 str.92 .

Słownictwo do tematu lekcji jest na str.97, lub w razie pytań zapraszam do kontaktu na Messenger.

Temat: Frankfurt am Main nicht nur ein Flughafen/ Frankfurt nad Menem – atrakcje turystyczne.

Proszę zapoznać się z tematem na str. 93 w podręczniku , następnie zrobić pisemnie w zeszycie ćwiczenie 5 z podręcznika i przesłać mi na Messenger do sprawdzenia.  

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne Drodzy uczniowie. W sytuacji, kiedy nie powinniście wychodzić z domu, ratunkiem dla zachowania dobrej kondycji i samopoczucia są ćwiczenia domowe, które każdy z Was może wykonać bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania.
Wysyłam Wam zestawy ćwiczeń dedykowanych dla młodszych dzieci, jak i nastolatków, które możecie zrobić wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub indywidualnie. Ponadto, znajdują się tu też ćwiczenia rozciągające, które powinny być wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Trzymajcie się zdrowo i z zachowaniem dobrej kondycji!!!
https://fittykid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_Ad7rv4-fUM
https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k
https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

Religia

Gromadzić się, by rozważać Słowo Pana.

Przeczytać Katechezę „33. Gromadzić się, by rozważać Słowo Pana”.

Obejrzeć  prezentację „Księgi liturgiczne”, „33_prezentacja” .

Jakość wspólnoty a jakość mojej modlitwy. Pismo Święte w życiu chrześcijanina.

Przeczytać Katechezę „34. Jakość wspólnoty a jakość mojej modlitwy. Pismo Święte w życiu chrześcijanina”

Obejrzeć filmy: