localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Wiadomości 2011/2012

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012

Dziś, 29 czerwca szkolny dzwonek zabrzmiał po raz ostatni przed wakacjami.

Na uroczystym apelu Dyrektor Szkoły p. Grażyna Wierzba powitała p. Anetę Drabik – sołtysa wsi Kozubów, p. Rafała Pieterwas – sołtysa wsi Aleksandrów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i  uczniów oraz podsumowała miniony rok szkolny.Goście – sołtysi wsi życzyli uczniom przyjemnych i bezpiecznych wakacji, a także wręczyli wszystkim uczniom słodką niespodziankę.
Najlepsi uczniowie za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne dla rodziców.Dyrektor szkoły wręczyła także podziękowania dla rodziców za zaangażowanie w życie szkoły oraz stypendia motywacyjne za największe osiągnięcia, które otrzymały uczennice klasy VI: Paulina Zielińska, Aleksandra Rzepa, Ewelina Obałek i Klaudia Mazur.

Klasa szósta, przygotowanym programem artystycznym, pożegnała się z kolegami, nauczycielami i szkołą.
Dalsza część uroczystego dnia zakończenia roku szkolnego 2011/2012 odbyła się z wychowawcami w klasach.

Wszystkim Uczniom życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, dobrego i radosnego wypoczynku, który będzie miłym wspomnieniem przez resztę roku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrektor Szkoły z Radą Pedagogiczną Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży 2012

W ramach Projektu Matematyka Innego Wymiaru, uczniowie klasy V i VI brali udział w ogólnopolskich Mistrzostwach Matematycznych, które odbyły się w naszej szkole w marcu. Znamy już wyniki tych zmagań:

 Uczeń PowiatWojewództwo
 Monika Ciołek
 I miejsce
 VI miejsce
 Ola Rzepa
 I miejsce
 VII miejsce
 Kuba Liber
 II miejsce
 VIII miejsce
 Klaudia Mazur
 II miejsce
 VIII miejsce
 Zuzia Paździór
 II miejsce
 VIII miejsce
 Paulina Zielińska
 II miejsce
 VIII miejsce
 Ewelinka Obałek
 V miejsce
 XIII miejsce

Serdecznie gratulujemy!   Dzień Sportu

28 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Sportu. Na boisku szkolnym rozrywane były różne konkurencje sportowe m.in. finał piłki nożnej, który dostarczył wszystkim najwięcej emocji. W wyniku przeprowadzonego meczu zwycięstwo odnieśli uczniowie klasy VI, II miejsce zajęli uczniowie klasy IV, natomiast uczniowie klasy V zdobyli III miejsce. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał p. Marcin Błach z p. Marcinem Malawskim wraz z wychowawcami.    Uroczyste podsumowanie II Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego „Matematyka – moja pasja”

Jak już wspominaliśmy wcześniej uczennice klasy VI: Paulina Zielińska, Aleksandra Rzepa i Ewelina Obałekzajęły I miejsce i uzyskały tytuł Mistrza Bloku Menadżer, natomiast Sylwia Liber, Katarzyna Symber i Rafał Muchazajęli III miejsce uzyskując tytuł Wicemistrza tego samego bloku II Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego. 26 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie Turnieju. Na początku uczestnicy wzięli udział w rozgrywkach gry symulacyjnej „Chłopska szkoła biznesu”, którą zwyciężyła Paulina Zielińska i Rafał Mucha, za co otrzymali nagrodę i dyplom. Następnie odbyło się podsumowanie Turnieju i wręczenie nagród.GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!
   XI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej

„Zwierzęta w utworach dla dzieci” – pod takim hasłem odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie finał XI  Gminnego  Konkursu Recytatorskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III ze szkół podstawowych miasta i gminy Pińczów.  Celem konkursu była popularyzacja poezji dziecięcej,  propagowanie wśród dzieci sztuki żywego słowa, rozwijanie i promowanie uzdolnień recytatorskich. Kryteria oceniania, którymi kierowała się komisja konkursowa: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, pamięciowe opanowanie tekstu, ogólny wyraz artystyczny. Prezentacje artystyczne i  ocena recytatorów odbyła się w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii klas pierwszych uczeń naszej szkoły Oskar Wojtaś zajął III miejsce. Gratulujemy!    Wiemy jak trzymać formę!

W ramach programu „Trzymaj formę!” uczniowie klasy V i VI zostali zapoznani z tematyką zdrowego odżywiania. Uczennice klasy VI: Ola Rzepa, Paulina Zielińska oraz Ewelina Obałek przygotowały prezentacje multimedialne dot. zdrowego stylu życia, które zaprezentowały swoim koleżankom i kolegom. Uczniowie poznali dekalog zdrowego odżywiania, ważne dla zdrowia witaminy i minerały, a także nauczyli się obliczać BMI – Body Mass Index, czyli wskaźnik masy ciała. Mając na uwadze fakt, jak ważne dla zdrowia są owoce, uczennice klasy VI przygotowały „koszyczek zdrowia” tzn. przyniosły słodkie truskawki z gospodarstwa ekologicznego, którymi poczęstowały pozostałych uczniów.

Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantami

W środę, 27 czerwca tuż przed wakacjami do naszej szkoły zawitali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie –  st. sierż. Mariusz Dynia i podkom. Mirosław Prusicki, którzy przybliżyli uczniom zasady bezpieczeństwa poruszania się na drodze, zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych, jak bezpiecznie i prawidłowo jeździć rowerem oraz jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców, a także jak rozważnie korzystać z kąpielisk w okresie zbliżających się wakacji. Na zakończenie spotkania panowie policjanci życzyli wszystkim bezpiecznych wakacji i wielu wspaniałych wrażeń.   Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Czystości

25 czerwca odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Czystości prowadzonego przez Szkolne Koło PCK w bieżącym roku szkolnym. Członkowie koła przez cały rok sprawdzali czystość pomieszczeń klas I – VI. Należy stwierdzić, że wszyscy uczniowie wywiązywali się ze swoich obowiązków dyżurnych klasowych, a klasy prezentowały się naprawdę wzorowo. Jednak na gratulacje za całoroczne przestrzeganie ładu i porządku oraz dbałość o mienie szkoły zasłużyli nasi najmłodsi uczniowie klasy I, II i III, którzy otrzymali pamiątkowy dyplom. Mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym również będziecie dbać o swoje klasy.    II Świętokrzyski Turniej Matematyczny – WYNIKI

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas IV – VI brali udział w II Świętokrzyskim Turnieju Matematycznym –  „Matematyka – moja pasja”. Uczniowie rozwiązywali zadania i przygotowywali prace konkursowe w ramach 4 Bloków: Abakus, Dekoder, Kreator i Menadżer. Po kilkumiesięcznej pracy zostały ogłoszone wyniki. W Bloku Menadżerzespół Matematyczne Sowy – uczennice klasy VI: Ola Rzepa, Ewelina Obałek i Paulina Zielińska zajęły I miejsce, natomiast zespół Matematyczne Orły – uczniowie klasy V: Sylwia Liber, Kasia Symber i Rafał Mucha zajęli III miejsce. W ramach tego Bloku uczniowie pod kierunkiem p. Eweliny Banasiewicz przygotowywali prezentacje multimedialne zawierające opis problemu i  ważne zagadnienia matematyczne oraz mapy mentalne zbierające i porządkujące informacje na temat wybranego zagadnienia matematycznego. Uroczyste podsumowanie Turnieju nastąpi 26 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.  
Wycieczka w ramach projektu Akademia Sukcesu

W 21 czerwca w ramach Projektu EFS Akademia Sukcesu uczniowie klas IV – VI pod opieką p. Eweliny Banasiewicz, p. Elżbiety Dzierżak i p. Anny Zacharz brali udział w wycieczce. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Parku Etnograficznego – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, następnie Obserwatorium i Planetarium przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach i Doliny Gadów. Na zakończenie wycieczki zjedliśmy smaczny obiad w restauracji i zadowoleni udaliśmy się w drogę powrotną.

UWAGA!

Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY znajduje się Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2012/2013.     Wycieczka na zakończenie klasy VI do Kopalni Soli w Bochni

W miniony weekend uczniowie klasy VI wraz z wychowawczynią p. Eweliną Banasiewicz brali udział w dwudniowej wycieczce do Krakowa oraz Kopalni Soli w Bochni, która jest najstarszą kopalnią soli na ziemiach polskich. Obecnie nie prowadzi się tam wydobyć z powodu wyczerpania złóż. Kopalnia została ogłoszona „Pomnikiem historii”. Zwiedzanie rozpoczęliśmy zjazdem głównym szybem Campi.

W tym roku najstarsza polska kopalnia soli zyskała zupełnie nowe oblicze, a wszystko dzięki oddaniu do użytku projektu multimedialnej trasy turystycznej.
Za pomocą holograficznych i interaktywnych inscenizacji oraz przestrzennych słuchowisk pokazane zostały średniowieczne techniki wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz inne aspekty z życia kopalni. W pamięci zwiedzających na długo pozostaną prezentacje obrazujące dawny system wentylacji, systemy transportowe, pracę wypalaczy metanu, jak również zalanie wodą podziemnych chodników.

Bardziej odważni uczniowie próbowali zjechać  zjeżdżalnią na pochylni, którą dawniej transportowano sól z komory Ważyn na poziom August. Ma ona długość 140 metrów. Dopełnieniem atrakcji było przepłynięcie łodziami podziemnego jeziora wypełnionego solanką. Noc spędziliśmy w niezwykłej solnej scenerii średniowiecznej kopalni – komorze Ważyn na głębokości 250 metrów pod ziemią, gdzie mogliśmy korzystać z rekreacyjnego boiska sportowego, placu zabaw i dyskoteki.
Ta ostatnia wycieczka była dla nas niezwykłą przygodą, interesującą lekcją oraz świetną zabawą.
  WSPANIAŁY FESTYN RODZINNY 

9 czerwca po raz pierwszy odbył się u nas Festyn Rodzinny. Do jego organizacji przyczynili się rodzice przedszkolaków i uczniów wraz z nauczycielami Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Kozubowie.
Na Festyn przybyli: Wice-starosta Powiatu Pińczów – p. Marek Omasta, Członek Zarządu Powiatu Pińczów, Radny – p. Piotr Zachariasz, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Pińczów – p. Marcin Kozłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pińczowa – p. Jan Radkiewicz, Dyrektor Banku PKO B.P. w Pińczowie- p. Justyna Blicharska, Dzielnicowy Powiatowej Policji Pińczów – p. Mariusz Dynia, przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubowie – p. Piotr Smogór, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubowie – p. Włodzimierz Grzywna, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie – p. Andrzej Fijałkowski, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie – p. Mariusz Juszczyk, sołtysi oraz mieszkańcy okolicznych wsi, rodzice uczniów, a także sympatycy naszej szkoły i przedszkola.

Na boiskach sportowych stanęły kolorowe parasole, stoiska ze słodyczami, pyszną herbatką, kiełbaską z grilla, watą cukrową i innymi łakociami. Piękna inscenizacja bajki wystawiona przez przedszkolaków, tańce, przyśpiewki, skecze i zwyczaje ludowe zaprezentowane przez uczniów szkoły, nagrodzone zostały przez wszystkich gromkimi brawami. Nie zabrakło też sportowych i sprawnościowych konkurencji rodzinnych oraz pełnej napięcia licytacji prac dzieci. Wszyscy bawili się na karuzeli, trampolinie, zjeżdżalni, huśtawkach i chybotkach.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy przygotowane przez Powiatową Straż Pożarną w Pińczowie i Ochotniczą Straż Pożarną w Kozubowie, jak również pokaz tresury psa przez przedstawicieli Powiatowej Policji w Pińczowie. Pogoda i humory wszystkim dopisywały, więc radosna i beztroska zabawa trwała do późna.

Uroczystość była doskonałą okazją do integracji środowiska lokalnego, uściślenia współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów, a także miłego spędzenia wolnego czasu w przyjaznej i radosnej atmosferze.

Szczególne wyrazy podziękowania za pomoc, dar dobrego serca i zaangażowanie kierujemy do Rodziców i Sponsorów, dzięki którym mogliśmy przygotować dla wszystkich tak wspaniały dzień – przepełniony różnymi atrakcjami, tańcem, śpiewem i piosenką. 

Program Edukacyjno -Terapeutyczny ORTOGRAFFITI z Bratkiem dla klas I-III

Uczniowie z dysleksją rozwojową wymagają w procesie edukacji specjalistycznej pomocy. Uczniowie klas I-III naszej szkoły taką pomoc uzyskali. W ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III” uczestniczyli w zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, gdzie został wdrożony kompleksowy system pomocy – Program Edukacyjno -Terapeutyczny ORTOGRAFFITI. Program ten realizowany był wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Na zakończenie zajęć w tym roku szkolnym uczniowie otrzymali dyplomy, a szkoła nasza uzyskała CERTYFIKAT Polskiego Towarzystwa Dysleksji    Nagroda I stopnia w etapie regionalnym Konkursu SKO

Niezmiernie miło nam poinformować wszystkich, że w konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych w roku szkolnym 2011/2012 zajęliśmy I wyróżnienie w etapie regionalnym. W związku z tym nasza szkoła otrzymuje nagrodę w wysokości 2000zł. Cieszymy się, że nasza szkoła znalazła się w gronie placówek, które wykazały się największą aktywnością i pomysłowością. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie tak aktywni i  zaangażowani w działalność Szkolnej Kasy Oszczędnościowej.    IX Gminny Konkurs „Miś matematyczny”

Uczniowie klasy III: Adrian Zachariasz i Kinga Marciszewska  brali udział w IX gminnym konkursie „Miś matematyczny”. Konkurs miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w Pińczowie. Miło nam poinformować wszystkich, że w konkursie uczeń Adrian Zachariasz otrzymał wyróżnienie.
Gratulujemy!        Kangur Matematyczny – WYNIKI

Nadeszły do nas długo oczekiwane wyniki Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2012. Konkurs został przeprowadzony w marcu. Oto wyniki:   

Kategoria Żaczek (klasa II) wynik bardzo dobry i nagroda (pendrive) oraz dyplom:
Ania Rusak, Kuba Mierzwiński, Szymon Glonek

Kategoria Maluch (klasa IV) wyróżnienia i dyplom:
Natalia Dąbrowska, Klaudia Radziejewska, Ania Pytel, Michał Obałek 

Serdecznie gratulujemy! Karta rowerowa – moje pierwsze pawo jazdy

Tuż przed wakacjami uczniowie klasy piątej po zaliczeniu  przepisów ruchu drogowego przystąpili  do egzaminu praktycznego na pierwsze w ich życiu uprawnienia do kierowania pojazdami. Co prawda jednośladami i w dodatku bez silnika ale wszystko w swoim czasie. Rower to też pojazd, a każdy jadący rowerem po drodze traktowany jest jako pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego. Dlatego też, tak ważna jest znajomość przepisów prawa ruchu drogowego – bez tej wiedzy nie ma co marzyć o wycieczkach po drogach w czasie wakacji. Egzamin praktyczny na kartę rowerową w naszej szkole przeprowadzili policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Pińczowie: st. sierż. Mariusz Dynia i podkom. Mirosław Prusicki, którzy również oznakowali pojazdy. 

 Zdobyte umiejętności i wiedza tuż przed wakacjami akurat przydadzą się w trakcie letnich przejażdżek. Pamiętajmy jednak, aby w każdej sytuacji zachować zdrowy rozsądek i ostrożność oraz zadbać o właściwe wyposażenie rowerów.
Życzymy bezpiecznej jazdy!!!
Kangur Matematyczny – WYNIKI

Nadeszły do nas długo oczekiwane wyniki Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2012. Konkurs został przeprowadzony w marcu. Oto wyniki:   

Kategoria Żaczek (klasa II) wynik bardzo dobry i nagroda (pendrive) oraz dyplom:
Ania Rusak, Kuba Mierzwiński, Szymon Glonek

Kategoria Maluch (klasa IV) wyróżnienia i dyplom:
Natalia Dąbrowska, Klaudia Radziejewska, Ania Pytel, Michał Obałek 

Serdecznie gratulujemy!   Wyniki ogólnopolskiego konkursu ZUCH

Uczniowie klas I – III brali udział w ogólnopolskim konkursie „ZUCH”. Uczestnicy rozwiązywali test sprawdzający umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej.

Wśród uczniów znaleźli się laureaci: Kinga Marciszewska kl. III, Roksana Fijałkowska kl. I, Klaudia Trocka kl. I
Dyplomy uznania otrzymali: Anna Rusak kl. II, Dominik Placek kl. III

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Konkurs Let’s Win

Uczniowie naszej szkoły w ramach „Tygodnia Języków Obcych” organizowanych przez Fundację Instytut Jakości w Edukacji FIJED w dniach  28.05 – 01.06 wzięli udział w tworzeniu prac konkursowych związanych z tematyką piłki nożnej. Celem Tygodnia Języków jest zwrócenie uwagi Polaków na znaczenie znajomości języków wobec zbliżających się Mistrzostw Europy EURO 2012 oraz zachęcenie do nauki języków obcych i podejmowania wyzwań językowych. Projekt, z którym przyszło się zmierzyć naszym uczniom to stworzenie komiksu w języku angielskim o tematyce piłki nożnej. Praca grupy projektowej w składzie: Klaudia Mazur, Aleksandra Rzepa, Ewelina Obałek, Zuzanna Paździor i Patrycja Szostak została umieszczona na stronie: 

http://www.tydzienjezykow.pl/letswin.php/prace/656

Zachęcamy do obejrzenia i głosowania na nasz projekt w dniach od 4 czerwca od godziny 0:01 do 17 czerwca do godziny 23:59.  Odlotowy konkurs balonowy

  3 czerwca uczestniczyliśmy w zawodach modeli balonów na ogrzane powietrze. W tym roku do rywalizacji o Puchar Burmistrza na najdłuższy lot balonu stanęło 7 szkół z terenu Gminy Pińczów. Nasz balon utrzymał się w powietrzu 3 minuty 21 sekund, zdobywając w tej konkurencji 4 miejsce. Nasza szkoła zadbała nie tylko o świetne technicznie, ale i plastyczne przygotowanie swojego balonu. Organizatorzy konkursu docenili olbrzymi wkład pracy przy przygotowywaniu balonu. Przyznali nam II miejsce za wyeksponowanie logo głównego sponsora imprezy – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.Nasze starania nie poszły na marne!  Dzień Dziecka

Dzień Dziecka w naszej szkole jak zawsze przebiegał pod znakiem humoru i dobrej zabawy. Z tej okazji nauczyciele przygotowali konkursy, gry i zabawy oraz międzyklasowe rozgrywki sportowe.
Tradycyjnie, uczniowie klasy VI brali udział w Dniach Otwartych Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, gdzie mieli możliwość bliższego poznania swojej nowej szkoły. 

Dzisiejszy dzień był szczególnie wyjątkowy, ponieważ odwiedzili nas marszałek województwa świętokrzyskiego p. Adam Jarubas, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów p. Włodzimierz Badurak, przewodniczący Rady Miejskiej p. Jan Radkiewicz oraz poeta i felietonista p. Adam Ochwanowski.
Goście złożyli dzieciom życzenia i wręczyli słodycze oraz książeczki z bajkami. Pan burmistrz korzystając z okazji pogratulował uczniom klasy VI dobrego wyniku uzyskanego na sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej.             
Dzień Dziecka w naszej szkole był bardzo udany.    Wyniki konkursu „Bezpieczeństwo na wsi”
Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez KRUS „Bezpieczeństwo na wsi”. Dziś, 1 czerwca gościliśmy w naszej szkole pracowników Placówki Terenowej KRUS w Pińczowie.          

Wśród zwycięzców znaleźli się: Roksana Fijałkowska z klasy I, Szymon Berowski z klasy I, Adrian Zachariasz z klasy III i Klaudia Radziejewska z klasy IV.

GRATULUJEMY!  Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie

  28 maja grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, która odbyła się na Zamku Królewskim  w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Podczas spotkania uczniowie rozmawiali z ekspertami oraz dzielili się doświadczeniami z rówieśnikami na temat realizowanego w ramach programu EtnoLog – zaloguj się na ludowo! projektu „Świętokrzyskie, jakie cudne”.  Udział w prezentacji był wielkim wyróżnieniem dla uczniów naszej szkoły. Członkowie realizowanego projektu zaprezentowali stoisko z wytworami sztuki ludowej wykonanymi przez uczniów na zajęciach artystycznych oraz prezentację multimedialną, która przedstawiała zwyczaje, obrzędy i tradycje charakterystyczne dla naszej miejscowości, zabytki i walory przyrodnicze naszego regionu. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, ekspertów i gości, wśród których znajdowała się także minister edukacji Krystyna Szumilas. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali z rąk prezesa CEO pana Jacka Strzemiecznego pamiątkowy dyplom oraz wyróżnienie za przygotowany projekt. Udział w prezentacji był świetną okazją do promocji naszej szkoły, miejscowości, miasta i powiatu.


Więcej informacji o Etno OPPM 2012 na stronie www.ceo.org.pl/pl/etnolog/news/etnooppm-2012
      Z okazji Dnia Matki

Dzień 25 maja w naszej szkole był bardzo uroczysty, ponieważ świętowaliśmy Dzień Matki. Z tej okazji w szkole odbyła się akademia, na której uczniowie zaprezentowali swoje zdolności artystyczne.

Spotkanie z mamami rozpoczęła dyrektor szkoły p. Grażyna Wierzba, która złożyła naszym gościom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta, po czym najmłodsi uczniowie zaprezentowali swój program: wiersze, piosenki, tańce. Przedszkolaki przedstawili bajkę pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Mali aktorzy zaprezentowali się znakomicie, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. W naszej szkole podtrzymywane są tradycje ludowe w związku z tym starsi uczniowie zaprezentowali zwyczaj pieczenia chleba oraz kiszenia kapusty. W trakcie występów na salę został wniesiony ogromny tort przygotowany specjalnie na tę okazję.          

       
Mamom podobał się występ, świadczyły o tym łzy wzruszenia i uśmiechy na twarzach. Mamy nadzieję, że na długo zapamiętają ten  miły dzień.    Zawody lekkoatletyczne szkół podstawowych

W czwartek, 24 maja na obiektach MOSiR–u w Pińczowie odbył się czwórbój lekkoatletyczny, zawody wielobojowe klas V – VI szkół podstawowych gminy Pińczów. Czwórbój składał się z następujących konkurencji: bieg na 60 m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową, bieg na 600 m dla dziewcząt, 1000 m dla chłopców. W wyniku sportowej rywalizacji zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców zajęła III miejsce. Organizatorem imprezy był Gminny Szkolny Związek Sportowy.          

           Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

Po obowiązkowych sprawdzianach na koniec szkoły podstawowej i egzaminach gimnazjalnych Centralna Komisja Egzaminacyjna uruchomiła projekt związany z badaniem podstawowych umiejętności uczniów klas III. Dziś, 22 maja uczniowie klasy III zostali poddani – a przede wszystkim ich wiedza i umiejętności uczniów – również temu badaniu. Szczegółowy raport ułatwi zaplanowanie pracy dydaktycznej w kolejnym roku szkolnym oraz – poprzez dane ogólnopolskie – umożliwi porównanie osiągnięć uczniów naszej szkoły z badaną populacją.
 V Gminny Konkurs Języka Angielskiego
W piątek, 18 maja  w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie odbył się V Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Konkurs daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych uczniom wyłonionym  na drodze eliminacji szkolnych. Z naszej szkoły w konkursie udział brały: Monika Ciołek z klasy V, Zuzanna Paździór z klasy VI, Klaudia  Mazur z klasy VI, Aleksandra Rzepa z klasy VI oraz Paulina Zielińska z klasy VI, która otrzymała wyróżnienie.
Biegamy z całą Polską

Dziś, 18 maja w związku z ogólnopolską  akcją „Polska Biega” na stadionie sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Pińczowie zostały zorganizowane biegi, w których brali udział nasi uczniowie wraz z p. Marcinem Błachem. W kategorii szkoły podstawowe uczennica klasy VI Anna Bednarz zajęła III miejsce i otrzymała medal i nagrodę. Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w biegu w ramach akcji „Polska Biega”. Celem akcji jest popularyzacja biegania oraz zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie poprzez udział w imprezach sportowych, w których liczy się start, a nie zajęte miejsce na mecie.

   Sprzątanie Świata 2012

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. Zaopatrzeni w worki i rękawice wyruszyliśmy porządkować najbliższą okolicę.  Akcja przebiegała sprawnie, uczniowie segregowali śmieci do worków, które przygotował dla nas Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie. Akcje tego typu kształtują postawy ekologiczne uczniów, wzbudzają zainteresowanie ochroną środowiska, pobudzają aktywność uczniów i wreszcie pokazują efekty takich akcji. 

   Impreza ekologiczna „Ratujmy samych siebie”

W piątek, 27 kwietnia uczniowie klasy VI brali udział w imprezie ekologicznej „Ratujmy samych siebie” z okazji Światowego Dnia Ziemi, która miała miejsce w Parku Miejskim w Pińczowie. Impreza rozpoczęła się od odczytania odezwy proekologicznej oraz posadzenia nowego drzewka w Parku Miejskim przez przedstawicieli władz naszego miasta. Następnie uczniowie ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy odczytywali raporty z zakresu swoich dokonań w dziedzinie ochrony środowiska. Raport naszej szkoły został odczytany przez Klaudię Mazur, Olę Rzepę i Ewelinę Obałek, a szkoła otrzymała dyplom za udział w akcji Sprzątanie Świata.
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja

W czwartek, 26 kwietnia w szkole odbył się apel upamiętniający Rocznicę Konstytucji 3 – go Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy V i VI przygotowali z tej okazji wiersze zgodne z tematyką święta. Przypomnieli wszystkim, w jakich okolicznościach uchwalono ten dokument i ile znaczył dla ludzi.
Na zakończenie uroczystości wszyscy odśpiewali „Rotę”. 
Z etnografią na TY – warsztaty z etnologiem

  26 kwietnia uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w niecodziennych zajęciach edukacyjnych. W ramach realizowanego programu EtnoLog – zaloguj się na ludowo, odbyły się warsztaty z etnografem – panią Katarzyną Samoraj z Pracowni Etnograficznej w Warszawie. Celem zajęć było poznanie i rozumienie pojęć: etnografia, kultura i folklor oraz zapoznanie z metodami badawczymi stosowanymi przez etnografa. Uczniowie w czasie warsztatu pracowali metodami aktywnymi. Wiele pozytywnych emocji wzbudziła zabawa ,,Wszyscy, którzy”. Zachęcała ona uczniów do wskazywania terminów z zakresu kultury ludowej. Natomiast wejście w rolę antropologa lub mieszkańca obcego plemienia uczyło uczestników warsztatów niekonwencjonalnego porozumiewania się w celu odkrycia niezbadanych tradycji. Pracując w grupach, uczniowie uczyli się współpracy, zdobywali umiejętność wymiany poglądów i wypracowywania wspólnego stanowiska. Warsztaty z etnografem pozwoliły uczniom zrozumieć przedmiot badań etnografii. Uświadomiły, jak niezwykle cenne jest dziedzictwo kulturowe. Ćwiczenia w czasie warsztatów to doskonały drogowskaz do odkrywania kultury ludowej naszej miejscowości. W czasie tych zajęć uczniowie wraz z gościem zwiedzili urokliwy „Ogród na Rozstajach” i dzięki wcześniejszym wskazówkom, przeprowadzili wywiad z twórcą tego pięknego miejsca – panem Tadeuszem Kurczyna. 


Spotkanie z etnografem było bardzo udane.
 Warsztaty na pewno będą bardzo pomocne w czasie realizacji projektu.   Dzień Ziemi

Jak co roku w kwietniu obchodzony jest Dzień Ziemi. Dziś, 23 kwietnia uczniowie klasy VI zaprezentowali z tej okazji apel przygotowany pod kierunkiem p. Elżbiety Dzierżak, którego celem było uświadomienie wszystkim poczucia odpowiedzialności za zasoby naturalne Ziemi. Uczniowie przypomnieli wszystkim jak dbać o czystość naszej planety, oszczędzać wodę i energię, a  także w wierszach i piosenkach odnieśli się do hasła Światowego Dnia Ziemi, które w roku 2012 brzmi: „Dobra energia dla wszystkich”.
XXXVII Rajd ZHP

W sobotę, 21 kwietnia grupa harcerzy naszej szkoły pod opieką p. Anny Zacharz brała udział w XXXVII pieszym rajdzie na Grochowiska. Celem tegorocznego rajdu było  uczczenie 149. rocznicy Powstania Styczniowego i Bitwy pod Grochowiskami, Dnia Ziemi oraz  propagowanie technik harcerskich i turystyki pieszej na Ponidziu. Młodzi druhowie wprawdzie zmęczeni, ale uśmiechnięci, po 3 godzinnym marszu doszli na polanę, gdzie odbył się apel przy Mogile Powstańców, a następnie ognisko i pieczenie kiełbasek. Rajd „Grochowiska” jest coroczną imprezą organizowaną Przez Komendę Hufca ZHP w Pińczowie i Nadleśnictwo Pińczów.   Szkolny konkurs recytatorski
„Świat wokół nas”

W dniu 19 kwietnia w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Świat wokół nas”. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów z klas 0 – III. Uczestnicy w konkursie podzieleni byli na dwie grupy wiekowe:
I – dzieci klas 0 – I,
II – dzieci klas II – III.
Każdy uczestnik zaprezentował jeden utwór poetycki. Komisja konkursowa wyłoniła najlepszych recytatorów, którzy zakwalifikowali się do II etapu – gminnego, który odbędzie się 25 kwietnia w PSCK w Pińczowie.

Zwycięzcami szkolnego konkursu zostali:

Kinga Wojciechowska (klasa „0”)
Bartłomiej Guzikowski (klasa I)
Anna Rusak (klasa II)
Kinga Marciszewska (klasa III)

Serdecznie gratulujemy!!!   Półfinał konkursu FunEnglish.pl

W dniach od 19 marca do 18 kwietnia uczniowie naszej szkoły brali udział w kolejnej edycji multimedialnego Ogólnopolskiego Konkursu Językowego FunEnglish.pl. Konkurs  pozwala  dzieciom na sprawdzenie swoich umiejętności językowych oraz jednocześnie poznanie dodatkowych możliwości pożytecznego wykorzystania komputera w nauce. FunEnglish przebiegał w formie 3 etapów: Eliminacje , Półfinał i Finał. Tym razem do Finału dotarły:   Klaudia Radziejewska kl. IV, Monika Ciołek kl. V, Ewelina Obałek kl. VI, Aleksandra Rzepa kl.VI, Paulina Zielńska kl. VI. Gratulujemy! 

Z  okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy całej społeczności szkolnej  życzenia rodzinnego ciepła i radości oraz  budzącego się w pierwszych  promykach słońca prawdziwego szczęścia. Niech wiosenna aura sprzyja  Waszym planom, a ich realizacja przynosi satysfakcję i przekonanie, że  najważniejsze jeszcze jednak przed nami.  
Wesołych Świąt!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły

———————————————————–
Wiosenna przerwa świąteczna: 5 IV 2012 – 10 IV 2012     Sprawdzian szóstoklasisty
Dziś, 3 kwietnia nasi szóstoklasiści pisali pierwszy poważny egzamin – sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Sprawdzian bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole. Punktualnie o godzinie 9 szóstoklasiści zasiedli do szkolnych ławek, żeby zmierzyć się z ogólnokrajowym testem egzaminacyjnym. Wszyscy czekamy teraz na wyniki.. Świąteczne konkursy
Jak co roku w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną i ozdobę świąteczną. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. Zwycięzcami  na najładniejszą kartkę świąteczną zostali:

W kategorii klas I-III

Roksana Fijałkowska
Szymon Berowski
Jakub Suchecki

eee

W kategorii klas IV – VI

Klaudia Radziejewska
Szostak Patrycja
Klaudia Mazur

eee

Zwycięzcami na najładniejszą ozdobę świąteczną zostali: Jakub Suchecki i Aleksandra Rzepa

eee


Gratulujemy!  Rok 2012 – Rokiem Janusza Korczaka – II miejsce w Polsce w konkursie

W związku z ustanowieniem roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka w naszej szkole odbywają się w klasach lekcje przybliżające postać Janusza Korczaka i głoszone przez niego idee. Poza tym klasa VI wraz z wychowawczynią p. Eweliną Banasiewicz wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Co jest dla mnie najważniejsze? Wartości Janusza Korczaka w szkole XXI wieku”. Celem konkursu było uświetnienie ogólnopolskich obchodów Roku Janusza Korczaka. Konkurs miał popularyzować myśl korczakowską w oświacie – wychowanie i edukację oparte na wartościach, wzajemnym szacunku i tolerancji. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej wartości ważnych w życiu codziennym człowieka  oraz opisu lekcji przeprowadzonej przez nauczyciela wraz z przemyśleniami, do których zajęcia pobudziły uczniów. Praca multimedialna oraz opis lekcji zostały wykonane pod kierunkiem p. Eweliny Banasiewicz, która przeprowadziła z uczniami lekcję wychowawczą dotyczącą wartości Janusza Korczaka w życiu codziennym.

Praca otrzymała pierwszą nagrodę II stopnia –  500zł.

W piątek, 30 marca p. Ewelina Banasiewicz wraz z uczennicami: Pauliną Zielińską, Olą Rzepą i Ewelinką Obałek brała udział w konferencji z okazji Roku Janusza Korczaka, podczas której Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak, Świętokrzyski  Kurator Oświaty p. Małgorzata Muzoł oraz Prezes Grupy Edukacyjnej S.A. p. Piotr Trzeszczotko wręczyli laureatom nagrody.

 Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży 2012

30 marca w naszej szkole zostały przeprowadzone Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży 2012, w których udział wzięli uczniowie klasy V i VI. Konkurs odbył się w ramach udziału w Projekcie Matematyka Innego Wymiaru. Uczniowie byli przygotowywani do konkursu pod kierunkiem p. Eweliny Banasiewicz. Test składał się z 20 pytań, a uczniowie podzieleni na kategorie wiekowe mogli sprawdzić swoją wiedzę zdobytą podczas zajęć prowadzonych w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne oraz utrwaloną poprzez gry i łamigłówki zamieszczone na portalu ELITMAT SAPCE. Ideą Mistrzostw jest wyłonienie i wskazanie zdolnych uczniów.  

Kibicujemy FAIR PLAY

W ramach ogólnopolskiego programu Szkoła bez Przemocy włączyliśmy się do akcji zbierania podpisów „Kibicuję Fair Play”. W ten sposób chcemy pokazać, że jesteśmy przeciwni przemocy i agresji na stadionach, że można kibicować kulturalnie i zgodnie z zasadami fair play.  Poprzez akcję zbierania podpisów „Kibicuję Fair Play” chcemy także pokazać, jak ważne jest, aby na trybunach zasiadały całe rodziny, aby czuły się tam bezpiecznie i mogły wspólnie przeżywać sportowe zmagania. W naszej szkole podpisy zbiera p. Ewelina Banasiewicz do 27 kwietnia.   Grochowiska 2012

W sobotę, 24 marca grupa uczniów pod opieką nauczycieli p. Eweliny Banasiewicz oraz p. Marcina Błacha wzięła udział w pieszym rajdzie na Grochowiska z okazji obchodów 149 rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Pińczowskiej – bitwy pod Grochowiskami.

Piękna pogoda nam sprzyjała więc spokojnie mogliśmy wyruszyć w 10 km trasę na Grochowiska, gdzie odbyło się otwarcie uroczystości, powitanie gości, wystąpienia władz, apel poległych, modlitwa i złożenie wieńców. Na miejscu wszyscy uczestnicy obchodów mogli posilić się grochówką i kiełbaskami z grilla.
Troszkę zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu. http://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-w-kozubowie

   Żegnaj Zimo, witaj Wiosno!

Dziś w pierwszy dzień wiosny, 21 marca tradycja nakazuje, aby dziecięcy orszak z marzanną udał się nad wodę, by pożegnać zimę. Chcąc podtrzymać tę tradycję wybraliśmy się z przygotowanymi przez uczniów słomianymi kukłami nad pobliski strumyk by spalić wszelkie oznaki zimy, a powitać budząca się do życia wiosnę. Nad strumykiem, wielkimi okrzykami Żegnaj Zimo, witaj Wiosno! utopiliśmy nasze marzanny.
  Szkoła Bezpiecznego Internetu

Nasza szkoła uzyskała certyfikat poświadczający uzyskanie tytułu „Szkoła Bezpiecznego Internetu” przyznawanego w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego prowadzonego przez fundację Kidprotect.pl i Grupę TP pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Certyfikat jest ważny przez 3 lata od daty jego przyznania. Certyfikat ten wydany jest na podstawie zamieszczonych informacji na temat podejmowanych w szkole działań dotyczących bezpieczeństwa wychowanków w Sieci i spełnieniu wszystkich wymogów programu do uzyskania tego tytułu. Informacje o działaniach zamieszczone są na stronie http://www.szkolabezpiecznegointernetu.pl

  Akademia Czystych Rąk

Nasza szkoła przystąpiła do II edycji ogólnopolskiego Programu Akademia Czystych Rąk Carex. Celem programu jest nauczenie najmłodszych podstawowej wiedzy z zakresu codziennej higieny oraz przekazania im prawidłowych nawyków, których stosowanie pomoże ustrzec dzieci przed infekcjami. Brytyjscy naukowcy dowiedli, że istnieje ścisły związek pomiędzy myciem rąk a liczbą zachorowań dzieci na infekcje górnych dróg oddechowych i układu pokarmowego. Dlatego też Akademia Czystych Rąk Carex wraz z partnerem akcji marką Carex, skupia swe działania na nauce prawidłowego mycia rąk. Nasza szkoła znalazła się w gronie 300 szkół w Polsce, które otrzymały materiały edukacyjne oraz zestawy antybakteryjnych mydeł Carex o równowartości rynkowej 800 zł. Na podstawie otrzymanych materiałów nauczyciele przeprowadzą lekcje z higieny rąk, a uczniowie poprzez zabawę zapoznają się z tematami: zdrowia oraz bakterii i wirusów. Kangur Matematyczny

15 marca uczniowie klas II – VI wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2012. Uczniowie zmagali się z zadaniami w Kategorii Żaczek, Maluch i Beniamin. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie’res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Na wyniki musimy zaczekać do maja.

  Szkolny konkurs języka angielskiego

9 marca w naszej szkole odbył się szkolny konkurs języka angielskiego „English Master” dla klas 4 – 6. Konkurs przygotował p. Marcin Malawski, który dzięki współpracy z Wydawnictwem Longman Pearson otrzymał dla uczniów nagrody książkowe. Uczniowie zmagali się z zadaniami testującymi wszystkie sprawności językowe. Najlepiej poradzili sobie:

Paulina Zielińska – I miejsce
Zuzanna Paździór – II miejsce
Aleksandra Rzepa – III miejsce

GRATULUJEMY!   V Turniej Sportowy PRZEDSZKOLAKI NA START

11 marca, w niedzielę w Szkole Podstawowej w Bogucicach odbył się V Turniej Sportowy „Przedszkolaki na start 2012”. Impreza miała charakter sportowy, a jednocześnie profilaktyczny, promujący zdrowy styl życia poprzez udział dzieci w Przedszkolnym Programie „Czyste Powietrze Wokół Nas”, realizowanym pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku–Zdroju. Każde przedszkole biorące udział w turnieju przygotowało plakat promujący zdrowy styl życia, a wszyscy uczestnicy zaśpiewali piosenkę o tej tematyce. Sportowe zmagania przedszkolaków odbywały się w atmosferze sportowej rywalizacji i wspaniałej zabawy. Mali sportowcy z wielkim zaangażowaniem brali udział w różnych konkurencjach. Było rzucanie do celu, skoki z woreczkiem, biegi z przyborem, ćwiczenia sprawnościowe.  Licznie zgromadzona publiczność mocno dopingowała małych sportowców. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały z rąk sponsorów puchary, medale, nagrody rzeczowe i słodycze. Dzień kobiet

Tradycyjnie, 8 marca w naszej szkole obchodzony był Dzień Kobiet. Tego dnia chłopcy składali życzenia i wręczali kwiaty wszystkim paniom oraz koleżankom. Miłym akcentem, oprócz kwiatów i życzeń był apel przygotowany wraz z p. Marcinem Błachem oraz p. Marcinem Malawskim, na którym w sposób żartobliwy chłopcy przedstawili rolę kobiety. Raz jeszcze wszystkim paniom w dniu Święta Kobiet życzymy samych przyjemnych i słonecznych dni.   EtnoLog – zaloguj się na ludowo

Nasza szkoła przystąpiła do projektu EtnoLog – zaloguj się na ludowo! Jest to program edukacyjny łączący w sobie zainteresowanie kulturą ludową i rozwijanie umiejętności związanych z nowymi mediami. Program EtnoLog skierowany jest do uczniów ze wszystkich rodzajów szkół z małych miejscowości. Chcemy, żeby ludzie z miasteczek i wsi przekonali się w jakim bogactwie kulturowym żyjemy. Swoimi spostrzeżeniami na temat naszego regionu, posiadanych zwyczajów i obrzędów lokalnych będziemy się dzielić z rówieśnikami z innych regionów na tej stronie oraz poprzez wirtualną, etnograficzną mapę Polski dostępną na serwisie EduTuba na stronie www.edutuba.pl. Nasze działania zostały umieszczone również przez organizatorów projektu na stronie głównej programu Etnolog http://www.ceo.org.pl/pl/etnolog

13 II 2012 – 26 II 2012

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W FERIE ZIMOWE:

14.02.2012 (10.00 – 12.00) – Gry i zabawy ruchowe – p. Grażyna Balikowska, p. Maria Latocha
15.02.2012 (10.00 – 12.00) – Gry i zabawy ruchowe na śniegu – p. Anna Wiejacha
15.02.2012 (12.30 – 14.00) – Porusz umysł – gry i zabawy logiczne – p. Ewelina Banasiewicz, p. Elżbieta Dzierżak
16.02.2012 9.00 – 12.00) – Zawody w unihokeja – p. Marcin Błach, p. Marcin Malawski
16.02.2012 (12.30 – 14.00) – Zabawy z ortografią – p. Anna Zacharz
20.02.2012 (10.00 – 12.00) – Zajęcia taneczne – p. Agnieszka Prucnal, p. Jolanta Markiewicz
  Zabawa choinkowa

W sobotnie popołudnie, 11 lutego w naszej szkole słychać było gwar i muzykę. Uczniowie z wielkim zapałem oczekiwali na odbywającą się tego dnia zabawę choinkową przygotowaną przez Radę Rodziców. W każdej klasie rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową i rozbrzmiewała muzyką.

Zabawa choinkowa była miłym akcentem po  półrocznych trudach   i zmaganiach  dzieci    z nauką.

Dziękujemy gronu pedagogicznemu oraz rodzicom za wspólne zorganizowanie choinkowej zabawy.

  Podsumowanie projektu Otwarta Twoja Kariera

9 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Otwarta Twoja Kariera” . Podczas uroczystości p. Ewelina Banasiewicz odebrała dyplom dla szkoły oraz statuetkę  „Kryształowy OTeK” za wyróżniające działania w zakresie edukacji zawodoznawczej oraz doradztwa zawodowego podczas realizacji projektu Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Otwarta Twoja Kariera” w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Poczta walentynkowa

Walentynki to święto wypadające 14 lutego. W naszej szkole obchodzone było tuż przed feriami w piątek,  10 lutego. Jak co roku już na początku miesiąca ruszyła poczta walentynkowa.  Każdy kto pragnął wyznać swoje uczucie otwarcie lub skrycie mógł skorzystać z pomocy Szkolnej Poczty Walentynkowej. Dziś już od samego rana czuć  było podekscytowanie wszystkich uczniów jak i również atmosferę walentynek. Apel przygotowany przez Samorząd Uczniowski był momentem, na który wszyscy czekali, bo właśnie wtedy przedstawiciele S.U. wręczali listy i prezenty. Wszyscy uczniowie fantastycznie się bawili, a otrzymane życzenia sprawiły im wiele radości.

Podsumowanie I semestru
Drodzy uczniowie, I semestr roku szkolnego 2011/2012 za nami. Jego podsumowanie odbyło się na apelu, na którym dyrektor szkoły p. Grażyna Wierzba wręczyła uczniom tarcze wzorowego ucznia.

A oto najlepsi w I semestrze:


Klasa I: Roskana Fijałkowska, Weronika Kopeć

Klasa II: Anna Rusak

Klasa III: Kinga Marciszewska

Klasa IV: Klaudia Radziejewska, Kamila Juszczyk

Klasa V: Monika Ciołek

Klasa VI: Aleksandra Rzepa, Paulina Zielińska, Ewelina Obałek, Klaudia Mazur

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!
Bezpieczne ferie

Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych, we wtorek 7 lutego naszych uczniów odwiedzili policjanci z  Komendy Miejskiej Policji w Pińczowie: mł. asp. Damian Stefaniec oraz st. sierż. Mariusz Dynia. Panowie policjanci omówili wszystkie zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych zwłaszcza podczas zabaw na lodzie i śniegu. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji i obiecali, że podczas ferii zachowają szczególną ostrożność w trakcie zabaw.
II Świętokrzyski Turniej Matematyczny

W ramach projektu „Magia matematyki” przystąpiliśmy do II Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego – „Matematyka – moja pasja” , którego celem jest rozwijanie u uczniów inteligencji wielorakiej ze szczególnym uwzględnieniem talentów matematycznych, zainteresowanie dzieci matematyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach  twórczej aktywności związanych z matematyką, a także kształtowanie u uczniów umiejętności kluczowych w zakresie edukacji matematycznej. W turnieju biorą udział zespoły uczniowskie z  klasy IV, V i VI. Uczniowie rozpoczęli już rozwiązywać pierwsze zadania z poszczególnych bloków: ABAKUS, DEKODER, KREATOR oraz MENADŻER. Nad wsparciem dla uczniów i prawidłowym przebiegiem turnieju czuwa p. Ewelina Banasiewicz. Rozstrzygnięcie i wyłonienie najlepszych zespołów nastąpi w maju 2012 roku. 
Dla kochanej Babci i Dziadka

Dzisiaj, 20 stycznia w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji uczniowie zaprosili swoje babcie i dziadków na występ artystyczny, aby w ten sposób okazać swoją miłość i wdzięczność swoim kochanym bliskim. Uczniowie zaprezentowali wiersze, piosenki oraz tańce. Po części artystycznej dzieci wręczyły laurki – serduszka swoim babciom i dziadkom. W trakcie występów goście mogli wypić kawę lub herbatę oraz zjeść smaczne ciasta przygotowane przez rodziców uczniów.

             Próbny sprawdzian po klasie VI

Dziś, 12 stycznia punktualnie o godzinie 9.00 w naszej szkole rozpoczął się Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM. Do pisania próbnych arkuszy zasiadło ponad 240 tysięcy uczniów z całej Polski. Na sprawdzianie badany był poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM to akcja edukacyjna organizowana dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej. 

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-w-kozubowie

Pomagamy ptakom!

Członkowie Szkolnego koła PCK zorganizowali zimową pomoc dla ptaków. Dziś, 11 stycznia zawiesili specjalne karmidełka na krzewach przy naszej szkole, które otrzymaliśmy od pana leśniczego. Uczniowie będą pamiętać, by „ptasia stołówka” nigdy nie była pusta, a ptaki chętnie ją odwiedzały. Dokarmianie ptaków to dla wszystkich okazja do nauki cierpliwego obserwowania ptaków i rozpoznawania różnych gatunków.

Szkolny konkurs matematyczny

W czwartek, 5 stycznia uczniowie klasy IV, V i VI brali udział w szkolnym konkursie „Matematyczne Asy”. W konkursie udział mógł wziąć każdy uczeń. Uczniowie zmagali się z zadaniami przygotowanymi przez p. Ewelinę Banasiewicz sprawdzającymi zdobytą wiedzę i umiejętności. Konkurs odbył się pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, które ufundowało dla uczniów nagrody.
A oto najlepsze Asy matematyczne:
kl.  IV: Klaudia Radziejewska, Michał Obałek, Piotr Konieczny
kl. V: Monika Ciołek
kl. VI: Aleksandra Rzepa
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

8 stycznia 2011 po raz dwudziesty w całej Polsce oraz w różnych zakątkach świata zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To charytatywna impreza, która dzięki sercom tysięcy wolontariuszy, wspomaga rokrocznie potrzebujących i chorych. W tym roku XX finał WOŚP poświęcony zakupowi najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Po raz kolejny Wielka Orkiestra zagrała także przy współudziale naszej szkoły. Członkowie Szkolnego Koła PCK kwestowali w naszej miejscowości.


Wszystkim, którzy dorzucili swój grosik do puszek WOŚP składamy ogromne podziękowania.

Program EKO-SZKOŁA

Nasza szkoła przystąpiła do Programu Eko-szkoła, który jest międzynarodowym projektem edukacyjnym. Projekt powstał przy współpracy firmy Panasonic i pozarządowej organizacji Foundation for Environmental Education i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Umożliwia on uczniom naukę o zmianach klimatycznych oraz sposobach ochrony przyrody w ciekawy i interesujący sposób. Celem Programu Eko-szkoła jest również kształtowanie przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego. Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne, z których korzystają na lekcjach przyrody oraz godzinach wychowawczych. Ponadto w  ramach projektu Eko-szkoła, nasi uczniowie biorą udział w ogólnoeuropejskim konkursie na „Eko-pamiętnik”, który polega na uzupełnianiu ekologicznego pamiętnika w oparciu o to, czego nauczyły się podczas zajęć bądź o swoje własne przemyślenia czy pomysły. 

Ogólnopolski Projekt „Matematyka Innego Wymiaru”

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego Projektu „Matematyka Innego Wymiaru”. Projekt oprócz rozwijania zdolności matematycznych młodych ludzi zakłada również odnalezienie w Polsce największych matematycznych talentów. Głównym celem Projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka. Projekt Matematyka Innego Wymiaru to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane przez pasjonatów Królowej Nauk. Program opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem: technik multimedialnych, sposobów efektywnej nauki, gier strategicznych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami. W szkole została stworzona grupa ELITMAT TEAM, do której należy zespół najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów. ELITAMT LEADER – nauczyciel matematyki p. Ewelina Banasiewicz prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów w oparciu o materiały dydaktyczne przekazane przez firmę ELITMAT. Podsumowaniem Projektu „Matematyka innego wymiaru” będzie udział uczniów w Matematycznych Mistrzostwach Polski.     

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich czasem ciepła i spokoju,

niech życzenia się spełniają, a postanowienia zmieniają życie,

niech świąteczny czar trwa jak najdłużej

i niech każdy zawsze nosi w sercu świąteczną moc – moc spełnionych życzeń…

Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Obsługi, Rodzicom, Uczniom i wszystkim odwiedzającym naszą stronę – serdeczne życzenia szczęśliwych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia planów i wiele radości w Nowym Roku                                                                         życzy Dyrekcja Szkoły

Świąteczne konkursy Tradycyjnie tuż przed świętami Samorząd Uczniowski pod opieką p. Marii Latochy oraz p. Agnieszki Prucnal ogłosił konkurs na „Najładniejszy stroik świąteczny” oraz „Najpiękniejszą kartkę świąteczną”. Dziś, 22 grudnia konkursy zostały rozstrzygnięte. Oto zwycięzcy:

GRATULUJEMY!

Jasełka

Tradycyjnie tuż przed świętami 22 grudnia w naszej szkole odbyły się jasełka szkolne. Zgromadzonych gości przywitała pani dyrektor szkoły, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Następnie przedszkolacy oraz uczniowie spróbowali przybliżyć historię narodzin Jezusa. Wszyscy oglądający szkolne „jasełka” byli oczarowani i wzruszeni przepiękną grą aktorską młodych wykonawców. Spotkaniu towarzyszyła bardzo świąteczna atmosfera.

X edycja konkursu Bezpieczna droga do szkoły

W poniedziałek 12 grudnia rozegrano konkurs  „Bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs ten odbywa się pod patronatem Fabryki Rigips – Stawiany systematycznie od 10 lat. Jest on przeprowadzany w ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pińczowie. Celem całej akcji jest zwiększenie świadomości dzieci odnośnie zagrożeń na drodze, jak i również poprawa ich widoczności poprzez wręczanie im odblasków i uświadamianie, jak ważne jest ich noszenie. Konkurs składał się z części plastycznej, w której dzieci z klas I – III wykonywały techniką dowolną prace dot. bezpieczeństwa na drodze. W finale dzieci musiały wykazać się wiedzą o ruchu drogowym, rozpoznawać znaki drogowe oraz przedstawić krótki skecz na temat bezpieczeństwa na drodze. Drużynę z naszej szkoły reprezentowali uczniowie klasy III zaprezentowali skecz przygotowany pod opieką p. Grażyny Balikowskiej. Wyróżnienie w konkursie plastycznym otrzymali:
klasa I:Kuba Suchecki, Roksana Fijałkowska, Szymon Borowski
klasa II: Agnieszka Boksa, Kuba Mierzwiński
klasa III:Kinga Marciszewska, Kuba Chwaliński, Patrycja Ciapciak, Adrian Zachariasz
Uczniowie otrzymali nagrody w postaci paczek ze sprzętem sportowym i przyborami szkolnymi. 

Konkurs Językowy FunEnglish

W dniach 5 – 15 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego. Konkurs Językowy FunEnglish.pl to pierwszy w Polsce multimedialny konkurs językowy dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. Pozwala on dzieciom na sprawdzenie swoich umiejętności językowych oraz jednocześnie poznanie dodatkowych możliwości pożytecznego wykorzystania komputera w nauce. Celem Konkursu Językowego jest promowanie nauki języka angielskiego oraz wyłonienie najzdolniejszych dzieci. Uczennice Klaudia Radziejewska z kl. IV oraz Ewelina Obałek z kl. VI zakwalifikowały się do Półfinału, natomiast Paulina Zielińska z kl. VI dotarła do Wielkiego Finału. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał nauczyciel języka angielskiego p. Marcin Malawski. Gratulujemy!

Szkolny konkurs języka angielskiego

7 grudnia uczniowie klas I, II i III brali udział w szkolnym konkursie języka angielskiego „Z językiem angielskim za pan brat”, którego celem było  sprawdzenie wiedzy uczestników oraz propagowanie nauki języka angielskiego wśród dzieci. Organizatorem konkursu był p. Marcin Malawski.

A oto wyniki konkursu:  
I miejsce: Kinga Marciszewska z klasy III
         II miejsce: Anna Rusak z klasy II
        III miejsce: Aleksandra Wcisło z klasy II

GRATULUJEMY!

Oglądamy teatrzyk

Dziś, 7 grudnia przedszkolaki oraz uczniowie klasy I, II i  III wraz ze swoimi wychowawczyniami wybrali się do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, gdzie obejrzeli teatrzyk w wykonaniu aktorów pt. „Szewczyk Dratewka”.
Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało i z niecierpliwością czekamy na następny wyjazd.

Święty Mikołaj w naszej szkole

6 grudnia dla św. Mikołaja jest dniem wytężonej pracy. Jednak osoby, które zasłużyły na prezent od św. Mikołaja mogły być pewne jego wizyty. Tak też było w naszej szkole. We wtorek 6 grudnia św. Mikołaj odwiedził również nas. Dla każdego ucznia i pracownika szkoły miał upominek.
Św. Mikołaju, dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy w przyszłym roku.

V Festyn Mikołajkowy 

6 grudnia uczniowie klasy I i II oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego brali udział w V Festynie Mikołajkowym zorganizowanym w Parku Miejskim w Pińczowie. Na festynie najmłodsi mieli okazję brać udział w konkursach i zabawach ze św. Mikołajem, a członkowie S. U. zorganizowali świąteczny kram z ozdobami. Tego dnia pińczowski rynek skąpany był w słońcu i dzieci bawiły się znakomicie.

Akcja „Pluszowy Miś”

Tradycyjnie od 1972 roku Redakcja „Echo Dnia” organizuje akcję „Pluszowy Miś”, która polega na zbiórce zabawek, którymi już nie bawią się dzieci. Następnie są one przekazywane dzieciom leżącym w szpitalach, przebywającym w ośrodkach wychowawczych i rodzinnych domach dziecka. Szkolne koło PCK naszej szkoły także włączyło się w tę akcję i zorganizowało zbiórkę zabawek, maskotek, książek i puzzli wśród uczniów. W wyniku przeprowadzonej akcji uzbierała się niemała ilość zabawek, które zostały przekazane do Redakcji „Echa Dnia”. Nad akcją czuwała p. Ewelina Banasiewicz.  

Uczymy się pierwszej pomocy!

W dniach 28 listopada – 3 grudnia dzięki inicjatywie p. Marii Latochy oraz p. Grażyny Balikowskiej uczniowie klas I – III brali udział w szkoleniu „Ratujemy i uczymy ratować”. Obie panie, które uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowanych instruktorów i  przywiozły podręczniki dla uczniów i manekin do nauki pierwszej pomocy, a same stały się koordynatorkami programu w naszej szkole wykorzystały zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne w pracy ze swoimi uczniami. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. „Ratujemy i uczymy ratować” oraz brali udział w ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem manekina. Program „Ratujemy i uczymy ratować” powstał dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka i jest adresowany do wszystkich nauczycieli i uczniów klas I – III.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 14 – 20 listopada  po raz czwarty w Polsce, zorganizowany został Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w ponad 100 krajach. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Przewodniczącym Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest  p. Waldemar Pawlak, Wicepremier RP i Minister Gospodarki. W ŚTP włączyła uczniów klasy VI p. Ewelina Banasiewicz, którzy wzięli udział w projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Otwarta firma”. W tym celu uczniowie klasy VI wybrali się do Filii Biblioteki Publicznej w Kozubowie, gdzie p. Ewa Niedziela opowiedziała o pracy biblioteki i jej zbiorach. Uczniowie mogli przejrzeć księgozbiór podręczny i nowości wydawnicze. Na koniec spotkania uczniowie wręczyli pani bibliotekarce podziękowanie za zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży, za ciepłe przyjęcie i miłą atmosferę na spotkaniu. Wszyscy obiecali, że bibliotekę w Kozubowie będą często odwiedzać.

XII edycja akcji Góra Grosza

W tym roku szkolnym po raz kolejny przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W dniach od 21 listopada do 2 grudnia w naszej szkole będzie trwała zbiórka monet groszowych, które następnie zostaną przeliczone przez komitet organizacyjny i przekazane do organizatora akcji Towarzystwa Nasz Dom. Nad całością akcji czuwają opiekunowie Szkolnego Koła PCK p. Jolanta Markiewicz oraz p. Ewelina Banasiewicz.

IX Dni Języków Obcych

21 listopada uczennice klasy VI Paulina Zielińska oraz Ola Rzepa wraz z nauczycielem języka angielskiego p. Marcinem Malawskim brały udział w IX Dniach Języków Obcych w Kielcach, których celem było przede wszystkim motywowanie uczniów do nauki języków, a także propagowanie kultury danego obszaru językowego, rozwijanie autonomii w uczeniu się języka obcego, jak również uświadomienie uczącym się roli i znaczenia znajomości języków obcych w rozwijającej się Europie i świecie. Podczas spotkania w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadzone zostały ciekawe zajęcia dla uczniów i nauczycieli, odbyły się projekcje filmów oraz rozmowy w języku angielskim. Normal 0 21 < m:val=”0″/> UnhideWhenUsed=”false” fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę!”

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę!”.

„Trzymaj formę!”
  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym przyjemne, zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy,  przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej. Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności. Nad prawidłowym przebiegiem programu w szkole będzie czuwał opiekun szkolnego koła PCK p. Ewelina Banasiewicz oraz nauczyciel wychowania fizycznego p. Marcin Błach.

Pierwszaki na start!

Ruszyła dziewiąta już edycja edukacyjnej akcji Redakcji „Echa Dnia” pod hasłem: „Pierwszaki. Zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. 7 listopada uczniowie klasy I wraz z wychowawcą  p. Marią Latochą brali udział w tej akcji w hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie. Zorganizowana akcja edukacyjna wzbudziła zachwyt dzieci i z pewnością spełniła oczekiwany skutek, gdyż zainteresowanie zabawami było ogromne. Ponadto dzieci miały niebywałą okazję przyswojenia ogromu wiedzy zawartej w trzech wykładach włączonych do programu imprezy – o zdrowiu, zapobieganiu pożarom i bezpieczeństwie na drogach. 

93. rocznica Odzyskania Niepodległości

Święto Odzyskania Niepodległości  to najważniejsze Polskie Święto Narodowe związane z odzyskaniem w 1918 r., po 123 latach zaborów niepodległości. To święto wielkiego patriotyzmu przeżywanego z dumą i radością. Z tej okazji dziś, 10 listopada, uczniowie zaprezentowali apel, aby ukazać swoim kolegom i koleżankom ze szkoły fragment tak ważnej dla Polski historii i uwrażliwić na szacunek dla przodków oraz symboli narodowych.

Indywidualizacja nauczania w klasach I – III

W naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej realizowanego ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizacja tego projektu ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w następujących zajęciach: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Już wkrótce nadejdą do szkoły pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią zajęcia.  

Wycieczka do lasu

W piątek, 28 października w ramach obchodów Święta Drzewa organizacji ekologicznej Klubu Gaja nasi uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się do lasu. Na miejscu przywitał wszystkich nas p. Jan Radkiewicz, leśniczy Nadleśnictwa Pińczów, który oprowadził nas po lesie. Leśniczy opowiadał o sadzeniu drzew, a uczniowie  rozpoznawali różne rośliny. Przekazali również panu leśniczemu zebrane żołędzie oraz kasztany, które z pewnością będą smaczną karmą dla zwierząt leśnych.
Chwila zadumy

Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych poświęcony jest pamięci tych, którzy odeszli. Pamiętają o tym zuchy, którzy 28 października pod opieką  p. Grażyny Balikowskiej wybrali się pod Pomnik Pamięci Pięciu Bohaterów Gwardii Ludowej Poległych na Polach Kozubowa. Jak każdego roku, uczniowie uporządkowali teren i zapalili znicze. Jest to dla małych zuchów lekcja pamięci i poszanowania tradycji.

Nasza szkoła Szkołą Odkrywców Talentów

Ubiegły rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez Panią Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall Rokiem Odkrywania Talentów. Nasza szkoła włączyła się bardzo aktywnie w inicjatywę propagowania i promowania zainteresowań i uzdolnień uczniów w związku z czym dołączyliśmy do grona „Szkół Odkrywców Talentów”.
Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznawany jest szkole, która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego. Szkoła, której przyznano powyższy tytuł, zostaje umieszczona na ogólnopolskiej mapie szkół, na stronie www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty.

Nauczyciele w Szkole Podstawowej w Kozubowie systematycznie pracują z uczniami zdolnymi, prowadząc zajęcia pozalekcyjne i przygotowując uczniów do konkursów na różnych szczeblach. Przyznany przez MEN tytuł, a wraz z nim certyfikat i okolicznościowa tablica są potwierdzeniem tego, że szkoła dobrze wypełnia zadanie wyszukiwania i rozwijania talentów, twórczo wykorzystuje drzemiący w uczniach potencjał, przyczyniając się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci. Radość z otrzymanego tytułu jest ogromna, gdyż warto zaznaczyć, że nasza szkoła jest pierwszą szkołą powiatu pińczowskiego, której przyznano tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Projekt „Otwarta Twoja Kariera”

W ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, nasi uczniowie wzięli udział w projekcie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Otwarta Twoja Kariera”, którego hasłem było „Zawody przyszłości”. Ideą tego projektu jest  uwrażliwienie uczniów na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia. W ramach realizacji projektu uczniowie przygotowywali prace plastyczne nt. „Zawody w mojej rodzinie” oraz „Kim zostanę w przyszłości?”, prezentacje multimedialne, wywiady, a także opowiadania. Uczniowie obejrzeli także filmy prezentujące różne zawody przyszłości. Nad realizacją działań w szkole czuwała p. Ewelina Banasiewicz.

Społeczność szkolna uczciła Dzień Edukacji Narodowej

W przeddzień święta uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, 13 października cała społeczność uczniowska spotkała się na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności. Pracownicy szkoły przyjęli piękne życzenia od dyrektora szkoły p. Grażyny Wierzby oraz przewodniczącej Rady Rodziców p. Katarzyny Marciszewskiej. Uroczystość przebiegła w miłej, nastrojowej atmosferze.

XI Dzień Papieski

W tym roku po raz kolejny w ramach obchodów XI Dnia Papieskiego drużyna harcerska pod opieką p. Anny Zacharz włączyła się w zbiórkę pieniędzy na terenie naszej szkoły i miejscowości. Zebrana kwota przeznaczona została na wsparcie programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich. Główny organizator akcji charytatywnej to Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Program „Owoce w szkole”

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Owoce w szkole”. W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Każde dziecko uczestniczące w programie będzie otrzymywać jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności – startujemy!

Drodzy uczniowie! Rozpoczęliśmy nową edycję ogólnopolskiego Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności. Konkurs potrwa do 15 kwietnia 2012 roku. Celem Konkursu dla szkół biorących udział w programie „Szkolne Kasy Oszczędności” jest edukacja ekonomiczna dzieci w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie nawyku świadomego oszczędzania. Zachęcamy wszystkich do dokonywania systematycznych wpłat na swoich książeczkach. Zaglądajcie także na blog naszej szkoły na stronie http://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-w-kozubowie i głosujcie klikając PODOBA MI SIĘ.  

Sztafetowe drużynowe biegi przełajowe

W tym roku aura wyjątkowo sprzyja rekreacji i uprawianiu wszelkich sportów. Wykorzystał to Gminny Szkolny Związek Sportowy organizując dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów Sztafetowe Drużynowe Biegi Przełajowe. Dziś na starcie stanęli biegaczki i biegacze z naszej szkoły, którzy zajęli III miejsce
Sprzątanie Świata 2011

Każdego roku uczniowie naszej szkoły chętnie włączają się w akcje o charakterze ekologicznym. W tym roku szkolnym po raz kolejny braliśmy udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011”. Akcji tej w tym roku przewodzi hasło „Lasy to życie – chrońmy je!” Akcja przebiegła sprawnie. Każda klasa wywiązała się z przydzielonego  zadania wzorowo. Mamy nadzieję, że mieszkańcy najbliższych nam okolic docenią nasz wysiłek.   Dzień Chłopaka

Dziś, 30 września w naszej szkole obchodzony był Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki zorganizowały wiele niespodzianek i konkurencji dla swoich kolegów. W każdej klasie naszej szkoły odbyły się spotkania, na których dziewczyny składały życzenia i wręczały drobne upominki swoim kolegom. Tego dnia bawili się świetnie nie tylko chłopcy.
I Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

(1st Word Multiplication Table Day)

23 września obchodzimy Jednodniowe Święto Tabliczki Mnożenia. Jest to dzień symboliczny, który ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mają okazję do nadrobienia zaległości. W naszej szkole, która uzyskała status Organizatora Lokalnego WMTDay egzamin przeprowadziła p. Ewelina Banasiewicz w klasach IV, V i VI. Uczniowie, którzy zdali egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia uzyskali tytuł MT EXPERT. 

Zuchy na trasie Rajdu Smerfów

W czwartek, 22 września grupa zuchów z naszej szkoły pod opieką p. Grażyny Balikowskiej brała udział w XV Rajdzie Smerfów. Trasa rajdu wiodła ze Stadniny Koni w Michałowie do Szkółki Leśnej w Michałowie. Dzieci zwiedziły stadninę koni oraz hodowlę  krów dżersejek w Michałowie, a w drodze na leśną polanę  podziwiały urodę łąk, pól i lasu w jesiennej krasie. W leśnej szkółce przywitał ich pan Andrzej Nodzyński, leśniczy z Nadleśnictwa Pińczów.  Uczestnicy w trakcie rajdu uczyli się jak obcować z przyrodą oraz bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych. Na zakończenie spotkania każdy z zuchów dostał pamiątkową plakietkę rajdu i zjadł kiełbaskę z grilla.
Spotkanie z policjantem

Dziś, 21 września nasi uczniowie brali udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji dzielnicowym p. Emilem Traczem, który przypomniał wszystkim prawidłowe i bezpieczne zachowanie w drodze do szkoły i domu. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Na spotkaniu zostały także utrwalone zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.
Nagroda I stopnia w konkursie SKO

W poniedziałek, 12 września naszą szkołę odwiedziła p. Iwona Kubańska, z – ca dyrektora Regionalnego Oddziału Detalicznego Banku PKO BP wraz z p. Justyną Blicharską – dyrektorem oddziału Banku PKO BP w Pińczowie, które przekazały na ręce pani dyrektor szkoły dyplom za zajęcie I miejsca na szczeblu regionalnym w grupie szkół do 100 uczniów w ogólnopolskim konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”.

Rozpoczęcie realizacji Projektu „Akademia Sukcesu”
W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole realizowany będzie Projekt „Akademia Sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI naszej szkoły. Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia uczniom, którzy mają utrudniony dostęp do usług edukacyjnych. Osoby uczestniczące w działaniach uzyskają dostęp do zajęć poszerzających wiedzę z takich przedmiotów jak język polski, matematyka i przyroda. Dodatkowym atutem są zajęcia, w ramach których będą odbywały się treningi pamięci. Do realizacji założonych działań edukacyjnych zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne. W ramach projektu zapewniona zostanie uczniom kompleksowa opieka, zostanie zorganizowany catering, a dzieci będą odwożone po zajęciach do domu. W ramach projektu przewidziane są również wycieczki edukacyjne dla dzieci objętych projektem.
Więcej informacji o Projekcie oraz Regulamin Projektu znajduje się w zakładce Projekt EFS.  
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Dziś, 1  września w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. Na sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, rodzice,  dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne. Pani dyrektor Grażyna Wierzba serdecznie powitała wszystkich w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Podczas uroczystości uczniowie klasy I złożyli ślubowanie i zostali przyjęci w   poczet społeczności szkolnej.
Dyrekcja szkoły życzyła uczniom udanego roku szkolnego, wielu radosnych chwil i samych sukcesów w nauce.
Po części oficjalnej uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami.